Det borde inte regna…

28 februari 2013

SYDNEY: Det sägs att det sällan regnar här, och det är säkert sant, men i detta ligger ju att det måste göra det någon gång.

Och denna någon gång är alldeles uppenbart nu.

Det var en spännande och innehållsrik dag i Canberra.

Australian War Memorial är i alla avseenden sevärt, och ett måste för var och en som vill försöka förstå framväxten av denna unga nation.

Och Australian National University med sin inriktning på att vara ett verkligt globalt toppuniversitet var knappast mindre imponerande.

Där hade jag också möjlighet att hålla ett anförande om Europa i en värld stadd i dramatisk omvandling.

Men sedan fortsatta diskussionerna med olika analytiker om perspektivet från Canberra på olika delar av framför allt den asiatiska utvecklingen.

Och vi hade möjligen också möjlighet att bidra med våra perspektiv på världen från vår egen lokala eller europeiska utgångspunkt.

Flyget till Canberra tog dubbelt så länge som beräknat. Moln och regn och elände kom i vägen.

Men fram till trevlig middag med vår handelskammare blev det i alla fall.

Att jag där hamnade i ett djupgående samtal om situationen i Vittangi i allra nordligaste Sverige kan måhända tjäna som illustration på den vittförgrenade svenska närvaron i denna fascinerande del av Australien.

Men kvällen var inte slut med det.

F d utrikes- och premiärministern Kevin Rudd kom förbi för en timme av personligt samtal som spände över vida horisonter. Det är nog korrekt att hävda att hans namn just nu tillhör de mest omtalade i den politiska diskussionen här.

Och sedan var det dags att koppla upp via iPad till ambassaden i Hanoi där vår justitieminister Beatrice Ask och vår ambassadör Camilla Melander just öppnade upp ambassaden på Facebook och Twitter och ville ha min medverkan.

Det gick alldeles utmärkt – och visade åter ett Sverige på framkant.

I morgon fortsätter jag här i Sydney.

Diskussioner på tankesmedjor och möte med europeisk-australiensiska handelskammaren. Intervjuer och intervjuer.

Och fram mot kvällen blir det så dags att åter börja att styra kursen tillbaka mot Europa.


Mycket gemensamt

27 februari 2013

CANBERRA: Föga förvånande blev det en dag av bra diskussioner här.

Den började dock med att vi träffade på en känguru i ett av stadens många grönområden. Det tillhör tydligen vanligheterna att man stöter på dem på olika ställen.

Men viktigast i dag var självfallet överläggningarna och lunchen med Australiens utrikesminister Bob Carr.

Åtskilliga ämnen hanns med, och en gemensam slutsats av diskussionen var intresset av att ytterligare utveckla dialogen kring de bedömningar vi gör av olika utrikespolitiska utmaningar.

Vi ligger förvisso på olika platser och i olika regioner, men det är uppenbart att vi ser på många frågor med likartade perspektiv. Och med våra olika utgångspunkter gör det självfallet dialogen ännu intressantare.

På eftermiddagen hann jag dessutom med ett besök på Australian Strategic Policy Institute för intressant diskussion centrerad kring de olika strategiska utvecklingstendenserna i denna del av världen.

Och dessa har ju kommit mer i fokus genom USA:s tal om att förskjuta tyngdpunkten, motsättningarna kring såväl Öst- som Sydkinesiska sjön och situationen på den koreanska halvön inte minst efter den tredje nordkoreanska kärnvapensprängingen.

I morgon fortsätter jag här i Canberra bl a med ett anförande på Australian National University om europeisk global strategi, och då hoppas jag också kunna träffa en del av de svenskar som valt att studera här.

Och det blir också fortsättning på de olika mediaintervjuer som det funnits ett mycket påtagligt intresse av.

Efter en del ytterligare möten fortsätter jag sedan mot slutet av eftermiddagen till Sydney där det blir middag med den svensk-australiska handelskammaren för att fokusera mer på de ekonomiska förbindelserna mellan våra bägge länder.

Under dagen har det självfallet varit viktigt att hålla kontakt också med Stockholm i olika ärenden, och vi prövade att ha en videokonferens mellan vår ambassad här, mitt ministerkansli i Stockholm och den svenska EU-representationen i Bryssel.

Och det gick alldeles utmärkt.


Samtal i Canberra

26 februari 2013

CANBERRA: Sent i går kväll kom jag hit till Australiens huvudstad efter en flygning på fyra timmar från Perth i Western Australia.

Och i dag onsdag är det överläggningar och lunch med min kollega Bob Carr som kommer att dominera min dag.

Men det blir också en hel del intervjuer med media, och dessutom skall jag besöka Australiens Strategic Policy Institute liksom självfallet vår ambassad här.

Och så småningom avslutas dagen med en stor mottagning som ges av vår ambassadör Sven-Olof Pettersson.

Det blir självfallet de olika utrikespolitiska frågorna som kommer att dominera samtalen här.

Australien sitter just nu i FN:s säkerhetsråd, och Syrien liksom utvecklingen i Mellersta Östern i stort är därmed ett självklart ämne för samtal.

Men jag är också intresserade av de bedömningar av utvecklingen i Asien i stort som görs här, och det gäller inte minst de olika aspekterna av utvecklingen i Ostasien.

Och jag vet att det här finns ett intresse här av utvecklingen i Europa. Valresultatet i Italien har ju skapat en ny osäkerhet som dominerar inte minst många av de finansiella kommentatorerna här just nu.

Frågan om den australiske medborgaren Julian Assange finns nog i media här, och var uppe i det stora TV-programmet Q&A i ABC här i måndags.

Såväl utrikesminister Carr som oppositionens företrädare Turnball hade självklara och förnuftiga saker att säga i denna fråga. Den senare sade helt lugnt att han i sin egenskap av advokat skulle rekommendera Assange att resa till Stockholm och klara ut saken.

Svårare behöver det ju inte vara.

Även om det är utrikespolitiken och utvecklingen i Asien som är självklart för mina samtal här går det inte att undvika att notera den laddade inrikespolitiska atmosfären inför det parlamentsval som nu utlysts till den 14 september.

Regerande Labour-partiet under premiärminister Gillard ligger fortsatt påtagligt dåligt till i oppositionsundersökningarna, och har nu ett program där olika typer av kampanjframträdanden blir allt viktigare.

Hennes position underlättas dock inte av spekulationer om interna kupper för att få hennes företrädare Kevin Rudd att återta rodret inför valrörelsen. Om detta skulle hjälpa finns det dock olika bedömningar av.

Det tillhör dock en av de frågor jag inte kommer att diskutera när jag träffar Kevin Rudd senare i dag. Då kommer utvecklingen i Kina att vara i fokus.

I Perth i går träffade jag vice oppositionsledaren Julie Bishop från det liberala partiet för ett långt samtal som handlade såväl om olika utmaningar för Australiens utrikespolitik som om den ekonomiska politiken och de uppgifter en möjlig ny regering kommer att ställas inför här.

Men nu och under huvuddelen av morgondagen är det samtal här i Canberra som gäller inte det blir dags för att besök i Sydney innan jag måste återvända hem till Stockholm.


Framme i Perth

25 februari 2013

PERTH: Så har jag då landat här i sydvästra Australien som inledning på ett besök som denna vecka kommer att ta mig också till huvudstaden Canberra och metropolen Sydney.

Dit är det dock en bit. Australien är en kontinent. Jag slås av uppgiften att Perth ligger närmare den indonesiska huvudstaden Djakarta än Sydney.

Här i Perth ligger tiden sju timmar före Sverige, och det hinns i dag inte mer så mycket mer än en informell middag efter det att jag checkat in på Miss Maud Swedish Hotel här.

Avsikten med mitt besök här är att ytterligare stärka banden och samarbetet mellan våra bägge länder.

De är i och för sig redan goda.

Australien tillhör våra viktigaste exportmarknader utanför Europa, dess viner tillhör storsäljande i Sverige och tusentals studenter söker sig varje år hit för att fullborda eller komplettera sin utbildning.

Omkring 250 svenska företag och dotterbolag är verksamma i Australien, och de beräknas sysselsätta 30 000 australier. Att de dessutom legerar viktiga inkomster till Sverige tillhör också bilden.

Och Australien är ett att attraktivt om än något avlägset turistland. Varje år kommer hit cirka 30 000-40 000 svenska turister.

Sverige och Australien har ett avtal om s k Working Holiday Visas, vilket gör det möjligt för ungdomar att kombinera turism med arbete, och det har självfallet sin betydelse.

En gång i världen fattade Gustav III beslut om att etablera en svensk koloni på denna kontinent. Av detta blev dock intet, eftersom han var ännu mer intresserad av krig med Ryssland, och resurserna gick till detta i stället.

Våra bägge ekonomier står i dag relativt starka efter omfattande liberaliseringar och reformer under de håna decennierna.

Det har gjort det möjligt för Australien att dra nytta inte minst av den ekonomiska expansionen i Asien, och det är tydligt inte minst när det gäller den enorma expansionen i gruvsektorn.

Med än större kraft än vad sett när den starka främst kinesiska efterfrågan på råvaror drivit upp priser och lett till en renässans för gruvnäringen har denna utveckling lyft Australien.

Under det senaste decenniet såg vi ju t ex hur priserna på järnmalm ökade med en faktor 13 med allt vad detta ledde till.

Här anser man att expansionen i råvarusektorn skapat ca en halv miljon nya jobb under de senaste åren, och det är inte lite.

I dag svarar Australien för 40% av Kinas behov av järnmalm, och två tredjedelar av landets snabbt växande produktion av järnmalm går till Kina.

I morgon kommer jag här i Perth att se på främst utvecklingen inom gruvindustrin och de svenska företag som är en viktig del av denna.

Vi har ju en stark tradition som representeras av företag som Sandvik, SKF, Atlas Copco och andra, och de samarbetar här i Swedish Mining Group.

En viktig fråga för våra bägge länder är självfallet hur framtiden i denna sektor kommer att se ut. Näringsminister Annie Lööf presenterade härom dagen en ambitiös och viktig svensk mineralstrategi, och dessa frågor är ju än viktiga här.

De kraftiga prisökningar vi sett under det senaste decenniet har ju lett till kraftigt ökade investering globalt, och det leder ju till att utbudet kommer att öka påtagligt.

Vi kommer att se fortsatt stigande export från såväl Australien som Sverige, men nya gruvor i Afrika och i Arktis kommer samtidigt att förändra bilden.

I mångt och mycket handlar detta om urbaniseringen av de snabbt växande asiatiska ekonomierna.

Bostäder och infrastruktur för de ca 50 miljoner människor – mer än dubbelt så många som bor på denna kontinent – som varje år flyttar in till Asiens växande megastäder kräver de råvaror som nu leder till kraftiga investeringar i såväl västra Australien som i norra Sverige.

Och det skall bli intressant att se lite mera av detta under morgondagen.

Australien ser naturligt nog sin framtid som intimt förknippad med utvecklingen i Asien under de kommande decennierna.

Och i viktiga hänseenden gäller det självfallet också oss.

Ericsson har i dag ca hälften av sin produktion i Kina, Volvo personvagnar ägs numera av Kina och Volvo Trucks ingick ju alldeles nyligen ett mycket viktigt samarbete med just Kina.

Så det blir alldeles säkert också frågor kring olika delar av utvecklingen i Asien som kommer att bli viktiga under mina samtal här.


Perspektiv från Doha

24 februari 2013

DOHA: Det blev några timmars mellanlandning här i Qatar som användes till informell middag med olika forskare och tänkare som ägnar sig åt denna mångfasetterade regions olika problem.

Och det var förvisso mycket nyttigt.

För någon vecka sedan tyckte jag att det fanns vissa ansatser till en möjlig politisk process för att få ett slut på dödandet i Syrien.

Men det är knappast förvånade att saker och ting sedan dess förefaller att ha tagit ett steg tillbaka. Inte heller diplomati utvecklas alltid rätlinjigt.

Oppositionskoalitionen har plötsligt sagt nej till ett antal internationella möten. Och därmed har det diplomatiska arbetet i alla fall tillfälligt bromsats upp.

Men det får inte innebära att man ger upp.

Dialogen med oppositionen, och stödet till dem, förblir mycket viktigt.

Samtidigt måste arbetet med att engagera de aktörer som kan leda till en starkare internationell front för en politisk lösning intensifieras.

Från Dohas perspektiv är självfallet oron för vart en fortsatt konflikt i Syrien kan leda mycket påtaglig.

Och det går ju inte heller att se den isolerad från de andra spänningar som bygger upp i regionen i dess helhet.

I grannstaten Bahrain har försöken att överbrygga djupgående motsättningar hitintills inte lyckats, och det går att se tendenser till att mera hårdföra positioner stärks på bägge sidor.

Men samtidigt har nu en ny dialog kommit igång mellan regering opposition och det är självfallet viktigt att vi på olika sätt försöker att ge den vårt stöd.

Vänder man sig åt andra hållet ser man en oroande tendens i utvecklingen i Förenade Arabemiraten. En akademisk konferens härom dagen fick ställas in efter det att inbjudna akademiker nekades inresa.

Samtalsämnen saknades således inte på kvällens middag.

Utvecklingen i Egypten oroar, Saudiarabiens utveckling förtjänar alltid att diskuteras, spänningarna i Irak blir allt tydligare, situationen i Libyen ter sig påtagligt komplicerad och möjligen kan ju dessutom läggas till att Iran ju inte ligger så långt bort från där jag just nu sitter.

Vi har all anledning att följa utvecklingen uppmärksamt.

Men nu bär det strax vidare.

Efter en flygning på en bit över tio timmar kommer jag att landa i Perth, och då har dagen redan börjat lida mot sitt slut där borta.


I dag Warszawa och i morgon Doha

23 februari 2013

WARSZAWA: En liten mellandag i den vintriga polska huvudstaden med anledning av trevlig middag här ikväll.

I morgon är det viktiga valdag för Europa.

Andra och avgörande omgång i presidentvalet på Cypern. Förväntningarna är att EPP-kandidaten Anastasiades kommer att ta över.

Och han kommer i så fall omedelbart att ställas inför svåra utmaningar med anledning av landets ekonomiska situation.

I morgon inleds också det viktiga valet i Italien, som dock inte avslutas förrän på eftermiddagen på måndag.

Och här förefaller utgången betydligt mera öppen.

Populistiska krafter har uppenbarligen gjort sig allt starkare under valrörelsen, och det kan mycket väl leda till ett resultat som försvårar fortsättningen av de viktiga reformansträngningar som regeringen Monti inlett.

På måndag kväll vet vi mer om den saken.

Men i morgon lämnar jag Warszawa för att först flyga till Doha i Qatar för middag där med olika tankesmedjor för diskussion inte minst om utvecklingen i Syrien.

Och därefter bär det sedan av därifrån till Perth i västra Australien för att där börja det besök som också kommer att föra mig till Canberra och Sydney innan det är dags att återvända hem igen.


Hemma – inför vecka i Australien

21 februari 2013

STOCKHOLM: Det blev tre timmar spännande diskussion om EU:s globala strategiska utmaningar i Europaparlamentet i dag följt av presskonferens och diverse s k småsnack med olika personer.

Och den som är intresserade kan se upptagningarna såväl från diskussionen som från den efterföljande presskonferensen.

Diskussionen spände över vida områden, men handlade om hur vi måste skaffa såväl bättre mjukvara i form av politik och strategi som bättre hårdvara i form av institutioner och instrument.

Jag sade att jag tillhör dem som trots en i grunden gynnsam global utveckling framöver ser med betydande oro på en del av de utmaningar vi kan komma att ställas inför.

Omvandlingen i den arabiska världen har förvisso inte nått sin slutstation.

Skulle de politiska ansträngningarna att få ett slut på den fasansfulla konflikten i Syrien inte lyckas kan vi gå mot en utveckling där vi har en region av krigsherrar, jihadister och ställföreträdande krig med allt vad det skulle innebära också för vårt Europa.

Och därtill kommer de olika utmaningar vi nu ser torna upp sig i olika delar av Afrika rimligt nära oss, liksom konsekvenser av globala klimatförändringar och den mycket snabba utvecklingen på nätverks- och cyberområdet.

Det kommer alldeles uppenbart att krävas vassare gemensamma instrument under de kommande åren. Och bättre samordning av de olika nationella instrument som ju de olika europeiska staterna har.

Efter dagen i Bryssel och veckans europeiska verksamhet har jag så återvänt till Stockholm för en dag med olika möten, diskussioner och kontakter under morgondagen.

Det behövs, eftersom jag kommer att vara hela den kommande veckan på besök i Australien. Och det ligger faktiskt rätt långt bort.

Australien är vår tredje viktigaste handelspartner utanför Europa efter USA och Kina, och vi har ett brett samarbete på åtskilliga områden.

Under senare år har vi också funnit att den utrikespolitiska dialogen mellan våra bägge länder har blivit allt viktigare.

Men anledningen till resan är behovet av att fördjupa dessa olika relationer ytterligare.

Med Perth i västra Australien som första anhalt på måndag beger jag mig i riktning ditåt under söndagen. Resan tar sin tid.

Innan dess skall jag dock till Warszawa under lördagen, även om det ju bara var något dygn sedan jag senast var i Polen.

Och reser sedan därifrån till Australien.