Gamle Logen

31 oktober 2007

Jag tvingas erkänna att jag tillhör dem som har en också känslomässig bindning till det nordiska och nordeuropeiska samarbetet. Vi hör samman på ett sätt som känns mer än det kan förklaras.

Så var det då i kväll utdelning av litteratur-, musik-, miljö- och filmpriserna i Gamle Loge alldeles invid Akershus Festning i Oslo.

Sara Stridsberg fick litteraturpriset, förklarade att hon inte var någon mästare på att hålla tal och läste med inlevelse upp en sida eller två ur sin bok Drömfakultetet.

Språkbehandling av dignitet. Talang utan tvivel.

I motiveringen till priset sägs att hennes roman präglas av ”enorm energi och språklig vällust.” Och det intrycket fick man sannerligen.

Musikpriset gick till Eric Ericsons kammarkör från Stockholm. Att Eric Ericson – som personligen fått samma pris tolv år tidigare – fanns närvarande i den Gamle Loge föranledde än mer ihållande applåder.

Hans insats för svensk och nordisk körmusik kan knappast överskattas.

Och när det hela var slit pallrade vi oss så till Akershus anrika gamla fästning för den traditionella mottagningen.

Statsminister Jens Stoltenberg berättade om hur drottning Margarete – Kalmarunionens drottning – på sin tid hade suttit på Akershus och skrivit brev till Köpenhamn om hur eländigt det mesta – mat, uppvärmning – var på den tiden.

Måhända. I kväll var det i alla fall gediget annorlunda.

En genuint trevlig – och nyttig! –  nordisk kväll.


Från Stortinget

31 oktober 2007

Efter en eftermiddag i det norska stortingets intima plenisal under den berömda bilden från Eidsvoll. Jag deltar i det Nordiska Rådets diskussion om utrikes- och försvarspolitiken.

Ilkka Kanerva från Finland föredrog utrikesministrarnas redogörelse och Christina Husmark Pehrsson ryckte in i Sten Tolgfors ställe och föredrog försvarsministrarnas dito.

Jag hade anledning att påpeka att det verkligen är ett nytt nordiskt samarbete när vi öppet och framtidsinriktat kan diskutera samarbete också på det försvarspolitiska området på det sätt som vi nu gör.

Men samtidigt att detta ju alls icke är något alternativ till våra respektive existerande europeiska och atlantiska förpliktelser, utan i stället ett komplement som kommer att framstå som allt viktigare och viktigare inte minst på den mjuka säkerhetspolitikens område.

Och att mycket står att vinna med ett närmare samarbete också när det gäller olika freds- och stabilitetsoperationer i olika delar av världen.

Nu hastar det vidare till ett öppet hus om globaliseringen och de nordiska länderna.

Säkert kommer jag att ha anledning att notera att Sverige klättrar några positioner – från plats 14 till plats 7 tror jag det var – i den mätning över internationell konkurrenskraft som World Economic Forum presenterat i dag. Ny politik ger nya möjligheter.

Dock bör det nog också noteras att Danmark ligger en bra bit före oss på position nummer tre. En flexibel ekonomi är nyckeln till framgång.

Jag är rätt säker på att från Oslo frånvarande Anders Fogh Rasmussen och Per Stig Möller kommer att passa på att peka på detta i den pågående intensiva danska valrörelse.

I kväll blir det så traditionell utdelning av Nordiska Rådets litteratur- och musikpris. Alltid lika inspirerande.

Och därefter stor mottagning på Akershus med statsminister Jens Stoltenberg som värd.


Kväll vid Karl Johan

30 oktober 2007

Bara notera att jag inte bara anlänt till Oslo utan även haft traditionell middag på anrika Grand Hotel med den moderata partigruppen här.

Tydligen hade dagens debatter varit bra. Fredrik hade talat om klimatfrågorna. Att Mona Sahlin också var här visar bredden av Sveriges engagemang för ett djupare samarbete i vår del av världen.

Och det hörde jag mycket om på middagen.

Lite av en ny anda i det nordiska samarbetet.

Kanske inte så mycket konkret och tydligt ännu. Men en vilja att informellt komma varandra närmare i den ena frågan efter den andra.

Vissa i Nato. Många i EU. Men ändå mycket mer i alla dessa frågor som förenar än som skiljer.

I morgon är det utrikesministrarnas tur i debatten här i Oslo. Lite sömn innan dess behöver inte skada.


Från Iran till Oslo

30 oktober 2007

I dag får jag besök av USA:s ambassadör vid bl a IAEA i Wien Gregory Schulte.

Det är jag som bjudit hit honom också mot bakgrund av att vi känner varandra sedan vi gemensamt tidigare sysslat med andra saker.

Men nu blir det med all sannolikhet IAEA:s arbete med Iran som kommer att stå i centrum för våra samtal.

Ibland får jag frågan vad det är som oroar mig mest i den internationella utvecklingen, och även om t ex klimatfrågan förvisso tränger sig på undrar jag om inte de långsiktiga risker som ligger i att allt fler och fler får tillgång till kärnvapenteknologi oroar ännu mer.

Jag ser ingen omedelbar fara för att kärnvapen plötsligt skall börja användas – men jag är orolig för att mina barn eller möjliga barnbarn med nuvarande trender riskerar att leva i en värld där kärnvapenkrig plötsligt blir en levande realitet med allt det fruktansvärda detta skulle medföra.

Att redan nu bryta denna utveckling är därför utomordentligt viktigt.

Synnerligen betydelsefullt i det arbetet är att dagens kärnvapenmakter också inser att detta knappast kommer att vara möjligt om de inte skär ner sina arsenaler. Att det skett mycket betydande minskningar i såväl Ryssland som USA är välkommet, men det finns alldeles säkert utrymme för att fortsätta på den vägen.

De kan knappast förmana andra om de inte förmår att minska själva.

Frågan om Irans program för bl a urananrikning står nu i centrum för mycken diplomati och diskussion.

Teheran förnekar självt att man avser att skaffa kärnvapen, men klarar inte av att förklara varför man då driver det program som man faktiskt gör. Det finns inget aktuellt iranskt kärnkraftprogram som skulle behöva den anrikningskapacitet för uran som nu successivt håller på att byggas upp.

IAEA:s generaldirekör ElBaradei sade härom dagen att han trodde att Iran befann sig 3 – 5 år från en realistisk möjlighet att skaffa sig kärnvapen under förutsättning att man nu satte igång ett mycket målmedvetet program.

Men över mitt skrivbord passerar också papper som spekulerar i kortare tider. Och den allvarliga sanningen är ju att ingen riktigt vet hur sanningen ser ut.

Samtal mellan EU:s Javier Solana och det iranska förhandlingsteamet i Rom för en vecka sedan gav knappast någonting nytt. FN:s säkerhetsråd har ställt bestämda krav på Iran att upphöra med anrikningten. Men tiden håller på att rinna ut, och det är viktigt att man i Teheran verkligen vet det.

Om sedan olika sanktioner kan hjälpa eller inte återstår att se. Alldeles klart är dock att de riskerar att förlora i effektivitet om de minskar i universalitet.

Så det kommer att finnas mycket att tala om.

Efter besök på centerns riksdagsgrupp för att diskutera aktuell utrikespolitik bär det så framåt kvällen för min del iväg till Oslo och alla de nordiska möten som just nu pågår där.

Det är den konservativa partigruppen i Nordiska Rådet som bjuder på middag, och det är alltid spännande att höra hur diskussionerna går i de olika länderna.

Dock fruktar jag att danska vänner är så upptagna av kampanjandet inför folketingsvalet 13 november att de inte har tid med middagar i Oslo.

Rätt så.


Förberedelser och föredragningar

29 oktober 2007

En dag mest av förberedelser och föredragningar inför vad som komma skall.

Osäkerhet om hur de planerade fredsförhandlingarna om Darfur kommer att utvecklas. Fler än vad man nog hade trott har inledningsvis valt att inte komma till samtalen i Libyen. Uppenbart att splittringen på rebellsidan håller på att bli ett allt allvarligare problem.

Men det är viktigt att inse att en förhandling som denna kräver ett övermått av både tid och tålamod om den skall lyckas.

Jag noterar att det dessutom fortsatt finns osäkerhet om det norsk-svenska bidraget till FN- och AU-styrkan i Darfur. Vårt erbjudande finns – men är just ett erbjudande. Osäkerheten kan dock knappast råda hur länge som helst.

Förberedelser inte bara för denna veckas olika möten och resor utan också för veckan som kommer.

Utrikesministermötet mellan EU och Medelhavsländerna i Lissabon är viktigt inte minst mot bakgrund av det kommande internationella mötet om en fredsprocess mellan Israel och Palestina.

Spänningen mellan Turkiet och Irak över PKK fortsätter. Mot slutet av denna vecka samlas dock Iraks alla grannstaters utrikesministrar i Istanbul, och i början av nästa vecka reser Turkiets premiärminister Erdogan till Washington.

Jag tycker mig märka att det nu diskuteras mer om ekonomiska sanktioner än större militära ingripanden från turkisk sida.

Även sådana skulle dock riskera att få effekter som snarast är kontraproduktiva.


Två miljoner

29 oktober 2007

Kanske trots allt värt att notera att denna blogg – betydligt mindre än ett år på nacken – nyss passerade tvåmiljonstrecket när det gäller besök.

Alldeles obetydligt är det inte.


Inför veckan

28 oktober 2007

Det blev en mycket bra moderatstämma uppe i Gävle under de senaste dagarna.

Jag är rätt övertygad om att också media kommer att skriva om ett parti i harmoni med sig självt och med betydande tillförsikt inför framtiden – trots att en del av dem kanske hade väntat sig någonting annat.

För min del kommer veckan att börja i Stockholm innan det är dags för de olika mötena i anslutning till Nordiska Rådets session i Oslo.

Sverige kommer ju nu att överta ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet, och bl a Fredrik Reinfeldt åker till Oslo redan i morgon.

För min del är det onsdagen som är mest central med nordiskt utrikesministermöte, utrikespolitisk diskussion och öppet möte om Norden och globaliseringen.

Därifrån bär det på torsdag av för ett snabbesök i Kiev för att få ett förstahandsintryck av situationen i Ukraina efter valen och mitt uppe i den regeringsbildning som fortfarande pågår.

Och därefter vidare till Tbilisi i Georgien och en konferens där om de olika utmaningarna i Europas viktiga östra delar.

En vecka med klara uttryck för tydliga prioriteringar i vår utrikespolitik.

Att bygga ut samarbetet i vår egen nordliga del av Europa. Och att stärka banden med och stödja demokratier också i Europas östligare delar.