Jarl Alfredius

31 mars 2009

Det känns tomt och vemodigt när budet kommer i kväll om att Jarl Alfredius gått bort.

Det var inte länge sedan han fanns hos oss i TV-rutan snart sagt varje kväll. Och inte sällan stod jag där i studion och svarade – nåja, mer eller mindre – på hans olika frågor. Under rätt många år var han nyhetsankaret i nyhets- Sverige.

Säkert hade vi våra duster. Det låg i respektive roller. Men man skiljdes alltid med respekt. Hans avväpnande leende fanns alltid kvar.

Och det kommer det att fortsätta att göra. Trots kvällens dystra bud.


Bra resultat!

31 mars 2009

Det blev ett bra resultat från Afghanistan-konferensen i Haag i dag i form av den slutdeklaration som mer formellt antogs efter det att jag fått lämna för att hinna med planet hem till Stockholm.

Deklarationen anger vår gemensamma väg framåt.

Och jag vill passa på att lyfta på hatten för den holländska regeringen som med två och en halv veckas förvarning stampade denna mycket imponerande konferenslogistik ur marken.

Efter våra erfarenheter med Irak-konferensen förra våren – som ju också blev en succé – vet jag vad det innebär.


Hem från Haag

31 mars 2009

Efter att också ha hållit mitt inlägg, avverkat en serie av bilaterala möten och dessutom träffat TT och Ekot lämnar jag nu Afghanistan-konferensen för att ta mig tillbaka till Stockholm.

Konferensen blev – som avsikten var – en betydande politisk manifestation för de insatser vi gementsamt gör för att hjälpa landet.

Vi nordiska utrikesministrar hade ett långt och bra separat möte med president Karzai och de av hans närmaste ministrar som kommit med honom hit.

I fokus stod valet, polisfrågorna, de kommande valen och vikten av att värna yttrandefrihet och medborgerliga fri- och rättigheter.

Men nu bär det hemåt.

Morgondagen skulle ha varit en hel arbetsdag i Stockholm – men det ser ut att krävas en uttryckning till Bryssel för att försöka att hjälpa till att lösa problem.


Afghanistan-konferensen

31 mars 2009

Arla morgon och det bär iväg till Arlanda för att flyga till Amsterdam och därefter ta bil till Haag och den internationella konferensen om Afghanistan.

Det var den nya amerikanska administrationen som tog initiativet till denna mönstring av internationella och regionala krafter som är engagerade i landets fred och framtid.

Och det är FN:s mission i Afghanistan som håller i trådarna – under ledning av Norges Kai Eide.

Åtskilliga utrikesministrar kommer att vara på plats, liksom president Karzai från Afghanistan. Att Iran bara låter sig representeras på viceministernivå visar att man där spelar ett avvaktande spel inför de nya amerikanska propåerna om kontakter.

Någon i grunden ny inriktning av satsningarna i landet blir det knappast.

Men viktigt blir att understryka att det faktiskt finns mycket som håller på att bli bättre i landet. När Kai Eide nyligen rapporterade till FN:s säkerhetsråd var han påtagligt positiv till regeringens insatser på en rad områden samt till utvecklingen i ett antal regioner.

Och detta kan vara speciellt viktigt att understryka mot bakgrund av att vi nu går in i en period när striderna med all säkerhet kommer att öka. Dels därför att de alltid gör det när vintern ger vika för våren, dels därför att amerikanska förstärkningar inlednigsvis kommer att leda till fler konfrontationer med talibanerna.

Då är det viktigt att det finns ett perspektiv på det positiva i utvecklingen.

Sannolikt blir det också åtskilliga diskussioner om de kommande viktiga valen.

För min del blir det också en serie bilaterala möten med olika utrikesministrar. Pakistan, Australien och Canada står på programmet.

Och i kväll hoppas jag vara hemma i Stockholm igen.


Lämnar Meri-flygplatsen

30 mars 2009

Sitter på Tallinns flygplats – som sedan i går bär Lennart Meris namn – och väntar på att Estonian Airlines plan till Stockholm skall gå.

Och i dessa minuter landar också ett svenskt regeringsflygplan med Anders Borg ombord – tyvärr kommer vi dock att gå om varandra. Så kan det bli.

Eftermiddagens diskussioner på Meri-konferensen kom främst att handla om det Östliga Partnerskapet och de olika föräntningar som finns på detta – men också de besvärliga utmaningarna när det gäller att hantera Vitryssland stod i centrum för diskussionerna.

Innan dess hann jag med den bilaterala överläggningen med utrikesminister Urmas Paet och hans medarbetare. Eftersom vår ambassadör i Moskva Tomas Bertelman också finns i staden passade jag på att ta med också honom till vårt informations- och meningsutbyte.

Men nu bär det hem till Stockholm – och tidigt i morgon till Haag.


Viktig Meri-konferens

30 mars 2009

Intensiva diskussioner över ett mycket brett fält fortsätter på Meri-konferensen här i Tallinn.

Dagen började med energisäkerhet – en allt mer central fråga i den europeiska debatten – och har sedan fortsatt med den transatlantiska relationen.

Och efter mina bilaterala möten här återvänder konferensen på seneftermiddagen till frågan om det Östliga Partnerskapet innan det för mig är dags att återvända hem. I morgon är det för min del Afghanistan-konferensen i Haag som kallar.

Lennart Meri-konferensen här i Tallinn har nog vid det här laget etablerat sig som den ledande mötesplatsen för denna typ av diskussioner i norra Europa. Andra kan kanske känna en viss avundsjuka, men det viktiga är nog att vi alla inför kommande år ser konferensens möjligheter.

Våra bilaterala svensk-estniska relationer är det inget fel på, och trots kraftig – ja, brutal –  nedgång tror jag nog att den estniska ekonomin och det estniska samhället är tillräckligt robust för att klara även dessa dystra tider.

Den IMF-granskning – den årliga s k Article IV-granskning – som nyligen skedde av den estniska ekonomin gav ju ett mot bakgrund av den finansiella krisen påtagligt positivt omdöme.

När jag i kväll lämnar Tallinn kommer finansminister Anders Borg hit som avslutning på sin snabbresa till de tre baltiska huvudstäderna.

Och det är ytterligare en illustration på hur nära vårt förhållande är.


Kväll i Tallinn

29 mars 2009

Kvällen i den stora Estonia-hallen i Tallinn blev en vacker och gripande hyllning till f d presidenten Lennart Meri – framförd med estnisk körsång och vackra naturbilder.

Som inledningen på kvällen diskuterade på scenen president Ilves, Danmarks f d utrikesminister Elleman-Jensen, Ron Asmus från GMF och jag den liberala världsordningens nya utmaningar.

Men efter middagen  började konferensens mer allvarstyngda diskussioner.

Då dominerade en påfallande mörk bild av den ryska utvecklingen – framförd inte minst av ryska debattörer. Och det efterlystes en tydligare europeisk politik inför kommande östliga utmaningar.

Att utvecklingen kring Georgien har satt djupa spår var alldeles uppenbart – och föga förvånande.

I morgon fortsätter det så med de lite bredare perspektiven.

I Tallinn finns också Portugals utrikesminister Louis Amado, som i likhet med mig också skall ha bilaterala överläggningar med vår estniske kollega i morgon.