Kring Östersjön

STOCKHOLM: Rätt hektisk dag som avslutades med informell middag med Estlands president Toomas Hendrik Ilves som är på besök här i dag och i morgon.

Och runt Östersjön finns det alltid intressanta frågor att diskutera.

På mötet med EU-nämnden i början av dagen var det andra delar av världen som stod i centrum. Men ministermötet i Bryssel på måndag kommer att handla mycket om såväl det Östliga Partnerskapet som det sydliga grannskapet.

Utmaningar saknas sannerligen inte.

Och en del av dem som gäller främst Syrien diskuterade jag i dag per telefon med min brittiske kollega William Hague.

Med Rysslands biträdande utrikesminister Vladimir Titov handlade mitt möte i dag dock i allt väsentligt om närområdet och om den bilaterala förbindelsen.

Och en del av de samtalen kommer jag att försätta när jag träffar utrikesminister Sergey Lavrov i Bryssel på måndag kväll.

I Stockholm fanns i dag också vår ambassadör i Moskva Veronika Bard Bringéus, och det gav oss anledning att sitta ner ett par timmar och mer ordentligt diskutera igenom våra relationer även med Ryssland.

Det är en relation som aldrig kommer att vara utan sina spänningar, men som förblir viktig och som vi har ett intresse av att värna och vidareutveckla i olika avseenden.

Biträdande utrikesminister Titov hade förvisso uppmärksammat också de lite kärvare av mina formuleringar i utrikesdeklarationen, men det finns områden där vi har all anledning att vidareutveckla samarbetet.

Dock måste vi också vara medvetna om risken för att den repressiva tendens vi i dag ser i Ryssland utvecklas ytterligare, med de negativa konsekvenser framför allt för det ryska samhällets möjligheter till modernisering som detta skulle innebära.

Nu handlade våra samtal främst om olika delar av det regionala samarbetet kring Östersjön, i Barentsregionen och i Arktis, och där är det viktigt att vi gemensamt söker vägar framåt.

Förutsättningarna för det är ju dock i allt väsentligt goda.

Efter denna dag stundar så ytterligare en helg hemma i Stockholm.

Faktiskt rätt skönt.

12 Responses to Kring Östersjön

 1. spanaren skriver:

  Nog finns det all anledning att bevaka utvecklingen i
  Östersjöområdet och då framförallt i Ryssland som under
  de senaste seklerna i mycket styrt vårt lands säkerhetspolitik.

  I en artikel i RIA gjorde Putin häromdagen ett uttalande
  att ingenting kan hindra de fd sovjetrepublikernas
  återsamling i den Euroasiatiska Unionen där nu Ryssland,
  Vitryssland och Kazakstan deltar. (länkning ej tillåten)
  Vad händer då med det svensk/polska ”Östliga samarbetet”?

  Vad gäller makten i Kreml tycks den hårda linjens män
  styra utvecklingen och krafterna kring Medvedev vara på väg ut.
  Vilken politik kommer, när nu de militära maktmedlen återskapats
  för påtryckningar mot länderna kring Östersjön framför allt Baltikum
  och det försvarslösa/allianslösa Sverige, föras av Putin
  med stöd av ”siloviki” där Alexander Dugin kanske står för
  den framtida ideologin med stöd av bla Rogozin mfl

  USA kommer att dra ner på sin militära förmåga och i stort
  lämna Europa samtidigt som EU:s stormakter av ekonomiska
  skäl organiserar krigsmakter i storleksordningen en handfull
  brigader med något hundratal stridsvagnar och avskaffad
  värnplikt.
  Vem skall komma till Bröders hjälp?

  SvD.se har en artikel om utvecklingen i Kreml.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tidsnod-i-kreml_7918654.svd

 2. Per Fredö skriver:

  http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2013/01/russian-politics

  Kring Östersjön har även sitt inifrån Ryssland

  Som vanligt en läsvärd artikel i The Economist att begrunda och måhända också diskutera.

  Våra ambitioner att få läget i Ryssland mer normaliserade även vad gäller mänskliga fri-och rättigheter i en vidare bemärkelse möts av rader av ryska bromsar.

  Det är långt ifrån bara presidenten Putin, som är i farten.

 3. spanaren skriver:

  Vidare mitt 16 februari 2013 kl. 07:36

  Länkar till en analys av en säkerhetspolitisk analytiker.
  Läs bloggägarens presentation av sig själv – trovärdig?

  http://sakpol.wordpress.com/2013/02/16/maktkamp-i-kremlin-shoigu/

 4. Per Fredö skriver:

  http://www.svt.se/agenda/#./vi-kommer-aldrig-att-vara-neutrala?&_suid=1361012793740041944358157832123

  Denna Agenda-intervju med Carl Bildt tycker jag ska finnas med
  i Alla Dessa Dagar.

 5. utrat skriver:

  Är följande rätt eller fel? Gorbatjov blir lovad att väst inte ska flytta fram sina försvarsgränser när Warsawapkaten upphör. Ett löfte som senare bryts. Detta kan vi försöka se i ryskt perspektiv. Under den tid vi är s k neutrala har vi ett igelkottsförsvar. Nu måste vi vara beredda att försvara länder också i Rysslands närområde/länder där vi inte har nån kontroll egentligen över alla dunkla revanschistiska tankar som finns där(Ex- Georgien men även baltstaternas vägran att ratifiera baltryssars rätt att få använda sitt språk i officiella sammanhang) Detta kan vara en konfliktfaktor i framtiden.
  För övrigt tycker jag att vi kan kosta på oss bättre försvar av Gotland. Vad ska ryssarna annars ha nyinköpta landstigningsbåtar till?

 6. oajonsson skriver:

  @Spanaren I min värld i alla fall

 7. ”Skurkstat (Rogue state) är ett kontroversiellt begrepp som används om stater som anses hota världsfreden; finansierar terrorism,”

  Och vad mer är, att motverka Fred genom att sprida en angripares avsikt till störtning, vidare till stadga, är en kränkning som internationell rätt avser att stävja. Det vore förvånande om ett Nürnberg 2.0 inte tar itu med skvallerkvarnen å det grövsta.

  CC: TT; SVT; SvD; DN

 8. Kachina skriver:

  Jag tittade på din länk till Agenda, Per Fredö.

  Det är kanske dags att tagga ner ”rysskräcken” något. Deras upprustning drabbar i första hand det ryska folkets levnadsstandard. Rent logiskt är en konflikt mellan Ryssland och EU väldigt liten. Ryssland och Tyskland är ömsesidigt beroende av varan genom gasleveranser. Ryssland behöver pengarna och Tyskland behöver gasen.

  Ryssland rustar för att skydda sitt närområde och dit hör gasledningen som passerar nära Gotland. Men, Sverige är inget hot mot den, ej heller EU eller Nato. Hotet är i första hand de ”spöken” som byggs upp av media i Sverige, EU/USA,…….och Ryssland.

  Det verkliga hotet mot världsfreden är det pågående religionskriget mellan islam och kristendom. Världen håller på att förändras. Det som pågår är att kontinenter håller på att förvandlas till homogena ekonomiska/juridiska enheter.

  Hur landmassan mellan Stilla Havet i öster och Atlanten i väster skall delas, avgörs just nu genom religionskriget. Ryssland och USA försöker genom olika stöd kapa åt sig bitar av kakan, men det är i princip lönlöst. Det kriget avgörs inte logiskt ekonomiskt eller av militär makt, utan känslomässigt av två skilda kulturer

  Vi kan bara titta på och se vad slutresultatet blir, även om detta är en högteknologisk repris av djungelstammars och europas klankrig med pil och båge. Där finns ingen humanitet. Där styr reptilhjärna och instinkter. Vi har inte tillräckligt många psykologer att skicka ner för att öppna ögonen på var och en av dem. Det är bara att vänta och se hur de homogena enheterna utformas.

 9. spanaren skriver:

  @aojonsson

  Även i min värld men det finns de som lever i en alternativ
  verklighet där det råder fred i vår tid och där historien tog slut
  1989/1991 som Fukuyama drömde om.
  Läser med stort intresse din blogg tillsammans med WW mfl.

 10. spanaren skriver:

  @Kachina

  Stalin hade 1939 inga planer på att tåga varken till Berlin
  eller Paris. Krigsmålet var ryska Imperiets gränser 1914.
  Det hade Sovjet uppnått 1940 med undantag av Finland där
  ryssarna nöjde sig med Peter den Stores gräns.

  Vilka planer har dagens Ryssland som mål ehuru om möjligt
  med andra medel än den ”Röde Tsaren”?
  ”Makarovs karta” ger en antydan vad gäller Östersjönområdet
  men Putin har i dagarna talat om att de fd Sovjetrepublikerna
  oundvikligen återsamlas i en ny union.
  Kommer Tyskland/England/Frankrike göra mer än protestera i
  FN om Moskva liksom på Stalins tid ”återintegrerar” utbrytarprovinserna och möjligen deras närmaste omgivning under Moskva?
  Då om inte förr kanske det visar sig hur ohållbart vårt geopolitiska
  läge är….

 11. Kachina skriver:

  Ryssland, EU och USA sitter i samma båt. Stamkrigen mellan shia, sunni, katoliker, protestanter och ortodoxa, är det reella hotet. Ökad handel och samfärdsel mellan Ryssland och EU, är det som håller kriget avlägset.

 12. oajonsson skriver:

  @spanaren Tack, kul att höra!

%d bloggare gillar detta: