Landat i kyla och mörker

30 november 2010

ASTANA: Det var redan mörkt när jag landadse här i ett plan från Helsingfors tillsammans med Finlands såväl president som utrikesminister.

Astana är den nybyggda huvudstaden i detta nyrika väldiga land. Breda boulevarder, fantastieggande konstruktioner och kulört upplysta konstruktioner blandas på ett sätt som väl fullt ut först kan bedömas när morgondagens ljus infinner sig.

När det beslutades att Kazakstan skulle få ordförandeskapet i OSCE detta år fanns det förvisso betydande frågetecken. Som demokratisk modell har landet inte mycket som talar för sig. Men till slut ansågsa det ändå värt att på detta sätt mer aktivt försöka engagera detta viktiga land i Centralasien i de samlade ansträngningarna.

Att säga att det skett någon liberalisering av den interna situationen i landet är nog knappast möjlig. Jag kommer att träffa olika företrädare för det civila samhället och höra deras bild. Media ger mer intryck av megafon än av mångfald.

I somras fattades dock beslutet att ordna ett toppmöte här. Det senaste hölls 1999 i Istanbul, och det ansågs nu vara dags igen.

Om det beslutet kommer att visa sig vara riktigt eller ej återstår att se.

Min farhåga är ju att man efter ett beslut om toppmöte anser att man måste komprimissa om en kommuniké och till slut går så långt att man vattnar ur sådant som tidigare ansågs viktigt och centralt.

Morgondagen blir viktig. Hitintills har förhandlingarna på viktiga punkter stått och stampat.

Motsättningarna handlar dels om skrivningar om demokrati och mänskliga rättigheter och dels om de s k frusna konflikterna.

Bägge punkterna är viktiga för Sverige.


Tidigt i riktning Astana

29 november 2010

STOCKHOLM: Ytterligt arla i morgon bitti beger jag mig till Helsingfors för att sedan tillsammans med Finlands president Tarja Halonen och utrikesminister Alexander Stubb flyga direkta till Astana i Kazakhstan och det toppmöte med OSCE som inleds där redan under kvällen i morgon.

I dag har jag först i P1 Morgon och nu i kväll i Aktuellt i TV också kommenterat den massiva läckan av amerikanska diplomatiska dokument och utttryckt min oro för de konsekvenser denna kan få.

Jag skulle tro att det är en i dessa avseenden påtagligt bekymrad Hillary Clinton som jag kommer att umgås med först i Astana och därefter senare under veckan i Bahrain.

Men det är viktigt att vi inte gör skadan värre än vad den är. Vi måste försöka att värna det förtroliga samtalets möjligheter i det internationella umgänget.

Till de viktiga frågor som står på dagordningen vid toppmötet i Astana hör möjligheten till lösning av de olika s k frysta konflikter som finns i olika delar av Europa.

Valet i Moldavien slutade i ett resultat som visserligen ger den sittande Allians för Europa-regeringen möjlighet att regera vidare, men som inte ger dem det extra stöd som hade behövts för val av en president.

Därmed finns det en risk för att den politiska situationen i landet kommer att fortsätta att vara mindre stabil än vad som hade behövts. Men valet ger dock underlag för att fortsätta den viktiga reformpolitiken, och det var viktigt nog.

I Astana är det viktigt att det ges klara signaler om vilja från alla att lösa konflikten kring utbrytarområdet Transnistrien i Moldavien.

Här är det Ryssland som har nyckeln, och man vet i Moskva att vi inom EU i många avseenden ser dess agerande i denna fråga som ett lackmustest på viljan att inte bara retoriskt förbättra säkerheten i Europa.

I morgon håller president Medvedev – innan också han ger sig iväg till Astana – sitt årliga stora programtal till den ryska duman. Vi får se om han har någonting att säga även i denna fråga.

Jag såg att han i dag hade vad han tyckte var ett intressant möte med landets moderniseringsråd. Jag ser fram mot vad han kommer att ha att säga i det avseendet också.


Inför val i Vitryssland

29 november 2010

STOCKHOLM: Den 19 december är det presidentval i Vitryssland, och i samband med detta kommer Vladimir Neklajev i dag på besök till Stockholm och till mig.

Vladimir Neklajev är en av de två tyngre kandidater som ställer upp från oppositionens sida mot regerande presidenten Lukashenko. Totalt är det tio kandidater som deltar i presidentvalets första omgång.

Förhoppningarna om att detta kommer att bli fria och rättvisa val i vår mening skall nog dessvärre inte vara för höga. Den demokratiska oppoositionen lider av betydande mängder av restriktioner.

Men president Lukasjenko har dock accepterat att bjuda in internationella observatörer från bl a ODHIR, och Sverige sänder inom den ramen två långtids- och åtta korttidsobservatörer till vilket sedan skall läggas ett antal ledamöter från Sveriges Riksdag.

De rapporter som dessa kommer med kommer självfallet att bli av stor betydelse när det gäller att bedöma de fortsatta möjligheterna till samarbete mellan Vitrysslaand och EU.

Utvecklingen i Vitryssland är viktig inte bara från det vidare europeiska perspektivet utan också ur det mer omedelbart regionala. Det är en bakgrund till att vi ger ett omfattande bilateralt stöd som koncentreras till de tre sektorerna demokratiutveckkling, miljöskydd och stärkandet av marknadsekonomin.

Så jag ser fram emot att höra vad Vladimir Neklajev har att säga om sin bedömning av utvecklingen inför valets första omgång den 19 december.

Skulle ingen av kandidaterna få 50 % i den omgången går det vidare till en andra omgång mellan de två ledande kandidaterna. Och om så blir fallet kan det bli påtagligt spännande.


Skadligt för diplomati

29 november 2010

STOCKHOLM: I P1 Morgon för att kommentera den massiva läckan av amerikanska diplomatiska dokument.

Avsikten med publiceringen kan knappast ha varit annan än att skada den amerikanska diplomatin, även om nog effekten blir att skada diplomatin mer generellt.

Att vi behöver diplomati i olika avseenden borde alla inse, och att den ibland måste vara förtrolig likaså.

I radion exemplifierade jag med den nu pågående krisen kring Nordkorea.

Alldeles självklart ställer den krav på betydande diplomatisk aktivitet, alldeles självklart måste betydande delar av denna vara förtrolig och alldeles självklart är det viktigt att den amerikanska diplomatin kan fungera i en situation som denna.

Att detta nu riskerar att försvagas ligger vare sig i Sveriges eller den övriga världens intresse.


Telling Europe what it does not want to hear

28 november 2010

STOCKHOLM: Rubriken är den sammanfattning amerikanska tidskriften Foreign Policy gör av sin motivering för att inkludera mig på sin lista över världens 100 mest betydelsefulla tänkare just nu.

Och man fortsätter så här:

You might say the media-savvy, conference-hopping Swedish foreign minister imagines a unified Europe modeled after his own personality: dynamic at developing ideas, intent on charming new friends, and unafraid of daunting challenges.

It’s not a vision that has endeared Carl Bildt to the continent’s many cautious leaders, and might have been the reason he was passed over for the top EU foreign-policy job this year.

Aginst the French and Germans, he insists that Europe needs to allow Turkish accession. Where Britain wants to focus on the war on terror, Bildt thinks the continent should earn its foreign-policy stripes by addressing the problems in the Balkans. And against the continent’s many social democrats, he says that Europe must commit to economic reform at home and free trade abroad.

”It boils down to whether Europe in the decades ahead will be seen as a model for the future,” he warned in the Guardian, ”or as a museum of the past.

Det är väl inte min sak att kommentera detta, men även om man i amerikanska media då och då fortfarande ibland återkommer till saken var jag aldrig kandidat till posten som High Representative.

Men annars är det väl rätt att konstatera att vi – för det handlar ju om Sveriges utrikespolitik – ofta driver idéer som utmanar dem som vill ha ett mer slutet, försiktigt och defensivt Europa.


Kommande veckans utmaningar

28 november 2010

STOCKHOLM: Sakta sig vintermörkret utanför efter en söndag då man börjat att förnimma julhelgens ankomst. Första advent är alltid första advent.

Nu handlar det också om att få lite överblick över den kommande veckans olika utmaningar.

Efter en måndag i Stockholm ger jag mig ytterligt arla tisdag morgon iväg för att bege mig till Astana i Kazakstan och det toppmöte med den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSCE som kommer att äga rum där.

Innan dess är det dock toppmöte i Tripoli i Libyen mellan EU och den Afrikanska Unionens olika länder, men det blir Gunilla Carlsson som representerar Sverige där. Gunilla var också med på der tidigare toppmötet med AU i Lissabon för två år sedan.

Vad som kommer att åstadkommas i Astana återstår att se. Jag tror att det är mycket klokt att ha påfallande lågt ställda förväntningar på mer konkreta resultat från mötet.

Det är t o m möjligt att vi får inrikta våra diplomatiska ansträngningar på att försöka att förhindra att mötet leder till att tidigare viktiga principer devalveras eller urvattnas.

Det får inte ske.

Efter tre kvällar i mer kyliga Astana trocklar jag mig så till betydligt varmare Manama i Bahrain – inte alldeles enkelt – för det årliga säkerhetsmöte där som IISS står för.

Där kommer i år att finnas bl a min amerikanska, brittiska, afghanska, iranska och pakistanska kollega förutom många från den omedelbara regionen självt. Dessa möten har under åren kommit att bli allt mer välbesökta och erbjuder goda möjligheter också för mer informella samtal i olika frågor.

Jag misstänker dock att åtskilligt mediautrymme under de kommande dagarna kommer att konsumeras av det omfattande läckage av telegram från amerikanska State Departement som tydligen skett.

Att detta varit möjligt är i sig höggradigt anmärkningsvärt och kommer att ha påtagligt negativa konsekvenser allra främst för USA.

Det är nödvändigt för stater att ha en möjlighet att tala mer förtroligt med varandra, och bortfaller denna handlar det faktiskt om en utveckling som kommer att göra vår värld mindre säker.

Krishantering och konfliktlösning förutsätter ofta förtrolig kommunikation.

Att det sedan säkert kommer att publiceras sådant som ter sig pikant eller pinsamt är en annan sak. Diplomatiska telegram kan innehålla åtskilligt av den varan.

Sådant kan alla överleva.

Men det är långt värre om vi står inför en situation där vi inte längre kommer att ha samma möjlighet till förtrolig kommunikation mellan stater.

Då blir världen mer osäker.


Val i Moldavien

28 november 2010

STOCKHOLM: Första advent med en känsla av att vi detta år närmar oss en vit jul. Snön fortsätter att falla över huvudstaden.

I Moldavien går man i dag till ett viktigt val som vi hoppas skall ge möjlighet att stärka den reformkurs landet varit inne på sedan valet i juli förra året och bildandet av den s k Allians för Europa-regeringen.

Men utmaningarna är många.

Den politiska splittringen i landet är djup, det finns tendenser till politisk trötthet efter två val förra året och en folkomröstning i år och de ekonomiska bekymren i detta Europas fattigaste land är betydande.

Vallokalerna stänger sent i kväll, och det blir väl sannolikt inte förrän i morgon vi kommer att kunna få en klarare bild av vad valet innebär för Moldaviens framtid.