Om ballong på avvägar, Kinas avsikter, Europas konkurrenskraft och möjliga mål för kriget.

05 februari 2023

STOCKHOLM: Vintern verkar att ha återvänt denna helg, men i och för sig är det väl så det förväntas vara så här några dagar in i februari.

För några dagar sedan hade jag tänkt skriva här om utsikterna för det besök som USA:s Tony Blinken skulle inleda i Peking i dag, och där t o m ett möte med Xi Jinping lagts in för att visa besökets betydelse.

Men så blev det inte.

Frågetecknen är många om den kinesiska höghöjdsballong som passerade över USA innan den sköts ner när den kommit en liten bit ut över Atlanten.

Ballonger som dessa används ofta i forskningssyfte, och före satelliternas ankomst också ofta som plattform för att inhämta underrättelser. I dag är det väl tveksamt om de har något mervärde i detta avseende.

Vid Esrange i Kiruna startas inte sällan ballonger som dessa, och jag minns från min tid som utrikesminister hur man såg ett behov av höghöjdsballoger för forskning som skulle passera också över Sibirien. Dock ansågs det passande att be om tillstånd.

Tydligen har Kina tidigare haft minst fem av dessa höghöjdsballonger som gått runt jorden, och det är väl några av dessa som också passerat delar av USA tre gånger under Trump-perioden och en gång tidigare under Biden utan att detta uppmärksammades.

Hur högt upp det nationella luftrummet sträcker sig är en fråga som mig veterligt aldrig definierats, men att satelliter kan passera fritt över andra länder är allmänt vedertaget, och en del av dessa satelliter för spaning kan stundtals gå ner mot nivåer som börjar närma sig dem där höghöjdsballonger kan finnas.

Jag har svårt att se annat än att det i detta fall handlade om ett pågående kinesiskt program – för atmosfärforskning eller spaning – som nu kom att exponeras över USA vid en maximalt olämplig tidpunkt.

Den kinesiska ledningen har under den senaste tiden gjort påtagliga försök att förändra bilden av sin politik och att signalera en ny öppenhet. Under de senaste veckorna när jag haft olika typer av samtal har frågan om vad detta betydde varit den kanske allra vanligaste.

Och det var alldeles tydligt att man såg utrikesminister Blinkens besök som en möjlighet att få relationen med USA in i lite mindre konfrontatoriska banor.

Intentionen från Vita Husets sida var densamma – man talade om ”ledstänger” för att förhindra att konfrontationen spårade ur.

Men med bilderna av ballongen över USA förändrades den politiska bilden i ett slag. Blinkens resa fick uppskjutnas. Nedskjutningen blev en politisk nödvändighet. Och Peking måste reagera även om man tidigare halvt ursäktat sig.

Och det drogs paralleller mellan hur den sovjetiska nedskjutningen av ett amerikanskt U2-flygplan långt inne över Sovjet 1960 havererade ett toppmöte i Paris och möjligheten av en upptining av relationerna.

Vi får se.

Jag skulle tro att man i såväl Peking som Washington kommer att försöka att minimera skadorna, men samtidigt är det uppenbart att president Bidens politiska utrymme i frågan har smalnat av högst väsentligt.

Det behövs kanaler mellan Washington och Peking i en rad frågor, och Blinken-besöket var ju tänkt att etablera det lite tydligare efter den långa överläggningen mellan Biden och Xi Jinping på Bali i november.

Och detta har sin betydelse också mot bakgrund av att Xi Jinping har för avsikt att åka till Moskva under de närmaste veckorna. Tydliga och direkta budskap inför den resan vore viktiga.

På tisdag håller president Biden sitt årliga stora tal till kongressen. Det blir alldeles säkert inrikespolitiken i fokus, stödet för Ukraina kommer att vara starkt, men det blir i detta läge extra viktigt hur orden faller när det gäller Kina.

På vår sida Atlanten blir det i slutet av veckan extra EU-toppmöte i Bryssel med de ekonomiska frågorna i fokus, men med påtagligt skilda perspektiv på hur frågor om Europas konkurrenskraft skall hanteras.

Det är inte minst de amerikanska massiva stödprogrammen för det gröna skiftet, och då främst de protektionistiska inslagen i dessa, som skrämt upp, och som lett till att det ropats på mer av bidrag också från EU.

Europa har ett problem med konkurrenskraft, men nya stora bidragsprogram är knappast lösningen. Det kan ju noteras att de extraordinära program som beslutats sedan pandemin, och som ju sedan dess styrts om till grön och digital omställning, är ca tre gånger större än de nu aktuella amerikanska programmen.

Men när jag lyssnar på företag ses många av dessa program som för byråkratiska och krångliga, medan USA opererar med skattekrediter som man har betydligt mycket lättare att förstå och utnyttja.

Diskussionen på toppmötet i veckan blir nog mer preliminär. Kommissionens förslag kommer att nagelfaras noggrant. Avslut kommer vid det ordinarie toppmötet i mars, men diskussionen kommer att ge viktiga indikationer.

Och att det svenska ordförandeskapet satt begreppet konkurrenskraft på EU:s agenda igen är förvisso mycket viktigt.

Borta i öster fortsätter kriget. Det är vid frontlinjen i Donbas som Ryssland nu koncentrerar sina resurser. Striderna är hårda och förlusterna på bägge sidor höga. Snart har kriget pågått i ett år.

Något slut är knappast i sikte.

I veckan som gick satt vi i en och en halv timme i en liten europeisk grupp som Henry Kissinger kallat samman för att diskutera om det fanns någon politisk öppning.

99-åringen är fortfarande skarp i sina analyser och har ju ett historiskt djup och perspektiv som är viktigt. Hans röst väger fortfarande tyngt i debatten.

Vilken utgång av kriget skall vi sträva efter? Och hur skall den i så fall uppnås och därefter säkras? Hur ser mer konkret krigets mål ut från Kievs, Bryssels eller Washingtons perspektiv?

Och vilket Ryssland har vi att räkna med under kommande år?

Här är inte platsen att återge våra diskussioner, med de kommer säkert att sätta andra spår i den offentliga debatten. Och samtalen kring dessa frågor måste självfallet fortsätta.

Själv ser jag nu faktiskt fram mot en vecka då jag kommer att vara hemma i Stockholm varje dag. Det tillhör inte vanligheterna, men är inte desto mindre angenämt och nödvändigt.


Om extremisters provokationer, vägen framåt mot Nato, stridsvagnar till Ukraina och oro i och kring Jerusalem.

29 januari 2023

STOCKHOLM: Den gångna veckan bjöd på sin dramatik med genombrottet när det gällde att leverera stridsvagnar till Ukraina men också spänningar mellan Sverige och Turkiet.

De senare var tydligt och medvetet framprovocerade av extremister med det uttalade syftet att sabotera Sveriges och Finlands anslutning till Nato.

Sådana finns som bekant både på den extrema höger- och på den extrema vänsterkanten, och i veckan som gick marscherade de nästan bokstavligen hand i hand i demonstrationer och provokationer.

Att detta ledde till reaktioner i ett Turkiet i ett känsligt politiskt skede var inte förvånande. Reaktionerna var starka från president Erdogan, som gavs ett tacksamt ämne för känslofyllda tal, men också den turkiska oppositionen var tydlig i frågan.

Och därtill kom ju mer eller mindre omfattande reaktioner i olika delar av den muslimska världen. En del av dessa var säkert regisserade, men åtskilligt inte desto mindre påtagligt genuina.

Bakom kulisserna har UD säkert haft att hantera såväl omfattande kommunikation med den muslimska världens länder för att klargöra Sveriges ställning som ett tolerant och öppet samhälle, som konkreta problem när det gäller säkerheten för svenska representanter och intressen i olika länder.

Och jag ser att statsministern kallat riksdagens partier till information och diskussion i ärendet på tisdag. Det är viktigt.

I vår inhemska debatt talas om att rätten att bränna koranen är en viktig del av vår yttrandefrihet, och att denna i sin tur är absolut och inte får rubbas.

Det senare är ju inte korrekt.

Det finns tydliga gränser i vår lag, och dessa gränser har ju dessutom skiftat över tiden. Hatbrott, hets mot folkgrupp och uppvigling är tydligt förbjudna i vår lagstiftning, och sedan handlar det ju om hur domstolar väljer att i konkreta fall tolka dessa bestämmelser.

I media ser jag nu uppgifter om att en person har planer på att söka tillstånd för att bränna heliga Torah-rullar utanför den israeliska ambassaden, och det kommer i så fall att bli ett påtagligt känsligt ärende att hantera.

Själv skulle jag tycka att det vore konstigt om detta i så fall inte prövades som ett hatbrott, men det skulle ju omedelbart leda till frågan om varför inte samma sak skedde med den medvetet provokativa bränningen av koranen.

Hur som helst har detta nu lett till en paus i de fortsatta kontakterna mellan Turkiet, Finland och Sverige. I sig behöver det inte innebära något större problem. En viss avkylning kan vara på sin plats.

Och hur som helst är det uppenbart att det nu blir en fråga om att avvakta utgången av det turkiska president- och parlamentsvalet i maj.

Dess utgång är höggradigt oviss, och vi har all anledning att försöka att undvika att extremister av olika inriktning och nationalitet gör vår säkerhet till en spelbricka i detta.

Det var åtskillig diplomati mellan Washington och Berlin som gjorde att det till slut lossnade när det gällde att leverera stridsvagnar till Ukraina.

President Biden gick med på att leverera ett 30-tal Abrams och förbundskansler Scholz öppnade därmed för dels två bataljoner Leopard från Tyskland självt och därefter grönt ljus för andra länder som vill leverera Leopard ur sina förråd.

Politiskt var detta mycket betydelsefullt, och militärt kommer det successivt att få sin betydelse också, även om den saken ligger åtskilliga månader framåt. Den amerikanska vagnarna lär knappast komma före mot slutet av året.

Kanske kan det möjliggöra uppsättning av två brigader med dels dessa stridsvagnar och dels de stridsfordon som ju Sverige och USA kommer att leverera. En sådan styrka avgör kanske inte kriget, men kan ge Ukraina en viktig också offensiv förmåga.

Vad som sker bakom kulisserna i Moskva vet vi föga om, men det som blänker förbi tyder dels på att motsättningarna mellan olika krigsherrar är ökande och dels på att tröttheten med kriget som sådant är i tilltagande.

Men propagandan trappas upp, och nu handlar det om en Rysslands försvarskamp som beskrivs med paralleller från 1812 och 1941. Att detta var ett anfallskrig som Vladimir Putin startade för elva månader sedan vill man inte riktigt kännas vid i den officiella retoriken.

Också från andra delar av världen kommer oroande nyheter i dessa dagar.

I Jerusalem och på Västbanken trappas våldet upp, och det ena blodsdådet följer det andra, och det underlättas inte av att Israel nu får en regering med bekymmersamma högerextrema inslag.

USA:s utrikesminister Blinken är nu på väg till Jerusalem och Ramallah för att se om det går att förhindra en ny våldsspiral. Också EU:s röst behövs i denna situation.

För min del stundar en vecka till större delen i Stockholm men också två dagar i London för lite olika diskussioner. Denna gång kanske jag hinner med en bokhandel också – det missades vid förra veckans besök.


Om intryck efter några dagar i Davos, Europas eftersläpning och den viktiga respekten för andra.

22 januari 2023

STOCKHOLM: Fyra dygn i Davos under veckan som gick var lite av en djupdykning i den globala ekonomins situation just nu.

Jag vet inte när jag första gången kom till dessa möten, men det var vid det här laget åtskilliga decennier sedan. Det bör ha varit någon gång mot mitten av 1980-talet – och åtskilligt har inträffat sedan dess.

Davos-mötenas glansperiod var väl 1990-talet och lite längre. Globalisering och liberalisering var de dominerande trenderna, liksom demokratisering, även om just det kanske inte dominerat just Davos.

Det globala liberala systemskiftet öppnade upp nya möjligheter när tillväxten sköt fart och allt fler delar av världen fick del av dess frukter. Ryssland och Kina var självklara viktiga och uppmärksammade delar av de årliga mötena.

Nu lever vi i en påtagligt annorlunda tid. Vi har tagit oss igenom global finanskris, genomlevt Trump och Brexit och brottats med en förödande pandemi, men sett de geopolitiska spänningarna öka och befinner oss ju sedan tio månader i en situation med ett stort krig mitt i Europa.

Det är inte riktigt den värld som Davos försökte bygga.

De tretusen som samlades i det lilla samhället var i år mer än vanligt den västliga utvecklade världen, med Indien som det kanske mest påfallande undantaget. Cirka en tredjedel av alla kom från USA, men då handlade det allra främst om dess näringsliv även om en grupp från kongressen också fanns på plats.

Att åtskilligt, inte minst i mitt program, kom att handla om Ukraina var kanske inte så märkvärdigt.

Ett tag under förra året diskuterades åtskilligt om risken för att stödet till Ukraina skulle börja att falna när höga energipriser, inflation och matpriser skapade nya spänningar, men av detta fanns inga tecken alls i Davos.

Företrädare för det som numera ofta kallas den Globala Södern var kanske lite mer återhållsamma, men annars var det var slående hur framträdande företrädare också för näringslivet i olika länder underströk vikten av fortsatt och fördröjt stöd för Ukraina.

Diskussionerna om den globala ekonomin fördes i något mindre dystra tongångar än de som dominerat de senaste månaderna. Inte minst handlade det om de förväntade effekterna av att Kina nu öppnar upp efter sin inlåsning i sin mörklila covid-politik.

Men utmaningar finns. Ökad efterfrågan från Kina kan komma att hålla uppe olje- och råmaterial priser, och även om kurvor kanske börjar att vända är inflationen en betydande global utmaning. Skuldsituationen i vissa länder oroar också.

I signalerna från de som sänts från Peking till Davos var det lätt att läsa in att ledningen där skakats av protester, problemen med covid och avtagande tillväxt, och att man nu ville signalera en öppnare och mindre restriktiv politik och en tydlig vilja till samarbete.

Det var ett budskap många välkomnade, men huruvida det kommer att omsättas i praktisk politik återser att se. I det hypercentraliserade kinesiska systemet ligger ju en fundamental osäkerhet om vad nästa plötsliga kast kan innebära.

För min del lyssnade jag också en del på olika företag på den högteknologiska utvecklingens framkant.

AI finns numera överallt och slår igenom på stor bredd, men mer nytt för mig var de framsteg som sker vad gäller kvantdatorer och de än mer revolutionerande betydelse som detta kommer att få under de kommande decennierna.

Slående är hur det är amerikanska företag som ligger i framkanten, med Kina storsatsande därefter, medan Europa inte riktigt förmår att ta tillvara den potential vi faktiskt har.

Det gäller också på andra teknologiområden.

USA och Kina ligger före Europa när det gäller utbyggnaden av 5G, men nu ser det ut som om vi håller på att bli omsprungna också av Indien. Och här talar vi ju om en teknologi som fötts och utvecklats inte minst i Europa – i Sverige och Finland.

Om diskussionen om Europas industriella utvecklingen skulle mycket kunna sägas. Just nu handlar det ju mycket om farhågorna för effekterna av de protektionistiska inslagen i den nya amerikanska subventionspolitiken.

Men visheten av att möta detta med nya subventioner av olika slag är inte uppenbar. Och det vi sett hitintills i EU hamnar dessa genomgående hos stora tyska och franska företag. Det är knappast den framväxande högteknologiska världen som i första hand stimuleras.

Mycket händer. På en middag i regi Google hamnade jag bredvid en rätt ung kille, och på frågan vad han gjorde sade han att hans företag förra veckan hade skjutit upp 23 satelliter för jordobservation, och att han gärna ville diskutera hur detta kunde utvecklas ytterligare.

Det gäller att hänga med.

Synpunkter på ålfiske har jag i grunden inte, bortsett från att det kräver tillstånd, men däremot har jag starka synpunkter på att bränna böcker, och i all synnerhet att göra detta offentligt i provocerande syfte.

I mer modern tid var det ju nazisterna som ägnade sig åt att offentliga bränna misshagliga skrifter. Men i dessa dagar har ju en dansk huligan ränt runt i Sverige och bränt koranen i det enda syftet att provocera och störa.

Respekt för andra trosuppfattningar ser jag som en viktig del av vårt toleranta och öppna samhälle. Den som vill sabotera detta riktar i själva verket sin verksamhet mot ett viktigt fundament för vårt samhälle.

Och detta tycker jag förtjänar att sägas med viss skärpa.

Nu randas en ny vecka.

I morgon ägnas min dag till större delen AI-utvecklingen i Sverige, men sedan blir det London för RAND Europa och Köpenhamn för lite annat innan jag mot slutet av veckan är hemma i Stockholm igen.


Om Nato-processen, Kiruna, sällsynta mineraler, uppskjutning av småsatelliter och en del annat.

15 januari 2023

STOCKHOLM: En häftig förkylning har lagt betydande begränsningar på mig under den gångna veckan, men nu har dimmorna äntligen lättat i detta hänseende.

Den sedvanliga paraden av anföranden vid försvarskoncernen i Sälen i början av veckan visade en närmast kompakt enighet om det man under decennier varit så fundamentalt oenig om, nämligen Sveriges medlemskap i Nato.

Om detta kommer historiker säkert att skriva avhandlingar, men alldeles självklart hade den breda enigheten ett värde i det rådande säkerhetspolitiska läget.

Och av betydelse var ju också att statsministern i sex punkter kunde beskriva hur Sverige vill bidra till alliansens gemensamma försvarsansträngningar.

Sedan kvarstår osäkerheten om exakt när vi skall bli medlemmar. Avtalet som ingicks mellan Turkiet, Finland och Sverige i maj var ingen okomplicerad historia, och därmed har det också varit viktigt med en dialog om hur vi kan leva upp till avtalet.

Alla vill inte det.

Härom dagen såg vi åter aktioner av en tydligt PKK-sympatiserande grupp som också är tydlig med att man motsätter sig Sveriges medlemskap i Nato, och som alldeles säkert kommer att göra vad man kan för att även fortsättningsvis kasta grus i maskineriet.

Men medlemmar i Nato kommer vi att bli, och någon nervositet kring tidtabellen för det eller situationen innan det mer formellt blir ett faktum ser jag knappast anledning till.

Kanske viktigare under veckan var dock när hela EU-kommissionen kom till Kiruna för ett lite mer formellt öppnande av det svenska EU-ordförandeskapet.

Dagen innan hade LKAB offentliggjort att man nu konstaterar en stor fyndighet av s k sällsynta jordartsmineraler i direkt anslutning till de existerande malmfälten i Kiruna, och man betecknade fyndigheten som den största hitintills kända i Europa.

Betydelsen av det kan komma att bli mycket stor för Europa i dess helhet under förutsättning att man nu verkligen satsar på en utvinning.

Vi är utomordentligt beroende av dessa mineraler för hela den gröna övergången, men befinner oss nu i en situation där marknaden så gott som totalt domineras av både utvinning och produktion i Kina.

Och här kan Sverige då få en nyckelposition. Europas näst största fyndighet – intill förra veckan den största – ligger dessutom i Norra Kärr strax ovanför Gränna vid Vättern. Och den tredje största och inte okomplicerade ligger oexploaterad på Grönland – en del av Amerika som dock tillhör Danmark.

Med den takt som normalt gäller, och under förutsättning att inga avgörande problem uppstår, skulle det ta 10-15 år att få den nya fyndigheten i produktion.

Utmaningar finns förvisso.

Det är en miljömässigt krävande process att ta fram de mycket låga halterna av dessa mineraler ur järnmalmen, och jag kan se horder av protester, men om vi vill ha våra elfordon eller vindkraftverk eller annat är det inte orimligt att vi gör vad vi kan för att accelerera processen.

Viktigt i anslutning till Kiruna var också att man officiellt invigde Esrange som bas för att kunna skjuta upp s k småsatelliter.

Vårt beroende av alla dessa satelliter uppe i rymden är massivt och snabbt ökande. Utan dem skulle inte våra smarta telefoner, och mycket annat från vädertjänst till digitala kommunikationen, fungera.

I dag är ca 5.000 kommersiella satelliter i omlopp, men under de allra närmaste åren räknar man med att det kommer att skjutas upp ca 10.000 ytterligare. En del är bjässar på åtskilliga ton, medan allt fler är små med bara ett tiotal kilo men förmågan att operera tillsammans i stora konstellationer.

Elon Musk’s Starlink med dess viktiga roll i kriget i Ukraina är det mest kända exemplet, och nu kommer flera andra liknande system med tusentals småsatelliter för en lång rad olika funktioner av direkt betydelse för vår vardag.

Men först måste de upp i rymden, och här har Europa i dag ett påtagligt problem.

Nulägen misslyckades en uppskjutning med den nya europeiska Vega-C raketen, och därmed har det blivit halt med europeiska uppskjutningar för ett bra tag framåt.

Då blir det sannolikt Musk’s mycket framgångsrika och delvis återanvändbara raket Falcon 9 som man får vända sig till i stället.

På sikt kan Esrange komma in när det gäller uppskjutning av småsatelliter, men det ligger nog minst ett år fram i tiden. Det jag ser mer omedelbart är att man vill utnyttja möjligheten till tester av delar till Europas försök att åstadkomma någonting liknande Falcon 9 under det kommande året.

Och i grunden handlar det ju om en kommersiell marknad där det gäller att kunna erbjuda de bästa förutsättningarna för en uppskjutning. Det finns flera andra i Europa som kommer att försöka, även om Kiruna nu borde ha en god position.

Men slående är hur det är de kommersiella amerikanska ansträngningarna som nu skjuter fart. Rymdmyndigheten NASA beställer och industrin levererar.

Under året sägs det att Musk’s Starship kommer att ha en första start. Den är utvecklad som en verklig arbetshäst som på sikt skall kunna ta kring 100 personer till Mars, men som redan innan dess blir en viktig del i Artemis-programmet för en permanent närvaro på månen.

Relativt sett satsar USA fem gånger mer på rymden än vad Europa gör, även om siffrorna i bägge fallen är relativt små – 0,25 respektive 0,05% av BNP.

Men mycket av kommande generationers framtid skapas av dessa satsningar.

För min del bär det i morgon av till det årliga mötet i Davos och ett antal dagar i olika diskussioner där.

Det kommer i mycket att handla om Ukraina och krigets olika konsekvenser, men för min del har mötet i Davos kanske främst sitt värde när det gäller olika ekonomiska och teknologiska utmaningar.

i


Attack? Spärr?

13 januari 2023

STOCKHOLM: För det intresse det kan ha så har bägge mina twitter-konton – på engelska respektive svenska – på ett eller annat sätt stoppats eller saboterats.

Att det sker samtidigt på bägge för någon timme sedan tyder på medveten attack. Hade det varit bara på det enda kunde det ha varit tekniskt problem.

Men det är det inte.

Det kan vara så att det finns någon som tycker jag bedriver alltför bred opinionsbildning om Ukraina.

Det engelska har ju tre kvarts miljon följare över hela världen.


Om det allt brutalare kriget, hjälp till Ukraina, fusionsenergi och ChatGPT.

19 december 2022

STOCKHOLM: Det blev lite jäktigt i går eftermiddag med försenad hemkomst från Washington, dock möjlighet att se andra halvlek och slutet på den dramatiska finalen i Qatar och sedan medverkan i Agenda på kvällen om Rysslands krig.

Att vinna kriget är vad som omedelbart står i fokus, men att därefter vinna freden är en betydligt svårare uppgift. Och vinner man inte freden är kriget snart tillbaka igen.

Men kriget går nu in i en ny fas under vintern. Ryssland har ett akut behov av att återuppbygga sin armé efter dess misslyckande under de senaste tio månaderna, och det kommer söker att ta sin tid.

Det var för min del förra veckan dagar med intressanta diskussioner i såväl Warszawa som Washington. Att mycket handlat om olika bedömningar om vägar framåt för att på sikt få fred i Europas östligare delar är ingen avgörande hemlighet.

Ukraina – men faktiskt även Ryssland – har ett problem med att få fram tillräckligt med ammunition till ett krig vars intensitet ju är högre än vad många hade föreställt sig.

Och därtill kommer det akuta behovet av rent finansiellt stöd för att hålla den ukrainska staten i funktion.

I fredags kom från Ryssland den nionde vägen av massiva robotattacker med 76 robotar av olika typer som sköts från olika plattformar med i huvudsak Kiev – värme, energi, vatten – som mål. Huvuddelen kunde skjutas ned, men skadorna från de som faktiskt kom fram var i alla fall betydande.

Och i dag på morgonen rapporteras om en ny våg av attacker, denna gång med iranska drönare.

Syftet är att bryta ner det ukrainska samhällets förmåga att bjuda motstånd. Viljan att göra motstånd förstärks snarare, men självklart finns en risk för att förmågan påverkas. Effekterna på den ukrainska ekonomin skall inte underskattas.

Och då är den västliga hjälpen avgörande.

Den svenska regeringen skall ha ros för att man rejält ökat våra stödinsatser, och mer kommer säkert att komma.

Och EU har nu också samlat sig till ett nytt större beslut på 18 miljarder euro. Med detta ligger det samlade europeiska stödet marginellt över det amerikanska – 52 respektive 48 miljarder euro/dollar enligt de senaste sammanställningarna.

Mer militärt från USA – mer finansiellt från EU.

På rysk sida förefaller det som om man nu intensifierar sina förberedelser för en ny fas i kriget. I lördags visades i media hur president Putin träffade den samlade militära ledningen – det var första gången på mycket länge som generalstabschefen Gerasimov syntes – och i går besökte såväl försvarsminister Shoigu som generalstabschefen dessutom frontlinjen inne i Ukraina.

I dag kommer så Putin till Minsk i Belarus för samtal med Lukashenko där. Det har ju varit tydligt sedan några veckor – främst sedan utrikesminister Makeis plötsliga död – att man dramatiskt ökat trycket på landet att komma med i kriget.

Det är högst sannolikt att Kreml planerar en ny militär framstöt mot Kiev vid något tillfälle under de kommande månaderna – först måste dock en betydande del av de hundratusentals som nu mobiliserats tränas upp – och då är Belarus betydelsefullt.

Innan vi stänger butiken för helgerna vill jag bara notera två viktiga utvecklingar vad gäller teknik och vetenskap.

Dels att man i en amerikansk anläggning lyckats att demonstrera att fusionskraft fungerar.

Det är ett betydande vetenskaplig och tekniskt genombrott – samtidigt som det är tydligt att det med all sannolikhet är decennier innan vi ser fungerande kommersiella fusionsreaktorer.

Men att möjligheten längre fram finns är icke desto mindre av enorm betydelse.

Dels att företaget OpenAI borta i Kalifornien nu har släppt sitt AI-verktyg ChatGPT.

Och plötsligt demonstreras AI-utvecklingens revolutionerande möjligheter också för en bredare publik.

Dock lyckades inte ChatGPT producera något utkast till veckobrev eftersom det visar sig att dess minne än så länge stoppar med 2021. Jag har dock haft konversationer med ChatGPT om ämnen så varierande som ryska invasionen av Krim 2013, olika länders beslut om Euron, det svenska kärnvapenprogrammet och var Marco Polo föddes.

När jag i annat sammanhang deltog i ett samtal med med en person som kan dessa saker sade han att det snart kommer AI-program vida bättre än den mycket imponerande kapacitet som ChatGPT visar.

Det är bara att sätta fast säkerhetsbältet. Det kommer att gå snabbt med AI-utvecklingen.

Borta i Washington handlade åtskilliga av mina diskussioner just om teknik. Det är i skärningspunkten av politik kring Kina och politik kring teknik som många diskussioner i den amerikanska huvudstaden rör sig,

Går det att med exportkontroller och annat förhindra att Kina tar täten i den avgörande AI-utvecklingen? Åtskilliga tvekar, men det hindrar inte att det är just detta som USA är allt mer bestämt på att försöka. Och allierade och andra länder försöker frenetiskt få ett grepp om vilka konsekvenser detta kan komma att få.

Det var inte många decennier sedan halvledare – chips, populärt uttryckt – var någonting exklusivt. I dag finns allt mer kapabla chips i snart sagt i allting. Utvecklingen, produktionen och tillgången till chips – ofta med hyperglobaliserade värdekedjor – är en nyckelfråga för olika länders framtidsmöjligheter.

Så detta är den realitet vi lever i när julen 2022 nu närmar sig – ett stort och brutalt krig i östra Europa och en hisnande snabb teknologisk och vetenskaplig utveckling. Och till detta skall läggas klimatutmaningen, energiomställning och fortfarande pågående pandemi.

Men jag hoppas alla vart det lider får en God Jul.

Om inget än mer dramatiskt inträffar återkommer jag här först när 2023 gjort entré.


Om ett Indien i utveckling, om EU-toppmöte, om Rysslands krig och lite Balkan.

11 december 2022

STOCKHOLM: Efter en vecka i Delhi i Indien återvände jag i går till ett snöigt Stockholm.

Någon gång i vår kommer Indien att passera Kina som världens folkrikaste land med något mer än 1,4 miljarder invånare. Men därtill kommer att Indien till skillnad från Kina fortfarande växer, medan Kina ju passerat sin kulmen nu gradvis blir ett åldrande samhälle.

Den kinesiska ekonomin är i dag fyra till fem gånger större än den indiska, och det är att föra tillbaka på en mer reforminriktad ekonomisk politik i Kina under åren sedan slutet av 1970-talet.

För Indien kom det att dröja till början av 1990-talet innan man lade om kursen i den ekonomiska politiken och försiktigt började att liberalisera.

Men Kina har haft ett försteg på närmare två decennier i reformpolitiken och det är ingen tvekan om att det också märks.

Nu börjar dock Indien att skjuta fart – och det sker samtidigt som en rad faktorer talar för att den kinesiska ekonomin kommit in i ett mer problematiskt skede inte minst genom den omläggning av politiken som skett.

I dag är Indien världens sjätte största nationella ekonomi, men siffrorna nu tyder på att landet om ett decennium kan komma att ha blivit världens tredje största ekonomi. Och därmed också kommer att svara för en betydande del av den samlade globala tillväxten under det kommande decenniet.

Många faktorer bidrar. Politiken är viktig, och samtidigt är det nu uppenbart att olika länder och företag håller på att se över hur värdekedjorna ser ut för att minska risken för ytterligare negativa överraskningar av den art som ju detta år bjudit på.

Och då är det naturligt att många blickar riktas inte minst mot Indien.

En mycket viktig fråga i det avseendet blir om det kommer att bli möjligt att åstadkomma ett bra handelsavtal mellan EU och Indien.

Efter att helt ha legat nere under sju långa år återupptogs förhandlingarna om ett sådant tidigare i år, tre förhandlingsomgångar har hunnits med, men alldeles uppenbart är att det kommer att krävas betydande och ömsesidig politisk vilja för att föra dem i hamn.

Jag är inte alldeles övertygad om att man på alla håll i det indiska politiska systemet ser hur betydelsefullt ett sådant avtal i denna geopolitiska situation skulle kunna bli. Gammalt tänkande finns fortfarande kvar.

Men inte minst för det svenska EU-ordförandeskapet blir det en viktig uppgift att försöka ge lite kraft åt dessa förhandlingar.

Den indiska politiken domineras nu mycket tydligt av premiärminister Narendra Modi och det BJP-parti han leder. Under den gångna veckan noterade BJP som sjunde valseger i rad i den viktiga delstaten Gujarat, och det kunde nog till stor del föras tillbaka just på Modis roll.

Att detta är den delstat där han startade sin politiska karriär hade förvisso också sin betydelse.

Under de första decennierna efter självständigheten 1947 dominerades indisk politik helt av kongresspartiet och familjen Gandhi, men det som skett under de senaste decennierna är att partiet BJP successivt växt fram som den nu mycket tydligt dominerande politiska kraften, medan kongresspartiet allt mer förlorar mark.

Utländska bedömare fokuserar, inte helt utan rätt, på den hindu- nationalism som bör upp stora delar av BJP och dess budskap, men till det skall läggas en utomordentligt imponerande organisatorisk satsning med också synnerligen moderna inslag.

I dag är BJP världens största politiska parti med ca 110 miljoner medlemmar, och det är dessutom medlemmar som förväntas att kontinuerligt göra aktiva insatser i de ständiga valrörelser som ju kännetecknar den indiska politiken.

De närmaste 18 månaderna i Indien blir en kontinuerlig uppmarsch till de nationella valen 2024, och i dessa avser BJP att säkra en tredje mandatperiod efter sina segrar i valen 2014 och 2019.

Hur ekonomin utvecklas blir självfallet viktigt, men dessutom kommer men starkt att betona Indiens globala roll i och med att landet för det kommande året nu övertagit ledarskapet i det globala G20-samarbetet.

Till detta kommer det att finnas anledning att återkomma. Det blir för min del fler resor till Indien under de närmaste månaderna.

I veckan som kommer samlas EU-ledarna till årets sista toppmöte i Bryssel, och mycket kommer fortsatt att handla om Rysslands krig. Det tjeckiska ordförandeskapet lyckades undvika ungerska försök till blockeringar och har nu fått beslut på det stora stödpaketet från EU på 18 miljarder euro, vilket var synnerligen viktigt.

Samtidigt har G7-ländernas pristak för rysk olja trätt i kraft, men ännu är det för tidigt att bedöma hur detta kommer att fungera. Oljepriserna har ju faktiskt fallit den senaste tiden, och det pris som Ryssland får ut från den olja man exporterar ligger nog till stora delar i dag under det pristak som man enades kring.

Ryssland fortsätter sina försök att slå ut den ukrainska energiproduktionen, med omfattande inte minst humanitära konsekvenser, men intensiteten förefaller dock att ha avtagit något. Problem med försörjningen med ammunition finns nu tydlig på bägge sidor.

Trots stora ryska försök att komma framåt vid den lilla staden Bakhmut i östliga Ukraine tyder det mesta på en minskad krigsaktivitet när vintern nu börjar att göra sig påmind.

Och för Ryssland handlar det ju dessutom om nödvändigheten av att återuppbygga sin armé efter det att den armé med kontraktsanställda som man byggt upp sedan 2009 till stora delar slagits sönder de senaste månaderna.

Om det sedan komme att gå att göra en ny slagkraftig armé av de hundratusentals som man nu mobiliserar råder det delade meningar om bland dem som har att bedöma dessa saker. En bit in i det nya året kommer vi kanske att ha svaret på den frågan.

Men alldeles säkert blir det också Balkan på EU-toppmötet.

Situationen i norra Kosovo håller åter på att spetsa till sig, och samtidigt kommer Kosovo under veckan att lämna in en formell ansökan om medlemskap i EU med de frågeställningar som detta omedelbart möter.

Och på agendan står dessutom frågan om att ge s k kandidatlandstatus också till Bosnien.

Var för sig är detta frågor som skulle kunna leda till en längre utläggning, men det för bli en annan gång.

För min del blir det en vecka med fortsatta resor.

I början av veckan är jag i Warszawa för styrelsesammanträde med ECFR, mot slutet av veckan är jag i Washington olika ärenden, men på onsdag är jag i alla fall hemma i Stockholm bl a med en konferens i regi Atlantic Council.


Om Indien, spänningar med USA, ryska oljesanktioner, Belarus, COP15 och lite annat.

04 december 2022

HELSINGFORS: Det är ett kort stopp på den trevliga flygplatsen här innan det för min del bär vidare åtta timmar genom natten till New Delhi, och där kommer jag sedan att tillbringa den kommande veckan.

Den indiska såväl inrikes- som utrikespolitiken saknar inte intresse i dessa dagar.

Just nu pågår bl a delstatsvalet i Gujarat med dess 60 miljoner invånare och dess speciella situation som startpunkten och delvis – åtminstone i ekonomiskt avseende – skyltfönstret för sedermera premiärminister Narendra Modis politiska karriär.

Och det är ingen tillfällighet att Modi själv kampanjer hårt i delstatsvalet.

Gujarat har dominerats av hans BJP-parti sedan han själv tog ledningen i delstaten 2001 – till stor del på grund av vad han uppnådde här kunde han bli premiärminister 2014 – och resultatet här ses därför som lite av en indikation på situationen för också i Delhi regerande BJP inför de viktiga nationella valen 2024.

Och utrikespolitiskt har Indien just tagit över ordförandeskapet i G20-samarbetet från Indonesien, och med en ambitiös global agenda ser man detta inte bara som ett sätt att stärka sin globala roll utan också som viktigt just inför de nationella valen 2024.

Men samtidigt har man ju en tvetydig position när det gäller Ryssland och dess aggression. I voteringarna i FN:s generalförsamling har man slagit följe med Kina och avstått, och man utnyttjar friskt möjligheten att till rabatterade priser köpa in rysk olja just nu.

Så kring detta blir det åtskilliga samtal under de kommande dagarna. Utrikesminister Jaishankar tillhör tveklöst de intressantaste att lyssna till i den globala kretsen av utrikesministrar.

De närmaste dagarna handlar det för min del om en informell indisk-europeisk-amerikansk dialog med en agenda som spänner över ett påtagligt brett område.

Men därefter kommer också svensk-indiska arrangemang när det gäller olika typer av handel och samarbete. Utrikeshandelsminister Johan Forsell är en del i den talrika svenska kretsen i Delhi mot slutet av veckan.

På den vidare agendan för den kommande veckan må noteras dels EU-USA samtal om handel och teknologi i morgon och dels toppmöte på tisdag i Tirana mellan EU och länderna på Västra Balkan.

Det förra kommer nog i viss utsträckning att domineras av den europeiska irritationen över en del av de senaste mer protektionistiska tilltagen från amerikansk sida.

De var i fokus också när Frankrikes Macron avlade ståtligt statsbesök i Washington under den gånga veckan, men om man då lyckades att desarmera frågan är nog, trots en del positiva uttalanden, inte alldeles säkert.

Teknologifrågorna blir tilltagande viktiga också i den geopolitiska konkurrensen. USA:s stora program för att subventionera tillverkning av halvledare leder också till ny nervositet i Europa och planer på att försöka att göra samma sak.

Och från vissa håll i Bryssel talas det högljutt om att hänsyn till EU:s konkurrenskraft nu kräver stora statsstödda industriprogram av olika slag. Visheten i delar av detta kan nog enligt min mening ifrågasättas.

Jag hoppas förvisso att det kommande svenska ordförandeskapet sätter frågor om EU:s konkurrenskraft på agendan, men då med en lite annan inriktning är dyra subventioner.

På den vidare viktiga agendan bör väl noteras att under veckan kommer såväl Sveriges som Finlands utrikesministrar att vara i Washington för samtal.

Vad mötet i Tirana kommer att resultera i återstår att se, men sannolikt inte så mycket. Bra är att Ulf Kristersson av allt att döma kommer att vara där. Det svenska engagemanget för Balkan har varit lite vacklande under senare år, och regionen saknar inte intresse.

Under veckan träder nu också det komplicerade arrangemanget för att försöka minska de ryska inkomsterna från export av olja i kraft. Det tog sin tid att få en överenskommelse inom EU om det tak för pris som skall accepteras.

Konkret innebär detta att ingen i G7-kretsen kan försäkra, finansiera eller transportera leveranser av rysk olja där priser överstiger 60 dollar per fat. Något totalt förbud är det inte – man fruktade de effekter detta skulle få på oljepriset globalt – utan ett försök att pressa ner just de ryska inkomsterna.

Hur detta kommer att fungera återstår att se. Det är ett komplicerat arrangemang som inte saknar kryphål, vars effekt på marknaden i stort är något osäker men som alldeles säkert kommer att skapa ytterligare svårigheter för den ryska ekonomin.

Och överenskommelsen i Bryssel om pristaket är också förenat med en överenskommelse om att nu starta arbetet på ett nionde paket av ekonomiska sanktioner. Jag skulle nog tillfoga att övervakandet av att de tidigare beslutade åtgärderna fungerar som avsett är minst lika viktigt.

Från Belarus kommer nu olika nyheter som antyder att det händer mer där än vad vi konkret ännu riktig vet.

Ryske utrikesministern Shoigu är plötsligt på plats för att tydligare dra in Belarus i aggressionen mot Ukraina, fängslade oppositionsledare överförs plötsligt till intensivvård och rykten fortsätter om utrikesminister Makais plötsliga död.

Noteras bör också att i veckan samlas i Montreal den stora globala COP15-konferensen för att försöka att nå nya överenskommelser om hur vi kan förhindra en fortsatt erodering av den viktiga biologiska mångfalden i världen.

Uppmärksamheten är inte lika stor som den kring COP27 i Egypten om klimatfrågorna, men betydelsen kan mycket väl komma att bli större.

Men för min del blir det Indien – och världen från perspektivet Delhi – som är i fokus under den kommande veckan.


Om brittisk tvekan, försök på Balkan, Nato i Bucharest och plötslig protestvåg i Kina.

27 november 2022

STOCKHOLM: Efter dagar i Helsingfors och på den engelska landsbygden blev det i alla fall första advents-helg hemma i Stockholm på det sätt som bör.

Att tyda tecken är inte lätt, men jag tyckte mig fick uppfatta en helt ny ton i den brittiska debatten efter det att man nu kommit ut ur katastrofperioden Johnson/Truss.

Opinionsundersökningar visar en betydande majoritet som ser Brexit som ett misstag, och i den allmänna diskussionen blir rösterna som pekar på de ekonomiska skadeverkningarna allt större.

Regeringens egna ekonomer talar om att ekonomin förlorar ca 4% på Brexit, och siffrorna på handeln talar sitt mycket tydliga språk. Och detta läggs så ovanpå de övriga problem som den brittiska ekonomin brottas med.

Men någon omläggning av politiken är trots detta knappast att vänta – möjligen ett lite annat tonläge i relationen med Bryssel i olika frågor.

Det konservativa partiet kommer att ta lång tid att komma över den förödande Brexit-perioden och allt vad den medfört, och inte ens de konservative parlamentsledamöter jag träffade såg någon egentlig möjlighet för partiet att klara nästa val.

En längre period i opposition kan vara enda möjligheten att reparera allt.

Men inte heller Labour har det lätt, och vågar inte riktigt ta tag i Europa-politiken och avvisar t ex den återgång till den gemensamma marknaden med EU som den ekonomiska logiken ju talar för. Möjligen är Labours potential för konstruktiva steg dock större än vad som ännu finns i det konservativa partiet.

Premiärminister Sunak har nu återställt i alla fall viss arbetsro i den brittiska politiken, men de problem han stor inför i främst den brittiska ekonomin är betydande.

Under veckan som gick lyckades EU-medling med stöd av USA i alla fall förhindra att det blossade upp en ny allvarlig kris i norra Kosovo. Just den tvisten lades tills vidare åt sidan, och man enades om att koncentrera krafterna på att åstadkomma en större lösning på relationerna mellan Serbien och Kosovo.

På bordet ligger ett förslag till avtal som går tillbaka på arbete som gjordes för åtskilliga år sedan och som hämtat viss inspiration ur hanteringen på sin tid av relationerna mellan dåvarande Väst- och Östtyskland.

Det är ett försök att åstadkomma någonting som uppfyller vad jag brukade tala om i regionen – en överenskommelse som inte tillfredsställer någons maximala krav men fick hanterar allas minimala, eller t o m någonting mera.

Men det är en dans på diplomatins slaka lina som under de närmaste månaderna avgör om detta kan gå att föra i hamn.

På tisdag och onsdag träffas Nato:s utrikesministrar – liksom Sveriges och Finlands – i Bukarest med självklart fokus på den fortsatta ryska aggressionen mot Ukraina.

Två stora vågor av ryska missilattacker har slagit ut delar av Ukrainas kraftförsörjning med allt vad detta innebär, och en ny våg håller med all sannolikhet på att förberedas.

Så det blir alldeles säkert diskussioner om hur vårt stöd till Ukraina kan byggas ut ytterligare. Generatorer för elektricitet tillhör nu det som står högt upp på listan av vad som behövs – liksom luftförsvarssystem och ammunition för artilleri.

Alldeles säkert kommer Turkiet och Ungern också att få frågor om när de är beredda att ratificera vårt medlemskap i Nato, och hur de svarar blir inte ointressant.

Två omgångar av i allt väsentligt konstruktiva samtal har nu skett mellan Turkiet, Sverige och Finland, men ytterst är det nog inrikespolitiken i Turkiet i förening med Victor Orbans manövrerande med Bryssel som avgör.

Denna helg kommer det så plötsligt information om den ena protesten efter det andra runt om i Kina riktade främst mot Covid-restriktioner, men också med slagord som går långt längre än så.

Det var en brand i ett lägenhetshus i Urumchi i Xinjiang, som räddningsarbetet försvårades av Covid-restriktionerna, som blev den gnista som på bredden utlöste de protester som nu rapporteras från den ena staden efter den andra.

Kina var ju framgångsrikt i att få saker och ting under kontroll under pandemins första fas – när det stapplades påfallande i en rad andra länder – men dess politik slog sedan in på fel spår och de har nu med omikron sedan i mars detta år hamnat i en mycket svår situation.

Deras egna vaccin är mindre effektiva, de har inte velat ta emot mer effektiva västliga vacciner, och de har haft svårt att tillräckligt vaccinera främst den äldre delen av befolkningen.

Och detta har lett till ett svårt dilemma.

Släpper de på sin politik med hårda restriktioner finns det en påtaglig risk för att sjukhussystemet inte klarar situationen. Men att bibehålla nuvarande politik leder till såväl ekonomiska som politiska konsekvenser som nu blir allt tydligare.

Just nu har man stängt ner vad som motsvarar ca en femtedel av landets ekonomi – ungefär som var fallet med Shanghai i våras. Men spridningen ökar, och frågan är om man kan stänga ner mer samtidigt som protesterna ökar.

Jag skulle tro att det är bekymrade möten bakom muren runt Zhongnanhai i Peking i dessa dagar.

Till utvecklingarna i den delen av världen som det finns anledning att notera hör också utgången av valet av ny borgmästare i Taipei på Taiwan.

Överraskande vann det mer Kina-orienterade partiet KMT:s kandidat en övertygande seger, vilket lett till betydande förändringar inte minst när president Tsai Ing-wen avgått som ordförande i annars dominerande partiet DPP.

Och möjligen kan detta något minska risken för ökad spänning mellan Taipei och Peking.

För mig blir det den kommande veckan bl a en stor debatt i Bergen mot den amerikanske akademiker John Mearsheimer som ju trätt fram som ledande kritiker av den amerikanska och västliga politiken också när det gäller Ukraina.

Och nästa söndag sitter jag så på flygplan med destination New Delhi i Indien.


Om framgång eller ej på COP27, bättre med G20, ny dialog USA-Kina och lite annat.

20 november 2022

STOCKHOLM: Snön ligger tung över staden denna helg när den första riktiga känningen av vinter har anlänt. Men mönstret brukar vara att den försvinner inom något dygn, och att den verkliga vintern kommer lite senare.

Tidigt söndag morgon uppnåddes till slut en enighet på COP27 nere i Sharm el Sheik som väl hade ett visst värde men knappast utgjorde något steg av större betydelse när det gällde att försöka att hålla den globala uppvärmningen vid 1,5 grader till 2050.

Oväntat var detta dessvärre inte. Många av länderna i det som nu ofta kallas ”globala syd” var mest fokuserade på att få fram en fond för någon typ av kompensation för klimatförändringar, och till slut blev det ju också i alla fall ett principbeslut om en sådan.

Vid COP27 kunde EU meddela att det mål om en minskning av utsläppen med 55% till 2030 som man satt upp inte bara kommer att uppnås, utan att man nu räknar med en minskning med 57%.

Men EU:s Frans Timmermans var tydlig med att man såg slutsatserna från COP27 som otillräckliga när det gällde faktiska åtgärder från andra länder för att minska utsläppen.

Sannolikt får vi vänta tills COP28 i UAE nästa år innan det kommer att bli möjligt med åtaganden om sådana. Och viktigt då blir alldeles självklart att framför allt Kina men också Indien är med på vad som faktiskt kommer att krävas.

De var lite också med det denna gång.

Positivt i den gångna veckan var dock att USA:s Biden och Kinas Xi Jinping träffades i mer än tre timmar på ett direkt möte där tongångarna i allt väsentligt förefaller att ha varit konstruktiva.

Och till det man kom överens om var att återuppta dialogen också i klimatfrågor, men dessutom om åtskilligt annat. USA:s Tony Blinken kommer att sändas till Peking i början av det kommande året för att följa upp.

Detta innebär inte att de problem som finns mellan länderna lösts, men det innebär att man nu återetablerat en dialog kring dem, vilket är av betydelse. Skillnaden i tonläge mellan mötet i Anchorage i mars 2021 och nu i Bali var betydande.

Om G20-mötet i Bali i övrigt kan väl sägas att det var en prestation av det indonesiska ordförandeskapet att det faktiskt hölls och att så skedde under någorlunda ordnade former. Att Vladimir Putin valde att stanna hemma var dock en förutsättning för att så kunde bli fallet.

Och det blev t o m en kommuniké med vissa resultat. En stor fond för att förbättra förutsättningarna att hantera nya pandemier var ett konkret och viktigt sådant.

Tydligt var att Rysslands försök att få förståelse hos olika länder inom inte minst ”globala syd” har en allt brantare uppförsbacke. Något enigt och tydligt avståndstagande var inte möjligt på G20 – Ryssland är fortfarande medlem – men även de som tidigare varit mer neutrala markerade nu tydligare skepsis.

Den ryska isoleringen tilltar. Jag ser att det polska ordförandeskapet i OSCE nu sagt att utrikesminister Lavrov inte är välkommen till det årliga ministermöte som skall hållas i Lodz i början av december.

Vi får se vilka konsekvenser det beslutet leder till.

Värdet av OSCE har väl reducerats högst väsentligt, men inte minst för de centraleuropeiska ländernas förankring har samarbetet nog fortfarande betydelse.

För min del var jag i veckan i Oslo för lite diverse vilket också inkluderade intressera säkerhetspolitiska samtal. Norge har en erfarenhet av Nato som vi av lätt insedda skäl saknar, och det finns åtskilligt att lära av dem om samarbetets mer tekniska aspekter.

Landet har nu dessutom påbörjat förberedelserna för ett nytt långsiktigt försvarsbeslut. Än så länge ligger deras försvarssatsningar på 1,55% av BNP – och det kommer knappast att räcka när man ser på utmaningarna framöver.

Och det blev också en intressant diskussion också om Sveriges och Nordens plats i Nato:s militära kommandostruktur. Frågan är långt ifrån enkel.

Den olösta problematiken kring Kosovo – det finns ju en hel del om även detta i min nya bok ”Mina Krig” – fortsätter att ställa till problem.

I Bryssel har det nu kallats till krismöte mellan Serbiens och Kosovos ledare för att försöka förhindra vad som i värsta fall kan bli mindre väpnade sammanstötningar i norra Kosovo.

Det handlar ytligt sett om den enkla frågan om bilskyltar i norra Kosovo, men bakom denna ligger självfallet de större frågorna om suveränitet och kontroll.

Och borta i Washington tar man i veckan emot Frankrikes Macron på formellt ståtligt statsbesök. Vi får se om det kan lösa upp en del av de knutar som finns på främst det ekonomiska området i det i övrigt goda samarbetet över Atlanten

För min del innebär den kommande veckan ett besök i Helsingfors med de mer östliga perspektiven i fokus, och därefter bär det av till årliga Aurora Forum på landsbygden i södra England för informell dialog mellan Storbritannien och de nordiska och baltiska länderna.

Efter tumult bortom det mesta har ju Storbritannien nu en regering som skall ta sig an inte minst alla de problem som Brexit lett till och som nu börjar att framstå allt tydligare.

Sedan återstår det att se om det finns några öppningar för ett närmare samarbete mellan EU och Storbritannien. Brittiska söndagstidningar rapporterar om nya tankar kring detta, men inom det konservativa partiet förefaller dock fortfarande låsningarna att vara betydande.

Så det blir ännu en intressant vecka.

.


Försenat: Mest om Putins och Trumps utomordentligt dåliga vecka.

12 november 2022

STOCKHOLM: Förra veckan glömde jag att trycka på knappen ”Sänd” när jag skrivit min blogg. Så här kommer det för ordningens skull – med försening:

Det har varit en riktigt eländig vecka för såväl Donald Trump som Vladimir Putin.

Och det finns det ingen anledning att klaga på.

Fortfarande är det inte alldeles klart hur det amerikanska mellanårsvalet i tisdags utföll i alla delar.

Republikanerna erövrar majoriteten i representanthuset, men med en avsevärt lägre majoritet än vad de allra flesta hade utgått från. Det blev ingen republikansk våg – på sin höjd en rännil.

Och nu står det dessutom klart att demokraterna faktiskt bibehåller sin majoritet i senaten. Det är t o m möjligt att den förstärks beroende av det nya val som kommer att hållas i Georgia 6 december med de speciella regler som gäller där.

Med alla rimliga mått mätt borde det ha blivit en tydligare republikansk våg. Biden-administrationen är inte populär, inflationen skär hårt in i mångas ekonomi och traditionellt brukar mellanårsval leda till rätt rejäla framgångar för det parti som är i opposition.

Men då blev det inte, och en av orsakerna var med betydande sannolikhet Donald Trump. De oftast mindre imponerande kandidater han tvingat fram lyckades genomgående sämre än de republikanska kandidater som inte tillhörde den omedelbara hejarklacken.

Och det kom att påverka helhetsbilden rätt ordentligt.

Min gamla vän Karl Rove, som är en respekterad och republikansk politisk strateg, var mycket tydlig när han utvärderade valet i Wall Street Journal.

Är detta nu början till slutet för Donald Trump? Sannolikt – men inte säkert.

Han hade planerat att offentliggöra sin kandidatur inför presidentvalet 2024 nu på tisdag, och det kan mycket väl tänkas att han trots allt fullföljer den planen.

Men allt har förändrats efter tisdagen. Han ses nu som en förlorare, och andra kandidater, med Floridas guvernör DeSantis som just nu viktigaste namn, kommer med all sannolikhet att träda fram för att utmana honom.

Viktiga media har redan övergett honom.

För president Biden ser bilden därmed ljusare ut – utan att nödvändigtvis vara ljus. En mycket knapp republikansk majoritet i representanthuset innebär att den blir beroende av en del tokstollar ute på kanten när den skall utforma sin politik, och därmed ökar riskerna för konfrontation.

Hur allt sedan kommer att se ut inför presidentvalet 2024 kommer det att finnas åtskilliga anledningar att återkomma till.

Själv har jag tillbringar dagarna efter mellanvalet med styrelsen för RAND Corporation i Santa Monica vid Los Angeles, och det blev föga förvånande många diskussioner kring detta. Det är en styrelse med såväl politisk bredd som betydande djup när det gäller förankring i olika delar av det amerikanska samhället.

Och i våra middagsdiskusioner där lät det som om att den då 83-årige Biden alldeles säkert skulle kunna besegra den då 78-årige Trump 2024, men att det skulle se helt annorlunda ut om det blev en annan republikansk kandidat, och att detta förhållande i sig ökar sannolikheten för en annan demokratisk kandidat.

Så mycket är öppet. Från vår svenska och europeiska horisont är dock betydelsen av detta självklart att det minskar sannolikheten för den absoluta dårskapens återkomst till Vita Huset.

Veckans andra begivenheter var alldeles självklart att de ryska styrkorna tvingades att retirera från Kherson och den enda provinshuvudstad de lyckats att erövra i detta vansinniga krig.

Det var ett riktigt rejält nederlag för Vladimir Putin.

Först förlorade han det alldeles avgörande slaget om Kiev. Därefter förlorade han det inte oviktiga slaget om landets andra stad Kharkov. Och nu förlorar han slaget om Kherson och därmed också möjligheten att fortsätta en offensiv mot Odessa.

Det är ingen liten motgång. Det är ett stort nederlag.

I Moskva blev den politiska koreografin kring detta att försvarsminister Shoigu fick ta ansvaret, medan president Putin försvann från varje antydan till samröre med den förödmjukande reträtten.

Men var ansvaret för detta krig ligger vet nog i alla fall de allra flesta.

I den kommande veckan förskjuts nu uppmärksamheten till Asien och de olika viktiga mötena där.

I morgon träffas på Bali i Indonesien, som upptakt till G20-ländernas topmöte där, presidenterna Biden och Xi Jinping. Det är deras första möte sedan Biden blev president, även om de talats vid per telefon fem gånger, och självfallet påfallande viktigt.

Och utan betydelse är det inte heller att Putin inte kommer till Bali. Han vet att de flesta där helt sonika skulle vända honom ryggen, och stannar därför sur hemma.

Men för Biden och Xi Jinping handlar det om att trots betydande motsättningar – de senaste amerikanska restriktionerna kring halvledare har inte gjort saken bättre – sätta vad som i amerikansk retorik brukar betecknas som ett golv, eller ledstänger, för en relation som man inte vill skall spåra ur alldeles.

Några genombrott blir det med all sannolikhet inte. Om man återupprättar den formella dialogen inte minst om klimatfrågor vore dock det ett framsteg inte utan betydelse.

Vad G20- mötet i övrigt kommer att åstadkomma återstår att se. Det indonesiska ordförandeskapet vill sätta globala livsmedelsfrågor i centrum, och för det finns det goda skäl. Men mötet mellan USA och Kina kommer med all sannolikhet att bli den dominerande händelsen.

Också annat kommer det dock att finnas anledning att följa.

En ny israelisk regering under Benjamin Netanyahu med påtagligt högerextrema inslag kommer att innebära nya bekymmer.

Frågetecken finns om förlängningen efter 19 november av avtalet om att kunna skeppa vete från de ukrainska hamnarna vid Svarta Havet.

Och nere på Balkan ser det på nytt påtagligt stökigt ut mellan Serbien och Kosovo.

Efter en period med ovanligt intensivt resande ser jag nu fram mot lite mer än tio dagar hemma – dock med en dag i Oslo inom den ramen.

Det finns ju en del att göra också på hemmaplan.


Om lärdomar från Athen, säkerhet i Norden, energi för Europa och klimat på COP27.

06 november 2022

ATHEN: Så skall jag just lämna den grekiska huvudstaden efter mågar dygn med Trilateral Commission och dess diskussioner här.

De har förvisso centrerats kring alla de utmaningar som Europa stor inför i dessa dagar: kriget borta i öster, klimatkonferensen COP27 som just inletts, den gigantiska energiomställningen, bekämpandet av inflationen och åtskilligt annat.

Ämnen saknas inte i dessa dagar.

Men sitter man i skuggan av mäktiga Akropolis och dess Parthenon-tempel är det ofrånkomligt att också historien tränger sig på.

Och det är slående hur mycket av det som stod centralt i diskussionen här för ca 2.500 år sedan känns påfallande aktuellt i dag

Då diskuterades om demokratin som styrelseform – med folktalaren Perikles som främsta gestalt – kunde klara utmaningen från andra mer oligarkiskt styrda utmanare i närheten. För Athen fungerade det ett tag – men sedan inte längre.

Då handlade åtskilligt om fred eller krig när maktförhållanden började att förskjutas. Historikern Thucydides åberopas ju flitigt också i dagens debatt där hans observation om vad som ledde till det långa peloponnesiska kriget appliceras på riskerna i den tilltagande rivaliteten mellan USA och Kina.

I strategisk debatt i USA i dessa dagar får nog en viss förtrogenhet med diskussionerna om just det peloponnesiska kriget anses vara en nödvändighet. Thucydides ses ju lite som realpolitikens fader – en sin tids Henry Kissinger med böcker som ekat genom årtusendena.

Annars inleddes mina resor i veckan som gick i Köpenhamn med livliga diskussioner inte bara av vad som skall följa efter valet där i tisdags utan också om hur det nordeuropeiska samarbetet kan komma att utvecklas efter det att Finland och Sverige kommit med i Nato.

Det finns åtskilligt att diskutera. Kan Danmark hålla fast vid att först 2032 nå upp till målet om 2% av sin ekonomi till försvaret? I Sverige är ju nu siktet inställt på 2026, och alla andra länder i regionen är än mer ambitiösa.

Och hur skall det gemensamma försvaret av vår del av Europa ledas under kommande år?

I dag leds försvaret av Danmark och Norge av Nato-kommandot i Brunsum, men nu seglar det upp en diskussion om inte det nya kommandot i Norfolk i USA med dess fokus på Nordatlanten och kringliggande områden skulle vara meta lämpligt.

I Finland har det funnits eko av dessa tankegångar – men alls inte i de baltiska staterna eller Polen.

Och detta är bara ett av många exempel på strategiska frågeställningar som nu kommer att tränga sig på också för vår del.

Hos oss har det i stället utbrutit en diskussion om kärnvapen som bidragit till mycket mer av förvirring än av klarhet. Det har märkts hur ovana vi är vid dessa frågor – och hur stor okunskapen faktiskt är.

Några förbehåll i vårt Nato-medlemskap är inte aktuellt. Och någon basering av kärnvapen här är ju inte på minsta sätt aktuell. Jag har ju hört i diskussioner under tidigare år hur USA hellre vill ha dessa på färre än på fler platser i Europa, och hur som helst är det ju vår regering som bestämmer om det skall finnas några utländska militära baser på vårt territorium.

Att det finns ett viktigt element av kärnvapenavskräckning i Nato-samarbetet är dock en självklarhet. För Europas demokratier är det ju viktigt att den ryska kärnvapenmakten kan balanseras av den amerikanska.

Och redan på 1960-talet sade ju vår regering att vi antog att vi redan omfattades av detta s k kärnvapenparaply. I denna mening innebär vårt Nato-medlemskap ingen fundamental förändring.

Här i Athen har dock mycket av diskussionen kommit att handla om energi och klimat med utgångspunkt både i den aktuella europeiska situationen och i läget när nu COP27 inleds.

De europeiska gasreserverna är nu fyllda till en bit över 90%, och blir det ingen riktigt fimbul-vinter bör det klara sig väl tills våren kommer.

Men därefter blir det mer besvärligt. Av de ca 90 s k bcm som ju finns i dessa reserver kommer ca 60 bcm från Ryssland, och när reserverna nästa vår och sommar skall fylkas på igen kommer den möjligheten knappast att finnas.

Då har sannolikt den kinesiska ekonomin med dess glupskhet efter gas kommit igång igen efter covid, och det gör att tillgången på LNG-gas kanske inte blir så mycket lättare.

Mot den bakgrunden är diskussionerna i EU om ett pristak på gas inte alldeles självklara. Nu köper EU gas på världsmarknaden till högre priser, men om man inte är beredd att betala över en viss nivå kan andra mycket väl köpa upp denna gas.

Och vad händer då?

Även om situationen inför vintern således ser bättre ut finns det en smygande oro för vad dessa högre priser kommer att innebära för de europeiska ekonomiernas konkurrenskraft. I USA har man sin egen energi – Europa måste i hög grad importera.

Förnybart och kärnkraft kommer, men allt tar tid. En ny vindkraftpark tar åtta år eller så. Polen har nu beställt tre nya kärnkraftsreaktorer, och i Holland förbereder man nu att beställt två, men allt detta tar minst ett decennium.

Men mitt i alla bekymmer innebär dock detta att energiomställningen i Europa kommer att accelerera. På COP27 kan EU säga att man lever upp till sina åtaganden, men dessvärre är det inte så många andra som gör det.

På COP26 i Glasgow talades det om att alla skulle uppdatera sina åtagandena om utsläppsminskningar till 2030, men inte mindre än 170 länder har försummat det åtagandet.

Och i sak innebär detta att målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad nu är allt svårare att nå. Som det nu ser ut är vi snarare på väg mot 2,5 grad med allt vad det kommer att innebära.

COP27 i Sharm El Sheik kommer knappast att bli någon framgång. Det blir viktigt att ladda om inför COP28 i Dubai om ett år.

Men då är det viktigt att dialogen inte minst med Kina kommer igång igen. Veckan efter den kommande är det ju G20-toppmöte på Bali i Indonesien.

Med all sannolikhet blir det där ett bilateralt möte mellan presidenterna Biden och Xi Jinping, och mycket viktigt är om man då kan komma överens om att återuppta den avbrutna klimatdialogen.

Kina svarar ju för nästan en tredjedel av de totala utsläppen – mer än USA, Europa och Japan tagit tillsammans.

Och även om man i mångt och mycket är ledande när det gäller förnybar energi, bygger mer kärnkraft än någon annan och leder vad gäller elbilar är man särklassigt ledande i världen också vad gäller att bränna kol.

Innan dess kommer dock president Biden att ha fått ta del av resultatet från de viktiga mellanårsvalet i USA nu på tisdag. Om dem skrev jag för en vecka sedan efter mina dagar där då, och bilden har knappast förändrats sedan dess.

Och till kommentar om dem får jag återkomma. Delar av min kommande vecka är jag åter i USA för styrelsemöte i RAND Corporation borta i Santa Monica.


Om val i USA, Brasilien, Danmark och Israel – men också om åtskilligt annat.

30 oktober 2022

NEW YORK: Efter lite mer än ett dygn i Madrid – med stor intervju i den ledande tidningen El Pais – och något dygn i Washington passerar jag nu denna världsstad, men redan i morgon kväll hoppas jag vara hemma i Stockholm igen.

Här domineras det mesta av de s k mellanårsvalen 8 november med den kraftmätning om landets framtid som de kommer att innebära.

Och det handlar om mycket.

Samtliga de 435 platserna i kongressens representanthus står på spel, men därtill 35 platser i senaten. Och dessutom sker val till guvernör i inte mindre än 35 delstater runt om i landet, inklusive här i viktiga New York.

När jag var här i USA senast för några veckor sedan var det allmänna intrycket att demokraterna efter en problematisk period hade börjat att få vind i seglen. Biden hade fått igenom stora program i kongressen, och det fanns en stark reaktion mot inskränkningar av aborträtten som mobiliserade de demokratiska väljarna.

Men med bara lite mer än en vecka kvar låter det annorlunda nu. President Biden upprepar förvisso att bensinpriserna – alltid viktiga i detta land – sjunkit påtagligt sedan i somras, men samtidigt är det tydligt att inflationen bitit sig fast och känns allt tydligare.

Och den ekonomiska oron spelar tydligt republikanerna i händerna. Nu talar de flesta om att republikanerna tar majoriteten i representanthuset, men vad gäller senaten är det mer ovisst.

Blir så fallet kommer åtskilligt av inrikespolitiken att blockeras under de kommande två åren.

Vad gäller utrikespolitiken är påverkan mindre. Trots några uttalanden på både republikansk och demokratisk kant är stödet för att hjälpa Ukraina fortfarande solitt. I opinionsundersökningar ser ca 70% i bägge partierna detta som viktigt.

Och i dagarna kom ett nytt program på närmare 4 miljarder kronor med försvarsmateriel av olika slag.

Sannolikt blir det mindre automatik i de stora och viktiga stödprogrammen, och i ökad utsträckning kommer man säkert och på goda grunder att tycka att det är rimligt att också Europa gör mer, men något brott i politiken finns det knappast några tecken på.

Osäkerheten gäller här som på så många andra områden om vad som kan hända om Trump efter valen officiellt kastar sig in i dragkampen inför presidentvalet 2024.

Den tiden – den sorgen.

Till de betydande nyheterna här hör ju annars att den något oberäknelige Elon Musk till slut köpte Twitter för den milda lilla summan av 481 miljarder kronor och omedelbart avskedade hela dess ledning.

Hur han skall räkna hem detta är något av ett mysterium. Twitter har förvisso 240 miljoner följare runt om i världen, men är förvisso ingen vinstmaskin i klass med de digitala jättarna.

Rent politiskt välkomnas detta av de som sett med vrede på att Twitter blockerade inte minst president Trump när de tyckte att han passerade anständighetens gräns, och det talas om att ”fågeln” nu kommer att kunna flyga fritt på ett helt annat sätt.

Vad som kommer att ske vet ingen – men någonting blir det med all säkerhet.

Längre söderut än USA går i dag Brasilien med sina ca 150 miljoner invånare till valurnorna, och det är bara att hoppas på att det blir ett valresultat som helt och fullt kommer att accepteras också av den som förlorar kampen om presidentposten.

Sannolikast förefaller dock fortfarande att vara att f d presidenten Lula återkommer – han innehade ju positionen mellan 2003 och 2010 innan han försvann i de korruptionshärvor som skakade om landet.

På tisdag är det så såväl Danmarks som Israels tur att gå till valurnorna.

I det södra grannlandet ser det lite oordnat ut. Gamle statsministern Lars Lökke Rasmussen med sitt nybildade parti Moderaterna har plötsligt seglat upp som möjlig kungamakare efter valet samtidigt som det s k blå blocket drabbas av splittring med mindre partier.

Och i Israel är självfallet frågan om Benjamin Netanyahu i det femte valet på fyra år i landet skall lyckas att erövra regeringsmakten igen. Förtjusningen i Washington över den möjligheten hålls inom mycket bestämda gränser.

Efter allt tumult har Storbritannien nu igen fått en ny premiärminister i Rishi Sunak, och det förtjänar ju att påpekas att samtidigt som London har en muslimska borgmästare med bakgrund i Pakistan får landet nu en hinduisk premiärminister med starka band till Indien.

Imperiets sekler har satt sina spår.

I morgon kväll är jag åter hemma i Stockholm efter en liten omväg, men på torsdag bör det sedan av till Köpenhamn – det blir sannerligen intressanta – och därefter till Athen för det europeiska mötet där med den s k Trilateral Commission.

Diskussionerna där kommer för min del – på samma sätt som i främst Riga och Washington de senaste dagarna – att hamna om Putins möjligheter att med olika drag uppskjutna den djupa kris för Ryssland som hans vansinniga beslut att starta det stora kriget mot Ukraina förr eller senare kommer att leda till.

Situationen i Kherson står just nu i centrum. Jag har svårt att se att han kan acceptera en ytterligare förlist där.

Men till detta kommer ju nu den nya krisen när Kreml stoppar fortsatt utskeppning av vete till världen från de ukrainska hamnarna. Förvändningen nu är ukrainska attacker mot Sevastopol – krig är dock krig – men det har nog varit tydligt ett tag att man i Moskva förberedda att hoppa av detta avtal.

Trots allt har ju exporten åter gett Ukraina viktiga inkomster – samtidigt som Moskva med alla till buds stående medel försöker att slå ihjäl så mycket man kan av den ukrainska ekonomin.

I dessa dagar skall dock inte de bredare globala utmaningarna glömmas bort.

Pandemin finns med oss fortfarande, även om vi för några dagar sedan hade det sista ministermötet under norsk och sydafrikansk ledning med den s k ACT-A funktion för att accelerera och koordinera insatser som jag ju varit en av dem som varit satt att leda sedan förra våren.

Och nästa helg inleds i Sharm El Sheik i Egypten COP27-mötet för att diskutera inte minst finansieringen av den allt mer nödvändiga omställningen runt om i världen för att klara klimatfrågan.


Om den mäktigare Xi Jinping, skifte i Rom, tumult i London och lite annat.

23 oktober 2022

STOCKHOLM: Så avslutades den stora partikongressen i Kina, och resultatet blev en massiv konsolidering av makt till av sig själv omvalde ledaren Xi Jinping samtidigt som politiken fortsatte att läggas om i en riktning som minskar utrymmet för reformer.

Det viktiga dokumentet för bedömning av den politiska linje är den omfattande rapport som Xi Jinping vid kongressens inledning läste upp delar av men som sedan publicerats i sin helhet.

De som dykt ner i dess text har noterat att det nu är begreppet ”säkerhet” som dominerar, medan begrepp som ”ekonomi” och ”reform” relativt sett förlorar mark. ”Säkerhet” nämndes nu 91 gånger att jämföra med 55 gånger i motsvarande rapport för fem år sedan och ligger mycket tydligt före de övriga begreppen.

Också sammanstötningen av den avgörande s k stående kommittén i partiets politbyrå visade en tydlig konsolidering av Xi Jinpings makt och en inriktning där ekonomiska och andra reformer förefaller att prioriteras lägre.

Premiärminister Le Keqiang, som anses förknippas med en marginellt mindre konservativ linje återvaldes inte, och kommer i början av nästa år att försvinna också från posten som regeringschef.

Med detta kommer den allt mer konservativa inriktningen med all sannolikhet att fortsätta, med ett tydligt repressivt klimat, och med en politik som kommer att minska förutsättningarna för tillväxt.

Den kinesiska ekonomin svarar i dag för ca 30% av den samlade tillväxten i den globala ekonomin, så detta är inte oväsentligt. Den kommer forfarande att gå om den amerikanska ekonomin som världens största, men utvecklingen kommer sannolikt att bli mindre dramatisk.

I dokumentet och i Xi Jinpings tal fanns åtskilligt om teknologi och konkurrensen. Dock nämndes inte de dramatiska nya sanktioner när det gäller avancerade halvledare som Washington nu fattar beslut om, och som dramatiskt eskalerar teknologikriget mellan de två giganterna.

I veckan skrev jag en artikel om detta för Project Syndicate som det finns länk till via min twitter. Den har fått en hel del uppmärksamhet.

Partikongressens inriktning kommer säkert att skärpa diskussionen i EU och i USA om det långsiktiga samarbetet med Kina. Att vi behöver ett sådant kring inte minst klimat och global hälsa är tydligt, men på många andra områden kommer utrymmet sannolikt att minska.

Den tyske regeringschefen Olaf Scholtz beslut att i november bli den första regeringschef från EU på mycket länge som besöker Peking har redan lett till en icke oväsentlig debatt inte bara i Tyskland.

Relationerna med Kina förblir viktiga, men den inriktning som kom ut ur partikongressen kommer inte att göra dem lättare.

Den gångna veckan har så sett regeringsskiftet i Rom, och det blir viktigt att se hur den italienska politiken framöver kommer att utvecklas.

Vad gäller utrikespolitiken kommer man med all sannolikhet att förbli vid EU-linjen om Ryssland och Ukraina, även om en av regerande koalitionens partiledaren, Berlusconi, nyligen på nytt lyckades att visa sin grundläggande och i grunden skandalöse lojalitet med Putin.

Men i den omedelbara ekonomiska politiken kommer rörelseutrymme att vara skäligen begränsat.

De begränsningar som finns i detta hänseende har ju med all önskvärd tydlighet illustrerats av haveriet i Storbritannien under veckan, där Liz Truss fick kasta in handduken efter bara 44 dagar när hon inte fick siffrorna i den ekonomiska politiken att gå ihop.

Bakgrunden till haveriet är dock djupare än så. Sedan Brexit-eländet verkar det konservativa partiet att ha hamnat i något av en dödsspiral av motsättningar och egenartade politiska uppgörelser.

Nu skall en ny partiledare och premiärminister vaskas fram under den kommande veckan. Halveringstiden på brittiska premiärministrar har blivit påfallande kort. Vi kan bara hoppas på ett bättre utfall denna gång.

Skulle Boris Johnson komma tillbaka tar dock dramat en vändning från tragedi till renodlad komedi.

För min del blir det nu någon dag i Stockholm, därefter ett besök i Madrid och sedan ett par dagar i Washington för diskussioner där i olika frågor.

Inte minst blir det uppföljning av de diskussioner vi hade i Riga under denna vecka om olika optioner för utvecklingen i Ryssland och vår politik i detta hänseende.


Om en ny regering, framgång i FN, osäkerhet i Moskva, upptrappat chipskrig och kongress i Peking.

16 oktober 2022

STOCKHOLM: På tisdag får så Sverige en ny regering under förutsättning att riksdagen på måndag godkänner förslaget om Ulf Kristersson som ny statsminister.

Det s k Tidö-avtalet som presenterades i fredag omfattar dels sju noga specificerade samarbetsområdet och dels regler för hur samarbetet mellan de samverkande partierna – tre av dem i regeringen – skall utformas.

Det är ett avtal mer detaljerat och genomarbetat än vad vi sett tidigare i svensk politik, och situationen med tre partier i regeringen och ett utanför gör det ju viktigt med ett regelverk för samarbetet som kan hålla.

Utrikes- och säkerhetspolitiken tillhör inte de sju samarbetsområdena, och Ulf Kristersson markerade ju på presskonferensen i fredags att i t ex den fortsatta Nato-processen kommer man att fortsätta det nära samarbetet med socialdemokraterna.

Sakinnehållet har jag ingen anledning att kommentera i detalj, men noterar att kommentarerna spänner sig från upphetsade röster om att demokratins undergång är nära till i alla fall en socialdemokratisk chefredaktör som sade att det här var en rätt rimlig politik i mitten i den situation Sverige befinner sig i.

Den gångna veckan på den internationella scenen inleddes med den viktiga voteringen i FN:s generalförsamling om Rysslands försök att stycka upp Ukraina.

Det blev en betydande diplomatisk kraftmätning, och den slutade med att 143 länder röstade för resolutionen om fördömande, fem röstade mot och 35 länder valde att avstå.

Och det var ett röstmässigt än större nederlag för Ryssland än vid omröstningen om invasionen självt i början av mars.

Trots att Indien märkligt nog fortsatte med sin politik att avstå är det tydligt att Ryssland svårigheter diplomatiskt håller på att öka. Vid ett sedvanligt toppmöte med ledarna för de centralasiatiska länderna fick Putin finna sig i att bli offentligt kritiserad på ett sätt som nog aldrig förekommit förr.

Och jag är övertygad om att oron nu håller på att sprida sig i Moskva om vart detta är på väg. På presskonferensen i Astana efter toppmötet där var det också tydligt att Putin sänkte ner retoriken en del och också sade att mobiliseringen nu är så gott som avslutas och inte kommer att utökas.

Om det är så eller inte återstår att se, men att han finner ett behov av att säga det är intressant i sig. Stämningen i kvarteren runt Kreml är sannolikt inte den bästa.

Frågan om kärnvapen i konflikten diskuteras flitigt, och jag bidrog med en artikel i Washington Post med olika tankar om en politik för att avskräcka den ryska ledningen från varje tanke på användning av kärnvapen.

I veckan som gick publicerade Biden-administrationen efter stor försening sitt dokument med en nationell säkerhetsstrategi. Åtskilligt blev inte riktigt som man hade trott, och inte minst Rysslands krig rubbade nog koncepten rätt tydligt.

Ty följande är formuleringarna om Ryssland nu helt annorlunda och långt skarpare än i det intremistiska dokument man publicerade tidigt 2021.

Men tyngdpunkten i strategin ligger trots detta tämligen entydigt på den långsiktiga kraftmätningen med Kina. Och i dessa är det frågorna om teknologi som nu intar en än mer framträdande plats än tidigare. Kontrollen över framtidens teknologier är kontrollen över framtiden.

Och detta är frågor som jag hoppas att den nya regeringen kommer att ge betydligt större tyngd i vår utrikespolitik. De har varit satta på undantag under åtta år när de tydligt växt i betydelse på den globala scenen.

Under veckan illustrerades detta med att Washington beslutade om nya regler för att exportera avancerade halvledare – s k chips – till USA. Det var två år sedan man gjorde detta mot företaget Huawei, med betydande konsekvenser, och nu gör man i stort sett samma sak mot större delen av den kinesiska ekonomin.

Konsekvenserna kommer att bli mycket omfattande. Avsikten är att bromsa Kinas möjligheter när det gäller främst artificiell intelligens, men effekterna kommer att bli bredare än så.

Och risken för att världen splittras upp i två olika teknologizoner ökar högst påtagligt. Inget land kommer att undgå att bli påverkat av detta.

I Peking inleddes i dag kommunistpartiets kongress. De mer än 2.000 delegaterna fick höra Xi Jinping under två timmar presentera den rapport om politiken under de senaste fem åren som man på ett eller annat sätt skall behandla under de kommande dagarna.

Och nästa helg väljs så en ny centralkommitté på ca 200 personer och ur denna utkristalliseras på ett eller annat sätt den kärna på ca sju personer vars sammansättning det spekulerats oändligt om men som vi då kommer att få besked om.

Till politikens inriktning kommer det att finnas anledning att återkomma.

Rimligen finns det i de interna diskussionerna åtskilliga frågetecken kring den kurs Xi Jinping valt om ekonomin, pandemin och relationen till Putin, som samtliga inneburit betydande problem för landet, men om det kommer att finnas några antydningar om detta återser att se.

Under veckan som gick var det ju en del inte minst media med anledning av att min nya bok ”Mina Krig” kom ut i onsdags. Nu blir det ytterligare en vecka i huvudsak i Stockholm men med en avvikare till Riga mot slutet av veckan för att delta i nya diskussioner om utvecklingen i och politiken visavi Ryssland.


Om Kinas kommande kongress, Turkiet inför viktiga val, växande krigskritik i Ryssland, mötet i Prag och en del annat.

09 oktober 2022

STOCKHOLM: Efter en vecka med två dagar i Singapore, två dagar i Stockholm och nu senast två dagar i Bodrum i Turkiet har jag nu i alla fall landat här för en vecka när jag kommer att vara hemma hela tiden.

I diskussionerna borta i Singapore var det ständigt två frågor jag fick. Först om vilka slutsatser jag trodde att Kina skulle dra av Putins problem med sitt krig med Ukraina, och därefter om kriget i Ukraina skulle leda till att Europas engagemang i det som nu kallas det Indo-Pacifiska området skulle minska.

Den första frågan hade jag av lätt insedda skäl inget svar på, men den speglade den påtagliga oro för att skärpta globala motsättningar i världen kunde leda till konflikter även i Östasien och en förhoppning om att lärdomarna från Putins krig skulle dämpa möjlig kinesisk iver att skaffa sig kontroll över Taiwan.

Mycket i den delen av världen handlar nu om den kinesiska partikongress som ju inleds i Peking på söndag om en vecka.

Att Xi Jinping kommer att på ett eller annat sätt få ytterligare en period vid makten var det ingen i skaran av Kina-kunniga som tvivlade på, men osäkerheten om hur politiken skulle komma att utformas var betydande.

Den kinesiska ekonomin är alldeles uppenbart i ett skede av tilltagande problem. Långsiktigt handlar det om förändrad demografi, och mer kortsiktigt om en mindre reforminriktad ekonomisk politik i förening med en Covid-strategi som inte fungerar.

En återgång till en mer reforminriktad politik skulle kunna lyfta den magra tillväxten igen, men design försökte tyda tecknen tyckte snarast att dessa tydde på att den fastlagda kursen skulle fortsättas.

Men slutenheten i förberedelserna för partikongressen gör att det mesta bara är bedömningar. Bakom kulisserna ser det med all säkerhet mindre harmoniskt ut – det är alldeles säkert betydande dragkamp när ca 60% av alla positioner i det mäktiga partiets hierarki skall nybesättas.

Och mycket koncentreras kring frågan om vilka sju som kommer att sitta i den s k stående kommittén i kommunistpartiets centralkommittés politbyrå. Det kommer att skrivas mycket om den saken när namnen uppenbaras mot slutet av den stora ceremoniella kongressen.

Nere i Bodrum – antikens Halikarnassos med det mausoleum som då var ett av världens sju underverk – hade jag en möjlighet att också försöka att bedöma lite av den politiska utvecklingen i Turkiet och i regionen inte minst inför det viktiga val till både presidentposten och parlamentet som nu förväntas i juni nästa år.

Samtliga de möjliga kandidater till presidentposten som det spekuleras om i oppositionsalliansen av sex partiet ligger tydligt före president Erdoğan i opinionssiffrorna just nu, men osvuret är nog bäst.

Erdoğan har ett formidabelt kampanjmaskineri, och oppositionen har ibland en tendens att falla ner i olika motsättningar.

Utöver president Erdogans allians med mer högernationalistiska MHP och oppositionsalliansens sex partiet finns dessutom en mindre allians kring huvudsakligen kurdiska partiet HDP. Hur de kurdiska rösterna kommer att hamna kan mycket väl bli avgörande.

För vår del är det självfallet viktigt när Turkiet är berett att ratificera vårt och Finlands medlemskap i Nato, men här skulle jag tro att Ankara kommer att avvakta de signaler man kommer att få från den nya regering i Stockholm som ju inte kan vara så avlägsen.

Under slutet av veckan samlades så ledare för 44 europeiska länder i Prag för det första mötet med vad som nu kallas European Political Community.

Konkreta resultat kommer knappast ur ett möte av denna storleksordning, men det var en viktig markering att alla Europas länder med undantag av Ryssland och Belarus kunde sätta sig ner för gemensamma diskussioner.

Storbritannien fanns på plats, men viktigare var kanske de möten som hölls mellan dels Armenien och Azerbajdzjan och dels Armenien och Turkiet. Bara att de hölls var viktiga steg framåt.

Däremot var det spänt mellan Turkiet och Grekland, men hur mycket av detta som är upptrappning inför det turkiska valet återstår att se. Också kring Cypern seglar nu nya motsättningar upp.

På det efterföljande EU-toppmötet stod energifrågorna i centrum. Man fortsätter att försöka se om det finns någon möjlighet med någon typ av pristak på importerad gas eller olja, men frågetecknen kring detta är fortfarande många.

Och nu har ju också Saudiarabien och Ryssland i skön förening beslutat sig för att begränsa sin oljeproduktion i akt och mening att i stället pressa upp priset.

Efter det att president Biden gjorde sin Canossa-vandring till Riyadh för att försöka uppnå det exakt motsatta kan man nog tänka sig att de saudiska aktierna i Vita Huset nu noteras påfallande lågt.

Påtagligt dålig stämning har med med all säkerhet också varit i Kreml inte minst efter den ukrainska attacken tidigt lördag morgon mot den viktiga bron vid Kerch som är avgörande såväl för försörjningen av Krim som av de ryska styrkorna i sydvästra Ukraina.

Och alla de tecken som gör att tyda pekar på att stämningen där redan innan detta var påfallande dov. Putins krig går alldeles uppenbart dåligt, och stämningen i det ryska samhället förefaller att ha förändrats när mobilisering nu visar att det ju dragits in i ett omfattande krig.

T o m i ryska statsmedia vädras nu kritik, om än i betydande utsträckning av de som anser att det nu är dags för en än mer krigiskt inriktad politik.

Mellan raderna i olika uttalanden kan läsas en allt hårdare kritik av den ryska militärledningen – högre än så vågar de öppna kritikerna ännu inte gå. Men det är sannolikt bara en tidsfråga.

I morgon inleds i New York en ny specialsession med FN:s generalförsamling för att diskutera en reaktion på det ryska beslutet att i strid med internationell rätt annektera ett antal regioner av Ukraina.

Det blir en viktig test på den globala sammanhållningen, och resultatet av den votering som kommer de närmaste dagarna kommer att granskas med lupp.

Samtidigt kommer det att finnas anledning att hålla ögonen på det sedvanliga höstmöte med valutafonden IMF och Världsbanken i Washington och de uppdaterade bedömningar av tillståndet i den globala ekonomin som då kommer.

Ytterligare nedrevideringar av global tillväxt och handel förefaller dessvärre sannolika. Vi befinner oss på väg in i ett nytt skede av ekonomin – inflation, högre räntor, förändrad demografi, utmaningar för globaliseringen – som kommer att leda till många och viktiga diskussioner.

Själv stannar jag nu en vecka i Stockholm efter ett skede av intensivt resande.

På onsdag kommer min nya bok ”Mina Krig” ut, och det blir en del kring detta. Mycket i den handlar ju också om konflikterna kring Ukraina – men det finns mycket mer med början i midsommarkrisen 1993 kring Narva.


Om Putin som gräver sig allt djupare, val i mängder och Europa-samling i Prag.

02 oktober 2022

KASTRUP: Det har varit en påtagligt dramatisk vecka i konflikten i östra Europa.

Efter nederlagen kring Kharkov hade Putin först den 21 september svarat med att beordra vad han sade vara en partiell mobilisering, och den 30 september fortsatte han så med det dramatiska steget att inkorporera fyra regioner av Ukraina – ca 15% av landets territorium – i Ryssland.

Men redan två dygn efter detta tillfogades den ryska armén ett nytt viktigt nederlag när man förlorade staden Lyman och områdena däromkring. Uppgifterna talar om tusentals ryska soldater som tagits till fånga.

När jag på det sedvanliga seminariet som Hjalmarsson-stiftelsen i Visby träffade väl insatta företrädare för den ryska oppositionen underströk de att i Ryssland var nog 21 september viktigare än 25 februari – nu blev detta plötsligt ett krig som berörde alla i deras land, och som nog de allra flesta inte ville bli en del av.

Och sedan det beskedet har ju fler människor flytt över Rysslands gräns än man sade att man hade för avsikt att mobilisera.

I sitt anförande i Kreml i fredags sjönk Putin längre ner i märkliga teorier och föreställningar än någonsin förr.

Omvärlden dominerades av satanism och ville bryta sönder Ryssland och enda möjliga svaret på detta var mobilisering och krig. Märkligt nog var det faktiskt inte så mycket Ukraina längre – nu var det Ryssland mot den västliga världen, eller möjligen tvärt om.

När jag försökte att se ansiktena på de som ombetts att infinna sig i Kreml för att lyssna på denna tirad gick det inte att upptäcka ens det ringaste spår av entusiasm. Inte så få av dem som tysta satt där måste ha varit medvetna om att detta inte kommer att få något gott slut för Putin, för Ryssland eller för dem.

Men nu har Putin låst in dem och sig själv i en konflikt som det är utomordentligt svårt att se ett slut på. Han sade att han var beredd till omedelbara förhandlingar med Zelensky – men endast om denne var beredd att kapitulera och acceptera att Putin styckat upp hans land.

Och en sådan kapitulation finns det ingen ukrainsk ledare inom generationer som kommer att acceptera.

Att få Ryssland att dra sig tillbaka från Ukraina kommer nog inte att vara okomplicerat, men att Ukraina skulle vilja dra sig bort från Ukraina är självfallet en omöjlighet.

Svaret från omvärlden på den ryska mobiliseringen och annekteringen borde rimligt bli att mobilisera ett än starkare och mer uthålligt stöd för Ukraina. När Sverige vid årsskiftet övertar det roterande ordförandeskapet i EU utgår jag från att detta kommer att bli en av de högst prioriterade frågorna.

I FN:s säkerhetsråd röstade tio länder för en resolution för att fördöma den ryska annekteringen och det flagranta brott mot folkrätten som denna innebär, men Ryssland lade föga förvånande in sitt veto, och fyra länder – Kina, Brasilien, Indien och Gabon – lade ned sina röster.

Att Indien och Kina är indifferenta till att stater rövar andra staters territorier kan det nog finnas anledning att lägga på minnet.

I FN:s säkerhetsråd diskuterades samma dag också attacken mot den rysk/tyska gasledningen i Östersjön, och från rysk sida meddelades där att det var anglosaxare som var ansvariga för detta, och det dessvärre utan att vi fick närmare information om detta gamla folks nya härjningar i Östersjön.

Annars står de viktiga valen som spön i backen dessa dagar.

Gårdagens val i Lettland ser ut att leda till nytt mandat för den sittande premiärministern, vilket är bra i dessa dagar.

Dagens val i Brasilien är väl spännande främst för att se om Lula omedelbart återvänder till presidentposten med över 50% av rösterna eller om det kommer att behövs en avgörande andra omgång.

Och det finns ju dessutom en del frågetecken för om sittande president Bolsonaro kommer att acceptera ett nederlag. Han har ju Donald Trump som en av sina förebilder.

I Bosnien är det också val, men dramatiken där kommer snarare efter valdagen när det gäller att komma överens om besättningen av landets olika institutioner.

Motsättningar om vallagen, och mindre talangfullt internationellt agerande kring detta, har skapat betydande nya svårigheter.

Och om Bulgarien avstår jag från att ha någon mening. Det förefaller svårt att förutse.

På torsdag samlas i Prag ett möte som beskrivits som European Political Community med politiska ledare från Europa i dess helhet – Ryssland och Belarus naturligt nog utanför.

Det hela utgår från ett initiativ av president Macron som går tillbaka på äldre franska tankar som har i alla fall en del av sin bakgrund i skepsis mot alltför snabb utvidgning av EU.

Vad detta i slutändan kommer att leda till återstår att se – jag har mina dubier – men omedelbart är det självfallet positivt att Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss sitter ner med andra europeiska kollegor och diskuterar gemensamma problem.

Hon har ju annars haft en tämligen dramatisk start sedan hennes finanspolitik mötts av massiv misstro av marknaden och opinionsmätningar visat ett övertag för Labour på över 30 procentenheter.

Men alla runt bordet i Prag – också Turkiets Erdoğan torde finnas där – har säkert ett intresse av att diskutera både Rysslands krig och den prekära energisituationen. Och detta blir säkert också huvudämnena när EU:s ledare träffas för sitt toppmöte dagen därpå.

Själv är jag nu efter dygnen i Visby på väg till två dagar i Singapore för att diskutera den internationella situationen.

Om vi i Visby främst blickade mot östra Europa tror jag det i Singapore kommer att blickas åtskilligt mot Kina där den viktiga 20:e kongressen med kommunistpartiet inleds den 16 oktober. Till den kommer jag att ha anledning att återkomma.

I Sverige fortsätter förberedelserna för den nya regeringen. Att det fortsatt inte finns några läckor till media alls från de samtal som förs ser jag som ett tecken på att dessa i god atmosfär fortsätter framåt.


Om global energiomvandling, besvärande inflation, kommande valet i USA och självfallet också Italien.

26 september 2022

HOUSTON: Strax hoppas jag lyfta härifrån för färden hem till Sverige igen.

Houston är en av världens huvudstäder när det gäller energi, och mina diskussioner här har till stor del handlat just om om skärningslinjerna mellan energi och global geopolitik.

Utmaningarna är enorma.

Hela det globala energisystemet måste ställas om – men den globala ekonomin måste samtidigt fungera under den tid som detta tar. Och med snabbt växande geopolitiska motsättningar har också energi – framför allt gas och olja – på nytt blivit ett vapen.

Och allt detta märks högst konkret i energipriser som ökat högst väsentligt och bidragit till den inflation som nu dominerar det politiska landskapet och utmanar centralbanker runt om i världen.

På detta finns det inga enkla lösningar.

I det omedelbara europeiska perspektivet handlar det om att klara en vinter mer eller mindre utan rysk gas. Situationen ser mindre dålig ut än för någon månad sedan eftersom gasreserver fyllts på, men de har fyllts på inte minst med rysk gas, och om denna inte längre än tillgänglig kan nästa vinter bli mer besvärlig.

Oljepriser har dämpats under de senaste veckorna, men osäkerheten framöver är stor inte minst med diskussionen i G7-kretsen om huruvida det är möjligt att genomföra ett s k pristak på rysk olja.

Kanske – kanske inte. jag hör mycket olika bedömningar om huruvida det skulle vara möjligt i praktiken.

Och i allt detta höjer centralbanker räntorna för att försöka att få inflationen under kontroll. Det är nödvändigt, men smärtan kommer icke desto mindre att öka när detta successivt börjar att bita.

Men att få ner inflationen ges prioritet i de allra flesta länder. En inflations- och stagnationsspiral av den art många länder gick igenom på 1970-talet vill ingen ha tillbaka.

Här i USA ligger prisökningar på livsmedel kring 14% och inflationen har inte varit så hög på 40 år.

Ansträngningarna att få den under kontroll påverkar också olika valutor.

För en svensk här i USA är det plågsamt när en dollar nu kostar en bit mer än elva kronor – är man från Storbritannien ser situationen vad gäller den egna valutan än mer brev.tog ut. I Tokyo intervenerar man för att förhindra att valutan faller alltför mycket.

Det är ett ekonomiskt och finansiellt globalt landskap som är påtagligt utmanade. och då lämnar jag den kinesiska utvecklingen åt sidan för denna gång.

Här i USA domineras mycket av debatten av det stundande mellanårsvalet om några veckor.

Biden-administrationen är inte populär, men dock något mindre så än för några månader sedan, och demokraterna hoppas därmed att kunna begränsa omfattningen av det blodbad för deras del som tidigare var allmänt väntat.

Majoriteten i kongressens representanthus menar de allra flesta att de kommer att förlora – vilket är starkt komplicerande för dem – men vad gäller senaten är det mer osäkert vad gäller utgången.

Någon mer avgörande inverkan på den amerikanska utrikespolitiken kommer detta knappast att få, men däremot självklart på administrationens inrikespolitiska möjligheter när fokus börjar att förskjutas till kampen om presidentposten 2024.

På det utrikespolitiska planet har den s k FN-veckan i New York avklarats utan några större sensationer. President Macrons mycket starka anförande vad gällde Ukraina var väl det som jag fäste mig vid under veckan.

Den kommande veckan håller man i Washington toppmöte med 15-talet små stater i Stilla Havet, och det visar hur konkurrensen med Kina dominerar mycket av det säkerhetspolitiska tänkandet här.

Det har ju vallfärdats till Soloman-öarna efter det att man där ingick ett samarbetsavtal med Kina, och nu skall detta toppmöte försöka rida spärr mot fler utvecklingar av den arten.

Närmar oss fick det italienska valet ungefärligen den utgång som hade förutspåtts, men det återstår att se hur den nya regeringen mer i detalj kommer att se ut.

Att de mer Putin-kramande politikerna gjorde ett påtagligt dåligt val finns det dock mitt i den bekymmersamma bilden för landet anledning att notera.

Men inte minst på det ekonomiska området, och när det gäller relationerna till Bryssel, finns det all anledning att vara bekymrad.

I morgon någon gång är jag så tillbaka i Stockholm där jag noterar att det verkar att gå framåt mot en ny regering, även om man får intrycket av att det fortfarande återstår en hel del arbete.

Att Andreas Norlén enhälligt kunde återväljas som riksdagens talman var dock en viktig signal om att valrörelsens mer skarpa motsättningar har börjat att i alla fall något tona bort.

Och det tror jag att landet mår väl av.

av den


Om hur Putin denna vecka kommer att konsolidera sin kurs för krig – för åtskilliga år framöver.

25 september 2022

HOUSTON: Efter något dygn i Santa Monica vid Stilla Havets rand har jag nu landat här mitt i ett påtagligt varmt Texas.

I Santa Monica handlade det om diskussioner om den fortsatta inriktningen av arbetet på RAND Corporation – ibland beskrivet som världens första och viktigaste tankesmedja. Sedan ett antal år tillhör jag ju dess styrelse som enda icke-amerikan.

Nu har vi delvis fått en ny ledning och det handlar om att identifiera de frågor där vi tror att RAND:s intellektuella resurser kan ha störst betydelse.

Så det blev ett diskussion om vad artificiell intelligens kan komma att betyda i en lång rad olika avseenden, om vilka risker och möjligheter som ligger i den snabba bioteknologiska utvecklingen, om möjliga utvägar ur den kommande klimatkrisen, om de snabbt växande geopolitiska utmaningarna och om åtskilligt utöver det.

Och den diskussionen kommer att fortsätta när vi har vårt mer strategiskt inriktade styrelsesammanträde i november.

Nu har jag landat här för diskussioner också om utvecklingen i USA självt, och jag tänkte återkomma till det innan jag i morgon sätter mig på ett flygplan för att komma hem till Sverige igen efter jorden runt på åtta dagar.

Och då vet vi dessutom mer i detalj om hur det viktiga valet i Italien i dag har utfallit.

Men den dominerande frågan den kommande veckan kommer att bli när president Putin på fredag håller anförande inför det s k federationsrådet i Moskva.

För åtta år sedan – det var den 18:e mars 2014 – sammankallade han en motsvarande stor församling för att förkunna att Ryssland skulle annektera Krim efter att under de föregående veckorna militärt ha tagit kontroll över halvön.

Och därmed satte han sitt Ryssland på en kurs av konfrontation med Ukraina som han ju sedan dess har trappat upp på ett katastrofalt sätt genom sitt krig sedan 24:e februari i år.

Det som nu av allt att döma kommer att ske är att han förklarar att betydande delar av östra och södra Ukraina nu annekteras till Ryssland. Och han kommer att vara angelägen om att detta steg förankras i beslut som hela det politiska systemet i hans Ryssland binds till.

För omvärlden kommer detta att sakna betydelse. Snart sagt ingen annan nation kommer att erkänna detta. Även för Kina är principen om staters territoriella integritet helig. Och Ukraina kommer alldeles självklart att med alla de medel som stor till dess förfogande fortsätta arbetet för att befria också dessa områden.

Men vad Putin kommer att göra är att binda Ryssland till en kurs av än djupare konfrontation med Ukraina och än hårdare hinder för slut på detta krig och tydlig blockering av någon form av fred någon gång.

Det är självfallet uteslutet att Ukraina kommer att erkänna och acceptera denna stöld av viktiga delar av dess territorium.

Det räcker med en snabb överblick över de senaste seklerna av Europas historia för att inse att detta steg av Putin leder till vad man i USA kallar ett för evigt-krig utan någon möjlighet till lösning.

Ryssland kan inte segra – av den enkla anledningen att världen alldeles oavsett utvecklingen på slagfältet inte kommer att acceptera detta steg. Han kan bara förlora – men vägen dit kan visa sig långt farligare och långt blodigare än vad alla egentligen hoppas på.

Men även om Putin skulle förlora – hur detta nu skall definieras – är vägen tillbaka till ett återupprättande av Ukrainas territoriella integritet långt ifrån självklar och enkel.

Efter sitt stora anförande den 18 mars 2014 om annekteringen av Krim kom Putin att segla på en väg av popularitet. Krim har en resonans med många ryssar som alls inte skall underskattas.

Men att det skulle komma något motsvarande nu är utomordentligt osannolikt.

Övertagandet av Krim skedde snabbt och i grunden oblodigt. Nu har Putin efter att ha förlorat sannolikt tiotusentals soldater och fått se sin professionella armé misslyckas tvingats till mobilisering för andra gången på ett sekel.

Kommer han nu att lyckas att piska upp stöd för detta katastrofala äventyr? Någon repetition av vad som hände efter mars 2014 blir det med all säkerhet inte.

I det omedelbara perspektivet är självfallet den militära utvecklingen avgörande.

Beskedet om mobilisering är ju ett besked om att den professionella armé som man satsat så stora resurser på att bygga upp efter 2008 misslyckats med den uppgift den fick. Det finns lite olika siffror, men det var ju kring 85% av denna armé som sattes in i det stora anfallet.

Åtskilliga också elitenheter av denna stolta armé har slagits sönder och samman under de senaste månaderna.

Nu mobiliseras inledningsvis tre gånger så många soldater som de som sattes in i det ursprungliga anfallet, och möjligen betydligt fler än så.

Hur detta kommer att fungera återstår att se.

Det ryska mobiliseringssystemet har ju egentligen inte prövats i modern tid, och om det finns möjligheter till utbildning, tid för övning och användbar materiel för alla dessa finns det åtskilliga sakkunniga som sätter allvarliga frågetecken kring.

Men på samma sätt som vi tidigare tydligt överskattade den ryska armén tror jag det vore oklokt att nu underskatta den. Kvantitet kan i viss utsträckning kompensera kvalitet.

Och mobiliseringen är hur som helst ett tecken på att ledningen i Kreml nu är inriktad på att kasta in alla resurser de har i detta krig – och kommer att göra det innan den själv på ett eller annat sätt kollapsar.

Den dagen kommer – men när och hur finns det ingen som kan veta.

Men denna vecka kommer Putin av allt att döma att konsolidera sin krigskurs för Ryssland.

Och detta krig kommer att dominera de kommande åren för Europa – och för Sverige.

Utanför mitt fönster här i Houston är det nu 32 grader, soligt men inte fuktigt. Det blir en kort promenad innan mina möten börjar.

Till åtskilligt annat ber jag att få återkomma.


Om några dagar i Korea. Och om hur Putin gräver sin grop allt djupare.

22 september 2022

SEOUL: Det var annorlunda att ta sig hit till den koreanska huvudstaden än vad som tidigare har varit fallet.

Förr flög man kortaste vägen längs en storcirkel över Sibirien och Ryssland till Europa.

Men efter 24 februari är det inte längre aktuellt. Nu blev det över Svarta Havet, Georgien, Azerbaijan. Kazakhstan, Mongoliet och Kina som rutten gick.

I Seoul var det i sedvanlig ordning diskussion om både geopolitik och ekonomisk framtid.

Med en ny president har Sydkorea en tydligare inställning till Kina, men det förefaller ha lett till en snarare marginellt bättre relation enligt vad som sades mig av de som vet. Det viktiga är, förklarades det, att behandla kineserna med både respekt och tydlighet.

Om Kina är landets särklassigt största ekonomiska partner är med USA säkerhetsrelationen dominerande. Här står den amerikanska 8:e armén och det är det enda förband av denna storleksordning som man har utanför USA självt.

Men problemfri är relationen inte.

Jag hörde åtskilligt om amerikanska mer eller mindre protektionistiska åtgärder som försvårade för koreanska elbilar i USA – man är näst störst efter Tesla på den amerikanska marknaden – eller för samarbete också med Kina när det gällde den för den koreanska ekonomin viktiga produktionen av halvledare.

Då förefaller den ekonomiska relationen med EU betydligt mer problemfri. Sedan det viktiga frihandelsavtalet för 11 år sedan har handeln ökat med över 70% och EU står nu för mer investeringar än vad såväl USA som Japan gör.

Här ville de höra på mig om geopolitik och vad som händer i Europa, medan jag lyssnade inte minst på deras ekonomiska perspektiv.

Det mesta handlade om batterier, om elbilar och om halvledare, men åtskilligt också om AI. Korea är en nation som satsar enormt på såväl utbildning som på forskning och som mycket medvetet vill ligga på den industriella utvecklings framkant.

Och man har ju gått från ett av krig totalt sönderslaget och fattigt land 1953 till världens 10:e största ekonomi.

Nu märks en viss avmattning i ekonomin. Att Kina saktar in påverkan världen i dess helhet.

Hemifrån har jag självfallet följt nyheterna från främst Ryssland.

Med beslutet om viss mobilisering och framförallt att annektera ytterligare delar av Ukraina gräver sig president Putin allt längre ner i en grop som det kommer att bli allt svårare att ta sig ur.

Få tror att mobiliseringen kan vända den militära utvecklingen i rysk fördel på något avgörande sätt. Så länge det västliga stödet till Ukraina håller uppe saknar Putin möjligheter att vinna det krig han så vansinnigt satt igång.

Och med nya annekteringar blockeras självfallet varje möjlighet till politisk eller diplomatisk lösning. Snart sagt ingen stat i världen kommer att vara beredd att erkänna dessa, och självfallet i all synnerhet Ukraina.

Utan möjlighet att vinna militärt, och med egna initiativ som blockerar all diplomati, är det svårt att se att det finns någon utväg för regimen Putin ur detta.

Utvägen ur kriget kan då bara komma med en utväg för regimen Putin. Som man bäddar får man ligga. Och det har blivit allt tydligare genom de senaste dagarnas utveckling.

Hur det resoneras i maktens korridorer i Moskva vet jag naturligt nog inte.

Tydligt är att det finns en militant falang som hjälper Putin att gräva gropen, men rimligen måste det också finnas de som ser den allt mer hopplösa situation som Ryssland långsiktigt håller på att försättas i.

Vad detta kommer att leda till kan vi bara spekulera om. Och försöka att tolka det lilla vi kan se.

Jag försöker att så noga som möjligt följa vad som kan spåras av vad som sägs av personer som jag tror kan ha betydelse i Moskva, men har nu funnit att det nästan är intressantare att försöka att lokalisera de som faktiskt inte säger någonting alls.

Det är tydligt att det finns de som undviker att binda sig vid politiken och håller dörrar öppna.

Mycket mer skulle kunna sägas, men nu är det dags för språnget över Stilla Havet till Los Angeles och möten på RAND i Santa Monica.