Invandring och integration

12 oktober 2015

STOCKHOLM: Det var en arbetsdag här hemma i Stockholm i dag, och den kommer i morgon att följas av ytterligare en. Behövligt och trevligt.

Det var uppdatering och samordning i samband med uppdraget i den arbetsgrupp i Bryssel som ser på frågor kring gemensamma insatser för försvarsforskning i Europa, och det var uppdatering och samordning när det handlar om delar av den globala utvecklingen kring näten och data.

Så det blev en förmiddag i Kista, där frågor som dessa ligger en bra bit närmare än vad de kanske gör i huvudstadens mera centrala delar.

Men i morgon kommer jag i gengäld att spendera i alla fall viss tid i regeringskansli och riksdag, och måhända kommer det att bli aktuellt att också där beröra frågor kring detta.

Om den inrikespolitiska utvecklingen sägs det åtskilligt i dagar av detta, men jag tror knappast att det tjänar något syfte att också jag bidrar till den allmänna förvirringen.

Att det behövs tydlig politik inför de betydande utmaningar vi står inför är dock alldeles tveklöst, och jag har i alla fall hittills inte sprungit på någon som med övertygelse hävdar att det är det vi för ögonblicket har.

Antalet asylsökande har nu passerat siffran från rekordåret hitintills 1992, när det var kriget i Bosnien som ledde till att vi i betydande omfattning, om än inte fullständigt, öppnade våra dörrar.

Den politiken var förvisso inte okontroversiell.

Redan året innan hade ju det plötsligt påkomna partiet Ny Demokrati lyckats komma in i riksdagen med motstånd mot just invandring och flyktingar som den mest bärande delen av sitt budskap. Och där kom de ju att inneha en vågmästarställning som inte var okomplicerad – detta var innan de budgetregler som sedan dess påtagligt stärkt regeringsmaktens ställning.

Vi kom att klara flyktinginströmningen 1992, och ser vi tillbaka på den situationen i dag är det inte svårt att konstatera att den avgörande integrationen i huvudsak kom att fungera relativt väl.

I ett viktigt avseende var situationen svårare då än vad den är i dag.

Jag tänker på att öppenheten för att snabbt ta emot en stor mängd flyktingar från vad som ju för den tidens samhälle var ett i allt väsentligt okänt område var tydligt begränsad. Det fanns en större främlingsrädsla i det svenska samhället för två decennier sedan än vad det finns i dag.

Men andra avseenden var situationen emellertid lättare då.

Det var lågkonjunktur i Sverige, och också andra faktorer bidrog till att det fanns relativt gott om lediga bostäder och halvtomma hotell runt om i Sverige. De problem som nu är mycket akuta var förvisso inte enkla då heller, men trots allt mindre svåra att hantera.

Och därtill kom att det rörde sig om en topp under ett år. Nu tyder ju allt på att det handlar om en mer uthållig utveckling. Siffrorna i år ligger nu över förra året, men även dessa kom ju att komma upp på mycket höga nivåer.

Jag har skrivit här tidigare att de avgörande utmaningarna inte ligger i det kortsiktiga mottagandet utan i den långsiktiga integrationen, och att det är på de senare utmaningarna som uppmärksamheten borde fokuseras.

Det kommer i längden knappast att vara möjligt att förena bland Europas liberalaste invandring med bland Europas sämsta integration.

Skall vi undvika allvarliga problem måste antingen det ena eller det andra korrigeras, och enligt min mening måste fokus tydligt ligga på det senare.

Från regeringens sida ser jag praktiskt taget ingenting alls som tyder på att man inser behovet av tydliga förändringar i dessa avseenden.

Och jag kan förstå dess svårigheter – till icke oväsentlig del kommer det att handla om åtgärder som strider mot socialdemokratisk ortodoxi av tämligen grundmurat slag.

I detta ligger att någon snar förändring kanske inte är sannolik, men i detta ligger också att det finns icke obetydliga långsiktiga risker i den situation vi nu står mitt uppe i.

Självfallet måste det till europeisk solidaritet och europeiska lösningar. EU-toppmötet på torsdag och fredag kommer åter att ha frågan på dagordningen. Och steg för steg förefaller den samlade europeiska politiken att röra sig åt rätt håll.

Men det kommer inte att räcka.

Det krävs också en nationell politik.

Och där är vi knappast ännu.


Tragedin i Turkiet

11 oktober 2015

BODRUM: Så lämnar jag Turkiet efter en i flera avseenden laddad helg av diskussioner. 

Just när vi i går förmiddag satt i diskussioner med f d president Gül, som var osedvanligt öppen i sina olika bedömningar, kom nyheten om bomber som hade detonerat vid en demonstration i Ankara.

Och sedan dess har nyheterna blivit successivt allt värre.

Antalet döda kommer med all säkerhet att bli över 100, och därmed blir detta den värsta terrorbombning som vi sett i Europa sedan bomberna på tåget i Madrid 2004 dödade nästan 200 människor.

Det var en i huvudsak kurdisk fredsdemonstration som bomberna riktade sig mot, och självfallet hänger frågan om vem som ligger bakom nu tungt över ett turkiskt samhälle i tre dagars landssorg.

Från regeringens sida sägs att det förefaller att ha handlar om två självmordsbombare, och om det så är fallet riktas misstankar kanske främst mot Daesh. 

Men ingen har när detta skrivs tagit på sig ansvaret, och det kommer säkert att ta tid at få ett tydligt svar på frågan.

Daesh är i hård konfrontation med olika kurdiska – och för den delen också turkiska intressen – i striderna i Syrien, så att de har ansvaret är inte alldeles otänkbart.

Vilken effekt tragedin kommer att ha på den turkiska valrörelse som nu går in i ett intensivare skede inför valet den 1 november återstår att se.

Hitintills tyder opinionsmätningarna inte på några avgörande förändringar i förhållande till valet i juni, och om så blir fallet kommer frågan om en koalitionsregering tillbaka på bordet.

Relationerna mellan EU och Turkiet har kommit in i ett nytt skede i och med flyktingtragedin, och högnivåbesöken mellan Bryssel och Ankara har avlöst varandra under de senaste två veckorna. 

Någon form av gemensamhet i hanteringen av frågan är en nödvändighet, och därmed kommer också andra delar av relationen med nödvändighet på bordet.

Kommissionen sköt av någon anledning på publiceringen av sin årliga rapport om utvidgningsfrågor, inklusive bedömningen av Turkiet, till den vecka som nu kommer efter denna, men den rapporten kommer säkert att innehålla åtskilliga bistra formuleringar om delar av utvecklingen i landet.

Pressfriheten står åter i fokus, efter tillslag grundade på gamla kemalistiska lagar om att staten och dess främsta företrädare inte får ifrågasättas. 

Och utvecklingen i dessa avseenden är utan tvekan starkt oroande. Den europeiska rösten är viktig.

På det positiva kontot måste noteras att förhandlingarna om Cypern nu faktiskt efter år av misslyckade försök rör sig påtagligt framåt. 

Det är alls inte orealistiskt att räkna med ett avtal om några månader, och sedan parallella folkomröstningar i de två delarna av Cypern på våren.

Och det kommer i så fall inte bara att leda till att ön enas och turkiska blir ett officiellt språk i EU, utan lyfter dessutom de blockeringar av inte mindre än 14 olika s k kapitel i Turkiets EU-förhandlingarna som dispyten om den delade ön lett till.

Frågan om ett medlemskap i EU för Turkiet känns kanske inte som aktuell för dagen, men det är ingen tvekan om att dessa förhandlingar kan ha en stabiliserande inverkan på den turkiska demokratins utveckling.

De stora framsteg landet gjorde under ett viktigt skede sammanföll ju till stor del med ett skede när dessa förhandlingar rörde sig framåt. 

Stagnationen under senare år har nog bidragit till en mer negativ utveckling också i Turkiet självt.

Denna dag har varit valdag i Belarus, där ju utgången knappast kommer ett innebära några överraskningar, men också lokalt i Wien med inte oviktig signaleffekt.

Wien har traditionellt varit en stad solitt kontrollerad av socialdemokraterna SPÖ, men nu är frågan hur mycket högerpopulistiska FPÖ kommer att kunna ta åt sig.

Och det blir ju en av de första tillfällen när vi vid valurnor kan se vilken påverkan flyktingfrågan har på den europeiska politiska situationen.

Frågan kommer förvisso att fortsätta att dominera den europeiska politiken under den kommande veckan, och då inte minst EU-toppmötet mot slutet av veckan. 

Långsamt måste man ju börja röra sig mot mer permanenta arrangemang för att hantera flyktingströmmen. Det kommer inte att bli enkelt, men jag tror att det ändå finns en gemensam insikt om att det är en nödvändighet.

Själv kommer jag att vara hemma i Stockholm under de kommande två dagarna, men sedan vidtar en period med längre resor som för mig till olika delar av världen. 

Denna vecka kommer det att vara först Bulgarien och därefter södra Kina som står på agendan.

Därefter följer Korea, USA och Förenade Arabemiraten. Men till det kommer jag att återkomma.

Tyvärr innebär detta dock att jag också missar den moderata partistämman i Karlstad med början på onsdag, och det känns utan tvekan lite konstigt. 

Det är alltid trevlig att möta gamla och göra nya vänner, och det politiska läget i fäderneslandet är ju dessutom högst osäkert – gränsande till förvirrat – i dessa dagar. 


Digitalt tumult, Nobelpris och Bodrum.

09 oktober 2015

BODRUM: Efter lite mer än ett dygn i Bryssel har jag så anlänt hit till Turkiets allra sydvästligaste hörn.

Den grekiska ön Kos ligger väl inom synhåll från kusten, och på stränderna och i vattnen runt Bodrum utspelar sig just nu en del av det stora flyktingdramat.

Rapporter talar nu om att Daesh har gjort framsteg kring Aleppo, och den syriska armén har med ryskt flygstöd inlett en offensiv för att säkra den kustenklav man just nu verkar att fokusera på.

Det finns ingenting som tyder på att den syriska konflikten håller på att dämpas. Snarare – dessvärre – tvärt om.

I Bryssel var det arbetet med nya European Global Strategy som var i fokus. Man hade dragit samman en hygglig del av de tänkare och tyckare från olika europeiska länder som brukar ägna sig åt dessa frågor.

Och det blev bra diskussioner. Och därtill en bra möjlighet att ta temperaturen på olika frågor i de europeiska institutionerna just nu.

Vad som oroade mig var att så få verkade inse de mycket betydande problem vi kommer att hamna i genom utslaget härom dagen i EU-domstolen om det s k Safe Harbour-avtalet om datatrafik över Atlanten.

Kommer Datainspektionen att stänga ner Facebook:s stora servercenter utanför Luleå? Kommer det utomordentligt framgångsrika svenska företaget för digitala betaltjänster Klarna att kunna fungera som tidigare?

Finns det – för att ställa saken på sin spets – en risk för att vi lämnar över dynamiken i den digitala utvecklingen till Kina och TPP-länderna kring Stilla Havet?

Och finns det en risk för att olika syn i dessa frågor nu kommer att allvarligt försvåra arbetet med TIPP-avtalet över Atlanten med potentiellt också påtagligt negativa effekter på möjligheten att vinna en folkomröstning om EU i Storbritannien?

Jag har inte svaren på alla dessa frågor. Till betydande del finns de helt enkelt inte. Men det som oroar mig allra mest är ändå är att så få ens ställer dem. 

Nåja, det finns öar av djupt oroad medvetenhet i Berlaymont. Men inte så mycket mer. Det behöver det ändras på.
I går och i dag har varit dagar med Nobel-prisen i först litteratur i går och sedan för fred i dag. Och de har nu fokuserat ny uppmärksamhet på dels utvecklingen i Belarus och dels Tunisien som det kvarvarande hoppet efter den s k arabiska våren.

Jag har dessvärre ännu inte läst någon bok av Svetlana Alexievich, men samtliga mina vänner från den delen av Europa var utomordentligt entusiastiska efter gårdagens besked. 

Också en person som jag trodde visste allt om detta sade att hennes böcker hade lett till en än djupare förståelse hos vederbörande för djupet i det sovjetiska upplösningsdramat.

Att rangera in henne i kategorin av oppositionella i Belarus är nog att göra det lite enkelt. Men jag ser att hon i går sade att hon ville att hennes land skulle bli som Skandinavien, eller i alla fall som de baltiska länderna. 

Det tog några timmar, men i går kom det också officiella gratulationer i alla fall från utrikesministeriet i Belarus. Av presidenten har veterligen ännu ingenting hörts.

Det är presidentval i Belarus på söndag, och utgången av detta råder det ingen större tvekan om. Fritt och rättvist är det föga, men det är nog en tämligen allmän bedömning att president Lukashenka i dagens läge sannolikt skulle vinna också ett sådant.

Med ett totalt ekonomiskt beroende av Ryssland – hans närmast sovjetiska ekonomis underskott kräver ständiga tillskott – lyckas han dock manövrera en delvis självständig kurs.

Det är tydligt i Ukraina-frågan, och i dagarna har han dessutom sagt nej till propåer om en rysk flygbas i Belarus. Det beskedet har sin tydliga plats just inför valet.

Efter detta, och efter det att samtliga politiska fångar nu släppts, är en viss uppmjukning av förbindelserna med EU sannolika. 

Och till detta kommer nu Nobel-priset med det nya fokus på landet som detta kommer att innebära.

Fredspriset gick så till den kvartett som manövrerade Tunisiens demokratiska stabilisering efter den arabiska våren.

Det priset är förvisso välförtjänt, och kan ju ses också som ett uttryck för hoppat om att den tunisiska utvecklingen skall vara inte det sista flämtande ljuset från den s k arabiska våren, utan i stället det ledljus som så småningom skall kunna leda också andra arabiska nationer ut ur dagens mörker.

Men har jag anlänt hit till Bodrum för en helg av tankeutbyten i regi av dels Centre for European Reform i London och dels den turkiska tankesmedjan EDAM.

Till deltagarna här hör bl a Turkiets f d president Abdullah Gül. Och det är en person jag mycket gärna lyssnar på.

Så det blir en intressant helg här – just där Europas och Mellersta Österns utmaningar just nu så tragiskt tydligt möts.


Jag minns Denis Healey.

07 oktober 2015

STOCKHOLM: Jag ser att den brittiske f d både finans- och försvarsministern, och ledande Labour-politikern, Denis Healey avlidit i den tämligen aktningsvärda åldern av 98 år.

Och jag minns faktiskt honom.

Någon gång mot slutet av 1970-talet var jag med Gösta Bohman, då också ekonomiminister, på möte med internationella valutafonden IMF i Washington.

Det var möte med dess mäktiga organ, som på den tiden hette Interim Committee, och vars ordförande sedan ett bra tag tillbaka var just sagde Denis Healey. 

Sverige tillhörde på den tiden den s k G10-gruppen som inte var alldeles utan inflytande i frågor som dessa. Tiderna har förändrats sedan dess.

Men det var inte det jag skulle berätta.

Efter diskussioner på förmiddagen annonserade Denis Healey lunch, och det var någonting som han personligen tog på djupaste allvar i alla dess möjliga dimensioner.

När mötet så småningom återupptogs var det uppenbart att sagde Healey var i hög form.

Framför honom på bordet låg en lista över vilka som var närvarande i rummet, och hans uppsyn mörknade tydligt när han upptäckte att det i rummet fanns en person med titeln ambassadör.

Detta föranledde omedelbart en kraftfull utläggning.

Han hade, sade han, under lång tid varit försvarsminister, och därefter finansminister. Och sade han, det är på dessa två poster man sköter saker som är av verklig och substantiell betydelse för den internationella utvecklingen.

Basta.

Och därutöver finns det, sade han, diplomater. De pratar och skriver papper. Men därutöver, tycktes han mena, föga eller intet. 

Och med dessa ord bad han sagde ambassadör och alla liknande att lämna rummet. Det skulle nämligen talas allvarliga saker.

Ambassadören lämnade påtagligt kvickt. Och närvarande finansministrar och centralbankschefen uppskattade naturligt nog alla inslaget.

Det var, som sagt, efter en tämligen så betydande lunch.

Och Denis Healey blev som bekant aldrig utrikesminister.

Jag tyckte redan då att han överdrev starkt, även om uppvisningen hade ett rätt betydande underhållningsvärde.

Men en liten poäng hade han trots alls.

Militära och finansiella faktorer är ofta av mycket stor betydelse för den internationella utvecklingen. Och underskattas inte sällan i den mer formella utrikespolitiken.

Men där hade fundamentalt fel var när han försökte stänga dörrar mellan dessa.

Det måste vara tvärt om. 

En framgångsrik utrikespolitik måste kunna integrera också militära och finansiella frågeställningar om den skall kunna förstå avgörande globala skeenden.

Och då är det rätt bra med lite diplomater på finansiella möten – och finansexperter och andra på motsvarande diplomatiska sådana.

Men för mig var det mötet med en respekterad, erfaren, färgstark och kanske lätt brittiskt excentrisk politiker som hängde kvar i minnet.

Det var dock nu för rätt länge sedan. Denis Healey var en påtagligt äldre man, och jag var en påtagligt yngre sådan.

Nu är nu.

Efter några dagar i Stockholm bär det för min del tidigt i morgon bitti av till Bryssel för diskussioner på årskonferensen med EU Institute for Security Studies.

I dag har Frankrikes president Hollande och Tysklands förbundskansler Merkel framträtt gemensamt i Europaparlamentet i Strasbourg, med flyktingkrisen och Syrien i fokus.

Och i morgon är det nytt ministermöte i Luxembourg i samma ämnen.

Men i de diskussioner jag skall medverka i handlar det om hur EU:s skall utforma sin globala strategi i det lite längre perspektivet.

Och det kräver förvisso integration av politiska, finansiella, militära, teknologiska och en lång rad andra faktorer.


Ett mer oberäkneligt Ryssland.

04 oktober 2015

STOCKHOLM: Efter tre dagar i först Venedig och sedan Genève är jag nu tillbaka här, och avser att så förbli i alla fall under första hälften av den kommande veckan. 

I Venedig var det nätfrågor som stod på dagordningen, men vad som förde oss till Genève var först och främst en sammankomst av vänner från världens alla hörn för att minnas en god vän som nyligen gått bott.

Och det blev en sammankomst av vänner med många decennier av erfarenheter av fredsoperationer under främst FN:s men också EU:s flagg i skilda delar av världen, med Balkan, Kaukasus och Mellersta Östern som dominerande.

Samtalsämnen saknades inte.

Men det blev också en möjlighet till diskussion i ett Genève där ju världens främsta resurser vad gäller humanitära frågor och insatser finns koncentrerade, och där olika frågor kring det snabbt växande antalet flyktingar i världen nu står i självklart centrum.

Flyktingfrågan fortsätter att dominera den europeiska politiken, och även om det akuta trycket kommer att mildras när höstens bittrare väder anländer, kommer nog så att förbli ett bra tag framöver.

Den föregående veckans olika möten och anföranden i New York har, i förening med flyktingkrisen, lett till att konflikten i Syrien kommit i fokus igen. Och det var nödvändigt.

Men det är svårt att känna någon optimism kring möjligheten av en snar fredlig lösning.

Omedelbart förefaller det som om de ryska militära insatserna har ökar gapet mellan olika avgörande internationella aktörer. 

Ett skarpt formulerat gemensamt uttalande av USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Turkiet, Qatar och andra noterade att de ryska insatsernas inriktning tydligt är att stärka regimen Assad gentemot varje form av opposition, och att detta aldrig kan vara vägen till en lösning.

Förvisso är Ryssland en mycket bestämd motståndare till Daesh, och det av mycket gedigna skäl. 

Det uppskattas att två till tretusen ryska medborgare anslutit sig till dess krigare, även om det spekuleras om att ryska myndigheter etablerat en ”grön korridor” för att göra det möjligt för dem att göra det eftersom man föredrar att de strider där i stället för att göra det i Ryssland.

Men medan medan Moskva ser en påtagligt stärkt position för Assad som en förutsättning för en lösning, och betraktar i stort sett all i alla fall väpnad opposition som terrorister som måste bekämpas, ser ledande västliga länder annorlunda på saken.

Om gapet här går att överbrygga genom kreativ diplomati – som måste inkludera aktörer från Iran till Saudiarabien – återstår att se. 

Alldeles omöjligt är det måhända inte – men omedelbart förestående är det definitivt inte.

Men problemet är att det finns stora frågetecken kring möjlighet för den typen av diplomatisk överenskommelse mellan regionala eller internationella aktörer att faktiskt genomföras ute i en splittrad och komplicerad syrisk verklighet.

Idealen skulle ju vara att det som skulle komma ut ut en sådan överenskommelse gemensamt skulle bilda front mot och besegra Daesh. 

Men även om det skulle vara möjligt för vissa syriska väpnade oppositionsgrupper att i utbyte mot inflytande i Damaskus gå hand i hand med den syriska armén i detta syfte skulle det ju finnas en avsevärd risk för att andra skulle vända varje sådan överenskommelse ryggen och i stället sätta sig under det svarta banéret.

Komplexiteten i den syriska och regionala konflikten gör en politisk lösning mycket svår att uppnå.

Och det skall ju tillfogas – jag tror att jag har skrivit det tidigare – att vi nog har anledning att reflektera över att de allra flesta av de olika antaganden vi sedan början av 2011 gjort kring denna konflikt visat sig felaktiga.

En viss ödmjukhet kan ty följande vara på sin plats.

Vad som oroar mig än mer än dessa olika felbedömningar är den bristande förmågan att bedöma och förutspå Rysslands agerande som de senaste åren visat.

Det jag läser i olika förhållandevis insatta artiklar i olika media är att västliga bedömare av alla de sorter knappast väntade sig det ryska agerande i Syrien vi nu sett.

Och samma sak gällde ju tidigare det ryska agerandet gentemot Ukraina.

Slutsatsen är att vi måste lära oss att leva med, och gardera oss mot, ett Ryssland som är mer oberäkneligt än vad vi tidigare hade anledning att anta.

Det innebär inte att jag tror att Ryssland i morgon är berett att inleda krig mot alla och envar. Landet har dessutom inte den styrkan.

Men det innebär att vi måste börja diskutera möjligheten också av ryska drag som vi tidigare kanske inte trodde var möjliga. 

Spannet i våra antaganden om ryskt agerande, kanske också i vårt eget närområde, måste helt enkelt vidgas. Och vi måste öppnare diskutera möjligheter att gardera oss mot och om möjligt blockera sådana olika möjligheter.

Att detta har konsekvenser för den säkerhetspolitiska debatt, inte bara om Nato, som vi nu börjar att få behöver knappast påpekas.

Nu blir det så för mig några dagar hemma i Stockholm. 

Jag skulle ha träffat Afghanistans president Ashraf Ghani när han kom förbi Stockholm på onsdag, men utvecklingen kring Kunduz har gjort att han inställt sin resa till Europa, och det tror jag just nu var ett klokt beslut.

På torsdag är det så årskonferens i Bryssel med EU:s eget institutet för säkerhetsfrågor, och där samlas då åtskilliga av dem som ägnar försöken till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU seriös uppmärksamhet.

Under min tid som utrikesminister drev vi ju, också i samarbete med andra, frågan om att EU måste utveckla en ny global strategi för att ersätta den säkerhetsstrategi som ju antogs 2003. 

Nu är det arbetet i full gång, och det kommer att stå i centrum för torsdagens diskussioner i Bryssel.

Och på fredagen fortsätter jag så i riktning Bodrum i Turkiet för en helg med diskussioner med viss tyngdpunkt på Europas sydöstliga utmaningar.

Då vet vi också vad som kommit ut ur de viktiga överläggningar som Turkiets president Erdogan kommer att ha under det besök i Bryssel som inleds i kväll och pågår under de kommande två dagarna.

Och där kommer självklart flyktingfrågan och Syrien-konflikten att stå i fokus.
 


Och sedan, herr Putin?

01 oktober 2015

STOCKHOLM: Så har de det ryska flygvapnet från sin bas vid Latakia inlett anfall mot markmål i Syrien.

Och medan man i Moskva hävdar att det är Daesh som anfallits tyder den information som finns i övrigt på att det är andra anti-Assad grupper som nu anfallits.

Sannolikt är det väl så att det ryska flygvapnet är beroende av information om olika möjliga mål från den syriska militären, och då är det rimligt att dessa ber om flygunderstöd där det passar dem bäst.

Och så blir det som det blir.

De videosekvenser som de ryska myndigheterna lagt ut på Facebook (!) ger knappast intryck av någon större precision i de anfall som gjorts. Med betydligt bättre utrustning och träning brukar ju även det amerikanska flygvapnet missa mål då och då, men här ser de väsentligt värre ut.

Den stora frågan är hur fortsättningen kommer att ß ut.

Moskva vill sannolikt dra in USA och andra i en koordinerad flygkampanj för att understödja regimen Assad, men sannolikheten för att detta kommer att ske är ju försvinnande liten.

Riskerna i det som nu sker skall inte underskattas.

Med olika flygvapen opererade över Syrien med helt olika agendor finns det en uppenbar risk för missförstånd och incidenter.

Och hur detta sedan kommer att utvecklas för Ryssland återstår att se.

Att över tiden bedriva omfattande flygoperationer i Syrien kommer att kräva resurser, och till detta kommer att risken för att man drar på sig attacker och invecklas i strider på marken kontinuerligt kommer att öka.

Politiskt var det tveklöst ett smart drag för att få ett fokus på Syrien snarare än på Ukraina när Putin skulle till FN. Och det lyckades faktiskt.

Men sedan? Finns det inte uppenbara risker också för Ryssland i det man nu gett sig in i?

Jag tror inte att man i Kreml riktigt vet hur man skall ta sig ur de olika problem som Ukraina-operationerna har försatta dem i.

Men att skapa ytterligare en uppsättning problem som det inte är enkelt att se någon självklar väg ut ur förefaller inte vara ett omedelbart briljant sätt att lösa den saken.

Vi får se.

Oberäknelighet och överraskningar har ju karakteriserar den ryska politiken under de senaste åren, och vi har nog inte sett det sista av den varan.

Själv åker jag senare i dag till Venedig för att vara där i morgon.

Det är det stora indiska IT-konsultföretaget Tata Consulting Services som har konferens och vill tala med mig inte minst om de olika nätfrågor som vi diskuteras under mötet i Bangalore i början på veckan.

Och Venedig behöver ju inte vara en dålig plats för detta.


Intet nytt från New York.

29 september 2015

MUMBAI: Det blir några timmar mitt i natten på flygplatsen på väg från Bangalore till först Luxembourg och så småningom ocksåStockholm i morgon.

Men bakom mig ligger en dag med spännande diskussioner i Bangalore.

I vår kommission tillhörde utvecklingen i Kina i olika avseenden liksom principer och risker förknippade med konflikter eller t o m krig på nätet det vi hade att diskutera.

Och med åtskillig expertis runt bordet blev det intressanta diskussioner som i alla fall i viss del kommer att återspeglas i vår rapport till våren.

Diskussionerna mellan presidenterna Obama och Xi i Washington ledde fram till att man inte skall nätangripa eller nätspionera i kommersiellt syfte, och att man tillsätter en gemensam grupp på lite högre nivå för att föra dessa diskussioner vidare.

Osvuret är alltid bäst i sammanhang som detta, och det återstår att se hur den faktiska utvecklingen kommer att bli, men detta kan mycket väl vara ett steg framåt.

Naturligt var att vi under dagen också diskuterade lite olika inriktningen på det program här som heter Digital India och Kinas satsning på vad man kallat Internet Plus.

Medan det här handlar om att allt fler snabbt skall få tillgång till nätet har Kina i allt väsentligt redan uppnått detta och diskuterar nu hur nätet kan bli hävstången för nästa industriella revolution.

Om detta sedan kommer att vara möjligt att förena med landets auktoritära politiska system tillhörde dagens diskussioner, men få är beredda till alltför säkra slutsatser i någon riktning på den punkten.

Efter vårt möte var det dags för en större konferens med bredare deltagande från såväl indiskt näringsliv som indiska regeringen.

Och här bekräftades åter den öppnare inställning när det gäller ”internet governance” som Indien nu kommit att inta. 

Det är mycket betydelsefullt, och visar på vikten och värdet av dialog med Indien i också frågor som dessa.

Det blev också en dialog om globala utmaningar med Harvard-professorn Joseph Nye, den f d indiske nationella säkerhetsrådgivaren Shivshankar Menon och mig själv som jag hoppas inte lämnade publiken alltför betryckt.

Skam till sägandes har jag inte hunnit ta del av texterna till Barack Obamas, Vladimir Putins och Xi Jinpings anföranden i New York i går, men de föreföll inte att ha bjudit på några större överraskningar.

Och även om det kommer att bli nya samtal i en grupp av berörda – där egenartat nog EU inte alls finns med – är det svårt att i det jag sett hitta tecken på närmande i den viktiga frågan om konflikten i Syrien.

Den ryska inställningen förblir att vi skall ingå allians med Assad för att bekämpa Daesh, men realismen i det företaget lämnar åtskilligt övrigt att önska.

Att tala med Damaskus är dock en annan sak. 

Jag var själv med när vi i Montreux gjorde de första större försöken i den riktningen, men de samtalen kom ju efter ett tag dessvärre att rinna ut i sanden.

Det var – då som nu – frågan om Assads framtid som var den fråga som blockerade vägen framåt.

Om det finns större förutsättningar nu återstår att se.

Ett misstag i Montreux var tveklöst att USA vägrade att ha med Iran runt bordet. Nu har den situationen ändrats, och det kan ju inte uteslutas att det efter en tid kan leda till nya öppningar.

Än är vi dock knappast där.

Den ryska avledningsmanövern från situationen i Ukraina i samband med Putins första besök i FN på ett decennium förefaller dock i allt väsentligt att ha lyckats.

Sedan återstår självfallet att se vad han skall göra med de olika stridskrafter som nu grupperats i Syrien. Vi har förvisso inte sett slutet på detta drama.

Och vi har lärt oss att dagens Kreml lätt kan bjuda på överraskningar – också obehagliga sådana.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 657 andra följare