Tänka längre och djupare

31 maj 2014

KÖPENHAMN: Sent lördag kväll efter diverse diskussioner här, och efter en avslutande session om tillståndet i den globala ekonomin med bl a Christine Lagarde från IMF bär det hem till Stockholm i morgon.

Att det varit mycket av Ryssland och Ukraina även här på Bilderberg förvånar knappast, och diskussionen har löpt i banor som knappast är okända.

Den fråga som sysselsatt mina tankar mest över Global Commission on Internet Governance och Stockholm Internet Forum till diskussionerna här är implikationerna av det som kallas Big Data och integritet för samhällsutvecklingen framöver.

På Stockholm Internet Forum nämnde jag inte minst de enorma möjligheter som detta innebär när det gäller att bekämpa olika sjukdomar.

Vi står inför väldiga möjligheter – men utmaningarna skall inte underskattas.

I diskussionerna här nämnde någon att de nya möjligheterna vad gäller att bearbeta olika data och informationer snabbt kan leda till en situation där vi kan upptäcka och bekämpa så gott som alla brott under förutsättning att vi ger upp alla begränsningar vad gäller integritet.

Det kommer vi med all säkerhet inte att vara beredda att göra, men hur vi drar den gränsen kommer att bli en allt viktigare och allt svårare fråga.

Vi ser den redan i diskussionen om det s k datalagringsdirektivet, som ju just underkänts av European Court of Justice.

Där handlar det om s k metadata till skillnad från det mera konkreta innehållet i kommunikationen. Men den skillnaden reduceras snabbt när teknologin utvecklas, och de möjligheter som ligger i s k metadata växer mycket snabbt.

Traditionellt utgår vi från att ingen kan veta mer om oss än vad vi själva gör. Och det känns tryggt.

Men snart kommer så inte längre att vara fallet.

Det som kallas data fusion ger enorma möjligheter också i detta avseende. Och implikationerna av detta enkla konstaterande är potentiellt enorma.

I denna mycket snabba utveckling – en kombination av avancerad mjukvara och digitalt data – ligger självfallet enorma möjligheter till såväl ekonomisk som social utveckling.

Hälso- och sjukvården är det uppenbara området. Vi skulle med all sannolikhet kunna förlänga den genomsnittliga livslängden avsevärt med de kunskaper som skulle kunna genereras.

Men utmaningarna är samtidigt enorma.

Håller ett 1984 enligt Georg Orwell:s vision på ett bli en faktisk möjlighet? För ett antal år sedan skulle jag kategoriskt ha avvisat tanken.

Nu är det nog någonting som tål att funderas tämligen djupt på.

Och dagar som dessa – i Stockholm och i Köpenhamn – handlar ju just om att försöka tänka lite längre och lite djupare kring de olika utmaningar som vi håller på att ställas inför.


Och nu Bilderberg i Köpenhamn

29 maj 2014

KÖPENHAMN: Underbar dag hemma i Stockholm, men nu är jag här i Köpenhamn för den årliga Bilderberg-konferensen med en rad aktuella frågor på dagordningen.

Och mycket för min del här kommer att handla om Ukraina och Ryssland. Föga förvånande.

Inom delar av den mer klassiska vänstern ses dessa konferenser fortfarande som uttryck för någon form av global konspiration.

Men – och jag är ledsen att göra dem besvikna – i detta avseende skiljer de sig föga från åtskilliga andra konferenser eller internationella möten jag deltar i.

För mig ligger värdet i dessa inte minst i att träffa också olika företrädare för näringslivet i olika länder. Deras informationer och perspektiv på utvecklingen saknar inte betydelse.

Men självfallet finns här också en rad olika politiska företrädare. Jag hade en trevlig och intressant middag med bl a Italiens f d premiärminister Mario Monti.

Solen lyser över den danska huvudstaden, och här kommer jag nu att vara intill någon gång på söndag.

Det ukrainska presidentvalet har nu fått sitt officiella resultat, och det är nu bekräftat att Petro Poroshenko vann övertygande redan i den första omgången.

Jag kommer att träffa honom redan på tisdag i Warszawa i samband med firandet av att det är 25 år sedan det första demokratiska valet i Polen – ja, i hela det f d sovjetiska imperiet.

Också USA:s president Obama kommer att vara på plats där.

Samtidigt fortsätter konfrontationer i det östligaste Ukraina. Officiellt eller något mindre så sänds nu från Ryssland in olika stridande formationer för att säkra kontrollen över just dessa områden, samtidigt som det demokratiska valet ju stabiliserar det övriga Ukraina.

Också detta kommer att diskuteras under dagarna här i Köpenhamn, där också olika frågor om den globala ekonomiska utvecklingen sedvanligt kommer att vara i fokus.


Och i dag också Stockholm Internet Forum

28 maj 2014

STOCKHOLM: Onsdag av lite ovanligt snitt med anledning av de annalkande helgerna.

Regeringssammanträde och därefter konselj med Kungen på Slottet inledde dagen.

Och lagom till den senare kom Fredrik Reinfeldt tillverka från Bryssel och gårdagens viktiga middag där.

Europeiska Rådets ordförande gavs, klokt nog, uppdraget att med såväl Europaparlamentets nya gruppledningar som med de olika medlemsstaterna sondera de olika personfrågor som nu blir aktuella, och främst bland dessa ny ordförande i Europakommissionen.

Det blir nu toppmötet 26-27 juni som blir den viktiga diskussionen, och förhoppningsvis avgörande, i denna fråga.

Att det finns ett starkt stöd gör EPP:s toppkandidat Jean-Claude Juncker är inte förvånande. Han är utan tvekan en mycket kompetent person – vi känner varandra väl sedan åtskilliga år tillbaka.

Men viktigt är att det växer fram en lösning som har ett brett stöd, och som inte gör att väsentliga intressen inför de kommande åren känner sig överkörda.

Skulle det senare bli fallet kan det ju leda till väsentliga besvär längre fram.

Viktigt är ju också att fokusera på de olika utmaningar i sak som EU står inför under de kommande åren, och se till att vi får den bästa möjliga besättningen av personer för att klara dessa.

Och det kräver såväl kompetens som trovärdighet och förankring för besättningen i dess helhet.

Alldeles enkel är den ekvationen sällan, men med klokskap från alla bör det vara fullt möjligt att hitta bra lösningar.

Från konseljen bar det för min del direkt till Stockholm Internet Forum och dess diskussioner.

Att jag fokuserade på friheten på och friheten för nätet var naturligt.

Frågorna är ännu viktigare dag än när vi hade vårt första Stockholm Internet Forum 2011. Just nu hade jag bl a anledning att peka på den aktuella situationen också i dessa avseenden i Thailand.

Även frågorna om övervakning är viktiga, och här utgår ju mycket av diskussionen från de sju principer som jag presenterade på cyberkonferensen i Seoul hösten 2013.

I åtskilliga länder tycker jag nog att diskussionen nu rör sig i just denna riktning, även om mycket självfallet återstår.

Utslaget nyligen i European Court of Justice när det gäller det s k datalagringsdirektivet visar ju tydligt på detta.

Och jag pekade på alla de utmaningar som ligger i att vi nu går mot ett globalt nätverkssamhället. Det handlar inte bara om en utveckling mot ”the Internet of things” utan om en utveckling mot ”the Internet of everything”.

Och i detta ligger såväl enorma möjligheter som mycket betydande utmaningar.

Den politiska diskussionen i våra olika länder börjar bara ana dimensionerna av dessa.


En dag med nätets framtid

27 maj 2014

STOCKHOLM: För mig har detta varit en dag så gott som uteslutande med vår globala kommission om internet-frågor, och som sådan har det varit en mycket produktiv dag i den internationella diplomatins och politikens allra yttersta framkant.

Till det vi gjort är att ha lagt fast kommande möten i Seoul i Korea och Ottawa i Kanada under hösten, och det finns dessutom ett antal inbjudningar för 2015.

Men dit är det långt.

Men mötet i Seoul kommer vi, som det nu ser ut, att fokusera på olika scenarier för nätets framtid, med de risker som ligger i en balkanisering av detta i en tid av ökande internationella motsättningar i fokus.

Vi identifierade också en rad andra frågeställningar, utöver de mer snäva om de olika mekanismer som styr nätets utformning och användning, som vi kommer att ha anledning att ägna vår uppmärksamhet åt framöver.

Dagens nackdel var dock att jag inte hade någon möjlighet att följa diskussionerna på Stockholm Internet Forum, men olika strödda signaler till mig under dagen gjorde gällande att de var än bättre än förra året.

I morgon mitt på dagen kommer jag i alla fall att ha möjlighet att ansluta för att säga några ord och ansluta till de avslutande diskussionerna. Jag ser fram mot det.

Innan dess blir det dock både regeringssammanträde och konselj med Kungen på Slottet.

I kväll är ju Fredrik Reinfeldt i Bryssel för middag med de övriga stats- och regeringscheferna i EU, och det har självfallet föranlett en del kontakter under dagen, inte minst med anledning av situationen mellan Ryssland och Ukraina.

Och i morgon handlar det om att följa upp också de diskussionerna.


Nu nätfrågorna i fokus

26 maj 2014

STOCKHOLM: Dagen efter Europa-valet – som i såväl sin svenska som i sin EU-dimension kräver en separat kommentar – och agendan rusar vidare med alla de andra frågor som nu kräver åtgärder och aktiviteter av olika slag.

Alldeles självklart Ukraina och det val som i dag fick ett klart godkännande av de internationella observatörerna och ODIHR. Och det var självfallet mycket betydelsefullt.

Och raden av olika besök under dagen – med stimulerande och intressant diskussion med Mongoliets utrikesminister som kanske viktigast.

Men nu är det främst de internationella nätfrågorna som är i fokus.

I kväll samlades såväl den internationella kommissionen som Stockholm Internet Forum, och min morgondag kommer så gott som helt att domineras av arbetet med den förra parallellt med att diskussionerna på det senare fortsätter.


Inför viktiga valvakor – och kommande veckan

25 maj 2014

STOCKHOLM: En strålande valdag, och att döma av intrycket vid vallokalerna under dagen kommer valdeltagandet att bli bättre än bara dåligt.

Och blir så fallet är det en betydande och viktig framgång. De bulletiner som annars kommer in nu på eftermiddagen från andra länder förefaller mindre imponerande.

I kväll blir det så tredubbel valvaka – vårt eget val till Europaparlamentet, detta val i dess helhet och så självfallet det viktiga presidentvalet i Ukraina.

Och från det senare hoppas jag att det kommer de första prognoserna rätt tidigt under kvällen. EP-valets första prognoser kommer nog att komma lite senare, och mer tydliga resultat vid 23-tiden.

Också från Ukraina kommer rapporter om ett gott valdeltagande i den alldeles övervägande delen av landet.

Mitt på dagen i morgon får vi så bedömningen från de internationella valobservatörerna – mer än 1.000 personer – och det blir alldeles självklart mycket viktigt.

För statsminister Fredrik Reinfeldt stundar nu viktiga dagar med först nordiskt statsministermöte i Island i morgon och sedan direkt därifrån till Bryssel och middagen med EU:s stats- och regeringschefer på tisdag kväll.

Den kommer att diskutera arbetet med att utse bl a ny kommission i nära samarbete med parlamentet och i ljuset av det valresultat vi kommer att få se senare i kväll, men också valet i Ukraina och inte minst Rysslands agerande i förhållande till det.

Får valet i huvudsak grönt ljus – med undantag för de områden där Ryssland eller pro-ryska separatister förhindrat dess genomförande – av de internationella observatörerna så måste dess resultat självfallet respekteras av alla.

I morgon tar jag här i Stockholm emot Mongoliets utrikesminister Luvsanvandan Bold för lunch och för överläggningar.

Landet mellan Ryssland och Kina har ju utvecklats till ett land med tydliga och viktiga demokratiska ambitioner, och det har ju också gjort det naturligt att utveckla närmare relationer.

Mongoliets president var ju här i Stockholm 2012, och själv var jag i Ulan Bator våren 2013 i samband med ministermötet med Community of Democracies.

Samtalen med Mongoliet kommer naturligt att föra över till mina kommande dygn med de internationella nätfrågorna eftersom det är Mongoliet som övertagit ordförandeskapet i Freedom Online Coalition och kommer att stå värd för dess nästa ministermöte i maj 2015.

Det är Anna-Karin Hatt som inleder årets Stockholm Internet Forum på tisdag, medan jag parallellt leder det första mer formella mötet med den Global Commission on Internet Governance http://www.ourinternet.org som ju tillsattes i början av året, men vars arbete avvaktat en del andra processer på området.

Vi möts till middag redan i morgon kväll. Och innan dess kommer delar av kommissionens ledamöter också att ta del av prognoser på teknikutvecklingen hos Ericsson.

Till vårt möte kommer också OECD:s generalsekreterare Angel Gurría, och OECD kommer att spela en viktig roll i vår kommissionens arbete under de kommande åren.

Stockholm Internet Forum http://www.stockholminternetforum.se med sina hundratals deltagare från hela världen blir viktigt, och jag kommer att försöka att summera upp en del av diskussionerna när vi kommer fram till onsdagen och den avslutande sessionen.


Hemåt igen

23 maj 2014

GÖTEBORG: Alldeles strax blir det flyget hem till Stockholm – även om det var både behagligt och bekvämt att ta tåget ner genom sommarfagra Sverige tidigare idag.

Och det var en dag med kampanj och besök i sol och värme som närmast verkade högsommar.

På universitetet blev det diskussion om olika europeiska utmaningar.

En fråga gällde varför vi plötsligt ser att man högerextrema grupper i Europa verkar ge Rysslands president Putin sitt stöd.

Men egentligen är det inte så konstigt.

Dagens Ryssland vill ibland utstråla en bild av muskulär machonationalism, av en stark man, av misstro mot multikulturalism och en rad andra dag som faktiskt tilltalar just dessa grupper.

Samtidigt underströk jag att det finns också ett annat och modernare Ryssland som efter dagens mer nationalistiska våg nog vill bygga ett öppnare samhälle i samverkan med ett öppet Europa.

Och att vi måste bygga broar till och utveckla kontakter inte minst med detta Ryssland och det inte minst i denna tid.

Att de allra flesta frågor jag fått under dagen kretsar kring Ukraina och Ryssland är kanske inte förvånande, men ändå värt att notera.

Under dagen hann jag också med ett besök i den imponerande hamnen i Göteborg. Den är Skandinaviens särklassigt viktigaste knutpunkt för vår varuhandel.

I morgon löper ett av Maersk jättefartyg in i containerterminalen där det mesta redan är klart för att lasta på de container som väntar och sedan ta emot andra och med främst tåg föra dem vidare i olika delar av landet.

Det är elva fartyg som nu ingår i det flytande rullbandet mellan Göteborg och de stora hamnarna borta i Ostasien. Men här finns självfallet också linjerna till Nordamerika och världen i övrigt.

Nu bär det upp till Stockholm och en sista kampanjdag där i Stockholm med bl a gemensamt torgmöte med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.