Olofsborg och Nyslott

30 juni 2007

En viss diskussion har brutit ut efter det att jag skrev om kvällens planerade besök på premiären för Carmen på operafestivalen i Savonlinna i östra Finland.

Och diskussionen gäller vilket språk som skall användas – finska eller svenska.

Den gamla borg som nu hyser operafestivalen heter på svenska – som jag skrev – Olofsborg och ligger vid den lilla staden Nyslott. På finska är det Olavinlinna respektive Savonlinna.

Varför borgen uppkallats efter Olof vet jag inte, men innan någon upplyser mig om någonting annat tippar jag att det handlar om Olof den helige.

Men en sakkunnig har i alla fall upplyst mig att staden heter just Nyslott eftersom denna borg var den nya i förhållande till den som Torkel Knutsson hade uppfört i Viborg.

Och dessa två borgar var det medeltida svenska väldets viktigaste gränsfästen mot öster.


Kvinnor på frammarsch

30 juni 2007

Med sommaren nu alldeles runt hörnet går det nu att summera de olika utnämningar av ambassadörer som den nya regeringen gjort sedan oktober förra året.

Av totalt 22 utnämnda ambassadörer under denna tid är 12 män och 10 kvinnor. Det innebär att kvinnor utnämnts i ca 45 % av fallen.

Och det innebär färvisso en rätt så rejäl förändring i förhållande till hur det var förr.

Ser man på UD i dess helhet är ca 32 % av cheferna i dag kvinnor. Men årets ambassadörsutnämningar innebär således ett stort steg framåt för kvinnornas position i utrikesförvaltningen.


Humorn finns!

30 juni 2007

Jodå, trots rykten om motsatsen finns det i alla fall en del humor och distans också i den politiska debatten, vilket detta blogginlägg visar.


Äntligen brobeslut

30 juni 2007

Så blev det då ett avtal mellan Danmark och Tyskland om att bygga en bro över Fehmarn Bält och därmed få en fast förbindelse mellan östra Danmark och kontinenten.

2018 är det tänkt att det stora brobygget skall vara klart.

Också för Sverige är detta ett mycket betydelsefullt beslut. I förening med den fasta förbindelsen över Öresund får vi en infrastruktur som kommer att möjliggöra inte minst framtidens snabbtågsförbindelser mellan t ex Stockholm och Paris. Norra Europa integreras tydligare med det övriga Europa.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson säger samma sak i sin kommentar till det viktiga beslutet:

Danmark och Tyskland visar med beslutet att de är beredda att bygga bort en av de största flaskhalsarna i det nordeuropeiska transportsystemet. Näringslivets transporter och medborgarnas resor kommer att underlättas oerhört när bron väl är klar.”

”Restiderna blir kortare och för godstågen blir avståndet mellan Tyskland och Norden 160 kilometer kortare. Bron kommer att knyta våra länder närmare varandra och jag är övertygad om att den kommer att få en positiv betydelse för tillväxten i norra Europa.

Vi har sannerligen anledning att lyfta på hatten för den energi som den danska regeringen lagt ner på denna viktiga fråga.


Europa på YouTube

29 juni 2007

Nu finns den Europeiska Unionen också på YouTube. Jag misstänker att det ingår i Margot Wallströms försök att nå ut med information allt bredare.

Alls inte fel.


Lämnar Ohrid

29 juni 2007

Just på väg att lämna flygplatsen i Ohrid för färd mot Helsingfors. Spännande diskussioner i skuggan av osäkerheten om Kosovos framtid.

Men med möjligheterna till internetuppkopplingar var det dessvärre lite si och så.

I Helsingfors skall jag i kväll tala om Europas framtidsmöjligheter i den accelererande globaliseringens tid. Och platsen är Nokias modernistiska huvudkontor.


Ohrid och Olofsborg

28 juni 2007

Det sägs att det är sommar nu. I alla fall i almanacken – för dagen ger vädret ett lite mer tveksamt besked.

Oavsett den saken är dagen i alla fall premiär för den s k sommarregeringen. Starkt reducerad besättning på statsskutan, men Fredrik är i alla fall i tjänst. Och själv är jag för dagen både utrikes- och justitieminister. Bäva månde de berörda.

Men därefter styr jag snabbt kosan ner mot Balkan och dess bekymmer. Det finns en ny osäkerhet om både Kosovo och om EU:s utvidgningsvilja. Och det skapar tillsammans en osäkerhet i det mesta andra också.

Så de vädjade till mig att jag skulle komma ner till kvällens middag med främst regionens utrikesministrar i Ohrid i Makedonien. De träffas där inom ramen för det s k EAPC Security Forum. Det är det andra mötet av detta slag – det första var i Åre för några år sedan.

Och till vackra och historiska Ohrid återvänder jag förvisso gärna. Första gången kom jag dit på en skakig bil på skakiga vägar över de albanska bergen. En gång var det en del av romarrikets Via Egnatia från Rom till Konstantinopel.

Nu landar jag på den flygplats som byggdes för att bringa den märkliga despoten Tito till det av hans många residens som ligger just här.

Där möts vi nu för diskussioner om vägen framåt för en region lika rik på problem som på möjligheter. Och av någon anledning är de angelägna att höra just mina bedömningar. Efter det planerade kvällsfyrverkeriet fortsätter det med statsministern och hans närmaste förtrogna.

Men mina möten vid stranden av Ohrid-sjön blir dessvärre korta.

Redan i morgon strax före lunchtid i morgon bär det av med Helsingfors som nästa destination. På kvällen skall jag tala på Nokias huvudkontor om Europas framtidsutmaningar. Har Europa någon framtid i den accelerande globaliseringens tid? Jag tror det – och jag skall försöka förklara varför.

Och kommer ingenting annat ivägen hoppas jag på lördag kväll kunna se Carmen framföras i Savonlinnas trolska borg. En gång byggdes detta Olofsborg för att säkra Savolax bygder i gränstrakterna mot det novgorodska rikets strävanden. Nu är borgens mäktiga ruin scenen för kulturupplevelser av en alldeles särskild dignitet.

Men snart kommer jag att återvända till Balkans problem. Redan i slutet av nästa vecka samlas också åtskilliga premiärministrar i Dubrovnik för att diskutera vägen framåt. Förra året var Croatia Summit en rätt beskedlig tillställning, men av deltagarlistan att döma har det hela växt ordentligt i år.

Inget fel i det. Dubrovnik har oerhört mycket att bjuda.

Och de politiska utmaningar vi har att diskutera i denna del av Europa skall alls inte underskattas. Alltför ofta kommer de i skymundan för de andra utmaningar som fångar dagens rubriker.