En god affär

31 mars 2008

Jag kan inte låta bli att kommentera regeringens försäljning av Vin & Sprit – även om jag noterar att kommentarerna i övrigt överlag är mycket positiva.

Rätt så. Statens uppgift är inte att tillverka sprit.

Men därtill kommer att det siffermässigt är en mycket bra affär för oss skattebetalare.

Från oppositionen talas det om att staten går miste om de vinster som verksamheten genererat. Och det är sant. Nyligen har det handlat om lite mer än 700 miljoner kr om året.

Men de 55 miljarder kr som staten nu får in används till att reducera statsskulden med motsvarande belopp – och detta leder till att den årliga kostnaden för statsskuldsräntorna minskar med ca 2 miljarder kr.

Så då är det inte svårt att räkna ut att denna affär varaktigt förbättrar statsfinanserna med en bra bit mer än miljarden kronor.

Vi tackar Mats Odell för det!


Försening men bra

31 mars 2008

Flyget från Helsinfors till Stockholm är försenat. Sådant händer i de bästa av världar.

Men det har varit en bra dag i Helsingfors. Framför allt för samtal.

Men därtill kom att lyckades också få tag på ett exemplar av den nyutkomna boken ”Sveriges Österland” av Kari Tarkiainen – rescenserad i Huvudstadsbladet i dag.

Det är den första volymen i en planerad serie av fyra om det svenska i Finland. Denna täcker tiden fram till Gustav Vasa.

Våra säkerhetspolitiska diskussioner handlade dock om framtiden.

Vi gick igenom de olika studier som nu görs på försvarsområdet mellan Norge, Finland och Sverige. Och diskuterade vad som kan komma i skedet därefter. Viktigt är att detta också är öppet för t ex Danmark.

Vi besökte också den finska sjöbevakningscentralen och diskuterade den enorma ökningen av trafikmängden i Finska Viken.

I dag passerar ca 50% av Rysslands sjöburna handel här, och ökningstakten inte minst vad gäller oljetransporter är mycket snabb. Ett tiotal tankfartyg lämnar varje dag de snabbt expanderande hamnarna i den inre delen av Finska viken. Totalt rör det sig om ca 40 000 fartygsrörelser i området varje år.

I grunden en bra utveckling. Att handelsutbytet ökar ligger i allas intresse. Den gamla visionen om en ny ”hansatid” för Östersjön börjar realiseras.

Men det innebär samtidigt nya utmaningar. Speciellt gällde farhågorna nya generationer av betydligt större tankfaryg längre fram och vad de kan komma att innebära.

Men nu går planet…


Sensation i Zimbabwe?

31 mars 2008

Ju längre det dröjer innan det offentliggörs något fullt valresultat i Zimbabwe desto tätare blir spekulationerna om att det – trots allt! – är oppositionens Morgan Tsvangirai som vunnit presidentvalet.

Det veritabla sammanbrottet för ekonomin skulle då ha lett till ett sammanbrott i det framtvingade stödet för Robert Mugabe.

Vi väntar och ser.


Inför veckan

30 mars 2008

Söndagkväll med försök till överblick över veckan som kommer. Det ser lite jäktigt ut framöver…

I morgon bär det av till Helsingfors för samtal med Finlands och Norges utrikesministrar Ilkka Kanerva och Jonas Gahr Störe om utvecklingen i de nordligare delarna av det nordiska området.

Vi kommer bl a att besöka den finska sjöbevakningscentralen vid Helsingfors. Och jag hinner ockå med ett besök hos president Tarja Halonen.

Tisdagen tillbaka i Stockholm blir i mångt och mycket riksdagens dag med fem olika interpellationsdebatten omedelbart på varandra.

Onsdagens stora begivenhet blir när Turkiets premiärminister Erdogan kommer hit för samtal med Fredrik Reinfeldt.

Ett viktigt land vid en viktig tidpunkt. Men det är viktigt att visa Sveriges stöd för den fortsatta reformpolitiken i Turkiet.

På torsdag morgon bär det så av först till Bukarest för att delta i lunch och eftermiddagsdiskussionen om Afghanistan i anslutning till Nato:s toppmöte där.

Själva Nato-mötet är på onsdag kväll och på torsdag förmiddag, men därefter vidgas kretsen för diskussionen om just Afghanistan. Till deltagarna då hör också FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Afghanistans president Karzai.

Och den svenska delegationen leds självfallet av statsminister Fredrik Reinfeldt.

Omedelbart från den eftermiddagsdiskussionen bär det för min del vidare till London för ett högtidsanförande vid bankett på kvällen i anrika Guildhall med anledning av att International Institute for Strategic Studies fyller 50 år.

Och på fredag bär det vidare från London – men till den saken får jag återkomma senare.


Förnyelse…

30 mars 2008

Lite förnyelse skadar inte. Och nu gäller förnyelsen vinjetten på denna blogg.

Lite modernare och gladare. Det är i alla fall avsikten.


Tillbaka i Stockholm

30 mars 2008

Tillbaka i Stockholm efter informella utrikesministermötet i Brdo och Bled i Slovenien.

Lilla Slovenien förtjänar höga poäng för det sätt man klarade av att ordna ett större möte som detta. Allt fungerade perfekt.

Med sina två miljoner invånare och bara några år efter det att man blivit medlem – och först av de nya medlemsstaterna – sköter nu Slovenien med utrikesminister Dimitrij Rupel som nav i arbetet ordförandeskapet för vår union med ca en halv miljard medborgare.

Medan de flesta lämnade redan lördag eftermiddag stannade jag kvar för att tillsammans med utrikesminister Rupel möta författare och intellektuella från hela regionen inom ramen för projektet Sarajevo Notebooks.

Och det blev en spännande kväll med spännande individer och spännande perspektiv. Alla försök att bygga nya broar efter allt det som rivits ner förtjänar stöd.

Men i dag bar det i alla fall hemåt.

På eftermiddagen har Gunilla Carlsson och jag varit på Rosenbad för att bl a diskutera en del aktuella utrikesfrågor med Fredrik Reinfeldt. Efter allas bortavaro under ett antal dagar finns det åtskilligt som behöver stämmas av.

Och snart blir det stabsmöte med mina olika medarbetare för att följa upp de senaste dagarnas olika diskussioner och gå igenom veckan som kommer.


Det förstörda Zimbabwe

29 mars 2008

I dag är det viktigt val i Zimbabwe till såväl presidentpost som parlament och kommuner.

Den allt mer auktoritäre presidenten Robert Mugabe utmanas av Morgan Tsvangirai från oppositionspartiet MDC (Movement For Democratic Change) och Simba Makoni från presidentens eget parti Zanu PF.

Under Mugabe har vad som en gång var ett av Afrikas mest löftesrika länder ruinerats och förstörts. Medellivslängden har sjunkit dramatiskt, strömmar av utarmade individer flyr till grannländerna och inflationen ligger nu mellan 150 000 och 200 000 procent.

Zimbabwe är ett land som förstörts av en i grunden felaktig och farlig politik.

Det är av stor vikt att folket i Zimbabwe får rösta i fria och rättvisa val. Under det gångna året har Sverige och EU gett sitt stöd till de av SADC initierade förhandlingarna mellan oppositionen och regeringen i Zimbabwe för att få till stånd just detta.

Men oroande rapporter förekommer om att oppositionen har trakasserats och hotats under valkampanjen. Nu är det upp till bevis för de ansvariga i landet att se till att valet genomförs på ett korrekt sätt.