Oj, Vilken Debatt

28 februari 2007

Jo, debatt om Bertil Torekulls angrepp på denna blogg blev det sannerligen.

Hitintills i dag har över 50 000 personer varit inne här och tagit del av vad jag haft att säga i ärendet. Alldeles frivilligt, vill jag understryka.

Och över 200 har skrivit sin egna kommentarer – jag kommer att läsa dem alla.

Debatten i övrigt rasar på. En av Bertil Torekulls efterträdare som chefredaktör på Svenska Dagbladet – PJ Anders Linder – har t ex tydliga synpunkter i ärendet.

Själv har jag ägnat dagen åt utrikespolitiken och utrikesförvaltningen.

Det fortsätter i kväll över en middag med FN:s Alvaro de Soto. Normalt finns han i Jerusalem men har kommit upp bl a för en fördjupad diskussion om förutsättningar för en fredsprocess i Mellersta Östern.


Öppenhet 2.0

28 februari 2007

Att denna blogg snabbt tilldragit sig viss uppmärksamhet har jag konstaterat förr – liksom att inte alla är odelat förtjusta.

I Dagens Nyheter i dag skriver Bertil Torekull bl a att genom en blogg som denna ”förskjuts den maktbalans som i tryckfrihetsförordningen förlänar ett demokratiskt uppdrag till medierna att granska de styrande.”

Det är stora ord. Jag uppmanas tydligen att hålla mig till kommunikéer att delges till och sedan redigeras av media.

Men finns det inte i vårt politiska system också någonting som kallas krav på öppenhet? Och lever vi inte i en tid när det krävs mycket mer av direkt kommunikation än i en gammal kabinettspolitik mer inrökta tider?

Finns det i själva verket inte ett starkt demokratiskt drag i det som Internet i alla dess former – mina veckobrev under ett decennium, websidor och nu bloggar – har gjort möjligt?

Jag tror det. Jag ser ett värde i en öppnare politik – också på områden där den förr tvingades att vara mer sluten.

Och med öppenheten på min blogg blir jag ju dessutom lättare att granska. 

Men andra tycker uppenbarligen annorlunda. Man kanske tycker det var bättre förr. 

Debatten har börjat…

Att detta kan komma att innebära förändrade villkor för media säger sig självt. Både DN och SvD länkar nu till bloggar, och på vissa artiklar tillåter främst kvällstidningarna nu kommentarer.

Och til syvende og sidst kan ju alla välja. Den som inte vill läsa denna eller andra bloggar avstår. Den som inte vill läsa en tidning behöver inte göra det.

Valfrihet. Och öppenhet.

Det skall i sanning bli spännande att se hur denna diskussion utvecklas…


Att Lösa Konflikter

28 februari 2007

Konfliktlösning verkar bli veckans tema framför andra.

Diskussioner med kommissionen i Bryssel om Sudan och Somalia. Diton om konflikter och förtroendeskapande åtgärder i Kaukasus.

Och i dag är det Cypern som står i centrum för olika diskussioner.

Vad kan göras för att ge ansträngningarna att ena denna soliga ö ny kraft och nytt stöd? Vi vill inte ha delade och splittrade länder i vårt Europa.

I april 2004 underkändes ju den s k Annan-plan som den FN-ledde fredsprocessen hade lett fram till i en folkomröstning i den grykcypriotiska delen av ön. Förhoppningen hade varit att ett återförenat Cypern hade stigit in som medlem i den Europeiska Unionen. Så blev det inte.

Åren sedan des har inte inneburit några framsteg, men nu finns det en allmän känsla av att det finns starka skäl att börja att sätta frågan på agendan igen.

Sveriges roll i detta skall inte överdrivas, men kanske har vi en möjlighet att stimulera lite mer av tänkande inte minst hos de EU-länder som ser det som viktigt med nytt momentum i frågan.

Så kring en diskussion om detta samlas vi under en stor del av dagen.

Och i morgon träffar jag Iraks utrikesminister Hoshari Zebari.


Tisdag Eftermiddag

27 februari 2007

Eftermiddag i arbetsrummet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Föredragningar. Telefonsamtal. Lite skrivande.

Genomgång av hur diskussionerna skall läggas på GMF-seminariet om anlyser av Kina om några veckor.

Jag hoppas att den amerikanske biträdande utrikesministern för Asien Chris Hill hinner komma förbi – fick just mail från honom där han sade att han kommer att göra sitt yttersta för att komma i alla fall till middagen.

Förberedelser för besöket av Iraks utrikesminister Hoshari Zebari. Vi träffades nyligen i Bahrein och jag inbjöd honom till Stockholm i samband med att han är i Köpenhamn och inviger Iraks nya ambassad där.

Det blir ett viktigt besök. Situationen i Irak är i dag mycket besvärlig, men det innebär inte att vi inte skall försöka att hjälpa dem som arbetar för en bättre utveckling.

Diskussion om vår närvaro i Afghanistan. Nu reser Gunilla Carlsson och Mikael Odenberg snart dit, men jag tror inte att det skulle skada om vi hade en mer permanent diplomatisk närvaro i Kabul. Nu försöker vi bevaka det politiska skeendet i landet från ambassaden i Islamabad i Pakistan, och det har sina givna begränsningar.

Och snart middag med ett antal internationella kännare som vi bjudit in till Stockholm för lite olika diskussioner.

Bland dem finns Alvaro de Soto som representerar FN såväl i Jerusalem som i den internationella kvarttetten. Vi känner varandra väl sedan min FN-tid och åt senast lunch i Ramallah för ett år sedan eller så.

Eländigt nog missade jag mötet med den moderata riksdagsgruppen. Jag måste bättra mig också på den punkten.


Korkat?

27 februari 2007

Jag hör att Urban Ahlin (s) beskriver president Saakhasvilis plan på ett diskotek utanför Tschinvali i Sydossetien – som han berättade om och som vi diskuterade på debatten i Bryssel i går kväll – som ”korkad”.

Om Ahlin har varit i Sydossetien eller konfrontationszoner som denna eller ej vet jag inte – men om han varit det tror jag han skulle uttryckt sig annorlunda.

Att förhindra konflikt och bygga för fred handlar inte bara – ibland inte ens främst – om grandiosa diplomatiska deklarationer. Ofta handlar det om att helt enkelt göra det möjligt för människor att mötas och därmed rida spärrar mot de krafter som bara vill konfrontation.

I Bosnien omedelbart efter kriget lät vi mer eller mindre legala handelsplatser mitt i delningszonen växa fram. Senare blev det möjligt att också anordna popkonserter där unga människor från Bosniens olika delar kunde träffas och njuta av samma musik.

När U2 kom till Sarajevo och unga människor strömmade till från Bosnien alla delar var det inte ”korkat” utan synnerligen viktigt. Fred byggs hos enskilda människor.

Och det är just insatser som denna – konkret i utkanten av Tschinvali – som president Saakhasvili berättade om i går och som jag gav mitt stöd.

Med ett finare diplomatiskt ord brukar sådant ibland beskrivas som förtroendeskapande insatser.

I mångt och mycket var det en upprepning av vad som kom fram på en presskonferens i Tbilisi för någon dag sedan – den finns på hans hemsida.

Men det förminskar inte dess betydelse. Jag vill ha mindre tal om krig och konfrontation – och mera möjligheter för inte minst unga människor i konfrontationszoner som denna att lära känna varandra.

Korkat?

Knappast för alla dem som arbetat konkret med att överbrygga misstro och motsättningar mitt i zoner av konfrontation, misstro och elände.


Hem Igen

27 februari 2007

Morgonplanet från Bryssel tillbaka till Stockholm. Och i kväll är det diskussioner om möjlig konfliktlösning på Cypern som står högst upp på agendan.


Diskotek för Fred?

27 februari 2007

Oj vad det blev hektiskt under mina timmar i Bryssel tidigare i dag.

Först pressintervju – mest om Turkiet. Sedan en timme och lite till om Somalia, Sudan och Afrikas Horn med kommissionären Louis Michel. Ett antal konstruktiva ansatser för politiken.

Därefter snabbt möte med Javier Solana med fokus på regeringsbildningen i Palestina och förutsättningen för en fredsprocess. Lite Balkan.

Och så en spänstig och spännande diskussion med Estlands och Georgiens presidenter med fokus på Europas ”mjuka makt” och dess möjligheter att ge stöd inte minst åt reformprocesserna i södra Kaukasus.

Jag misstänker att vi under den diskussionen lanserade begreppet ”diskotek för fred”. Det handlade om att med enkla medel ge unga människor i konfrontations- och konfliktzoner en möjlighet att naturligt umgås med varandra.

En kväll på diskot är bättre än en kväll med Kalashnikov. Speciellt i Sydossetien.

Och så blev det middag och så blev det musslor och så blev det en sen öl innan presidenter och andra styrde kosan mot hotellen.