Tydliga budskap från EU

31 januari 2011

BRYSSEL: Det blev närmare åtta timmars kontinuerlig diskussion i utrikesministerkretsen för att komma igenom dagers rätt krävande dagsordning.

Men det blev ett från både våra och bredare utgångspunkter bra möte med bra resultat.

Och det gällde båda de stora ämnen som kom att dominera dagens diskussioner – Egypten och Vitryssland. I bägge fallen ledde diskussionerna till att vi tydligt fick gehör för det som vi tyckte var rätt.

Samsynen var förvisso betydande.

Tidigare fanns det kanske en och annan som var mindre tydlig när det gällde behovet av tydliga åtgärder mot ledningen i Minsk, men så är det inte längre. Enigheten var tydlig.

Och vad gäller Egypten kan det möjligen finnas nyanser vad gäller vad som skall sägas offentligt i just detta läge, men inte vad gäller det vi syftar efter att försöka hjälpa Egypten att åstadkomma.

Också här visade diskussionen betydligt mycket mer av enighet än vad förhandsspekulationer i media låtit antyda.

Vi talar nu tydligt om att vi vill se ett demokratiskt, pluralistiskt och stabilt Egypten, och att vägen dit måste gå över fria och rättvisa val. Men det är inte vår sak att försöka att ha åsikter om vad dessa val skall ge för resultat.

Inlåst i diskussioner har mina möjligheter att under dagen följa med händelseutvecklingen i Egypten varit mer begränsade, men under morgondagen här i Bryssel kommer jag att ha lite mer tid disponibel och har då också möjlighet att ta en del kontakter.

Men dagen handlade inte bara om detta.

Också Albanien, Libanon, Iran och den knappt befintliga fredsprocessen i Mellersta Östern var föremål för våra diskussioner.


Egypten i fokus i Bryssel

31 januari 2011

BRYSSEL: Med första morgonplanet kom jag hit några timmar innan det tidigarelagda utrikesministermötet skall börja, och det kan vara nyttigt ibland.

Även om Vitryssland och Tunisien kommer att vara viktiga frågor på vårt möte är det uppenbart att det är Egypten som är den brännande frågan just nu.

Vår position är tydlig – det finns ingen lösning utan fria och rättvisa val för att ge landet en president som har förtroende att leda landet under kommande år.

På sina håll har man kanske svårare att uttala detta än på andra, men vi kommer säkert att ha en öppen och bra diskussion under eftermiddagen.

Ju längre denna kris pågår ju svårare kommer Egyptens ekonomiska och sociala situation att bli.

Varje dygn utan Internet är för en någorlunda fungerande ekonomi dygn där vitala funktioner stryps och stoppas, och kostnaderna för det stiger astronomiskt ju längre det pågår.

2007 stängde Burmas junta ner Internet i fem dygn, men det som sker i Egypten nu går de facto betydligt längre.

Den egyptiska ekonomin är långt mer integrerad med omvärlden än den burmesiska var ens i närheten av, och därmed är skadeverkningarna också långt större.

Om den viktiga turistsektorn nu också gradvis kollapsar kommer läget för ekonomin framöver att bli utomordentligt besvärligt. Egypten är synnerligen beroende av de inkomster denna genererar, liksom självfallet den sysselsättning den ger.

Allt detta borde leda till att trycket på en politisk lösning nu ökar mycket snabbt i Kairo.

Låt oss hoppas att vi kommer att se en sådan inom de närmaste dygnen.

Annars kan landet skena in i en situation som kommer att bli mycket svårare att ta sig ur.


Med EU:s närområde i fokus

30 januari 2011

STOCKHOLM: Hemma från diskussionernas Davos med utvecklingen i Egypten självklart fortsatt högst upp på agendan.

Och fortfarande verkar det vara genom Twitter och dess länkar som man bäst följer utvecklingen.

Äntligen har så besked kommit om tidigareläggning av morgondagens möte med EU:s utrikesministrar i Bryssel. Det blir ytterligt arla avgång från Stockholm.

Utvecklingen under den senaste månaden har över hövan bekräftat den tes jag ofta förfäktat om nödvändigheten att prioritera vår politik i det egna närområdet.

Få saker är långsiktigt viktigare för Europa än att bygga långsiktiga nätverk som stärker öppna samhällen och öppna ekonomier i områdena öster och söder om vår unions gränser.

Och inte minst har jag talat om den långsiktiga utmaningen söder om Medelhavet. Om vikten av att öppna upp samhällen och ekonomier där.

Nu har vi plötsligt kris i alla vädersträck.

Kylla vindar av förtryck i Öst med Minsk som repressionens epicentrum. Och varma resningar av vrede i den demografiska tsunamins länder söder om Medelhavet.

Oron i Albanien har sin egen grund, men kan kanske ses som länken mellan de två närområdsutmaningarna.

I morgon kommer vi nog dessvärre inte att ha tid med mer än de kortsiktiga konsekvenserna, men snart hoppas jag att det kommer att vara möjligt att diskutera också de långsiktiga. Vi har ju beslutat att skjuta på det ministermöte med närområdets olika länder som var planerat till tisdag – det finns anledning till nystart i de frågorna.

Som det nu blivit kommer jag att vara kvar i Bryssel också under tisdagen – med åtskilliga diskussioner om just detta – för att tidigt onsdag morgon åka därifrån till Warsawa och det viktiga mötet där om stödet till Vitryssland och dess långsiktiga utveckling i öppen och demokratisk riktning.

Några timmar hemma hoppas jag att det sedan blir innan jag på torsdag hoppar fram och tillbaka till Helsingfors för att delta i en konferens som min kollega Alexander Stubb ordnar.

Och på fredag bär det så iväg till Munchen och den årliga internationella säkerhetskonferensen där med dess mångfald av olika möten i marginalen. Deltagandet kommer i sedvanlig ordning att ligga på hög nivå.

Så det blir en del att göra även under den kommande veckan.

Med närområdets dramatiskt växande utmaningar alldeles uppenbart i centrum.


Avgörande besked saknas

30 januari 2011

DAVOS: Strålande sol i Alperna, men nu är det dags att lämna Davos och återvända till Stockholm för bl a de fortsatta förberedelserna för morgondagens utrikesministermöte i Bryssel.

Årets Davos-möte har utan tvekan varit bra för Sverige. Vi har funnits med i de viktigare debatterna, och vår nordiska kapitalism har lyfts fram som ett föredöme.

Och det andas en viss optimism om den globala ekonomin, även om klimatfrågorna, de starkt ökande livsmedelspriserna och en rad andra frågor alldeles självklart tränger sig på.

Men för min del har detta varit dagar som dominerats av krisen i betydande delar av den arabiska världen med Egypten i dramatiskt fokus.

Att den demografiska tsunamin i denna del av världen skulle ställa krav på en demokratisk öppning har jag talat om vid åtskilliga tillfällen och angett som en av de betydande utmaningar som Europeiska Unionen står inför.

Men därmed inte sagt att det var lätt att förutse detaljerna i den senaste månadens och de senaste dagarnas dramatik.

Att Egypten var den stora kommande frågan i regionen detta år var dock rätt uppenbart. Och jag hade planerat att av just det skälet återvända relativt snart till landet.

Det är alldeles uppenbart att de steg mot förändring och öppning som tagits under trycket av protesterna de senaste dagarna varit otillräckliga.

Den avgörande frågan är presidentfrågan, och den kan enligt min mening inte hanteras utan ett öppet och fritt val av president för de kommande åren. Och det gäller inte minst efter det högst tveksamma sätt som parlamentsvalet i november genomfördes på.

Detta budskap har jag också framfört i en rad intervjuer. I går rullade en längre intervju med mig i Aljazeera åtskilliga gånger.

Det är när besked getts i denna fråga som utvecklingen i landet kan gå in i ett nytt och bättre skede.

Den utdragna instabiliteten är självfallet till betydande skada. Landet är mycket beroende av sina inkomster från turismen, och ett allvarligt avbräck i dessa skulle ytterligare fördjupa de sociala spänningarna i landet.

Kontakterna de senaste dagarna också med åtskilliga företrädare för regionen har varit många. Det råder ingen tvekan om att vi står mitt uppe i avgörande dagar för regionen i dess helhet.

Men nu styrs färden strax åter till Stockholm.


Hög tid för öppning

28 januari 2011

DAVOS: Mitt i alla diskussioner här handlar självfallet mycket om den dramatiska utvecklingen i Egypten.

Protesterna har fortsatt under dagen, och det är nu än mer uppenbart att vad Egypten behöver är ett politiskt initiativ som leder till ett öppet och demokratiskt presidentval senare i år.

Ett anförande av president Mubarak har aviserats till senare i kväll, och det säger sig självt attt det blir av mycket stor betydelse.

Egypten är det befolkningsmässigt näst största landet i EU:s närområde efter Ryssland, och dess utveckling är av den allra största betydelse för oss.


Öppet samhälle – inte stängt Internet

28 januari 2011

DAVOS: Under natten har utvecklingen i Egypten tagit en ny vändning i och med att myndighetn stängt ner Internet i en omfattning som närmast är unik.

Jag har inte kunnat hitta något tidigare annat exempel på att detta hänt än Burma 2007.

Egyptens framtid kan självfallet inte formas genom att stänga ner Internet – utan måste fornas genom att öpnna upp det politiska systemet.

Och jag har ju tidigare här skrivit om den avgörande betydelsen av presidentvalet i september i år.

Att stänga ner internet kan i en situation som den i Egypten var direkt farligt.

Fri informationstillgång är i det långa loppet långt bättre för förtroende och stabilitet än restriktioner och förbud. Åtgärder som denna som syftar till kortsiktig stabilitet kan mycket väl generera en mer långsiktig indragningar.


Att bekämpa hungern

27 januari 2011

DAVOS: Efter en givande dag i Banja Luka landade jag här i Davos och inledde min närvaro här med middagen med FN:s världslivsmedelsprogram.

Det blev middag inte bara med Gunilla Carlsson utan också med FN:s Ban Ki-moon, Världsbankens Bob Zoellick och WTO:s Pascal Lamy för att diskutera den globala livsmedelssituationen och arbetet mot hunger.

Var sjätte sekund dör det ett barn av hunger i dagens värld…

Sverige fick mycket beröm för våra insatser när det gäller att hjälpa FN och WFP med dess livräddande insatser inte minst för barn.

Samtidigt följer jag – främst via Twitter – utvecklingen i Egypten. Vi kommer med all sannolikhet att få se ytterligare dramatik under morgondagen.