Hålla EU-kursen

CHISINAU: Efter en dryg dag i Bryssel har jag nu en bra bit efter midnatt landat här för att i morgon bitti ansluta mig till de samtal som William Hague och Radek Sikorski fört under middagen.

Själv var jag kvar i Bryssel för mötet med Northern Dimension och den efterföljande middagen med de deltagande ministrarna.

Och det var ett bra möte. I den nordliga dimensionens samarbete uträttas åtskilligt av betydande praktisk betydelse.

Det gäller t ex insatserna för att få till stånd fungerande reningsverk i såväl St Petersburg som Kaliningrad med den uppenbara betydelse detta har för vattenmiljön i Östersjön.

Och det blev en trevlig middag med ministrarna efter det formella mötet.

Min ryska, norska och isländska kollega var nu med i kretsen av några EU-ministrar under Cathy Ashtons värdskap i den nya EAS-byggnaden vid Place Schumann.

Men nu är det Moldavien som gäller.

Syftet med denna resa är att leverera ett budskap om starkt stöd för landets fortsatta reformprocess. Förhandlingarna med EU om ett associerings- och frihandelsavtal har hitintills gått bättre och snabbare än vad vi hade trott.

Men just nu råder regeringskris i landet, och vårt budskap är att detta inte behöver och inte borde leda till någon förändring eller förskjutning i ambitionen i EU-arbetet. Det vore att spela bort landets möjligheter.

Det budskapet har redan levererats med stor tydlighet under den middag som jag således inte kunde närvaro vid, och det kommer att upprepas under morgondagen.

Hur morgondagens program i sina detaljer kommer att se ut återstår att se.

Det var ursprungligen avsett att vi skulle avlägga ett besök i Bender – för att se en liten utställning om den del av Sveriges historia som utspelats här – men kring den möjligheten har nu uppstått en viss mindre kalabalik.

Anledningen är att orten Bender ligger inom den separatiska transnistriska delen av Moldavien med alla de diplomatiska och andra problem detta för med sig.

Så den som lever får se.

Fokus i morgon kommer dock att ligga på de fortsatta politiska samtalen med olika företrädare för såväl regering som opposition i Chisinau.

Det är de som är viktiga.

Och därefter flyger jag tillsammans med Radek Sikorski till Gdansk för mötet där på onsdag med de tolv utrikesministrarna under vårt gemensamma ordförandeskap.

7 Responses to Hålla EU-kursen

 1. oppti skriver:

  Lite kalabalik där och rubriken är fixad:
  Calle orsakar kalabalik i Bender -igen!

 2. stig2entreprenoren skriver:

  ””fungerande reningsverk i såväl St Petersburg som Kaliningrad”
  Man tar sig för pannan.. Är detta ”rocket science”?
  Detta diskuterades för 20 år sen. Varför är man inte klara än?
  Låt BBC fråga Putin?
  Detta var dagens lågvattenmärke.
  Hur står det egentligen till med Ryssland?
  Hur har Östersjösamarbetet fungerat?
  Vad gör miljörörelsen?

 3. Kachina skriver:

  ”Det gäller t ex insatserna för att få till stånd fungerande reningsverk i såväl St Petersburg som Kaliningrad med ,…..”

  Vad består de ”insatserna” av? Det kan väl inte handla om ekonomiskt bistånd? Ryssland är ett rikt som blivit bättre än USA på att fördela tillgångarna ojämnt.

  Var och en av oligarkerna har ekonomi att själv bygga dessa reningsverk. Det kanske är dags att påminna Ryssland om detta.

  Bidrag från det fattiga EU,….. och många europèer tar illa vid.

 4. Kachina skriver:

  Putins Ryssland påminner mig om en reklam på nätet, där man först ser ett exklusivt kontor i ek och en direktör med fötterna på skrivbordet, läsande dagens aktiekurser. På väggen ovanför honom hänger ett älghuvud med ståtlig krona.

  Sedan förflyttar sig kameran till andra sidan väggen och där syns resten av älgkroppen, med analöppningen rakt ovanför kontorsslaven.

  Jag hoppas att du Putin får läsa detta. Det är en symbol för ditt Ryssland. Fysisk styrka är en chimär makt som kan byggas upp enbart med ryggrad och reptilhjärna.

  Mental styrka och makt byggs upp av ”mixen mellan intelligens och känsla”, ett tillstånd som kan förflytta sig mellan ytterligheterna ond/god, med blixtens hastighet, flera gånger per dag.

  Du borde tänka över vilken ytterlighet som dominerar din dag. Jag försvarade Ryssland, under Medvedevs ledning eftersom han visade tecken på god vilja och intelligens.

  Ryssland har inget att frukta från EU, tvärtom. USA:s planer på en robotsköld i Polen, har inget stöd från europas folk och kommer aldrig att etableras, om ni istället för att ”visa tänderna” utvecklar handel och samfärdsel, till fördel för alla och för att på så sätt neutralisera ”hökarna” och den lilla grupp av ekonimiska girigbukar och oligarker i USA.

  Lyssna på din barndomskamrat Medvedev, istället för att motarbeta honom. Rysslands folk förtjänar en högre levnadsstandar, istället för era egenproducerade ”spöken”, propaganda mot inbillade fiender som EU/USA.

  Utökad handel och kommunikation är den enda vägen till fredlig samvaro. Du skrämmer ingen med din upprustning och Sverige har inte skrämt någon sedan Karl XII:s tid.

  Bli inte likadan, Putin. Svenska folket fick lida under Karl XII. Låt inte Rysslands folk lida av dina ”spöken” under ditt välde.

 5. Kachina skriver:

  Jag skrev inte föregående inlägg för att utnämna Putin till den här civilisationens fiende No 1. Det måste balanseras mot den andra ytterligheten.

  Den äkta demokratins källa skapades i Amerika på 1700-talet. Den har utvecklats till en egocentrisk och övermodig bubbla, som nu är på väg mot sin upplösning. Frågan är hur vi hanterar den? Erövra, plundra, eller samarbete för att stötta varandra.

  USA:s drönare dödar, liksom den danska motståndsrörelsen under WW2, fler oskyldiga än skyldiga. Det var mig en glädjes dag när en afroamerikan valdes till president i USA. Det speglade det amerikanska folkets kunskap och förståelse av att det bara finns en ras, den mänskliga rasen.

  Men, det är inte värdigt en demokratiskt vald president att döda på oklara grunder, baserade på rykten och magkänsla, särskilt inte när President Obama är afroamerikan och därmed agerar som de tidigare slavägarna.

  Hotet mot nationerna på norra halvklotet, i öst-väst riktning, finns inte. Det är ett egenskapat spöke ur religion och kultur.

  Bibeln skrevs på 300-talet på order på order av Kejsare Konstantin, med, med hjälp av Eusebios, världens störste förfalskare. Det var ett politiskt dokument där Kejsaren fick makt över folket genom en påstådd osynlig straffande Gud.

  Koranen, i princip en omskrift av Gamla Testamentet och Paulusbreven ( som mycket få i nutid förstår innebörden av) har samma syfte, nämligen att ge en egen utnämnd elit makt över folket, samt män makt över kvinnor.

  Det finns inget hot inom den stora massan, annat än spöken skapade av egensinne genom ovan nämnda religioner, shia, sunni, katoliker, protestanter, ortodoxa,……..och alla dess underavdelningar. I praktiken, religiösa stammar i stamkrig.

  Inse detta. Vi föds oskyldiga, men blir det den närmaste omgivningen gör oss till. Ta en blick utanför den närmaste omgivningen, du Putin och du Obama. Kanske, förhoppningsvis, upptäcker ni vad det är som förenar den stora massan människor.

 6. Per Fredö skriver:

  Det är förskräckligt hur illa ryssarna sköter sina reningsverk, detta även i stora städer som de i Kaliningrad och S:t Petersburg.

  Naturligtvis behärskar också dom tekniken att inte släppa ut förorenat vatten via sia reningsverk.

  Mer förfinade lösningar kan naturligtvis både vi och andra industristater kunna vjälpa till med.

  Men Ryssland phar länge undvikit att prioritera sin miljö och d investeringar, som blir nödvändiga

  .Desutom illstrerar det ta hur illa deras stats-ägda företag sköts.

  Vårt eget miljöparti är tyst om alt detta. Vårt egen dåliga miljö-och klimatpolitik betyder mest för dem.

  Annars så bor ju tidigare språkröret Maria Wetterstrand inte så långt ifrån gränsen till Ryssland så kanske hon skulle kunna vara med i en kommande handelsdelegation.

  Då får hon visa upp sitt internationella kunnande ¨vad gäller miljö och klimat.

 7. Kachina skriver:

  Tror du Per, att reningsverken skulle skötas bättre under privata vinstintressen? Vi har erfarenhet, här i Sverige, hur sjukvård, äldrevård, skola, vägunderhåll,……sköts av privata vinstintressen.

  Ett privat bolag övertog vägunderhållet på E4 i mitt närområde, en miljon billigare än det statliga bolaget, som skötte underhållet exemplariskt. Vi har fyra körfält i tre mil och tre- körfält (med vajer) i fem mil. Det privata bolaget underhåller bara ett körfält i vardera riktning. Omkörningsfilerna är i princip aldrig underhållna, med följd att vi har dagliga rapporter om voltade bilar på fyrfältsvägar och krascher i vajerräcket på trefältsvägar.

  Kan de ha orsakats på grund av att de sålde sig en miljon billigare?
  Kan de ha orsakats av att bolaget sannolikt lagar skadade vajerräcken på löpande räkning och därmed tjänar in mer än den prutade miljonen?

  Kan det vara så att de spelar rysk roulette, och pengar är mer värda än människors liv?

  Vissa hörnstenar i samhället hör till nationens åtaganden och skall inte lämnas ut till privata vinstintressen.

  Reningsverken som tar hand om vår förorening är ett politiskt och nationellt åtagande. Att Ryssland inte sköter sina åtaganden är en politisk fråga som skall skötas genom UD, och i den frågan berörda länder.

  Att lämna över frågan till oligarkerna, gör det inte bättre.

%d bloggare gillar detta: