Framme i Perth

PERTH: Så har jag då landat här i sydvästra Australien som inledning på ett besök som denna vecka kommer att ta mig också till huvudstaden Canberra och metropolen Sydney.

Dit är det dock en bit. Australien är en kontinent. Jag slås av uppgiften att Perth ligger närmare den indonesiska huvudstaden Djakarta än Sydney.

Här i Perth ligger tiden sju timmar före Sverige, och det hinns i dag inte mer så mycket mer än en informell middag efter det att jag checkat in på Miss Maud Swedish Hotel här.

Avsikten med mitt besök här är att ytterligare stärka banden och samarbetet mellan våra bägge länder.

De är i och för sig redan goda.

Australien tillhör våra viktigaste exportmarknader utanför Europa, dess viner tillhör storsäljande i Sverige och tusentals studenter söker sig varje år hit för att fullborda eller komplettera sin utbildning.

Omkring 250 svenska företag och dotterbolag är verksamma i Australien, och de beräknas sysselsätta 30 000 australier. Att de dessutom legerar viktiga inkomster till Sverige tillhör också bilden.

Och Australien är ett att attraktivt om än något avlägset turistland. Varje år kommer hit cirka 30 000-40 000 svenska turister.

Sverige och Australien har ett avtal om s k Working Holiday Visas, vilket gör det möjligt för ungdomar att kombinera turism med arbete, och det har självfallet sin betydelse.

En gång i världen fattade Gustav III beslut om att etablera en svensk koloni på denna kontinent. Av detta blev dock intet, eftersom han var ännu mer intresserad av krig med Ryssland, och resurserna gick till detta i stället.

Våra bägge ekonomier står i dag relativt starka efter omfattande liberaliseringar och reformer under de håna decennierna.

Det har gjort det möjligt för Australien att dra nytta inte minst av den ekonomiska expansionen i Asien, och det är tydligt inte minst när det gäller den enorma expansionen i gruvsektorn.

Med än större kraft än vad sett när den starka främst kinesiska efterfrågan på råvaror drivit upp priser och lett till en renässans för gruvnäringen har denna utveckling lyft Australien.

Under det senaste decenniet såg vi ju t ex hur priserna på järnmalm ökade med en faktor 13 med allt vad detta ledde till.

Här anser man att expansionen i råvarusektorn skapat ca en halv miljon nya jobb under de senaste åren, och det är inte lite.

I dag svarar Australien för 40% av Kinas behov av järnmalm, och två tredjedelar av landets snabbt växande produktion av järnmalm går till Kina.

I morgon kommer jag här i Perth att se på främst utvecklingen inom gruvindustrin och de svenska företag som är en viktig del av denna.

Vi har ju en stark tradition som representeras av företag som Sandvik, SKF, Atlas Copco och andra, och de samarbetar här i Swedish Mining Group.

En viktig fråga för våra bägge länder är självfallet hur framtiden i denna sektor kommer att se ut. Näringsminister Annie Lööf presenterade härom dagen en ambitiös och viktig svensk mineralstrategi, och dessa frågor är ju än viktiga här.

De kraftiga prisökningar vi sett under det senaste decenniet har ju lett till kraftigt ökade investering globalt, och det leder ju till att utbudet kommer att öka påtagligt.

Vi kommer att se fortsatt stigande export från såväl Australien som Sverige, men nya gruvor i Afrika och i Arktis kommer samtidigt att förändra bilden.

I mångt och mycket handlar detta om urbaniseringen av de snabbt växande asiatiska ekonomierna.

Bostäder och infrastruktur för de ca 50 miljoner människor – mer än dubbelt så många som bor på denna kontinent – som varje år flyttar in till Asiens växande megastäder kräver de råvaror som nu leder till kraftiga investeringar i såväl västra Australien som i norra Sverige.

Och det skall bli intressant att se lite mera av detta under morgondagen.

Australien ser naturligt nog sin framtid som intimt förknippad med utvecklingen i Asien under de kommande decennierna.

Och i viktiga hänseenden gäller det självfallet också oss.

Ericsson har i dag ca hälften av sin produktion i Kina, Volvo personvagnar ägs numera av Kina och Volvo Trucks ingick ju alldeles nyligen ett mycket viktigt samarbete med just Kina.

Så det blir alldeles säkert också frågor kring olika delar av utvecklingen i Asien som kommer att bli viktiga under mina samtal här.

8 Responses to Framme i Perth

 1. Det första du säkert redan har gjort var väl att kolla kvällen TV program Q&A ABC Television som nästan verkade adresserat till dig!
  Det är nog det viktigaste du kan göra innan du för några samtal i morgon, vad dessa samtal än må vara.
  Hoppas du därefter har mod att inse hur bl.a., Malcolm Turnbull och Eva Cox ställde ut Jeff Bleich, – US-ambassadören i Australien- halvkvävda toner om Assange fallet.
  Turnbull kan bli nästa Prime Minister, värt att tänka på.
  Go natt!
  Undrar om det verkligen är du själv som skriver dina spalter, eller om du ens läser dem…but never mind.
  http://www.turesjolander.com/2013.html

 2. Handelsresanden Mr Calle Kaviar at Miss Maud Swedish Hotel, se upp för cyclonen som kommer in från West som kunde ha nick name ”Colin Barnett”.
  Get some protection eller någon slags substansiell update om landets faror.

  Tala hellre med Gina Rinehart, världens rikaste kvinna som kunde köpa Sveriges statskulder på 80 miljarder cash, och på samma villkor som för 200 år sedan i Sverige, och få svenska drottningtiteln på köpet.
  Då kunde du bli ny Riksmarskalk i Sverige!
  http://www.tectonic.homestead.com/

  facebook.com/Ture-Sjolander

 3. gruelse skriver:

  Medan vi i Sverige har en minerallag från 1992 som säger att gruvbolaget bara behöver betala 2 promille av malmens värde (1,5 promille till markägaren och 0,5 promille till staten), har Australien en ”gruvskatt” (royalty) på 30 %. I praktiken bortskänkes den i Sverige utvunna malmen till hugade utländska och inhemska privata gruvbolag.

  Dessutom har Reinfeldt, för att underlätta tömmandet av de svenska malmfyndigheterna, gjort en mångmiljardsatsning på infrastruktur i mineralrika områden.

  Antingen har de australiska lagstiftarna uppnått en högre mognadsgrad jämfört med sina svenska kollegor, eller så hyser Alliansregeringen en stark antipati till Sverige. Det är inte utan att man ställer sig frågan, hur stora partibidrag har gruvindustrin gett till Alliansen inför valen 2006 och 2010?

  Gruvbrytning innebär stora ingrepp i naturen och kan orsaka mångårig miljöskada i landskapet och i grundvattnet. Därför är det synnerligen befogat att gruvbolagen betalar en royalty i nivå med Australiens. Annars riskerar Sverige att bli en råvarukoloni utsatt för hänsynslös utländsk rovdrift.

 4. Hoppas du inte konsumerade Swedish Meat Balls manufactured in Sweden på Miss Mauds Hotel eller införde konserver med horse meat. Det kan resultera i att du kan bli häktad INCOMMUNÌCADO på obestämd tid och för genomgå Strip Search.
  Ta hand om dig och ring om du får problem.

 5. metusalem skriver:

  Ture Sjolander var mig en lustigkurre: Är det Carl Bildt som skriver alla dessa dagar? Jag liksom de flesta tror nog att Carl faktiskt har denna höga skriftliga kapacitet. En ekonomisk och ofta kulturell presentation av det aktuella landet är värdefullt.

  Fruktbara samarbeten även med avlägsna stater är bra, speciellt när EU-staterna har dålig betalningsförmåga. Däremot tänker jag nog inte registrera mig som Twitterföljare till herr Sjolander.

 6. stig2entreprenoren skriver:

  ”De kraftiga prisökningar vi sett under det senaste decenniet har ju lett till kraftigt ökade investering globalt, och det leder ju till att utbudet kommer att öka påtagligt.”
  Viktig kommentar. Ett ”tänk” som många missar.
  Den stora tidsfördröjningen mellan investeringar i nya gruvor och tills ny kapacitet finns tillgänglig gör att det då ofta leder till överproduktion och fallande priser när den nya kapaciteten kommer ut på marknaden. De tunga investeringar som då gjorts måste sen hanteras under lång tid. Om man når en lägre produktionskostnad än i gamla slitna gruvor är det dock dessa som får stryka på foten först. En strukturrationalisering är dock oftast till god nytta på lång sikt.

 7. oppti skriver:

  Gruvskatter eller ej -det visar sig svårt att få lönsamma nya gruvor i Sverige. Både Northland och Dannemora behöver mer pengar för att kunna starta upp. Bägge har tvingats ut på tunn is för att finansiera gruvsatsningarna med lån till 12-14% rta. Var finns statens riskkapitalgarantier? När vi satsar utomlands så får bolagen i alla fall stöd från Exportkreditnämnden.
  Jobben behövs och det är via jobben som staten får sina inkomster!

 8. metusalem skriver:

  En intressant upplysning från Gruelse angående gruvbeskattning. Kan det vara så att Australiens gruvnäring har lättare att komma åt malmförekomsterna (dagbrott kanske). I Sverige kämpar som bekant en del exploatörer med ekonomiska problem i startskedet.

  En etablerad och uppstartad gruvverksamhet ger ju stat och samhällen intäkter genom skatter från personal. Om det visar sig att Gruelse har rätt med ”bortskänkning” av malm bör man kunna korrigera lagarna.

%d bloggare gillar detta: