Viktigt steg för försoning

31 mars 2010

VID MEDELHAVET: Det var mycket viktigt steg mot försoning att det serbiska parlamentet i natt kunde fatta beslut om en resolution som fördömer det som hände i Srebrenica i juli 1995.

Den serbiska statsledningen under president Boris Tadic har varit tydlig i sina fördömanden under lång tid, men när nu en majoritet av det serbiska parlamentets ledamöter ställer sig bakom detta får det större förankring i det serbiska samhället i dess helhet.

Parlamentsbeslutet refererar till den dom som fällts av Internationella Domstolen i Haag, och i vilken det som hände klassificeras som folkmord.

Det man nu vill är att andra parlament i andra länder i regionen fattar motsvarande beslut om de brott som man anser begåtts mot serber i dessa olika länder.

Srebrenica ligger ett och ett halvt decennium tillbaka i tiden men är fortfarande i högsta grad levande, inte minst därför att den general Radko Mladic som med alla rimliga mått mätt måste anses ansvarig för folkmordet där fortfarande befinner sig på fri fot.

Att Serbien fortsätter sitt goda samarbete med FN-tribunalen ICTY för att få honom ställd inför rätta får mot denna bakgrund ökad betydelse.


Positiva steg vid östra Medelhavet

30 mars 2010

VID MEDELHAVET: Två mycket positiva utvecklingar i regionen kring östra Medelhavet finns det all anledning att notera denna dag.

Det var betydelsefullt att Cyperns president Christofias och den turkcypriotiske ledaren Talat i dag enades om ett gemensamt uttalande som andades optimism om deras möjligheter att komma fram till en fredsuppgörelse för den delade ön.

Vi har all anledning att varmt välkomna deras gemensamma uttalande.

Att de två gemensamt vill komma fram till en överenskommelse är av mycket stor betydelse, men på bägge delar av ön är det alldeles tydligt att det finns de som har svårt att komma upp ur den historiska misstänksamhetens skyttegravar.

Och det är inte minst i ljuset av detta som uttalandet var så viktigt.

I dag har också den turkiska regeringen under premiärminister Erdogan formellt överlämnat sina förslag till reformer i den turkiska författningen till parlamentet.

Att Turkiet behöver en ny författning är alldeles klart, och det finns anledning att välkomna de steg som man nu vill skall tas. De gäller bl a de mycket vittgående möjligheter att förbjuda politiska partier som finns i dagens turkiska författning.

Det handlar om steg som är betydelsefulla för landets modernisering och successiva närmande till Europeiska Unionen.


Att bekämpa terrorism

29 mars 2010

VID MEDELHAVET: Som det ser ut nu är det 38 personer som förlorat livet – och åtskilliga fler som skadats – vid terrorattackerna mot tunnelbanan i Moskva tidigt på morgonen i dag.

Uppgifter i media talar om två självmordsbombare som sprängde sig i fullsatta tåg mitt i morgonrusningen.

Därmed sällar sig Moskva än tydligare till de europeiska städer som drabbats hårt av denna barbariska terrorism – London, Madrid, Istanbul och Moskva.

Det är möjligt att terroristerna har sina rötter i fundamentalistiska rörelser i norra Kaukasus på det sätt som uppgifter i media från ryska myndigheter nu antyder.

Men vår avsky för dåden gäller oavsett vilket ursprung eller vilka motiv de är sprungna ur.

Terrorism som politisk metod – som per definition riktar sig mot oskyldiga människor – kan och får aldrig accepteras.

Det är lätt att föreställa sig den rädsla som i dag finns hos vanliga medborgare i Moskva.

Också därför är det så viktigt att vi sänder tydliga budskap om vikten av att terrorismen ständigt bekämpas.

Med alla rättsstatens medel måste de som ligger bakom dagens brutala dåd i Moskva stoppas och ställas inför rätta.


Terrorism i Moskva

29 mars 2010

VID MEDELHAVET: Plötsligt slår så terrorismen till i igen.

Vi har självfallet all anledning att starkt fördöma de brutala attentaten i Moskvas tunnelbana som nu fordrat ett stort antal oskyldiga offer.


Ett tidens tecken?

28 mars 2010

VID MEDELHAVET: Så har vi då utlokaliserat till de sydligare delarna av Europa för en vecka borta från skrivbord, resor och överläggningar.

Och förvisso mötte vi solen och våren här nere. Även om utsikterna för de närmaste dagarna är blandade.

Hemma i Sverige fullbordades i dag övergången av Volvos personbilar från amerikanska Ford till kinesiska Geeley.

Under Fords tid har det i allt väsentligt gått väl för Volvo. Farhågorna från förr om att utländskt ägande a priori skulle innebära elände och död har inte besannats. Att Ford nu vill sälja bl a Volvo har som bekant andra skäl.

Nu köper ett kinesiskt företag för första gången ett betydande internationellt bilföretag. På många sätt kommer man säkert att se detta som ett tidens tecken.

En gång svenskt. Sedan amerikanskt. Nu kinesiskt.

Vi lever i en dynamisk värld och i en dynamisk tid.

Men då gäller det att fullt ut ta dess olika möjligheter tillvara.

Och för Volvo kan man tänka sig långt värre alternativ än en stark förankring i en kinesisk marknad som med alla rimliga antaganden kommer att tillhöra världens starkaste under många år framöver.


Från dimma mot vår

27 mars 2010

STOCKHOLM: Landat i den råkalla dimman på Arlanda efter dagens diskussioner i ett mer soligt Bryssel.

Viktigt i dag var mina möten med Ukrainas nya utrikesminister Kostiantyn Hryschenko och de diskussioner vi förde både enskilt och i ett lite större sammanhang.

Det finns fortfarande punkter där det inte är alldeles klart hur den nya ledningens linje kommer att se ut, och inte minst mot denna bakgrund är vårt tidiga engagemang med den viktigt.

I min kalender rätt omedelbart efter påsk ligger därför ett besök i bl a Kiev med de möjligheter till mer utförliga samtal detta ger.

Innan jag lämnade Bryssel hann jag också med en avstämning med USA:s biträdande utrikesminister för Europafrågor i olika ämnen – Balkan, Afghanistan, Iran, Turkiet/Armenien och annat.

Och vi kommer att ses snart igen – också Washington står på listan över resmål i april.

Men nu är det närmast en efterlängtad vecka av ledighet med familjen som väntar.

Tidigt i morgon bitti lyfter vi med destination trakterna vid Medelhavet.

Våren är nog sen även där – men det blir i alla fall mer av vår där än här.


Viktigt resultat i Irak

27 mars 2010

BRYSSEL: Resultatet av det viktiga parlamentsval i Irak blev mycket jämt, med Ilyad Allawis koalition som den starkaste politiska kraften.

Vi har all anledning att välkomna ett val som enligt alla internationella rapporter var så fritt och så rättvist som det under omständigheterna var möjligt, och vi hoppas nu att alla fullt ut skall respektera resultatet.

Att regeringsbildningen inte kommer att bli enkel var tydligt i mina samtal med de olika partiledarna redan när jag var där mitt i valrörelsen, men det är nu viktigt att alla partierna koncentrerar sig på att finna en lösning som ger möjlighet för Irak att fortsätta att förbättra säkerhetssituationen, konsolidera demokratin och utnyttja de stora möjligheter som finns att förbättra den ekonomiska och sociala situationen.