Digitalt tumult, Nobelpris och Bodrum.

09 oktober 2015

BODRUM: Efter lite mer än ett dygn i Bryssel har jag så anlänt hit till Turkiets allra sydvästligaste hörn.

Den grekiska ön Kos ligger väl inom synhåll från kusten, och på stränderna och i vattnen runt Bodrum utspelar sig just nu en del av det stora flyktingdramat.

Rapporter talar nu om att Daesh har gjort framsteg kring Aleppo, och den syriska armén har med ryskt flygstöd inlett en offensiv för att säkra den kustenklav man just nu verkar att fokusera på.

Det finns ingenting som tyder på att den syriska konflikten håller på att dämpas. Snarare – dessvärre – tvärt om.

I Bryssel var det arbetet med nya European Global Strategy som var i fokus. Man hade dragit samman en hygglig del av de tänkare och tyckare från olika europeiska länder som brukar ägna sig åt dessa frågor.

Och det blev bra diskussioner. Och därtill en bra möjlighet att ta temperaturen på olika frågor i de europeiska institutionerna just nu.

Vad som oroade mig var att så få verkade inse de mycket betydande problem vi kommer att hamna i genom utslaget härom dagen i EU-domstolen om det s k Safe Harbour-avtalet om datatrafik över Atlanten.

Kommer Datainspektionen att stänga ner Facebook:s stora servercenter utanför Luleå? Kommer det utomordentligt framgångsrika svenska företaget för digitala betaltjänster Klarna att kunna fungera som tidigare?

Finns det – för att ställa saken på sin spets – en risk för att vi lämnar över dynamiken i den digitala utvecklingen till Kina och TPP-länderna kring Stilla Havet?

Och finns det en risk för att olika syn i dessa frågor nu kommer att allvarligt försvåra arbetet med TIPP-avtalet över Atlanten med potentiellt också påtagligt negativa effekter på möjligheten att vinna en folkomröstning om EU i Storbritannien?

Jag har inte svaren på alla dessa frågor. Till betydande del finns de helt enkelt inte. Men det som oroar mig allra mest är ändå är att så få ens ställer dem. 

Nåja, det finns öar av djupt oroad medvetenhet i Berlaymont. Men inte så mycket mer. Det behöver det ändras på.
I går och i dag har varit dagar med Nobel-prisen i först litteratur i går och sedan för fred i dag. Och de har nu fokuserat ny uppmärksamhet på dels utvecklingen i Belarus och dels Tunisien som det kvarvarande hoppet efter den s k arabiska våren.

Jag har dessvärre ännu inte läst någon bok av Svetlana Alexievich, men samtliga mina vänner från den delen av Europa var utomordentligt entusiastiska efter gårdagens besked. 

Också en person som jag trodde visste allt om detta sade att hennes böcker hade lett till en än djupare förståelse hos vederbörande för djupet i det sovjetiska upplösningsdramat.

Att rangera in henne i kategorin av oppositionella i Belarus är nog att göra det lite enkelt. Men jag ser att hon i går sade att hon ville att hennes land skulle bli som Skandinavien, eller i alla fall som de baltiska länderna. 

Det tog några timmar, men i går kom det också officiella gratulationer i alla fall från utrikesministeriet i Belarus. Av presidenten har veterligen ännu ingenting hörts.

Det är presidentval i Belarus på söndag, och utgången av detta råder det ingen större tvekan om. Fritt och rättvist är det föga, men det är nog en tämligen allmän bedömning att president Lukashenka i dagens läge sannolikt skulle vinna också ett sådant.

Med ett totalt ekonomiskt beroende av Ryssland – hans närmast sovjetiska ekonomis underskott kräver ständiga tillskott – lyckas han dock manövrera en delvis självständig kurs.

Det är tydligt i Ukraina-frågan, och i dagarna har han dessutom sagt nej till propåer om en rysk flygbas i Belarus. Det beskedet har sin tydliga plats just inför valet.

Efter detta, och efter det att samtliga politiska fångar nu släppts, är en viss uppmjukning av förbindelserna med EU sannolika. 

Och till detta kommer nu Nobel-priset med det nya fokus på landet som detta kommer att innebära.

Fredspriset gick så till den kvartett som manövrerade Tunisiens demokratiska stabilisering efter den arabiska våren.

Det priset är förvisso välförtjänt, och kan ju ses också som ett uttryck för hoppat om att den tunisiska utvecklingen skall vara inte det sista flämtande ljuset från den s k arabiska våren, utan i stället det ledljus som så småningom skall kunna leda också andra arabiska nationer ut ur dagens mörker.

Men har jag anlänt hit till Bodrum för en helg av tankeutbyten i regi av dels Centre for European Reform i London och dels den turkiska tankesmedjan EDAM.

Till deltagarna här hör bl a Turkiets f d president Abdullah Gül. Och det är en person jag mycket gärna lyssnar på.

Så det blir en intressant helg här – just där Europas och Mellersta Österns utmaningar just nu så tragiskt tydligt möts.


Jag minns Denis Healey.

07 oktober 2015

STOCKHOLM: Jag ser att den brittiske f d både finans- och försvarsministern, och ledande Labour-politikern, Denis Healey avlidit i den tämligen aktningsvärda åldern av 98 år.

Och jag minns faktiskt honom.

Någon gång mot slutet av 1970-talet var jag med Gösta Bohman, då också ekonomiminister, på möte med internationella valutafonden IMF i Washington.

Det var möte med dess mäktiga organ, som på den tiden hette Interim Committee, och vars ordförande sedan ett bra tag tillbaka var just sagde Denis Healey. 

Sverige tillhörde på den tiden den s k G10-gruppen som inte var alldeles utan inflytande i frågor som dessa. Tiderna har förändrats sedan dess.

Men det var inte det jag skulle berätta.

Efter diskussioner på förmiddagen annonserade Denis Healey lunch, och det var någonting som han personligen tog på djupaste allvar i alla dess möjliga dimensioner.

När mötet så småningom återupptogs var det uppenbart att sagde Healey var i hög form.

Framför honom på bordet låg en lista över vilka som var närvarande i rummet, och hans uppsyn mörknade tydligt när han upptäckte att det i rummet fanns en person med titeln ambassadör.

Detta föranledde omedelbart en kraftfull utläggning.

Han hade, sade han, under lång tid varit försvarsminister, och därefter finansminister. Och sade han, det är på dessa två poster man sköter saker som är av verklig och substantiell betydelse för den internationella utvecklingen.

Basta.

Och därutöver finns det, sade han, diplomater. De pratar och skriver papper. Men därutöver, tycktes han mena, föga eller intet. 

Och med dessa ord bad han sagde ambassadör och alla liknande att lämna rummet. Det skulle nämligen talas allvarliga saker.

Ambassadören lämnade påtagligt kvickt. Och närvarande finansministrar och centralbankschefen uppskattade naturligt nog alla inslaget.

Det var, som sagt, efter en tämligen så betydande lunch.

Och Denis Healey blev som bekant aldrig utrikesminister.

Jag tyckte redan då att han överdrev starkt, även om uppvisningen hade ett rätt betydande underhållningsvärde.

Men en liten poäng hade han trots alls.

Militära och finansiella faktorer är ofta av mycket stor betydelse för den internationella utvecklingen. Och underskattas inte sällan i den mer formella utrikespolitiken.

Men där hade fundamentalt fel var när han försökte stänga dörrar mellan dessa.

Det måste vara tvärt om. 

En framgångsrik utrikespolitik måste kunna integrera också militära och finansiella frågeställningar om den skall kunna förstå avgörande globala skeenden.

Och då är det rätt bra med lite diplomater på finansiella möten – och finansexperter och andra på motsvarande diplomatiska sådana.

Men för mig var det mötet med en respekterad, erfaren, färgstark och kanske lätt brittiskt excentrisk politiker som hängde kvar i minnet.

Det var dock nu för rätt länge sedan. Denis Healey var en påtagligt äldre man, och jag var en påtagligt yngre sådan.

Nu är nu.

Efter några dagar i Stockholm bär det för min del tidigt i morgon bitti av till Bryssel för diskussioner på årskonferensen med EU Institute for Security Studies.

I dag har Frankrikes president Hollande och Tysklands förbundskansler Merkel framträtt gemensamt i Europaparlamentet i Strasbourg, med flyktingkrisen och Syrien i fokus.

Och i morgon är det nytt ministermöte i Luxembourg i samma ämnen.

Men i de diskussioner jag skall medverka i handlar det om hur EU:s skall utforma sin globala strategi i det lite längre perspektivet.

Och det kräver förvisso integration av politiska, finansiella, militära, teknologiska och en lång rad andra faktorer.


Ett mer oberäkneligt Ryssland.

04 oktober 2015

STOCKHOLM: Efter tre dagar i först Venedig och sedan Genève är jag nu tillbaka här, och avser att så förbli i alla fall under första hälften av den kommande veckan. 

I Venedig var det nätfrågor som stod på dagordningen, men vad som förde oss till Genève var först och främst en sammankomst av vänner från världens alla hörn för att minnas en god vän som nyligen gått bott.

Och det blev en sammankomst av vänner med många decennier av erfarenheter av fredsoperationer under främst FN:s men också EU:s flagg i skilda delar av världen, med Balkan, Kaukasus och Mellersta Östern som dominerande.

Samtalsämnen saknades inte.

Men det blev också en möjlighet till diskussion i ett Genève där ju världens främsta resurser vad gäller humanitära frågor och insatser finns koncentrerade, och där olika frågor kring det snabbt växande antalet flyktingar i världen nu står i självklart centrum.

Flyktingfrågan fortsätter att dominera den europeiska politiken, och även om det akuta trycket kommer att mildras när höstens bittrare väder anländer, kommer nog så att förbli ett bra tag framöver.

Den föregående veckans olika möten och anföranden i New York har, i förening med flyktingkrisen, lett till att konflikten i Syrien kommit i fokus igen. Och det var nödvändigt.

Men det är svårt att känna någon optimism kring möjligheten av en snar fredlig lösning.

Omedelbart förefaller det som om de ryska militära insatserna har ökar gapet mellan olika avgörande internationella aktörer. 

Ett skarpt formulerat gemensamt uttalande av USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Turkiet, Qatar och andra noterade att de ryska insatsernas inriktning tydligt är att stärka regimen Assad gentemot varje form av opposition, och att detta aldrig kan vara vägen till en lösning.

Förvisso är Ryssland en mycket bestämd motståndare till Daesh, och det av mycket gedigna skäl. 

Det uppskattas att två till tretusen ryska medborgare anslutit sig till dess krigare, även om det spekuleras om att ryska myndigheter etablerat en ”grön korridor” för att göra det möjligt för dem att göra det eftersom man föredrar att de strider där i stället för att göra det i Ryssland.

Men medan medan Moskva ser en påtagligt stärkt position för Assad som en förutsättning för en lösning, och betraktar i stort sett all i alla fall väpnad opposition som terrorister som måste bekämpas, ser ledande västliga länder annorlunda på saken.

Om gapet här går att överbrygga genom kreativ diplomati – som måste inkludera aktörer från Iran till Saudiarabien – återstår att se. 

Alldeles omöjligt är det måhända inte – men omedelbart förestående är det definitivt inte.

Men problemet är att det finns stora frågetecken kring möjlighet för den typen av diplomatisk överenskommelse mellan regionala eller internationella aktörer att faktiskt genomföras ute i en splittrad och komplicerad syrisk verklighet.

Idealen skulle ju vara att det som skulle komma ut ut en sådan överenskommelse gemensamt skulle bilda front mot och besegra Daesh. 

Men även om det skulle vara möjligt för vissa syriska väpnade oppositionsgrupper att i utbyte mot inflytande i Damaskus gå hand i hand med den syriska armén i detta syfte skulle det ju finnas en avsevärd risk för att andra skulle vända varje sådan överenskommelse ryggen och i stället sätta sig under det svarta banéret.

Komplexiteten i den syriska och regionala konflikten gör en politisk lösning mycket svår att uppnå.

Och det skall ju tillfogas – jag tror att jag har skrivit det tidigare – att vi nog har anledning att reflektera över att de allra flesta av de olika antaganden vi sedan början av 2011 gjort kring denna konflikt visat sig felaktiga.

En viss ödmjukhet kan ty följande vara på sin plats.

Vad som oroar mig än mer än dessa olika felbedömningar är den bristande förmågan att bedöma och förutspå Rysslands agerande som de senaste åren visat.

Det jag läser i olika förhållandevis insatta artiklar i olika media är att västliga bedömare av alla de sorter knappast väntade sig det ryska agerande i Syrien vi nu sett.

Och samma sak gällde ju tidigare det ryska agerandet gentemot Ukraina.

Slutsatsen är att vi måste lära oss att leva med, och gardera oss mot, ett Ryssland som är mer oberäkneligt än vad vi tidigare hade anledning att anta.

Det innebär inte att jag tror att Ryssland i morgon är berett att inleda krig mot alla och envar. Landet har dessutom inte den styrkan.

Men det innebär att vi måste börja diskutera möjligheten också av ryska drag som vi tidigare kanske inte trodde var möjliga. 

Spannet i våra antaganden om ryskt agerande, kanske också i vårt eget närområde, måste helt enkelt vidgas. Och vi måste öppnare diskutera möjligheter att gardera oss mot och om möjligt blockera sådana olika möjligheter.

Att detta har konsekvenser för den säkerhetspolitiska debatt, inte bara om Nato, som vi nu börjar att få behöver knappast påpekas.

Nu blir det så för mig några dagar hemma i Stockholm. 

Jag skulle ha träffat Afghanistans president Ashraf Ghani när han kom förbi Stockholm på onsdag, men utvecklingen kring Kunduz har gjort att han inställt sin resa till Europa, och det tror jag just nu var ett klokt beslut.

På torsdag är det så årskonferens i Bryssel med EU:s eget institutet för säkerhetsfrågor, och där samlas då åtskilliga av dem som ägnar försöken till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU seriös uppmärksamhet.

Under min tid som utrikesminister drev vi ju, också i samarbete med andra, frågan om att EU måste utveckla en ny global strategi för att ersätta den säkerhetsstrategi som ju antogs 2003. 

Nu är det arbetet i full gång, och det kommer att stå i centrum för torsdagens diskussioner i Bryssel.

Och på fredagen fortsätter jag så i riktning Bodrum i Turkiet för en helg med diskussioner med viss tyngdpunkt på Europas sydöstliga utmaningar.

Då vet vi också vad som kommit ut ur de viktiga överläggningar som Turkiets president Erdogan kommer att ha under det besök i Bryssel som inleds i kväll och pågår under de kommande två dagarna.

Och där kommer självklart flyktingfrågan och Syrien-konflikten att stå i fokus.
 


Och sedan, herr Putin?

01 oktober 2015

STOCKHOLM: Så har de det ryska flygvapnet från sin bas vid Latakia inlett anfall mot markmål i Syrien.

Och medan man i Moskva hävdar att det är Daesh som anfallits tyder den information som finns i övrigt på att det är andra anti-Assad grupper som nu anfallits.

Sannolikt är det väl så att det ryska flygvapnet är beroende av information om olika möjliga mål från den syriska militären, och då är det rimligt att dessa ber om flygunderstöd där det passar dem bäst.

Och så blir det som det blir.

De videosekvenser som de ryska myndigheterna lagt ut på Facebook (!) ger knappast intryck av någon större precision i de anfall som gjorts. Med betydligt bättre utrustning och träning brukar ju även det amerikanska flygvapnet missa mål då och då, men här ser de väsentligt värre ut.

Den stora frågan är hur fortsättningen kommer att ß ut.

Moskva vill sannolikt dra in USA och andra i en koordinerad flygkampanj för att understödja regimen Assad, men sannolikheten för att detta kommer att ske är ju försvinnande liten.

Riskerna i det som nu sker skall inte underskattas.

Med olika flygvapen opererade över Syrien med helt olika agendor finns det en uppenbar risk för missförstånd och incidenter.

Och hur detta sedan kommer att utvecklas för Ryssland återstår att se.

Att över tiden bedriva omfattande flygoperationer i Syrien kommer att kräva resurser, och till detta kommer att risken för att man drar på sig attacker och invecklas i strider på marken kontinuerligt kommer att öka.

Politiskt var det tveklöst ett smart drag för att få ett fokus på Syrien snarare än på Ukraina när Putin skulle till FN. Och det lyckades faktiskt.

Men sedan? Finns det inte uppenbara risker också för Ryssland i det man nu gett sig in i?

Jag tror inte att man i Kreml riktigt vet hur man skall ta sig ur de olika problem som Ukraina-operationerna har försatta dem i.

Men att skapa ytterligare en uppsättning problem som det inte är enkelt att se någon självklar väg ut ur förefaller inte vara ett omedelbart briljant sätt att lösa den saken.

Vi får se.

Oberäknelighet och överraskningar har ju karakteriserar den ryska politiken under de senaste åren, och vi har nog inte sett det sista av den varan.

Själv åker jag senare i dag till Venedig för att vara där i morgon.

Det är det stora indiska IT-konsultföretaget Tata Consulting Services som har konferens och vill tala med mig inte minst om de olika nätfrågor som vi diskuteras under mötet i Bangalore i början på veckan.

Och Venedig behöver ju inte vara en dålig plats för detta.


Intet nytt från New York.

29 september 2015

MUMBAI: Det blir några timmar mitt i natten på flygplatsen på väg från Bangalore till först Luxembourg och så småningom ocksåStockholm i morgon.

Men bakom mig ligger en dag med spännande diskussioner i Bangalore.

I vår kommission tillhörde utvecklingen i Kina i olika avseenden liksom principer och risker förknippade med konflikter eller t o m krig på nätet det vi hade att diskutera.

Och med åtskillig expertis runt bordet blev det intressanta diskussioner som i alla fall i viss del kommer att återspeglas i vår rapport till våren.

Diskussionerna mellan presidenterna Obama och Xi i Washington ledde fram till att man inte skall nätangripa eller nätspionera i kommersiellt syfte, och att man tillsätter en gemensam grupp på lite högre nivå för att föra dessa diskussioner vidare.

Osvuret är alltid bäst i sammanhang som detta, och det återstår att se hur den faktiska utvecklingen kommer att bli, men detta kan mycket väl vara ett steg framåt.

Naturligt var att vi under dagen också diskuterade lite olika inriktningen på det program här som heter Digital India och Kinas satsning på vad man kallat Internet Plus.

Medan det här handlar om att allt fler snabbt skall få tillgång till nätet har Kina i allt väsentligt redan uppnått detta och diskuterar nu hur nätet kan bli hävstången för nästa industriella revolution.

Om detta sedan kommer att vara möjligt att förena med landets auktoritära politiska system tillhörde dagens diskussioner, men få är beredda till alltför säkra slutsatser i någon riktning på den punkten.

Efter vårt möte var det dags för en större konferens med bredare deltagande från såväl indiskt näringsliv som indiska regeringen.

Och här bekräftades åter den öppnare inställning när det gäller ”internet governance” som Indien nu kommit att inta. 

Det är mycket betydelsefullt, och visar på vikten och värdet av dialog med Indien i också frågor som dessa.

Det blev också en dialog om globala utmaningar med Harvard-professorn Joseph Nye, den f d indiske nationella säkerhetsrådgivaren Shivshankar Menon och mig själv som jag hoppas inte lämnade publiken alltför betryckt.

Skam till sägandes har jag inte hunnit ta del av texterna till Barack Obamas, Vladimir Putins och Xi Jinpings anföranden i New York i går, men de föreföll inte att ha bjudit på några större överraskningar.

Och även om det kommer att bli nya samtal i en grupp av berörda – där egenartat nog EU inte alls finns med – är det svårt att i det jag sett hitta tecken på närmande i den viktiga frågan om konflikten i Syrien.

Den ryska inställningen förblir att vi skall ingå allians med Assad för att bekämpa Daesh, men realismen i det företaget lämnar åtskilligt övrigt att önska.

Att tala med Damaskus är dock en annan sak. 

Jag var själv med när vi i Montreux gjorde de första större försöken i den riktningen, men de samtalen kom ju efter ett tag dessvärre att rinna ut i sanden.

Det var – då som nu – frågan om Assads framtid som var den fråga som blockerade vägen framåt.

Om det finns större förutsättningar nu återstår att se.

Ett misstag i Montreux var tveklöst att USA vägrade att ha med Iran runt bordet. Nu har den situationen ändrats, och det kan ju inte uteslutas att det efter en tid kan leda till nya öppningar.

Än är vi dock knappast där.

Den ryska avledningsmanövern från situationen i Ukraina i samband med Putins första besök i FN på ett decennium förefaller dock i allt väsentligt att ha lyckats.

Sedan återstår självfallet att se vad han skall göra med de olika stridskrafter som nu grupperats i Syrien. Vi har förvisso inte sett slutet på detta drama.

Och vi har lärt oss att dagens Kreml lätt kan bjuda på överraskningar – också obehagliga sådana.


Och nu nere i Bangalore.

28 september 2015

BANGALORE: Dagens indiska media domineras stort av premiärminister Modis besök i Silicon Valley och samtal inte bara med de stora företagen där utan också möten med den stora grupp av indier som är verksamma där.

Silicon Valley utan bidraget från Indien är helt enkelt knappast möjligt.

Och nu säger Modi att motsatsen också gäller. Omedelbart talade han i går om att få fri WiFi på 500 järnvägsstationer och att bygga fiberkabel till 5000 byar långt ute på landsbygden.

I någon av de många morgontidningarna ser jag uppgiften att Modi själv egentligen ville hoppa över FN och koncencentrera sig på Silicon Valley och att attrahera investeringar i övrigt.

Men det vore för radikalt. 

I New York bedrevs kampanj för att Indien skall få en permanent plats i FN:s säkerhetsråd, även om utsikterna för att det på kort sikt skulle lyckas nog inte skall överdrivas.

Reform av säkerhetsrådet tillhör de eviga ämnena i New York, och kommer nog att fortsatt at göra det under ett bra tag framöver.

Relationen mellan EU och Indien är skröplig snarare än strategisk, och felet ligger nog här mest på EU. Bra är det inte. 

Relationerna med USA blomstrar i gengäld – i dag har Modi sitt tredje officiella möte med Obama på ett år.

Och det finns en kvardröjande relation till Ryssland som inte saknar betydelse. Här i Bangalore monteras avancerade ryska Sukhoi-jaktflygplan, och ett antal ryskbyggda kärnkraftverk ingår i den indiska energisatsningen.

Det EU-land land som satsar riktigt tydligt här är Tyskland. 

Indien var temat på den stora Hanover-mässan i år, med Modi som entusiastisk hedersgäst, och snart väntas Angela Merkel hit med inte mindre än sex ministrar i delegationen.

Sådant märks – också i detta land.

Men nu har jag flugit ner till Bangalore i södra Indien – eller Bengalūru, som det numera officiellt heter.

Staden Bangalore med ett invånartal strax under Sveriges är inte bara IT- och flygindustrins främsta stad i Indien, utan också huvudstad i delstaten Karnataka med dess över 60 miljoner invånare.

Och dess slogan ”One State – Many Worlds” som mötte mig på den nya imponerande flygplatsen ger ju en del också av mångfalden här i södra Indien. Här i delstaten talas ett tiotal olika språk.

Här har jag nu under eftermiddagen lett mötet med Global Commission on Internet Governance, och vi börjar titta lite mer på struktur och slutsatser i den rapport som vi ju skall vara färdiga med nästa vår.

Sedan vi senast möttes i Accra i Ghana har vi hunnit en bit på den vägen. 

Men det skall till några möten till innan vi kommer att vara klara. Komplexiteten i de olika frågor vi diskuterar är i tilltagande.

Och det var viktiga diskussioner. Efter ner prövande samtal i ämnet under tidigare möten har vi i dag ägnat tid åt frågan om cyberkrig och cyberkonflikter och möjligheten att genom normer och olika former av avtal minska riskerna i detta avseende.

Ty riskerna är mycket betydande. Våra analyser och diskussioner visar mycket betydande risker för upptrappning av konflikter om cyberinstrument börjar att användas i större skala.

Vi har ju tidigare publicerat rapporter och rekommendationer när de gäller övervakning och kontroll som ju fått visst genomslag, och jag skulle tro att vad vi kommer att ha att säga i detta avseende också komme att uppmärksammas,

I kvällen fortsätter vi med både diskussioner och middag, och då ansluter också lite fler representanter för den framgångsrika indiska IT-industri som finns här i Bangalore.

Och på TV just innan jag går till middag noterar jag att den globala generaldebatten just börjat långt där borta i New York.

Men det blir för morgondagen att möjligen kommentera.  


En dag i Delhi.

27 september 2015

NEW DELHI: Att komma till detta land – eller snarare till denna kontinent – är alltid lika fascinerande, och även om det är mindre än ett år sedan jag var här senast är det mycket som förändras.

Premiärminister Modi har utvecklat betydande energi inte minst på det utrikespolitska området – såväl i regionen som i den vidare världen – samtidigt som hans ledarskap har skapat en ny optimism i och om Indien.

Kontrasten mot slutskedet av den tidigare Congress-styrda eran kunde i dessa avseenden knappast vara tydligare.

Samtidigt är detta ett land där saker och ting ibland inte sker så snabbt som många kanske skulle önska. Med 1,3 miljarder invånare och inte mindre än 22 officiella språk är det en skuta som inte skiftar kurs alltför snabbt.

Tempot i den ekonomiska reformpolitiken kunde vara högre, men tillväxten ligger dock kring 7% med en möjlighet att med ytterligare reformpolitik öka på ytterligare.

Det innebär ett tempo högre än den kinesiska ekonomin, men samtidigt skall man komma ihåg att denna efter de senare decenniernas imponerande ekonomiska utveckling är mer än fyra gånger större.

Denna helg tillbringar premiärminister Modi i Silicon Valley, och det tal han höll där i går kväll är faktiskt värt att läsa. Det finns länk till det på min Twitter.

Som få andra ledare i världen se han kraften i internet-utvecklingen och de nya teknologierna, och vill göra den till en kraftig hävstång i Indiens utveckling. Och jag tror att han har alldeles rätt i detta.

Det är söndag i Delhi, och jag tar nog en kort tripp bort till imponerande Red Fort där jag inte varit på flera år. 

Här huserade Mughal-erans kejsare på sin påfågeltron, men detta var också platsen för ”freedom at midnight” när Indien fick sin självständighet 1947.

Några större promenader blir det dock inte – det är ca 35 grader varmt och tämligen så fuktigt. Den bästa årstiden här i Delhi infaller lite senare på hösten.

I kväll bjuder EU:s representation på middag, och där skall jag tala också inför den besökande delegationen från European Council on Foreign Relations om relationerna mellan EU och Indien.

Om dem kan i korthet sägas att de inte alls ligger på den nivå som de borde. Indien tillhör visserligen de tio länder som EU säger att man har ett strategiskt partnerskap med, men det är tyvärr föga mer än en fras på pappret.

Och både relativt och absolut har jag ett bestämt intryck av att relationen svalnat yttetligare under det senaste året.

Så det finns en del att diskutera. Och diskussion blir det med all säkerhet med såväl europeiska som indiska gäster.

Mycket tidigt i morgon bitti flyger jag så ner till Bangalore gör först mötet med nätkommissionen under hela måndagen och delar av tisdagen och sedan ett stort offentlig seminarium om cybersäkerhet, som Jah ser redan uppmärksammats i den indiska pressen.

På onsdag är jag då kort i Luxembourg innan gav kommer hem, även om det på torsdag bär av till Venedig för att på fredag åter tala om nätsäkerhet och global nätpolitik på ett stort möte i regi av det indiska företaget Tata. 

Och till helgen blir ett så ett nedslag i annat sammanhang i Genève. Det var ett tag sedan jag var där.

Således en vecka på tämligen resande fot.

I morgon inleds så den allmänna debatten i FN:s generalförsamling, och det är väl presidenterna Obamas och Putins anföranden som mycket av uppmärksamheten kommer att fokuseras kring.

Just ju pågår ju ett intensivt militärt och politiskt manövrerande kring Syrien, och president Putin har om än inte annat i alla fall lyckats att få bort åtskillig uppmärksamhet från vad han haft och har för sig mot Ukraina.

Den putinska taktiken är nu att förvandla fasan över Daesh till ett aktivt stöd för regimen Assad, och det kan ju inte uteslutas att en eller annan börjar att luta över åt det hållet. 

Men någon varaktig lösning innebär detta inte. Regimen Assad kan inte på något sätt vara den långsiktiga lösningen för Syrien efter allt det lidande den bidragit till.

Hur Ryssland kommer att agera militärt återstår att se. Jag har tidigare gjort bedömningen att man inte skulle ge sig in i direkta strider i landet, men den bedömningen måste i dag framstå som mindre säker.

Vissa flygoperationen koordinerade med Assads flygvapen skulle man säkert klara av, men det ryska flygvapnets förmåga till precisionsanfall mot mål på marken har aldrig varit särskilt imponerande.

De områden vid kusten där man nu finns är knappast de områden där konfrontationen med Daesh är tydlig, och skulle man ge sig i strid med dessa kan det t o m förstärka Daesh genom att försvara grupperingar som är dess fiender.

Den syriska situationen är, för att uttrycka det försiktigt, långt ifrån enkel.

Så det blir förvisso intressant att se hur orden kommer att läggas i New York – och om hur faktiska militära insatser kommer att se ut.

Och under tiden fortsätter jag att njuta av ”incredible India”.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 660 andra följare