Kritiskt i Mellersta Östern

30 juni 2010

STOCKHOLM: Ännu en vacker dag när man cyklar ner genom staden på vägen mot dagens olika uppgifter.

Strax tar vi emot Nabil Shaath som ju tillhör en generation av palestinska politiker som varit med mycket länge, och som också därför är väl värd att lyssna på.

I går träffade president Obama i Washington den saudiske kungen Abdullah, och om en vecka står den israeliske premiärministern Netanyahu på hans program. USA spelar en viktig roll i dessa frågor.

Det finns en allt starkare insikt om hur viktiga de närmaste månaderna är när det gäller möjligheterna till en genuin fredsprocess i Mellersta Östern. Frånvaron av framsteg kan leda till en situation som blir direkt farlig.

På ett eller annat sätt måste situationen fås att röra sig innan vi alla åter träffas i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling i New York i september.

På den europeiska kontinenten noterar jag att USA:s utrikesminister Clinton nu är på väg till ett viktigt besök i Ukraina för samtal med ledningen där. En överenskommelse med IMF har ännu inte kunnat ingås, och därmed är den ekonomiska utvecklingen ännu osäker.

Jag kommer sedan förhoppningsvis att träffa henne på lördag iu Krakow i Polen  – där skall vi diskutera hur vi kan stärka demokratin i världen – innan hon reser vidare till Baku, Yerevan och Tblisi. Också det viktiga anhalter i en utrikespolitik engagerad för europeisk stabilitet.

I Bryssel fortsätter nu diskussionerna kring tidtabellen för den europeiska utrikestjänsten EAS.

Förhoppningsvis kan Europaparlamentet fatta sitt beslut i början av juli. Vi har inte råd med mer av fördröjningar och problem.


Samarbete och försoning i Kina

29 juni 2010

STOCKHOLM: Fortsatt högsommar i Stockholm, men också fortsatt arbete med olika frågor som kräver uppmärksamhet.

I Bryssel diskuteras möjligheten av en oberoende grupp för att närmare utreda bakgrunden till och händelseurtvecklingen i samband med oroligheterna i Kirgistan.

I Wien diskuteras parallellt möjligheten av en civil polismission till de drabbade områdena för att hjälpa till med det nödvändiga försoningsarbetet.

I Chongqing i det inre av Kina undertecknades i går under stort ståt ett viktigt ekonomiskt handels- och samarbetsavtal mellan det kinesiska fastlandet och Taiwan.

Under den nuvarande taiwanesiske presidenten Ma Ying-jeou har förbindelserna med Beijing gradvis förbättrats, och detta avtal skapar nu än bättre förutsättningar för ömsesidigt stärkt kinesisk konkurrenskraft samtidigt som de politiska förbindelserna mjukas upp ytterligare.

Att avtalet undertecknades i just Chongqing var alls ingen tillfällighet.

Här satt under andra världskriget den kinesiska regeringen under Chiang Kai-shek, men här fördes också de långtgående samtalen mellan honom som ordförande i KMT-partiet och Mao tsetung som ordförande i kommunistpartiet.

Så avtalet kan också ses som en del av den historiska försoningsprocessen efter det utdragna kinesiska inbördeskriget.


Besök från Finland

28 juni 2010

STOCKHOLM: Shanghai hade förvisso varit intressant, men Stockholm en sommarvecka som denna har ju trots allt sina attraktioner också.

I dag kommer Finlands nya statsminister Mari Kiviniemi på besök till statsminister Fredrik Reinfeldt för att diskutera samarbetet mellan våra bägge länder.

På det är det sannerligen inget fel.

Det var ju bara några dygn sedan utrikesminister Alexander Stubb var här på sommarmiddag vid Saltsjön. Vi har kontakt flera gånger i veckan i olika ärenden.

Men det tillhör en gammal och god tradition att tillträdande stats- och utrikesministrar i Finland och Sverige avlägger sitt första utländska besök i det andra landet, och det är självfallet uppskattat av oss att Mari Kiviniemi fullföljer denna fina men också i substans viktiga tradition.

Till de många saker vi har gemensamma hör ju engagemanget i norra Afghanistan, där det ju i säkerhetshänseende handlar om ett gemensamt svenskt-finskt förband.

Men vi strävar efter att stärka samarbetet i denna fråga också med Norge, och har all anledning att delta i sorgen över de fyra norska soldater som miste livet i Afghanistan i går.


Förlora i inflytande och möjligheter

27 juni 2010

STOCKHOLM: Det sägs i media att de rödrödgröna nu producerat ett papper där man försöker att överbrygga delar av sina meningsskiljaktligheter i den viktiga EU-frågan.

Men några klara besked får vi inte eftersom något dokument ännu inte har presenterats.

Klart är att man på vänsterpartiets hemsida fortfarande kan läsa kraven på att EU skall ”upplösas”.

Med vänsterpartiet i en regering för första gången i Sveriges historia kommer vår europeiska politik att bli först ett ständigt inbördeskrig i den svenska regeringen och sedan ett ständigt inbördeskrig med andra europeiska länder.

Sverige kommer säkert att vara kvar i EU, och unionen kommer förvisso inte att ”upplösas”.

Men en söndrad regering kommer att förlora i inflytande, och Sverige kommer att förlora i möjligheter.


Ny bok i gammal fråga

27 juni 2010

STOCKHOLM: Under helgen hann jag också med att gå igenom f d Överbefälhavaren Bengt Gustafssons genomgång av den säkerhetspolitiska utmaning som de ihållande undervattensoperationerna mot Sverige under en serie av år var.

Och det ledde till en recension av boken på Newsmill.

Kontroverserna kommer säkert inte att ta slut med detta. Men att personer med djup insikt i skeendet nu ger sin bild och redovisar delvis nya fakta kan bara välkomnas.


En det sovjetiska sammanbrottets hjälte

27 juni 2010

STOCKHOLM: Så blev det så att jag i stället för att som planerat åka till Shanghai nu av mer privata skäl i stället kommit till Stockholm.

I dag kom budet om att Litauens f d president Algirdas Brazauskas avlidit.

Han var en på många sätt historisk person, främst när han som dåvarande ledare för den litauiska delen av det sovjetiska kommunistpartiet drev fram en utveckling som innebar att det litauiska partiet bröt sig ut ur det sovjetiska i en utveckling som tydligt bar förebud om vad som skulle komma senare.

Få bilder av Sovjetunionens successiva sammanbrott är så talande som bilden av en synligt förskräckt Michael Gorbatjov när honom ut mitt bland folket framför katedralen i Vilnius.

Han hade kommit från Moskva för att läsa den sovjetiska lagens hårda villkor för de allt mer självständiga litauiska kommunisterna – men hamnade i en situation han alldeles uppenbart inte kunde hantera.

Den litauiska frihetskampens store hjälte förblir den dåvarande ledaren för Sajudis-rörelsen ocxh nuvarande ledamoten av Europaparlamenter Vygaudas Landsbergus, men när historien om det sovjetiska väldets sammanbrott skrivs skall vi inte glömma den viktiga roll som spelades också av Algirdas Brazauskas.


Utan sill och snaps – men mycket annat

26 juni 2010

TABIANO: Solen lyser i överflöd även över norra Italien – det förefaller som om vädergudarna äntligen har förbarmat sig över större delen av Europa.

Sill och snaps är det dessvärre inte så väl beställt med på dessa breddgrader, men det finns å den andra sidan andra höjdpunkter i mänsklighetens kulinariska utveckling som man kan ta del av här.

Mitt i midsommaren har det blivit åtskilliga samtal och kontakter om utvecklingen i Afghanistan efter de överraskande byten som president Obama fattade beslut om i torsdags.

Att säga att allt bara kommer att fortsätta som om ingenting hänt kommer knappast att vara korrekt. Medvetet eller omedvetet sänder förändringar som dessa signaler som på ett eller annat sätt påverkar olika aktörers agerande.

Vi kommer nog att ha anledning att värdera dessa frågor lite mer i detalj under de kommande veckorna.

Inom en månad räknar jag med att vara tillbaka i Kabul i bl a det syftet.

Från Canada inflyter rapporter om G20- och G8-mötena där dessa dagar.

Det finns risker i allt, men i allt väsentligt har vi självfallet anledning att välkomna de steg mot budgetkonsolidering som den nya brittiska regeringens budget liksom de sparpaket som lagts fram i Berlin representerar. Kontroll över den statsfinansiella utvecklingen är en viktig nyckel till ett lands ekonomiska utveckling.

Om ett dygn bär det så för min del vidare mot Asien. Till sommarens ledighet återstår åtskilligt.