Kritiskt i Mellersta Östern

30 juni 2010

STOCKHOLM: Ännu en vacker dag när man cyklar ner genom staden på vägen mot dagens olika uppgifter.

Strax tar vi emot Nabil Shaath som ju tillhör en generation av palestinska politiker som varit med mycket länge, och som också därför är väl värd att lyssna på.

I går träffade president Obama i Washington den saudiske kungen Abdullah, och om en vecka står den israeliske premiärministern Netanyahu på hans program. USA spelar en viktig roll i dessa frågor.

Det finns en allt starkare insikt om hur viktiga de närmaste månaderna är när det gäller möjligheterna till en genuin fredsprocess i Mellersta Östern. Frånvaron av framsteg kan leda till en situation som blir direkt farlig.

På ett eller annat sätt måste situationen fås att röra sig innan vi alla åter träffas i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling i New York i september.

På den europeiska kontinenten noterar jag att USA:s utrikesminister Clinton nu är på väg till ett viktigt besök i Ukraina för samtal med ledningen där. En överenskommelse med IMF har ännu inte kunnat ingås, och därmed är den ekonomiska utvecklingen ännu osäker.

Jag kommer sedan förhoppningsvis att träffa henne på lördag iu Krakow i Polen  – där skall vi diskutera hur vi kan stärka demokratin i världen – innan hon reser vidare till Baku, Yerevan och Tblisi. Också det viktiga anhalter i en utrikespolitik engagerad för europeisk stabilitet.

I Bryssel fortsätter nu diskussionerna kring tidtabellen för den europeiska utrikestjänsten EAS.

Förhoppningsvis kan Europaparlamentet fatta sitt beslut i början av juli. Vi har inte råd med mer av fördröjningar och problem.


Samarbete och försoning i Kina

29 juni 2010

STOCKHOLM: Fortsatt högsommar i Stockholm, men också fortsatt arbete med olika frågor som kräver uppmärksamhet.

I Bryssel diskuteras möjligheten av en oberoende grupp för att närmare utreda bakgrunden till och händelseurtvecklingen i samband med oroligheterna i Kirgistan.

I Wien diskuteras parallellt möjligheten av en civil polismission till de drabbade områdena för att hjälpa till med det nödvändiga försoningsarbetet.

I Chongqing i det inre av Kina undertecknades i går under stort ståt ett viktigt ekonomiskt handels- och samarbetsavtal mellan det kinesiska fastlandet och Taiwan.

Under den nuvarande taiwanesiske presidenten Ma Ying-jeou har förbindelserna med Beijing gradvis förbättrats, och detta avtal skapar nu än bättre förutsättningar för ömsesidigt stärkt kinesisk konkurrenskraft samtidigt som de politiska förbindelserna mjukas upp ytterligare.

Att avtalet undertecknades i just Chongqing var alls ingen tillfällighet.

Här satt under andra världskriget den kinesiska regeringen under Chiang Kai-shek, men här fördes också de långtgående samtalen mellan honom som ordförande i KMT-partiet och Mao tsetung som ordförande i kommunistpartiet.

Så avtalet kan också ses som en del av den historiska försoningsprocessen efter det utdragna kinesiska inbördeskriget.


Besök från Finland

28 juni 2010

STOCKHOLM: Shanghai hade förvisso varit intressant, men Stockholm en sommarvecka som denna har ju trots allt sina attraktioner också.

I dag kommer Finlands nya statsminister Mari Kiviniemi på besök till statsminister Fredrik Reinfeldt för att diskutera samarbetet mellan våra bägge länder.

På det är det sannerligen inget fel.

Det var ju bara några dygn sedan utrikesminister Alexander Stubb var här på sommarmiddag vid Saltsjön. Vi har kontakt flera gånger i veckan i olika ärenden.

Men det tillhör en gammal och god tradition att tillträdande stats- och utrikesministrar i Finland och Sverige avlägger sitt första utländska besök i det andra landet, och det är självfallet uppskattat av oss att Mari Kiviniemi fullföljer denna fina men också i substans viktiga tradition.

Till de många saker vi har gemensamma hör ju engagemanget i norra Afghanistan, där det ju i säkerhetshänseende handlar om ett gemensamt svenskt-finskt förband.

Men vi strävar efter att stärka samarbetet i denna fråga också med Norge, och har all anledning att delta i sorgen över de fyra norska soldater som miste livet i Afghanistan i går.


Förlora i inflytande och möjligheter

27 juni 2010

STOCKHOLM: Det sägs i media att de rödrödgröna nu producerat ett papper där man försöker att överbrygga delar av sina meningsskiljaktligheter i den viktiga EU-frågan.

Men några klara besked får vi inte eftersom något dokument ännu inte har presenterats.

Klart är att man på vänsterpartiets hemsida fortfarande kan läsa kraven på att EU skall ”upplösas”.

Med vänsterpartiet i en regering för första gången i Sveriges historia kommer vår europeiska politik att bli först ett ständigt inbördeskrig i den svenska regeringen och sedan ett ständigt inbördeskrig med andra europeiska länder.

Sverige kommer säkert att vara kvar i EU, och unionen kommer förvisso inte att ”upplösas”.

Men en söndrad regering kommer att förlora i inflytande, och Sverige kommer att förlora i möjligheter.


Ny bok i gammal fråga

27 juni 2010

STOCKHOLM: Under helgen hann jag också med att gå igenom f d Överbefälhavaren Bengt Gustafssons genomgång av den säkerhetspolitiska utmaning som de ihållande undervattensoperationerna mot Sverige under en serie av år var.

Och det ledde till en recension av boken på Newsmill.

Kontroverserna kommer säkert inte att ta slut med detta. Men att personer med djup insikt i skeendet nu ger sin bild och redovisar delvis nya fakta kan bara välkomnas.


En det sovjetiska sammanbrottets hjälte

27 juni 2010

STOCKHOLM: Så blev det så att jag i stället för att som planerat åka till Shanghai nu av mer privata skäl i stället kommit till Stockholm.

I dag kom budet om att Litauens f d president Algirdas Brazauskas avlidit.

Han var en på många sätt historisk person, främst när han som dåvarande ledare för den litauiska delen av det sovjetiska kommunistpartiet drev fram en utveckling som innebar att det litauiska partiet bröt sig ut ur det sovjetiska i en utveckling som tydligt bar förebud om vad som skulle komma senare.

Få bilder av Sovjetunionens successiva sammanbrott är så talande som bilden av en synligt förskräckt Michael Gorbatjov när honom ut mitt bland folket framför katedralen i Vilnius.

Han hade kommit från Moskva för att läsa den sovjetiska lagens hårda villkor för de allt mer självständiga litauiska kommunisterna – men hamnade i en situation han alldeles uppenbart inte kunde hantera.

Den litauiska frihetskampens store hjälte förblir den dåvarande ledaren för Sajudis-rörelsen ocxh nuvarande ledamoten av Europaparlamenter Vygaudas Landsbergus, men när historien om det sovjetiska väldets sammanbrott skrivs skall vi inte glömma den viktiga roll som spelades också av Algirdas Brazauskas.


Utan sill och snaps – men mycket annat

26 juni 2010

TABIANO: Solen lyser i överflöd även över norra Italien – det förefaller som om vädergudarna äntligen har förbarmat sig över större delen av Europa.

Sill och snaps är det dessvärre inte så väl beställt med på dessa breddgrader, men det finns å den andra sidan andra höjdpunkter i mänsklighetens kulinariska utveckling som man kan ta del av här.

Mitt i midsommaren har det blivit åtskilliga samtal och kontakter om utvecklingen i Afghanistan efter de överraskande byten som president Obama fattade beslut om i torsdags.

Att säga att allt bara kommer att fortsätta som om ingenting hänt kommer knappast att vara korrekt. Medvetet eller omedvetet sänder förändringar som dessa signaler som på ett eller annat sätt påverkar olika aktörers agerande.

Vi kommer nog att ha anledning att värdera dessa frågor lite mer i detalj under de kommande veckorna.

Inom en månad räknar jag med att vara tillbaka i Kabul i bl a det syftet.

Från Canada inflyter rapporter om G20- och G8-mötena där dessa dagar.

Det finns risker i allt, men i allt väsentligt har vi självfallet anledning att välkomna de steg mot budgetkonsolidering som den nya brittiska regeringens budget liksom de sparpaket som lagts fram i Berlin representerar. Kontroll över den statsfinansiella utvecklingen är en viktig nyckel till ett lands ekonomiska utveckling.

Om ett dygn bär det så för min del vidare mot Asien. Till sommarens ledighet återstår åtskilligt.


Väljarflykt från vänstern

24 juni 2010

STOCKHOLM: Solen lyser från klarblå himmel och midsommaren närmar sig varje minut.

För min del bär det denna midsommar av till sydligare nejder för några dagar med familj och sol. I eftermiddag sitter jag på ett flygplan med Italien som destination.

Och veckan som kommer är det Asien som kommer att vara min destination med Shanghai som den första anhalten och Delhi som den följande.

Världen håller på att förändras, och det är viktigt att vara med. Sverige måste finnas tydligare i den växande världen.

Dagens opinionsundersökning tycks bekräfta bilden av de senaste två månadernas betydande skiften bort från socialdemokraterna och till moderaterna.

De rödrödgrönas skattehöjningar, egendomliga utrikespolitiska tankar och bristande förtroende när det gäller att klara ekonomin har uppenbarligen lett till en viss väljarflykt från dem.

Jag kan inte säga att jag är förvånad.

Men nu nalkas två-tre dagar av avkoppling, sol och familj.

En liten time-out, skulle man kunna säga.


Beklaglig utveckling

23 juni 2010

STOCKHOLM: Alldeles självklart är det en beklaglig utveckling när general McChrystal nu lämnar kommandot för de internationella ISAF-styrkorna i Afghanistan.

Den nya strategi för de militära insatserna som har hans signum, och som bl a inneburit en kraftig minskning av de civila förlusterna, har haft vårt starka stöd. Han har också haft en förståelse för den alldeles avgörande betydelsen av de civila och politiska insatserna för statsbyggande som varit betydelsefullt.

När jag blev uppringd av USA:s biträdande utrikesminister Steinberg i ärendet tidigare i kväll betonade han att bytet till general Petreus enbart var ett byte av person och inte ett byte av politik. Det är ett viktigt besked.

Dock går det inte att komma ifrån att det inträffade innebär en risk för en tempoförlust i de samlade internationella insatserna i Afghanistan i ett känsligt skede. Alla har nu rn skyldighet att göra sitt yttersta för att se till att så inte blir fallet.

General David Petreus, som nu blir ny ISAF-befälhavare, har ett mycket gott anseende. Vi har – bägge med bakgrund också på Balkan – träffats ett antal gånger och haft intressanta samtal.

Självfallet kommer han nu att ha också vårt stöd.


Norra Norden i norra Afghanistan

23 juni 2010

STOCKHOLM: Efter gårdagkvällens sommarfest med den moderata riksdagsgruppen – i mycket god stämning – stundar nu en ny arbetsdag i huvudstaden.

Börjar gör den med regeringssammanträde – denna vecka på onsdagen eftersom midsommarhelgen ju bryter ut under morgondagen.

Omedelbart därefter presenterar Gunilla Carlsson, Sten Tolgfors och jag den nya webportal för våra samlade insatser i Afghanistan som nu tagits fram.

Det är viktigt att helheten i våra bidrag till de internationella insatserna i landet kommer fram. Vi har ju inte minst satsat betydligt mera på de olika politiska och civila insatserna i jämförelse med vad som var fallet under tidigare år.

I kväll bjuder jag så mina norska och finska kollegor Jonas Störe och Alexander Stubb på sommarmiddag på trevlig restaurang här i Stockholm.

Det har ju blivit lite av tradition att vi träffas lite då och då för lite mer informella samtal kring främst ”nordskandinaviska” utmaningar av olika slag.

Men alldeles säkert kommer vi också att diskutera de olika insatser vi alla tre har uppe i de nordliga delarna av Afghanistan. Vi och Finland har ju en helt integrerad militär insats där, medan Norge finns i ett område något längre västerut.

Utvecklingen i dessa nordliga områden är inte utan sina problem, men dock fundamentalt annorlunda än vad vi nu ser främst i landets södra och östra delar.

I Washington spekuleras nu vilt om huruvida president Obama kommer att avskeda den general som leder insatsen i Afghanistan efter några mina väl övervägda ord i en mediaintervju i dagarna. Det tycker jag dock vore utpräglat olyckligt – just nu behöver vi stabilitet i de internationella insatserna i landet.


Utveckling

22 juni 2010

STOCKHOLM: Detta mest för att testa möjligheten att lägga upp fotografier när jag skriver från min iPad – och det verkar ju att fungera.


Att lära om framtiden

22 juni 2010

STOCKHOLM: Då och då behövs det en arbetsdag i Stockholm för att sortera papper, gå igenom olika interna saker och planera lite framåt.

Efter möte på Slottet om kommande in- och utgående statsbesök var det möte med bl a Gunilla Carlsson och Ewa Björling om hur vi nu konkret följer upp de olika förslagen från Peter Egardts första utredningsbetänkande om en modernare utrikesförvaltning.

Det finns mycket att göra – den kommande mandatperioden blir framtidssatsningen i viktiga avseenden.

Men det har också hunnits med en längre intervju med BBC World Service om läget i Kirgizistan och vad som kan göras där.

I dag reser Rysslands president Medvedev till Californien för att se på framtidssatsningar i Silicon Valley som inledning på sitt USA-besök.

Mycket bra.

Det han då kommer att se är att framgången där mycket handlar om ett dynamiskt företagande- och innovationsklimat, om ett pålitligt rättsystem, innovativa kapitalmarknader och ett förstklassigt och till stor del privat finansierat system för högre utbildning.

Av statlig industripolitik finns föga i Googles och Apples hemtrakter…

Av detta har förvisso dagens Ryssland mycket att lära – men faktiskt också vårt Sverige.


Valrörelse, valrörelse…

22 juni 2010

STOCKHOLM: Förutom besöket av Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle i går fick jag alldeles självklart kommentera de senaste turerna i den gamla Sudan-historien.

Åklagaren bekräftade nu vad han sagt i intervjuer tidigare om att han vill utreda brott mot den humanitära rätten i Sudan under en sexårsperiod, men är sedan ytterligt vag om möjliga svenska anknytningar.

Att det under decennierna av konflikt i Sudan skedde massiva övergrepp mot internationell humanitär rätt är vi många som konstaterat.

Och det var ju just av dessa skäl som det fanns anledning att också engagera sig för att gå igång en fredsprocessen.

Detta talade jag om rätt utförligt i konstitutionsutskottet våren 2007 när oppositionen senast var igång i frågan.

Ett fredsavtal blev det ju också 2005, och jag tror att de flesta med kunskap i ärendet säger att oljan var en av de faktorer som bidrog till detta.

Det är med att försöka att få detta fredsavtal att fungera som bl a FN nu arbetar.

I början av nästa år blir det folkomröstning i södra Sudan om självständighet, och utfaller den till förmån för en självständig stat kommer det att bli en sådan i akut beroende av de intäkter som den i och för sig inte så imponerande oljeproduktionen genererar.

Vi får se vart allt detta nu leder.

Jag har min uppfattning på den punkten, men kommer självfallet inte på något sätt att kommentera de rättsvårdande organens arbete.

Samma sak gäller uppenbarligen inte justitieutskottets ordförande Bodström som gått igång på alla cylindrar och säger att jag nu riskerar livstids fängelse.

Det är nog att hänföra till kontot omdömeslösheter drivna av tilltagande nervositet över valrörelse.

Milöpartiets Peter Eriksson hakade ju på och hävdade att jag nu är misstänkt för folkmord – det var väl därifrån Bodström fick det där med livstids fängelse.

Detta förefaller dock ha föranlett åklagarmyndigheten att säga att hans förundersökning inte alls handlar om detta.

Sannolikheten för att Bodström och Eriksson skall ta tillbaka sina förgripligheter efter det beskedet tror jag dock är ganska liten.

Det är ju valrörelse…

Nu börjar en ny dag – närmast till Slottet för att diskutera planeringen av kommande statsbesök.


Besök från Berlin

21 juni 2010

STOCKHOLM: Sakta återvänder så vardagen efter några dagar av närmast trolsk karaktär.

På dagens program för min del står främst besök av Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle.

Överläggningar på eftermiddagen, båttur och middag står på programmet innan Guido sent i kväll återvänder till bestyren i Berlin. Kanske hinner vi med en kort promenad i Gamla Stan också.

Samtalsämnen kommer inte att saknas.

Uppgifter nu under helgen tyder på att oroligheterna i södra Kirgizistan kan ha krävt kring 2000 dödsoffer och lett till att kanske 400 000 människor flytt sina hem. I en skör region som denna har skapats sår som inte kommer att läkas lätt.

Det är viktigt att se till att vår hjälp når fram, och att en politisk stabilisering kan åstadkommas.

Men alldeles säkert kommer vi också att fortsätta diskussionen om vad som kan göras för Gaza, utbyta synpunkter vad gäller Ryssland och söka efter en effektiv politik när det gäller att förhindra spridning av kärnvapen.


I riggen och solen

20 juni 2010

TRÄLHAVET: Just nu befinner vi oss ombord på ostindiefararen Götheborg under utsegling genom Stockholms skärgård en underbart vacker dag.

Med åtta skotts dundrande salut lämnade vi Stockholms hamn och Skeppsholmen vid lunchtid.

Kvar av gårdagens armador låg de kungliga skeppen Norge och Dannebrogen.

Jag antar att de fortfarande hämtade sig efter gårdagens ståtliga bröllopskalas.

Över en halv miljon människor uppvaktade kring Slottet, och själva lämnade vi superfesten vid halvfyra-tiden och kom hem med solljuset stickande i ögonen.

Då hade vi dansat med besked till både Carola och Roxette.

Ostindiefararen är ett imponerande projekt som också gett Sverige mycket värdefull PR inte minst i Kina.

Såväl Lena Adelsohn som jag passade på tillfället att svinga oss upp i riggen för att se allt från ovan och lära oss mer om gågna tiders krävande segelkonst.

Stockholms skärgård en försommardag sittande längst ut på ett av råen och blickade rakt ner i sjön är en upplevelse man inte skall missa.


Bröllop skall firas…

19 juni 2010

STOCKHOLM: Dessa dagar går nu helt i det stora bröllopets tecken.

I går kväll var det regeringens förnämliga middag på Skeppsholmen följt av den magnifika föreställning som riksdagen gav till Victoria och Daniel och till oss alla som på olika sätt hade möjlighet att följa den.

TV-versionen var säkert inte sämre än det vi som satt i Konserthuset upplevde.

Jag tillhör faktiskt de inte så många som kan säga att jag var med på motsvarande föreställning – då på Operan – när Kungen och Drottningen gifte sig för 34 år sedan våren 1976.

Det var en fantastisk afton – men gårdagkvällens var i minst samma klass.

Och i eftermiddag bär det så av till Storkyrkan sedan Slottet och sedan… ett bröllop skall alltid firas med besked.


Interpellationer och festligheter

18 juni 2010

STOCKHOLM: I dag tar så de mer officiella festligheterna i samband med det stora bröllopet i Stockholm sin början.

Regeringen har först mottagning i Stadshuset och sedan middag för brudparet och alla gästerna på Skeppsholmen varefter riksdagen ger en festkonsert i Konserthuset.

Festligt, fullsatt och förhoppningsvis också lite folkligt.

Men innan allt detta tar sin början skall jag klara av ett antal interpellationsdebatter i riksdagen i en rad varierande utrikespolitiska ämnen.

Jag har förvånat mig över att oppositionspartierna – och speciellt deras s k ledande företrädare – varit så lama och passiva när det gäller interpellationer under mandatperioden.

Och det har i grunden varit beklagligt, eftersom dessa debatter ofta är viktiga när det gäller att klarlägga politiken i olika frågor.

Men nu har man således producerat några interpellationer i absolut elfte timmen, och dessa har alla buntats ihop till en debatt just i morgon förmiddag. Från publicitetssynvinkel är det kanske inte den allra mest optimala dagen, men den som lever får se.


Två att gratulera!

17 juni 2010

ST PETERSBURG: Snabbesök i metropolen vid Nevan, men en bra möjlighet till snabba uppföljande kontakter med en rad olika personer som jag träffade på under mina timmar på St Petersburg Economic Forum.

Och det blev en inte ointressant paneldebatt här om Ryssland, EU och moderniseringen.

Jag passade på att mitt i talet om ekonomisk kris för Europa också berätta om framgångar i vår nordliga del av vår världsdel.

Vid det Europeiska Rådets möte i Bryssel i dag har Island fått klartecken för att förhandla medlemskap i EU och Estland fått grönt ljus för att komma med i Euron vid årsskiftet.

Hjärtliga gratulationer till såväl Reykjavik som Tallinn!

Här blev det också ett bra möte med stadens guvernör Valentina Matvijenko om en del olika samarbetsprojekt vi har – och som vi dessutom lyckades föra en bit framåt.

En rundvandring på utställningarna hanns också med.

Anatoly Chubais visade en del av de produkter som redan börjat komma ut den stora ryska satsningen på nanoteknologi.

Till traditionerna vid mina besök i Ryssland hör också en längre intervju med populära radiostationen Echo Moskvy – så också i dag.

Men nu bär det tillbaka längs Finska Viken och över Ålands Hav.


Till staden vid Nevan

17 juni 2010

STOCKHOLM: Denna morgon bär det så åter av till Ryssland – i detta fall till St Petersburg och de ekonomiska diskussionerna där.

Jag tror att det är mitt elfte besök i detta land som utrikesminister.

Men det är viktigt att komma dit med jämna mellanrum för att mer direkta känna atmosfären i yttre och inre diskussioner om den ryska framtiden. Att det har betydelse för oss behöver knappast påpekas.

Inte minst handlar det just nu om den s k moderniseringsdebatten – vad kommer ytterst att komma ut ur denna?

Att Ryssland behöver modernisering är uppenbart för alla och envar – inte minst för president Medvedev.

Nu skall jag moderera en diskussion i eftermiddag med – från rysk sida – bl a ekonomiministern Elvira Nabiullina och företagarna Anatoly Chubais, Viktor Vekselberg och Alexey Mordashov om förutsättningarna för fördjupat ekonomiskt samarbete mellan EU och Ryssland.

Meningen var att jag där också skulle träffat min kollega Sergey Lavrov, men han har nu tvingats stanna kvar i Moskva med anledning av olika inträffade händelser. Det är nog inte så svårt att gissa vad det handlar om.

Förhoppningsvis träffar jag dock stadens borgmästare Matvijenko för att diskutera olika samarbetsprojekt som vi har med staden.

Det handlar bl a projektet med en svensk handelshögskola i staden – ett projekt som var uppe när vi träffade premiärminister Putin i Moskva för några månader sedan.

Och samtidigt som jag är i staden vid Nevan och diskuterar mer östliga ekonomiska perspektiv är Fredrik Reinfeldt i Bryssel på toppmöte för att diskutera hur vi skall ta itu med reformunderskottet i en del av de europeiska ekonomierna under kommande år.

I DN och Financial Times lägger Fredrik och David ut texten om behovet av långsiktiga reformer i den europeiska ekonomin.

Staden vid Nevan ligger inte så långt bort, så jag är tillbaka i staden där Mälaren och Saltsjön möts i kväll.


Internet och Fergana

16 juni 2010

STOCKHOLM: En intensiv dag med seminariet om friheten och Internet i centrum, men i sedvanlig ordning också åtskilligt annat.

När vi träffade de fåtaliga media som intresserar sig för dessa frågor – det kommer att vara annorlunda om några år! – var FN-rapportören Frank la Rue närmast entusiastisk över dagens diskussioner.

Och det var också stämningen på kvällens middag med alla deltagare på UD.

De kom från olika kulturer – diplomater, MR-aktivister och Internet-specialister – men fann varandra i en gemensam strävan. Och om de alla ser Stockholm sin sin naturliga replipunkt framöver har vi all anledning att vara nöjda.

Frågorna kommer att bli allt viktigare.

Men till dagens frågor har också hört utvecklingen kring staden Osh i Fergana-dalen.

Uppgifterna är minst sagt osäkra, men olika media anger nu siffror på fler än tusen döda och fler än hundra tusen människor på flykt.

Det handlar om en mänsklig katastrof som riskerar att få katastrofala också politiska konsekvenser.

Den bördiga Fergana-dalen är något av ett turbo-Balkan i Centralasien med gränser dragna av Stalin utan annan logik än att dela för att kunna härska.

Och det är i ett av områdets skärningspunkter som våldet nu blommat ut – allt en konsekvens av osäkerheten i den kirgisiska huvudstaden Bishkek och spelet inför folkomröstningen om den nya författningen om tio dagar.

Nu riktas blickarna främst mot möjligheterna för OSCE att agera. Jag talade i eftermiddag med vår ambassadör där Veronika Bard-Bringeus om vad som kan göras. Mycket beror på hur säkerhetsläget kommer att utvecklas.

EU:s särskilde representant Pierre Morel är på plats och vi väntar på hans rekommendationer. Och vi är självklart beredda att på det humanitära området göra de snabba insatser som vi har ett betydande anseende för.

Så det var en dag med en kombination av framtidens utmaningar – friheten på nätet – och gamla etniska och nationella motsättningar.

Inte otypiskt.

I morgon bär det av till staden vid den innersta delen av Finska Viken – till St Petersburg för för att leda en diskussion på stora St Petersburg Economic Forum där om näringslivsrelationerna mellan Ryssland och Europeiska Unionen.