Stärka demokratins nätverk

30 juni 2011

VILNIUS: Sent i går kväll kom jag hit och det blev omedelbart samtal med de som verkligen kan inte minst situationen i delar av arabvärlden.

Det finns demokratiaktivister som i frågor som dessa har nätverk som diplomatin ibland bara kan drömma om. Och jag är här i Vilnius inte minst för att tala med, lyssna på och ge stöd till dem.

På plats finns sedan någon dag tillbaka vår demokratiambassadör Maria Leissner. Hon märks, syns och lyssnas på i sammanhang som dessa.

Och i går var också Maud Olofsson här och medverkade i diskussionen om hur vi skall stärka kvinnornas ställning också i sammanhang som dessa.

Strax börjar min dag med frukost med bl a Hillary Clinton. Hon kom hit ett antal timmar tidigare än vad jag gjorde i går.

Och sedan fortsätter dagen med diskussioner om vad vi praktiskt och konkret kan göra för att stödja demokratiaktivister i olika länder. Det kan handla om grannlandet Vitryssland, och det kan handla om avlägsna Burma.

Sent i kväll räknar jag med att vara tillbaka i Stockholm igen.


Demokratisk gemenskap i Vilnius

30 juni 2011

STOCKHOLM: Efter regeringssammanträde och en del annan styr jag senare i dag kursen mot Vilnius i Litauen och ministermötet där i kväll och i morgon i Community of Democracies.

Här samlas demokratiska länder för att diskutera hur vi på olika sätt kan stärka demokratin i olika delar av världen.

Förra sommaren möttes vi i Krakow i Polen, men nu är det Litauen som har ordförandeskapet innan Mongoliet tar över uppgiften.

Mötet i Krakow för ett år sedan var praktiskt och bra, och det finns ingen anledning att tro att det blir annorlunda i Vilnius.

Nu kommer med all säkerhet utvecklingen i arabvärlden att stå i fokus.

Hur kan vi bäst hjälpa dessa länder att bygga stabila och fungerande demokratiska politiska system?

Det finns åtskilliga uppslag, och det är av stort värde att kunna utbyta erfarenheter.

En stor delegation av syriska oppositionsföreträdare kommer att finnas på plats.

Men alldeles självklart kommer också situationen i Vitryssland att uppmärksammas.

Från Vilnius är det inte långt till Minsk.

USA:s Hillary Clinton och EU:s Catherine Ashton tillhör alla de övriga som kommer att finnas på plats i Vilnius. Så det kommer säkert att finnas åtskilligt annat att tala om också.


Emiraten till Söderarm

29 juni 2011

STOCKHOLM: Nu har sommarvärmen alldeles definitivt kommit till Stockholm – sedan återstår det att se hur länge det varar.

I går kväll kryssade vi genom grynnor och skär ut mot Söderarm i den allra yttersta delen av Stockholms norra skärgård med Förenade Arabemiratens utrikesminister.

Och avnjöt en middag där ute medan Ålands-, Åbo- och kryssningsfartyg gled förbi på sin färd ut ur svenska vatten och mot sina nya destinationer.

Här var det tidigare landstigningsförbud, skyddsområde och tätt mellan kanonerna.

Nu tror jag bara det är några gamla pjäser från andra världskrigets planer att här stänga tillträdet till Bottenhavet som fortfarande finns kvar.

Kallakrigsdecenniernas alla kanoner är borta – imponerande som de var. Det är snart ett decennium sedan de sista skotten sköts från det tunga batteriet på öarna kring Söderarm.

Vi lever i ett nytt och bättre Europa.

Men kvällens diskussioner – som fortsatte i dag på förmiddagen handlade mindre om den stora omvandling som skett i Europa än om den stora omvandling som håller på att ske i arabvärlden.

Flygplan från Sverige och Förenade Arabemiraten flyger nu tillsammans under Nato-kommando som stöd för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1973 om Libyen.

Vem hade för bara något år sedan kunnat föreställa sig det? Knappast jag.

Vart utvecklingen där är på väg vet vi inte, men att det kommer att behövas ett betydande internationellt engagemang också efter det att Khaddafi tvingats bort råder det ingen tvekan om. Farorna är inte så få.

Med Abu Dhabi som utgångspunkt känns självfallet Iran nära.

Och då handlar det mindre om möjliga nukleära ambitioner.

Man fruktar klassiska persiska ambitioner i det område som man ju är en del av. Och man fruktar att spänningslinjen mellan shia och sunni i islam blir en konfliktlinje som manipuleras rakt genom existerande stater med alla de konsekvenser detta för med sig.

Då är det viktigt att också Europa finns närvarande i detta område. Det räcker inte med bara USA:s militära makt. Det krävs också EU:s politiska och ekonomiska närvaro.

Vi diskuterade om det är möjligt att bryta de låsningar som hitintills blockerat möjligheterna till ett frihandelsavtal mellan EU och Gulf-staterna. Att det också skulle ha politisk betydelse var vi eniga om.

I Emiraten bor i dag ca 3.000 svenskar och där finns ca 200 svenska företag etablerade. Ca 75.000 svenska turister kom på besök förra året – de flesta av dem till Dubai.

Med Maud Olofsson undertecknade Sheik Abdullah ett avtal om fördjupat samarbete om förnybar energi.

Man är förvisso en viktig oljeproducent, men vet att de dagarna kommer att ta slut, och håller nu på att bli en global knutpunkt när det gäller viktiga satsningar på förnybar energi.

Och här ligger ett fördjupat samarbete alldeles uppenbart i vårt gemensamma intresse.


Sommaren är här

28 juni 2011

STOCKHOLM: Åter bakom skrivbordet i mitt tämligen magnifika tjänsteum i Arvfurstens Palats vid Gustaf Adols torg i Stockholm.

Ute är det sommar så det räcker och kunde bli över – när sommaren slår till i Sverige så gör den det ofta med besked. Och det finns sannerligen ingen anledning att klaga över den saken.

I kväll blir det utflykt och middag med Förenade Arabemiratens utrikesminister Sheik Abdullah någonstans i de yttre delarna av Stockholms skärgård. Få saker kan vara vackrare.

Och vi kommer förvisso att ha mycket att prata om.

Annars närmar sig sommaren och jag satt ett tag och diskuterade med Fredrik Reinfeldt olika utmaningar på det utrikespolitiska området som kan komma att växa under de kommande sommarveckorna.

Situationen i Syrien kan mycket väl komma att förvärras ytterligare, och det finns också all anledning att noga följa vad som kan komma att ske i Vitryssland. På olika sätt är vi påtagligt berörda i bägge fallen.

Och därtill kommer självfallet situationen i Grekland. Det är myket viktigt att det blir påtaglig och tydlig politisk uppbackning i landet för det saneringsprogram som ju alldeles uppenbart är en nödvändighet.

Mycket av publiciteten kring Grekland i dag är ju tämligen pessimistisk.

Så må det vara i det kortare perspektivet. Men i det längre perspektivet finns det ingen mer fundamental anledning att tro att Grekland inte skulle kunna skaffa sig en konkurrenskraftig och stark ekonomi.

Även den sentida europeiska historien är fylld av exempel på nationer som tagit sig själva i kragen och efter ett tag faktiskt lyckats över förväntan.

Vi skulle t o m kunna anföra Sverige efter vår kris i början av 1990-talet – djup, men inte fullt lika djup – som exempel på detta.

Men det som krävs är en fast politisk vilja att göra det som måste göras.

Greklands utmaning är att man har en omedelbar underskotts- och skuldutmaning som är mycket betydande, och att man därtill har en mer långsiktig utmaning vad gäller konkurrenskraft som inte är mindre betydande.

Och löser man inte den senare är det mycket svårt att se att det finns någon ordnad utväg ur den förra – och den kommer so oder so att bli påtagligt besvärlig.

Till detta kommer självfallet det faktum att man sedan en lång tid tillbaka haft en kultur i sitt politiska system som inte velat se problemen – och som aktivt drivit utvecklingen i en riktning som snarare fördjupat dem.

Just nu hoppas vi självklart att premiärminister Papandreou skall ha kraften att ta sitt land genom denna storm.


Magiska Ale stenar

27 juni 2011

HELSINGBORG: Så är det slut på min lilla midsommartur runt den svenska kusten – med sina avstickare till Danmark för att sätta lite extra krydda på det hela.

Tidigt i dag på morgonen passerade jag Ale stenar vid Kåseberga på den skånska sydkusten.

Att en vacker sommardag stå uppe vid detta magnifika minne av en mycket fjärran tid tillhör vårt lands vackraste upplevelser.

Men nu passerade vi förbi i gryningen när morgonens dis och dimma just höll på att brytas genom av solen, och platsen gav då ett om möjligt än mer magiskt intryck.

Därifrån bar det vidare till kort stopp i Dragör för att inhandla och läsa danska tidningar, och sedan vidare förbi broar, flygplan, vindkraftverk och fartyg hit till Helsingborg som avslutning på denna resa.

I Stockholm har Fredrik Reinfeldt denna dag tagit emot Finlands nya statsminister Jyrki Katainen på det sätt som är brukligt när vi byter regeringar i våra respektive länder.

De känner varandra väl som två moderata partiledare i två varandra mycket närstående länder.

Och i morgon bitti finns även jag på plats i regeringskansliet i Stockholm.

På mitt program för tisdagen står bl a inledningen av ett besök av Förenade Arabemiratens utrikesminister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Han kommer närmast från dagar i Indien och Afghanistan.

Vi sågs ganska nyligen i samband med en diskussion om läget i Mellersta Östern – och alldeles säkert kommer vi att fortsätta den diskussionen i morgon kväll.


Minne av det som var

26 juni 2011

SIMRISHAMN: Dagen kom till större delen att ägnas åt att besöka den gamla danska fästningsön Christiansö mitt ute i Östersjön en bit norr om Bornholm.

Här byggde Danmark med början 1684 en flottbas sedan man förlorat de numera sydliga svenska provinserna, och numera hålls ön levande inte minst för att – som det heter i broschyren – ”fortelle eftertiden om den danske flådes storhetstid”.

Charmerande att besöka är ön förvisso, och som historiskt minnesmärke av tider av bittra konflikter i norra Europa både spännande och intressant.

Men nu är jag dock tilbaka på svensk botten.


Längs kusten

25 juni 2011

KALMAR: Efter midsommarafton i Stockholms skärgård har jag under dagen rört mig båtledes ner längs Östersjö-kusten och hamnat i klassiska Kalmar för aftonen.

Landsort, Hävringe, Fyrudden, Simpnäs, Blå Jungfrun, Mönsterås och andra välkända landmärken har passerats i omväxlande regn och sol. Svenskt sommarväder av relativt känt snitt.

EU-toppmötet i Bryssel avlöpte i stort som väntat, men mötet underströk på nytt hur viktigt att det är att vi aktivt värnar det öppna Europa vi strävar efter.

Det finns de som vill sätta gränser för vårt Europa, och det finns de som i alla fall då och då vill sätta upp gränser inom vårt Europa. Kanske populärt för stunden, men starkt skadligt för framtiden.

Och därför var det viktigt att Sveriges röst var tydligt också i dessa frågor i diskussionerna i Bryssel.