Till vackra Bled

31 augusti 2008

I dag bär det så av för ett snabbt besök i Slovenien och Bled Strategic Forum.

Med lite varierande teman har dessa möten i vackra Bled under de senaste åren utvecklats till en intressant mötesplats med fokus inte bara på Balkan utan på de östligare delarna av vårt Europa i stort.

I år var det tanken att tyngdpunkten i debatten skulle ligga på klimat- och energipolitiken. Att den representerar en av de närmaste årens största utmaningar vet vi alla.

Men så kom kriget i Kaukasus och det måste självfallet ha sin plats i programmet också.

Och det kriget ledde också till morgondagens europeiska toppmöte i Bryssel.

Så det blir ett rätt kort besök i Bled – fokuserat kring diskussioner om kriget i Kaukasien och dess konsekvenser – innan det bär vidare till Bryssel och de viktiga diskussionerna där.


Lugnare lördag

30 augusti 2008

Faktiskt en lite lugnare dag. Tid att sortera igenom papper, tankar och planer inför kommande dagar och veckor.

Nyheterna meddelar att Hugo Chavez förklarat att Venezuela helt och fullt stöder Rysslands politik när det gäller att erkänna Sydossetien och Abchazien.

Föga överraskande.

Varför bröderna Castro i Havanna ännu inte hörts av i frågan har jag inget bra svar på.

Men jag är lika övertygad om att de kommer som att det sedan inte blir så många fler.


Ytterligare en dag med Georgien

29 augusti 2008

Det blev en dag också fortsatt dominerad av krisen om kriget mellan Ryssland och Georgien.

Jag satte stort värde på att Georgiens utrikesminister Eka Thekeshelashvili tog sig tiden att komma till Stockholm för diskussioner.

På Gustav Adolfs torg vajade EU:s, Georgiens och Sveriges flaggor tillsammans.

Och vi var eniga om att det viktigaste inför måndagens möte i Bryssel är att på olika sätt ge stöd till Georgien. Jag berättade om de olika initiativ jag diskuterar med mina olika kollegor dessa dagar.

Och det var också dessa frågor som kom att diskutera vår gemensamma välbesökta pressträff.

Hur sedan relationerna med Ryssland kommer att utvecklas under tiden avgörs i allt väsentligt av Rysslands eget agerande. Att det bara kan fortsätta som förr är av lätt insedda skäl knappast aktuellt.

Till mina besökare denna dag hörde också OSCE:s högkommissionär för minoritetsfrågor Knut Vollebaeck.

Förutom att vi är gamla vänner – Knut har en bakgrund bl a som norsk utrikesminister – fanns det all anledning att diskutera de olika frågor som aktualiserats av det pågående kriget.

I sin egenskap nu har han gjort mycket klart att skyddet för minoriteter inte får göras till en förevändning för att blanda sig i andra länders inre angelägenheter – och allra minst genom att begå militär aggression.

Betydelsen av detta kan knappast nog understrykas.

Men vi diskuterade också utmaningar i andra områden. Hans kontor har sedan lång tid varit engagerat i situationen på Krim och det finns all anledning att aktivera det arbetet ytterligare. Och vi hann dessutom med en diskussion om vissa av de alltid aktuella frågorna på Balkan.

Att telefonen gått varm under dagen säger sig självt – även om tiden varit knapp.

Jag har hunnit med att tala med min norske kollega Jonas Gahr Störe, Polens utrikesminister Radek Sikorski liksom Storbritanniens dito David Miliband. Den europeiska enigheten är av yttersta vikt i dagar som dessa.

Och mitt i allt detta hanns det också med en ganska grundlig genomgång av tankarna bakom den stora revision av Frankrikes försvars- och säkerhetspolitik som nyligen genomförts. Ett imponerande arbete av stor också europeisk betydelse.

Men nu blir det – trots allt – fredagkväll med familjen.

Om telefonen slutar ringa…


Fredag mitt i krisen

29 augusti 2008

Snart bär det av till EU-nämndens sammanträde i riksdagen.

Ursprungligen skulle jag informera om kommande helgs informella utrikesministermöte i Avignon i södra Frankrike, men nu kommer det också att handla om måndagens extra toppmöte i Bryssel.

Det är viktigt också med information till riksdagen i situationer som dessa.

Det var därför vi också hade ett sammanträde med utrikesnämnden. Och på tisdag nästa vecka har jag begärt tid för en särskild information till riksdagen om krisen och dess konsekvenser.

På CNN rullar nu Barak Obamas stora anförande borta i Denver.

Amerikansk retorik om den amerikanska drömmen i bästa amerikanska stil – men också ett försök att ge viss substans till politiken. Och att dra gränslinjerna till John McCain.

Utrikespolitiken spelade en mindre framträdande roll i talet – även om Irak, Georgien, Ryssland, Afghanistan och Iran flimrade förbi.

Det är nog inte osannolikt att det blir mer av den varan från John McCain i St Paul nästa vecka.

Efter EU-nämnden blir det för min del dels möte med Francois Heisbourg som kommit från Paris för att mer i detalj presentera den stora säkerhetspolitiska översyn som nyligen presenterats och successivt kommer att börja att genomföras.

Och därefter träffar jag Georgiens utrikesminister Eka Tkeshelashvili som kommit till Strockholm på snabbesök för att diskutera situationen.

Vi har en del att diskutera. Och alldeles självklart har vi en gemensam pressträff efter vårt möte på UD i eftermiddag.

Men dessutom blir det alldeles säkert fortsatta telefonkontakter med europeiska kollegor inför måndagens toppmöte.


Tur och retur Paris

28 augusti 2008

Det är krisen kring Georgien och Ryssland som fortsatt att dominera min dag.

Det blev snabbt flyg tur och retur Paris för samtal inför måndagens toppmöte och ett anförande inför de från hela världen församlade franska ambassadörerna.

Och deras frågor efteråt handlade enbart om synen på Ryssland och hur den Europeiska Unionen nu skall hantera situationen.

Vi hade konstruktiva och bra samtal med såväl utrikesminister Kouchner som presidentrådgivaren Levitte om uppläggningen inför måndagens möte i Bryssel.

Samsynen är stark.

Mötet på måndag är självklart viktigt, men det är samtidigt viktigt att se politiken i det lite längre perspektivet.

Vi måste ställa mycket bestämda krav på Ryssland att fullt ut acceptera de sex punkterna. Och vi måste vara beredda att ge ett tydligt politiskt och ekonomiskt stöd till Georgien.

Och detta kommer att dominera de närmaste månaderna.

Samtidigt håller den den ryska retoriken tydligen på att alldeles spåra ur.

I CNN säger Vladimir Putin att det var USA som hittade på hela kriget av inrikespolitiska skäl. Och Rysslands utrikesminister lär ha sagt att Frankrikes utrikesminister har en ”sjuk hjärna”.

Ur sådan retorik kan föga gott komma.

Tillbaka i Stockholm bar det omedelbart av till den stora mottagningen för UD:s personal. Många trevliga samtal inte minst med dem som lämnat den mer aktiva tjänsten men fortfarande håller nära kontakt.

Samtidigt fortsatta telefonkontakterna – bl a med Tallinn inför det möte som hålls där i kväll mellan de baltiska och den polske presidenten. Nära kontakt är viktigt.

Och i morgon fortsätter det på samma sätt.

Då kommer bl a Georgiens utrikesminister Eka Theshelashvili till Sverige på snabbesök.


Inför omvärlden

27 augusti 2008

Intresset för vad Sverige har att säga om den europeiska situationen just nu förefaller att vara relativt stort.

Denna intervju med mig i torsdagens Financial Times är ett av åtskilliga uttryck för detta.


Onsdag i den europeiska krisen

27 augusti 2008

Dagen har inneburit många diskussioner om bakgrunden till och konsekvenserna av Ryssland överraskande steg i går att formellt erkänna Sydossetien och Abkasien som självständiga stater.

Att man ville hota med denna möjlighet var ingen nyhet – men däremot att man var beredd att ta steget fullt ut.

Det är inte lätt att hitta någon som ser en mer genomtänkt strategi i detta beslut. De flesta ser i stället en rysk politik styrd av stundens känslor, möjligheter och instinkter.

Och på sitt sätt är det än mer illavarslande än om det handlade om en genomtänkt och tydlig strategi.

Notabelt är att det även i ryska media finns antydningar till tvivel om riktigheten i det steg som togs. Och på sina håll också ett rätt kritiskt ifrågasättande av politiken i stort.

Den politiska kommentatorn Yulia Latynina i den oberoende – och populära – radiostationen Ekho Moskvy drar sig inte för att göra jämförelser mellan vad som hänt nu och det som skedde från tysk sida gentemot dåvarande Tjeckoslovakien 1938.

It is just as absurd to claim that this was a war to defend South Ossetia as it is to say Germany was defending the rights of oppressed ethnic Germans in Sudetenland in 1938.”

Förvisso. Och lika oacceptabelt agerande i bägge fallen.

För den ryska ledningen blir nu uppgiften att försöka att trumma upp support för dessa två kvasi-stater varhelst ett sådant stöd kan fås.

Närmast i ansträngningarna står staterna i Shanghai Cooperation Council när dessa nu träffas för toppmöte i Dushanbe i Tajikistan.

Men Kina kommer alldeles säkert inte att ställa upp. Det skall bli intressant att se reaktionen hos övriga.

I dag har jag haft informellt besök av Lettlands utrikesminister Maris Riekstins för att diskutera situationen. Men det har också blivit långa telefonsamtal med bl a Georgiens premiärminister, Ukrainas vice premiärminister och Turkiets utrikesminister.

Tidigt i morgon bitti bär det av till Paris för möten såväl på Quai d’Orsay som i Elysée-palatset inför måndagens toppmöte i Bryssel – förutom anförande inför Frankrikes ambassadörer från världens alla hörn samlade för överläggningar.

Men sedan bär det snabbt hemåt igen för sedvanlig stor sommarmottagning för utrikesförvaltningens personal på Nordiska Muséet i Stockholm.