Och Torsdag?

31 januari 2007

Vad gör jag då i morgon när jag kommit hem?

Jo, torsdagar i Sverige är alltid regeringssammanträde och s k allmän beredning i Rosenbad. Sjunde våningen.

Men sedan väntar några snabba möten på UD. Besöket i Kosovo i går måste t ex följas upp på olika sätt.

Och vår ambassadör i Moskva Johan Molander kommer förbi. Det finns alltid saker att tala om i den riktningen.

Annars är det konferens med den moderata riksdagsgruppen ute på Lidingö. Jag har syndat – det var alldeles för länge jag hade tid att gå på dess sammanträde. Och det är nyttigt.

Men en del telefonsamtal med utrikesministerkollegor blir det också.

På fredag kommer president Ahtisaaris förslag om Kosovo. Samma dag har den s k kvartetten om Mellersta Östern möte på ministernivå i Washington. Och samma dag kommer i Paris den internationella expertpanelens rapport om klimatfrågor.

Så det finns att göra.


Wien och Hemligheter

31 januari 2007

Sitter på flyglatsen i Wien och väntar på anslutningsplanet tillbaka till Stockholm.

Och det har förvisso varit en både intensiv, nyttig och spännande dag nere i Kosovo. Utrikespolitik kräver närvaro på de platser det handlar om – och just kommer det att bli mycket Kosovo.

Ser att Ekot hemma noterar att jag är mycket mer öppen också med hemlig information till EU-nämndens ledamöter än vad som gällde under den tidigare regeringen.

Och det är väl bra. Jag vill vara så öppen som möjligt mot riksdagen – även i de frågor som måste vara hemliga ett tag.

Vad är då det, frågar man sig kanske?

Jo, mer exakta förhandlingspositioner som vi kommer att inte, men som vi kanske inte vill att andra skall känna till  varje enstaka element i. Och kanske bedömningar av de positioner vi tror att andra kommer att ta och hur det kan hanteras.

Men den hemligstämpeln är ganska tidsbegränsad. Av lätt insedda skäl.

Jag kommer att fortsätta att vara öppen i min information till EU-nämnden. Jag tror det är bra för riksdagen och vårt politiska system.

Och till öppenheten hör förvisso också denna lilla blogg.


Kosovo och TV4

30 januari 2007

Nu flyger jag iväg till Kosovo – och kommer tillbaka till Stockholm sent i morgon kväll.

I TV4 för man stort liv om att inte alla mina optioner i Legg Mason skulle vara redovisade för statsrådsberedningen.

Vi får väl utreda den saken. Rätt redovisat skall vara rätt redovisat, och finns det någon ofullständighet måste det självfallet rättas till.


Somalia och svenska medborgare

30 januari 2007

Jag har just kommit tillbaka till UD från lite olika interpellationsdebatter i riksdagen – plus en del media.

Viktigast var en interpellation om Somalia från den flitige vänsterpartisten Hans Linde. Han och jag har inte samma bedömningar av allt – långt därifrån – men det var bra att han gav en möjlighet till diskussion och dialog i riksdagen om detta.

Därför kan det finnas anledning att här återge vad jag sade i replik till Hans Linde om uppgifterna om att svenska medborgare skulle ha tillfångatagits, skadats eller t o m dödats under striderna där nere:

Vi har på olika kanaler nåtts av olika informationer som tyder på att svenska medborgare varit inblandade i strider eller t o m dödats i Somalia.

Låt mig mot bakgrund av detta säga följande.

Vårt avståndstagande från terrorism och all verksamhet med anknytning till terrorism är entydigt.

Utan att på något sätt ta ställning till vad som hänt eller inte hänt i dessa fall – om det vet vi alldeles för lite – vill jag med visst eftertryck säga att svenskt medborgarskap inte ger någon frisedel till att delta i eller planera terroristiska handlingar i andra delar av världen.

Det vi faktiskt vet om svenska medborgare som dödats, fängslats eller varit inblandade i strider är dessvärre mycket lite. Och därför har vi på alla de sätt vi kan sökt information.

Vi har varit i kontakt med etiopiska, kenyanska, somaliska och amerikanska myndigheter. Vi har ställt konkreta frågor om konkreta fall.

Enligt uppgifter vi fått från USA har två svenska pass upphittats av etiopiska trupper i anslutning till den plats som attackerades av USA för någon månad sedan, men vi har inte fått den bekräftelse eller ytterligare information som vi efterlyst inte minst från de etiopiska myndigheterna.

Enligt uppgift från en talesman från den somaliska övergångsregeringen har svenska medborgare dödats i strider. Enligt dessa uppgifter har de varit stridande på den islamistiska sidan. Men vi saknar möjligheter att verifiera det som sagts.

Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att söka klarhet i dessa frågor. Det gäller också de omständigheter under vilka stridshandlingar skett och personer möjligen kommit till skada eller t o m omkommit. Stämmer uppgifterna om svenska medborgare som fängslats kommer vi självklart att försöka att etablera kontakt med dessa.

Så sade jag. Ingen verkade tycka att detta var särskilt intressant. Efteråt var media enbart intresserade av den fortsatta politiska debatten om de olika företag jag förr suttit i styrelsen för.

Så är det i dagens Sverige.


Heja Olle Wästberg!

30 januari 2007

BBC News ser jag att Olle Wästberg på Svenska Institutet nu skall öppna en virtuell svensk ambassad i Second Life.

Nå, det är visserligen utrikesministern som har ansvaret för att öppna eller stänga ambassader, men i det här fallet ger jag Olle klart grönt ljus för projektet.

Second Life är en spännande utveckling av den virtuella världen. Ett land som vill visa att det i alla fall har ambitionen att vara på framkanten av utvecklingen måste självfallet vara med.

Sedan kan man bara hoppas att Olle Wästberg bjuder mig på invigningen av Sveriges Ambassad till framtiden.


Terrorismens Elände

29 januari 2007

Det var nästan ett år sedan senast, men nu har Israel igen drabbats av ett terroristattentat, denna gång mot ett bageri i Eilath nere vid Röda Havet. oskyldiga personer dödades.

Minst tre oskyldiga människor dödades.

Som utrikesminister var det rätt naturligt att jag mitt i alla annat under dagen gjorde ett uttalande:

– Jag fördömer dagens terroristattack i Eilat i Israel. Våld som riktas mot civila är helt oacceptabelt.

– De interna stridigheterna mellan palestinska grupper skördar allt fler offer. Därför måste de palestinska ledarna ta sitt ansvar och skyndsamt se till att lösa krisen med fredliga medel.

– Det tilltagande våldet försvårar ansträngningarna att återuppta fredsförhandlingar.

Och det tyska ordförandeskapet i Europeiska Unionen gjorde också ett mycket tydligt uttalande:

The Presidency of the European Union condemns in the strongest terms the suicide attack perpetrated on 29 January in Eilat where three people were killed and many others wounded.

It offers condolences to the families of the victims and its sympathy to the injured. Such attacks are aimed at innocent civilians with the goal of derailing the peace process.

Ett bra uttalande i Europas namn.

Om bakgrund till och konsekvenser av attentatet vet vi ännu för lite. Tre olika palestinska grupper – varav en med anknytning till Fatah – har tagit på sig ansvaret för attacken.

Det är dessvärre inte alla som har intresse av fred – men desto viktigare att alla de som verkligen har det trotsar motståndet och försöker att finna vägar till den fred som den stora majoriteten av israeler och palestinier faktiskt vill ha.


Att Lära Av Japan

29 januari 2007

Just varit och talat på seminariet om våra förbindelser med Japan. Och dessutom lyssnat.

Det är Sweden-Japan Foundation i samarbete med UD som vill sätta lite mer fokus på våra relationer och dess betydelse.

Och det har de alldeles rätt i.

I slutet av mars blir det svenskt statsbesök i Japan och med på det följer såväl socialminister Göran Hägglund som jag själv.

För det finns det starka skäl. Förutom att vara en imponerande ekonomi och en viktig också säkerhetspolitisk aktör såväl i Östasien som vidare är Japan ett samhälle som står inför framtidsutmaningar som vi förr eller senare också måste hantera.

En tilltagande energiknapphet. Ett åldrande samhälle. Och nödvändigheten av en allt mer innovationsorienterad ekonomi.

På dessa och andra områden tror jag vi har mycket att lära av Japan. Och till det skall så läggas modern miljöteknologi. Jättestaden Tokyo är en jättestad där luften varit ren sedan många år tillbaka.

Utrikes förbindelser är inte bara att tala om för världen att Sverige är bäst på allt.

I tilltagande drag är det att lära av andras erfarenheter.