Kväll i Istanbul

31 maj 2012

ISTANBUL: Just när det började regna lämnade jag Stockholm för art flyga hit för middag i kväll och den stora konferensen om Somalia här i morgon.

Det var ju i London i februari som vi skisserade en mer ambitiös internationell ansats för att ge detta härjade och söndrade land en möjlighet till ny start efter det att den nuvarande s k övergångsregeringens mandat löper ut i augusti.

Här är det naturligt att också utvecklingen i Syrien står i fokus.

Jag noterade att medan Turkiet gjort nummer av att man utvisat syriska diplomater förefaller detta enbart gälla Ankara men inte Istanbul och samtidigt bibehåller landet sin diplomatiska närvaro i Syriens näst största stad Aleppo.

Och förmodligen är detta klok politik. Vi har ett intresse av att kunna följa utvecklingen inte minst i Aleppo.

Men nu blir det middag med diskussioner främst om Somalia och utvecklingen i Afrika.


Ännu en arbetsdag i Stockholm

30 maj 2012

STOCKHOLM: Ännu en välbehövlig och bra arbetsdag bakom skrivbordet i Stockholm.

Och den gav mig möjlighet att ta tag i en rad olika frågor som måste avgöras.

Mitt i det hela vann jag dock också med ett samtal med vår kommissionär Cecilia Malmström mellan alla hennes olika sammanträden nere i Bryssel.

Det blir alltför sällan, och vi var ense om att vi måste ses snart för att diskutera vart vårt Europa är på väg.

De ekonomiska utmaningarna påverkar ju våra respektive politiska utmaningar på ett påtagligt sätt.

Utanför UD stod ett litet tag i dag ett tiotal syriska demonstranter som ville att vi skulle stänga den syriska ambassaden.

Vi resonerade om den saken ett tag, och jag förklarade att det ju för vår del i första rummet handlar möjligheten att ha ögon och öron i Damaskus så länge det är möjligt.

Och vikten av det underströk ju också Kofi Annan när han lämnade den syriska huvudstaden efter sina samtal där.

Under dagen tror jag dessutom vi lyckades skapa klarhet i historiken med amerikanska utrikesministrar i Stockholm under gångna år.

Det visade sig att vi haft ett tidigare bilateralt besök  och det var när Henry Kissinger var här i maj 1976. 

Han kom från Bonn och lämnade till Luxembourg under en månad när det i övrigt var mycket Damaskus i hans kalender. 

Det var nu 36 år sedan, och sedan dess har ingen amerikansk utrikesminister kommit hit på ett enbart bilateralt besök. 

Märkligt men sant.

Morgondagen torsdag inleds för min del i sedvanlig ordning med regeringssammanträde och allmän beredning.

Fredrik Reinfeldt är på toppmöte med Östersjö-staterna i gamla svenska Stralsund i norra Tyskland – i förbundskansler Angela Merkels egen valkrets.

Och det tillsammans med andra omständigheter innebär att jag på morgondagens sammanträde fungerar som statsminister, utrikesminister, försvarsminister, biståndsminister och handelsminister.

Vi får se vilka konsekvenser detta får…

Men långvarigt blir det hur som helst inte.

Senare på dagen lämnar jag Stockholm och då bär det av i riktning Istanbul och den internationella konferens där som följer upp den vi hade i London i februari om utvecklingen i Somalia.

Men det säger sig självt att det också finns mycket annat som man kan och bör diskutera i Istanbul i dessa dagar. 

 


Syrien och Afrika

29 maj 2012

STOCKHOLM: Även om temperaturen sjunkit någon grad förblir vädret försommarvackert, och i dag blev det dags att fram cykeln igen.

Möten har avlöst varandra om resor under den kommande veckan rörande olika delar av Afrika – problemen i Somalia men omså möjligheterna i Nigeria.

Jag var ju i Addis Ababa nyligen, och sade då att jag inom kort skall tillbaka till Afrika, och nästa vecka är det så dags för såväl lilla Benin för ett större möte och sedan stora Nigeria för olika bilaterala överläggningar.

Denna vecka är Anders Borg också i Afrika med besök i Sydafrika, Zambia och Tanzania. I det senare fallet handlar det om afrikanska utvecklingsbankens årsmöte i Arusha.

Och såväl hans resa denna vecka som min under nästa vecka kommer att fokusera just på Afrikas möjligheter.

Under dagen blev det på nytt viss diskussion med anledning av att London, Paris och Berlin utan något som helst samråd i EU-kretsen beslutade att utvisa kvarvarande syriska diplomater.

I en av dessa huvudstäder sades att beslutet föregåtts av samråd med ”våra partners”. 

Tackar. Vid tillfälle skall jag fråga dem hur de betraktar alla övriga länder inom EU. 

Nu var beslutet rätt enkelt för dessa länder eftersom de ju redan stängt sina ambassader i Damaskus. 

I efterhand kan man ju fråga sig varför de i den situationen låtit de syriska diplomaterna var kvar så länge i sina respektive huvudstäder.

Vi har ju haft ambitionen att så långt det är säkerhetsmässigt möjligt bibehålla en diplomatisk närvaro i Damaskus. 

Det entydiga besked vi hitintills fått av olika företrädare för oppositionen i landet har varit att de velat att vi skall vara kvar med våra ögon och våra öron. 

Och det har också givit oss informationer som vi annars inte skulle ha fått. 

Nu får vi värdera situationen på nytt. 

Och i motsats till vad en del andra gjort skall vi göra det i samråd med våra partners i EU. Jag har under dagen haft kontakt också med Catherine Ashton i frågan.

Nu tror jag dessvärre inte att just denna frågas hantering kommer att vara av någon avgörande betydelse. 

Viktiga – kanske t o m avgörande – är de slutsatser från sina samtal i Damaskus som jag utgår från att Kofi Annan nu omedelbart kommer att redovisa för säkerhetsrådet i New York.

Och alldeles självklart kommer dessa att ha den största betydelse för vårt fortsatta agerande. 


Avgörande dygn om Syrien

28 maj 2012

STOCKHOLM: Så avslutades denna arbetsdag med att jag intervjuades i BBC Word TV om den allt allvarligare situationen i Syrien och vad som kan göras.

Kofi Annan befinner sig i dag och i morgon i Damaskus, och han bär med sig starka och eniga budskap från världssamfundet.

De ansvariga för massakern i Houla måste identifieras  och hållas ansvariga, och våldet måste upphöra alldeles oavsett varifrån detta kommer.

Den brittiske utrikesministern William Hague var i Moskva i dag och samtalade med sin ryske kollega Sergey Lavrov. 

Och viktigt i vad de sade därefter var de starka fördömandena av vad som hänt och stödet för det som Kofi Annans samtal i Damaskus.

För BBC framhöll jag betydelsen av att så långt möjligt bibehålla enigheten i det internationella samfundet. Brister den än en gång kommer konsekvenserna att bli än mer allvarliga.

Förr eller senare – och just nu lutar det påtagligt mot förr – kommer frågan om konkreta åtgärder mot Syrien upp, och då kommer det att krävas beslut i FN:s säkerhetsråd.

Vad gäller sanktioner har vi ju nu kraftfulla sådana från EU och USA men inga alls med global kraft därutöver. Det säger sig självt att sådana skulle göra skillnad.

Och det är som ett minimum hög tid att fatta beslut om förbud för alla vapenleveranser till den syriska regimen.

De närmaste dagarnas utveckling blir mycket viktig för hur konflikten kommer att fortsätta att utvecklas. Alldeles säkert är Kofi Annan på denna punkt mycket tydlig i sina samtal i Damaskus.

Om det sedan kommer att räcka återstår att se. I ett kritiskt läge som detta gäller det att ta ett steg i taget.


Solig lunch

28 maj 2012

20120528-140915.jpg
STOCKHOLM: Det blev en solig och trevlig lunch med utrikesminister Roncagliolo om förbindelserna mellan Sverige och Peru ute på Skeppsholmen tidigare i dag.

Och i eftermiddag öppnar Peru åter sin ambassad här.

Men det blev också en bredare diskussion om de allt viktigare relationerna mellan EU och Latinamerika.

Vi hoppas att frihandelsavtalet med Peru och Colombia skall träda i kraft så snart som möjligt med de bättre förutsättningar för våra ekonomiska relationer som detta kommer att innebära.

Och vi talade om perspektiv såväl fram till det viktiga Rio Plus Tjugo-mötet i Rio de Janeiro i juni – där ju Sverige kommer att vara tungt representerat – som toppmötet mellan EU och Latinamerika i Santiago de Chile i januari nästa år.


Besök från Peru

27 maj 2012

STOCKHOLM: I morgon måndag ser jag fram mot att ta emot Perus utrikesminister Rafael Roncagliolo här i Stockholm.

Våra relationer med Peru är av gammalt datum, och själv hade jag möjlighet att besöka dess huvudstad Lima i samband med toppmötet där mellan EU och Latinamerika.

Och jag imponerades då av landets utveckling sedan jag, i annan egenskap, var där senast.

Nu stävar vi efter att ytterligare fördjupa relationerna med ett frihandelsavtal med EU. Och den saken kommer vi att diskutera.

Peru öppnar nu åter sin ambassad här i Stockholm, vilket visar den vikt de fäster vid relationen.

Till frågorna att följa under morgondagen hör alldeles självklart omröstning i ILO där ju Mona Sahlin är en stark kandidat. 

Jag har ägnat en hel del tid inte minst under de senaste dygnen åt den frågan.

Men viktig är också regeringsbildningen efter valen i Serbien.

Nu på söndagskvällen säger man mig att Boris Tadic kan acceptera att bli premiärminister under förutsättning att det finns tydlig enighet om villkoren för regeringsbildningen i övrigt.

Och det är en utveckling vi har all anledning att välkomna.


Säkerhetsrådet måste agera

27 maj 2012

STOCKHOLM: Massakern i Houla, som konfirmerats av FN:s observatörer, har åter satt situationen i Syrien i centrum för den internationella uppmärksamheten. 

När jag nu på eftermiddagen intervjuades i Al Jazzera poängterade jag vikten av att Kofi Annan nu omedelbart åker till Damaskus och att FN:s säkerhetsråd omedelbart därefter, och baserat på hans rapport, tar ställning till situationen.

Omedelbart måste vi ställa krav på att de skyldiga för massakern identifieras och ställs till svars. 

Det är fundamentalt. Och hur regimen reagerar på det kraven blir sedan av stor betydelse för fortsättningen.

Att frågan förs till FN:s säkerhetsråd är viktigt också för att söka bevara enigheten i det internationella samfundets reaktion. 

Skulle den spricka skulle vägen till det öppna och fullständiga inbördeskriget snabbt öppnas.

Ryssland och Kina har varit starka och tydliga i sina uttalande om stöd för Kofi Annan och hans sexpunktsplan. 

Och även de måste nu se hur dess möjligheter till framgång riskerar att fundamentalt undergrävas av det som FN:s egna observatörer rapporterar från bl a Houla.

Därför är det viktigt att säkerhetsrådet nu med nytt och förstärkt allvar fördömer våldet och prövar frågan om vägar framåt för att verkligen stoppa våldet och dödandet i Syrien.