Reykjavik och Abu Dhabi

31 oktober 2010

STOCKHOLM: Söndagkväll med lite utblick över också den kommande veckan från min utgångspunkt.

Det blir en nordisk början på veckan med ministermöte med EU:s s k Northern Dimension i Oslo på tisdag och möte med Nordiska Rådet i Reykjavik och utrikespolitisk debatt där under onsdagen.

Förutom möte med Rysslands Sergey Lavrov i onsdag innebär det två dygn av samvaro och överläggningar med mina nordiska kollegor.

Och vi har mycket att tala om.

Den s k Stoltenberg-processen av samarbete när det gäller olika delar av säkerhetspolitiken skall föras framåt. Vår ställning i de internationella finansiella instituitionerna kommer att förändras på ett eller annat sätt. Afghanistan och Mellersta Östern är frågor som angår oss alla.

På torsdag är jag tillbaka i Stockholm och då lägger vi fram den formella propositionen om vårt bidrag till ISAF-styrkorna i Afghanistan under 2011.

Riksdagen ger ju sitt mandat för ett år i taget, men rimligt är ju att det också finns ett perspektiv som syftar till lite längre framåt.

Men redan i morgon kommer det att bli åtskilligt Afghanistan för min del.

På förmiddagen träffar jag t ex vår nya Senior Civilian Representative i Mazar-e-Sharif Krister Bringeus för att höra hans inledande erfarenheter från arbetet med att etablera en mer politisk närvaro i landets nordligare delar.

På fredagen är det dock frågorna kring Mellersta Östern som tar över för min del.

Jag beger mig till Abu Dhabi för ett informellt möte som kommer att samla ett 20-tal utrikesministrar för öppna diskussioner om hur de olika frågorna i regionen kan föras framåt.

Kärnan är en grupp som fört samtal kring detta vid mer eller mindre återkommande middagar i New York eller Luxembourg, men nu blir det i den arabiska öknen som vi försöker att föra våra tankar vidare.

Så det blir en vecka som kommer att sträcka sig mellan lite kyligare Reykjavik och definitivt varmare Abu Dhabi.

 

 

 


Den ständiga terrorn

31 oktober 2010

STOCKHOLM: Söndag förmiddag och man får hoppas att det blir lite tid och möjlighet till frisk luft denna dag.

Terrorfrågorna gör sig åter påminta med de olika bombsändningarna från Yemen till USA och med en självmordsbombare på Taksim-platsen i Istanbul nu på förmiddagen.

I det förra fallet förefaller det att handla om ett sofistikerat försök av en sofistikerad terrororganisation – men som stoppades av ett sofistikerat underrättelsesamarbete.

Vårt Sverige må vara lugnare, men det är viktigt att vi håller uppe vår vaksamhet och beredskap mot det som på ett eller annat sätt skulle kunna drabba även oss. Det fanns solida skäl till att säkerhetspolisen för ett tag sedan talade om en hotbild som hade blivit allvarligare.

Och alldeles självklart har vi ett intresse av en väl fungerande nationell säkerhetstjänst och ett väl fungerande internationellt samarbete i dessa frågor.

 


Lördag med intervju

30 oktober 2010

STOCKHOLM: Helg och i alla fall lite avkoppling med familjen hemmavid.

Till det som inte hanns med i veckan som gick hörde den konferens som ju hade planerats i Paris om friheten och säkerheten på nätet. Initiativet kom från de franska och holländska utrikesministrarna.

Nu ledde omständigheterna till att konferensen sköts upp, men i detta ligger ju att det kommer att bli en ny möjlighet för detta möte lite längre fram.

Och det är ju alldeles utomordentligt.

Förutom arbete med de olika nordliga perspektiven blev det en del fortsatt arbete med Afghanistan dels inför det förslag vi hoppas kunna lägga fram för riksdagen på torsdag och dels inför olika internationella möten framöver.

I dag har jag Lördagsintervju med Eko-redaktionen – återstår att se vilka frågor som de anser det är viktigt att få belysta för framtiden.


Nordliga perspektiv

29 oktober 2010

STOCKHOLM: Solen lyser in på högarna av papper i mitt arbetsrum vid Gustaf Adolfs torg. Och successivt tar jag mig igenom dem också.

På förmiddagen hade jag en längre genomgång med Gustaf Lind om förberedelserna för vårt kommande ordförandeskap i Arktiska Rådet.

Vid ministermötet i Nuuk på Grönland i maj kommer ju Danmark att lämna över ordförandeklubben för de kommande två åren till oss, och jag är övertygad om att det kommer att bli en viktig period.

Att de arktiska frågeställningarna tillmäts allt större betydelse tror jag att de flesta som sysslar seriöst med internationell politik redan noterat. Jag har noterat att intressets stegrats väsentligt under den period jag kan överblicka efter ministermötena i Salekhard i Sibirien 2006 och Tromsö i Norge 2009.

Tilläggas bör också att det handlar om ett område där – trots de tunga intressen det handlar om – det internationella samarbetsklimatet är gott.

Inför ordförandeskiftet i maj handlar det dels om att ge starkt stöd till de danska ansträngningarna att föra ett antal komplicerade organisatoriska frågeställningar i hamn och dels att förbereda våra olika insatser under perioden fram till någon gång sent våren 2013 när vi skall lämna över.

En del av detta hade jag också möjlighet att diskutera med min norske kollega Jonas Gahr Störe per telefon. Vi kommer att träffas i Oslo på tisdag för ministermöte med den s k Northern Dimension och flyger sedan tillsammans till Reykjavik för Nordiska Rådets session där i veckan.

Och självfallet informerade jag också honom om de diskussioner vi nu för om våra bidrag i Afghanistan.

Vi har ju ett svenskt-finskt PRT i norra Afghanistan, men vårt närmaste ”grann-PRT” åt väster svarar Norge för och det är naturligt att vi ständigt diskuterar olika möjligheter att ytterligare stärka vårt samnarbete också här.

Så det har – åtminstone hitintills – varit en dag dominerad av olika mer nordliga perspektiv.

Jag tror att de kommer att bli allt viktigare också i vår utrikespolitik.


EU-utveckling och Afghanistan

28 oktober 2010

STOCKHOLM: Efter regeringssammanträdet i dag på förmiddagen gav sig Fredrik Reinfeldt av till Bryssel och det EU-toppmöte där som kommer att domineras av frågor kring hur vi skall förbättra det ekonomiska samarbetet och den ekonomisk-politiska samordningen i Europa.

Att vi klarade den ekonomiska krisen bättre än vad det fanns anledning att befara berodde till betydande del på att vi hade en god europeisk samordning och fick ett bra globalt samarbete. EU och G20 var nycklarna till krishanteringen.

Men varje kris ger också lärdomar för framtiden.

Och det är därför det nu kommer att beslutas hur vi skall gå vidare.

Med största sannolikhet kommer detta också att innebära en öppning för en fördragsjustering som gör det möjligt att inrätta en mer permanent mekanism för att kunna hantera kriser som t ex den grekiska.

Själv har jag haft möjlighet att sitta ner med ÖB Sverker Göransson och lyssna på hans erfarenheter från sitt besök de senaste dagarna i Afghanistan.

Det var viktigt också som en del av arbetet inför vårt förslag till riksdagen i nästa vecka.

Han hade färska synpunkter på hur vi skall kunna genomföra övergången från en stridande till en främst stödjande insats under de kommande åren.

Takten kommer att avgöras inte minst av utvecklingen på marken, men ambitionen både från internationell och afghansk sida måste vara tydlig.


Mycket löjligt

28 oktober 2010

STOCKHOLM: Innan jag återvände från Haag i går kväll hanns det med en öl med vice premiärministern Maxim Verhagen och lite av diskussion om landets nya situation.

Maxim leder nu ett nyinrättat superministerium för näringspolitik, ekonomi och innovationer. Inom en timme efter sitt tillträde hade han utrustats med en iPad för att den vägen få sina underlagsdokument.

Men i övrigt är det en skakig situation med det parlamentariska beroendet i budgetfrågor av det rabiat anti-muslimska partiet PVV.

Det gäller för regeringspartierna VVD och CDA att hålla rågången mot dessa förvillelser tydlig – och Maxim pekar på formuleringarna i regeringsprogrammet med det innehållet.

Men nu är det åter i Stockholm och verkligheten här.

Jag noterar att åtminstone DN i dag vill göra stor s k affär av att moderate partisekreteraren Sofia Arkelsten suttit i styrelsen för börsbolaget Sweco.

Löjligt. Mycket löjligt.

Är det något som skall kritiseras så är det att inte fler politiskt aktiva har konkret erfarenhet av eller förankring i olika delar av näringslivet.

Verksamhet i en företagsstyrelse skall inte ses som mindre meriterande än att sitta i styrelsen för t ex en facklig organisation. Bägge ger erfarenheter, insikter och förankring som självfallet är av betydelse för det politiska systemet i dess helhet.

Risken med den typ av journalistik som denna morgon DN går i spetsen för är ju att ingen med politiska aspirationer i framtiden vågar gå i närheten av företag – och att företag tar ut ett säkerhetsavstånd till alla som har ett politiskt engagemang.

Att det skulle vara till betydande skada kan det inte råda något tvivel om.


Vid Plein i Haag

27 oktober 2010

HAAG: Sitter vid Plein i centrala Haag efter en dag med dels utrikespolitiska samtal och dels vittnesmål på krigsförbrytartribunalen ICTY,

Det blev en alls icke ointressant genomgång av delar av den dramatiska händelseutvecklingen under den brutala sommaren 1995 i Bosnien.

Om det var relevant för tribunalen vet jag inte, men resan gav mig ju också möjlighet till samtal med chefsåklagaren Serge Brammertz om olika aktuella utmaningar i regionen.

Tio mål pågår fortfarande vid tribunalen, men under de närmaste två- tre åren kommer de i allt väsentligt att avslutas, och det blir upp till regionens länder själva att fullfölja arbetet för rättvisa.

Undantagen är den pågående rättegången mot Karadzic – och den kommande mot Mladic.

I parlamentet här bredvid pågår fortfarande den allmänpolitiska debatten, men snart går planet tillbaka mot Stockholm.