Inte bara frid

28 december 2012

ROM: I dag är det närmast vårväder här i den eviga staden. Håller man sig i solen kan man nästan inbilla sig att sommaren mycket snart är här.

Men så är det ju dessvärre inte.

Alldeles lugn och fridsam har denna helg dock inte varit.

På själva julafton lyckades man röra till det riktigt ordentligt i parlamentet i Skopje, och arbetet att föra Makedonien närmare förhandlingar om medlemskap i EU fick sig därmed en riktigt rejäl törn.

En oansvarig opposition blockerade direkt och fysiskt parlamentets möjligheter att anta budgeten, och en oansvarig regeringssida använde därefter säkerhetsstyrkor för att kasta ut först journalister och sedan oppositionens ledamöter från parlamentet.

Det var, milt uttryckt, inte så man uppför sig i en mogen europeisk demokrati.

Vi reagerade givetvis omedelbart genom olika kanaler, och sedan har det blivit åtskilliga kontakter under de senaste dygnen med främst Bryssel och Skopje om hur den uppkomna situationen kan hanteras.

I dag hade jag ett längre samtal med min kollega Nikolay Poposki för att ytterligare understryka vikten av att man gemensamt och snabbt finner en väg tillbaka till den parlamentariska ordningen.

Och självfallet manar vi också oppositionen till lugn inför de demonstrationer man planerar i Skopje i morgon.

Det handlar i vissa avseenden om ett skört samhälle, och det är viktigt att man är fullt medveten om detta.

Men situationen i Syrien har självfallet också stått på min dagordning dessa dagar.

På själva julafton var FN-förhandlaren Lakhdar Brahimi i Damaskus för samtal också med regimens företrädare om en möjlig politisk lösning av krisen.

Och efter det att han lämnade Syrien har vi haft kontakt kring de möjligheter som skulle kunna finnas.

I morgon är han i Moskva för ytterligare överläggningar i frågan.

Jag ser dock dessvärre ingen omedelbar öppning. Men det får absolut inte innebära att ansträngningarna stannar upp.

I dag var jag så på besök i Vatikanen för överläggningar med dess ”utrikesminister” Dominique Mamberti.

Sverige har ju nu haft diplomatiska relationer med Vatikanen i snart tre decennier, och det har varit betydelsefullt för dialogen i olika frågor.

Ofta har det rört sig om olika humanitära frågeställningar, men ofta också om bedömningar av situationen i olika länder där Vatikanen genom sina kanaler kan ge oss ett ytterligare värdefullt perspektiv.

I dag kom vi av lätt insedda skäl att tala länge om situationen främst i Syrien och Libanon.

Men också om den allt viktigare dialogen mellan religionerna och då inte minst med olika företrädare för islam.

Nu stundar åter helg och i samband med denna också återresa till Stockholm, nyårsaftonoch fortsatta arbetsuppgifter där.

Och jag passar på att önska alla de som då och då läser denna blogg en god avslutning på året 2013.


Julen är här

23 december 2012

STOCKHOLM: Nu har julfriden sänkts sig över det mesta i alla fall på dessa mer nordliga breddgrader.

Snön ligger vackert över landet.

Men vi är ett resande folk.

Media skriver att ca 16% av stockholmare planerar att tillbringa hela eller delar av helgerna utanför landets gränser – en något lägre andel från de flesta andra delar av landet.

Flygen går tydligen fulla från Arlanda.

Och bland mycket annat innebär det att UD:s konsulära verksamhet inte får så mycket av helg.

Alltid inträffar det något någonstans i världen som kräver hjälp eller insatser av olika slag. Från det triviala till det dramatiska.

Till dessa resande räknas också jag och min familj som nu utlokaliserar till Italiens nejder under ett antal dagar.

Där är nog snö inte att räkna med, men det ger å andra sidan möjlighet att närmare följa det drama som nu spelas upp inför det viktiga italienska valet i februari nästa år.

Och ger dessutom möjlighet till en del andra kontakter av intresse.

Därmed kommer väl min aktivitet här på bloggen att – om ingenting oförutsett inträffar – gå ner i alla fall under de omedelbara helgdagarna.


Välkomnar John Kerry

21 december 2012

STOCKHOLM: I Washington har nu president Obama nominerat senator John Kerry som ny utrikesminister.

Jag välkomnar det valet och gratulerar samtidigt varmt John Kerry.

Vi sågs ju senast för några veckor sedan när jag var över i den amerikanska huvudstaden.

Vi har haft åtskilliga kontakter under åtskilliga år, och jag har stor respekt för hans erfarenhet och kunnande på dessa områden.

Jag ser fram mot att med honom fortsätta det goda samarbete vi har med USA i en rad olika frågor.


Lite jäktigare än det var tänkt

21 december 2012

STOCKHOLM: Sista arbetsdagen blir alltid lite jäktigare än man trott, och någon tid att köpa julklappar mitt i det hela har det ännu inte blivit.

Men en fin skolavslutning någon timma mitt på dagen hanns dock med.

Annars var det mängder av stora och små frågor som måste klaras av i ett hus som under dagen successivt blev allt mer klent besatt.

Ett extra regeringssammanträde klämdes så också in i det hela för att ge grönt ljus i ett ärende som man inte hade hunnit med att bereda till ordinarie sammanträdet i går.

Och det var om inte annat ett trevligt tillfälle att säga God Jul till den lilla tappra skara av statsråd som fortfarande bemannade sina positioner denna fredagseftermiddag.

Till de som hade som ärende förbi hörde vår ambassadör i Afghanistan Peter Semneby, och vi kunde diskutera de olika utmaningar det landet och den regionen står inför under de kommande åren.

Det fanns också skäl till uppdatering om den allt mer tragiskt situationen i och kring Syrien. Detta var detta års stora humanitära tragedi och politiska misslyckande.

Nu kommer rapporter om allt mer påtagliga strider i områden kring Damaskus och i stadens förorter, samtidigt som förstörelsen av Aleppo bara fortsätter.

Jag utgår från att dagens toppmöte mellan EU och Ryssland i Bryssel haft denna fråga högt upp på dagordningen, men i skrivande stund har jag inte fått några rapporter från detta.


Göra mer gemensamt

20 december 2012

STOCKHOLM: Julen sänker sig nu sakta ner även över min verksamhet.

I går kväll och i dag har jag haft informellt besök av mina kollegor från Polen, Tyskland, Slovakien och Bulgarien.

Det blev julmiddag i går kväll och lunch på Skansen i dag innan de återvände hem till sina respektive huvudstäder.

Och självfallet hann vi med att utbyta erfarenheter och synpunkter över ett brett spektrum av frågor.

Gemensamt vill vi alldeles självklart stärka Europas möjligheter på utrikes- och säkerhetspolitikens område. Och gemensamt är vi övertygade om att det bara kan ske gemensamt.

Så långt är allt enkelt.

Under nästa år skall det ske en utvärdering av de första åren med den gemensamma europeiska utrikestjänsten EAS, och resultaten av den utvärderingen bildar sedan grunden för vad som kan åstadkommas från 2014 och framåt.

Det blir ett viktigt arbete.

Väldigt mycket har åstadkommits, men inte heller Rom byggdes på en dag, och mycket återstår förvisso.

Men ju mer vi gör gemensamt ju mer ser vi vilket värde som ligger i detta, och behovet av att under kommande år också kunna ta ytterligare steg i detta arbete.

Annars var detta dagen för det sista ordinarie regeringssammanträdet för detta år.

Den ekonomiska utvecklingen var i fokus, och vi ser ju nu hur den internationella avmattningen på ett mer påtagligt sätt börjar att påverka också Sverige.

Höstens varselvåg återspeglar en mer bekymmersam situation.

I morgon kommer Anders Borg mer i detalj att redogöra för hur de prognoser som nu kan göras ser ut.


Ett år med Raoul Wallenberg som inspirerar

18 december 2012

STOCKHOLM: I morgon onsdag avslutar vi den mer officiella delen av detta år till Raoul Wallenbergs minne med en stor konferens i riksdagshuset.

Vi hade planerat mycket för detta år, men vi kan nu konstatera att det blivit mycket mer.

Och det har skett därför att så många inom och inte minst utom vårt land inspirerats till egna initiativ och aktiviteter.

Därför har året nog snarast blivit en ansats för kommande år.

Vårt syfte var ju att fokusera mer på Raoul Wallenbergs gärning än på hans öde.

Hans öde förblir en öppen och viktig fråga allt framgent, och jag kommer att tala om också den saken i morgon.

Men hans gärning är ju det som i både bildlig och bokstavlig bemärkelse lever vidare som inspiration för alla och envar.

Och det är den inspirationen som jag hoppas att vi med de olika aktiviteterna detta år kunnat ge ny kraft för framtiden.

I morgon kväll blir det så ytterligare en julmiddag.

Jag och Anna Maria har bjudit några av mina kollegor med sina respektive till Stockholm på en informell julmiddag.

Vi ses ju mycket ofta i andra sammanhang, och det kan kännas trevligt att kunna avsluta detta arbetsår inom EU-kretsen på detta sätt.


Från julbord till julfest…

17 december 2012

STOCKHOLM: Det blev en nyttig arbetsdag bakom skrivbordet innan det var dags för liten båtutflykt och julbord med ministerkansliets på UD olika medarbetare.

Men dessförinnan hann jag sitta ner med Karin Enström och diskutera olika uppgifter som ligger framför oss inte minst när det gäller det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet i Norden.

Det tillhör ju de frågor som vi ser som bland de viktigaste framöver.

Däremot hann jag dessvärre inte med att vara med när Fredrik Reinfeldt höll sitt sedvanliga jultal.

I år var det utbildningspolitiken och de krav som måste ställas på den som var i centrum.

Jan Björklund har ju gjort stora insatser för att få en bättre skol- och utbildningspolitik, men det är självklart ett arbete som måste fortsätta.

Och att Fredrik nu gav regeringens arbete på detta område extra tyngd var alldeles utomordentligt. För Sveriges framtid är dessa frågor av central betydelse.

I morgon är det så en ny dag, och då möts vi åter i vårt s k strategiska råd.

Nu är det utrikespolitiska konsekvenser av energipolitiska utvecklingar som står på vår dagordning.

Och de sträcker sig från konsekvenser av revolutionen i skiffergas till klimatfrågans olika dimensioner.

Kanske kommer vår diskussion också att röra de nya perspektiven i östra Medelhavet, i Arktis och i andra områden.

På eftermiddagen är det också dags att mer formellt avtacka ett antal ambassadörer som lämnar efter lång och fin tjänst i utrikesförvaltningen.

Det brukar vara tillfällen som ger anledning till intressanta återblickar på utmaningar vi haft att hantera genom decennierna.

På kvällen blir det så dags för julfest med den moderata riksdagsgruppen.

Det brukar sällan vara ett sorgligt gäng.