Djupare relationer med Kina

30 november 2009

Strax lyfter planet från Beijing för att genom natten föra mig tillbaka till Europa.

Arla i morgon bitti lokal tid kommer jag till Istanbul för att därefter ta mig till Athen där jag är en av de allra första talarna på OSCE:s årliga ministermöte.

För några timmar sedan lämnade jag Nanjing efter att toppmötet där hade avslutats.

Efter en lite mer besvärlig period tycker jag att vi kan säga att vi nu medverkat till att få relationen mellan EU och Kina på bättre köl.

Det är ett och ett halvt år sedan det var möjligt att nå överenskommelse om en gemensam deklaration, men det lyckades vi med nu.

På vissa områden finns det förvisso spänningar. Att vi har helt olika politiska system är väl känt. Frågor om mänskliga rättigheter är viktiga för oss europeer.

Men på många andra områden har vi intressen som löper parallellt. Det gäller t ex vikten av en öppen global ekonomi och en globalisering som uthålligt kan fortsätta att utvecklas.

Det markerades dessutom mycket tydligt från kinesisk sida att man inte är intresserade av någon G2-situation med bara dem och USA.

Värmen i våra diskussioner skall måhända delvis ses även i det perspektivet.

Något lite hann jag dessutom med utanför det strikta officiella programmet – Sun Yat-sens mausoleum i går och minnesmuseet över Nanjing-massakern 1938 i dag.

Utan kunskap om gårdagen kan man inte förstå dagen – eller forma morgondagen.


Bloggen i Kina

30 november 2009

Internet i Kina är en fråga som jag haft anledning att kommentera tidigare.

Att man har betydande kontroll och icke obetydliga begränsningar är väl känt och föremål för betydande debatt.

Vad gäller denna blogg förefaller dagsläget att vara att den inte är tillgänglig för den som kopplar upp sig på nätet här.

Men jag har i alla fall lyckats hitta ett sätt att härifrån ladda upp inlägg på den.


Början vid Yangtsekiang

29 november 2009

Via Beijing kom jag så fram till Nanjing och började så gott som omedelbart toppmötets olika möten.

Utrikesministertrojkan skedde i informell, öppen och konstruktiv ton. Nyanserna var få i bedömningen av de olika frågor som stod på vår gemensamma dagordning.

Nu fram mot midnatt lokal tid anländer också Fredrik Reinfeldt för det egentliga toppmötet i morgon.


Mot Nanjing

28 november 2009

Efter ett kortare uppehåll i Stockholm bär det denna lördagseftermiddag åter iväg på uppdrag å den Europeiska Unionens vägnar.

Först till Nanjing i Kina för toppmötet där mellan EU och Kinsa. Självklart viktigt.

Men hem till Stockholm kommer jag inte förrän om ungefär en vecka. Innan dess skall det – förutom Nanjing – hinnas med olika överläggningar också i Athen, Madrid, Bryssel och Kiev.

Toppmötet i Nanjing kommer alldeles självklart att domineras av upptakten till klimatkonferensen i Köpenhamn. Men ett parallellt näringslivstoppmöte och ett likaledes parallellt besök av Euro-gruppens företrädare garanterar att också de ekonomiska frågeställningarna kommer att vara viktiga.

För min del börjar överläggningarna när jag i morgon eftermiddag möter utrikesminister Yang Jiechi  för ett s k trojka-möte mellan EU och Kina.

Vi hade det senaste mötet av den arten i Hanoi i slutet av våren, och hade då påtagligt bra överläggingar om en rad av de frågor som står på den internationella dagordningen. Jag var ju dessutom tidigare i år i Beijing för överläggningar med honom som också de var påtagligt bra.

Hur det kommer att bli nu återstår att se. President Obamas besök i Kina nyligen har efterlämnat ett intryck av en hårdare kinesisk politik på olika områden. Vi får se om det intrycket är riktigt eller inte.

Att vi har ett mycket starkt intresse av att utveckla relationerna och dialogen med Kina är alldeles uppenbart.

Även om dess olika utmaningar inte skall underskattas är det värt att notera att den kinesiska ekonomin väntas växa med ca 9 % detta den globala ekonomiska krisens år. Och det är en del av den tillväxt vi nu kan notera i hela Öst- och Sydostasien.

I Jiangsu-provinsen och Nanjing förefaller dock den ekonomiska tillväxten att vara än högre.

Under de fyra åren före den ekonomiska krisen växte stadens ekonomi – med sina ca 8 miljoner invånare – med ca 15 % om året, och jag ser att siffran för i år mycket väl kan komma att ligga kring 12 %.

Utvecklingen har också inneburit att EU ersatt USA som regionens viktigaste ekonomiska partner. Svenska företag har investerat tungt i staden, och i dag har Ericsson ca 1 800 anställda där medan Atlas Copco har ca 500 och Autoliv ca 300.

Själv hoppas jag också få tid att se lite av stadens historia.

Denna den ”södra huvudstaden” i Kina har en historia som omspänner 2 500 år och var huvudstad under tio olika dynastier – senast tiden från kejsardömets fall 1912 till det kommunistiska maktövertagandet och etablerandet av Folkrepubliken Kina.

På mitt program står i alla fall ett besök på Sun Yat-sens mausoleum. Med sin växlingsrika historia var han en nyckelman när det gällde att skapa det moderna Kina – och respekteras som sådan av alla landets politiska åskådningar.

Så det blir ett besök – kort, men dock – där perspektivet kommer att växla från rik historia över dagens imponerande dynamik till de framtida relationerna mellan vårt allt mer enade Europa och ett globalt allt mer betydelsefullt Kina.


Telefon över Atlanten

27 november 2009

Det gick rimligt smidigt att komma från det morgondimmiga Skopje över större delen av Europa till Stockholm.

Arbetsdag med åtskilligt att förbereda inför den kommande veckan.

Men det hanns också med telefonsamtal över Atlanten i olika viktiga frågor.

Först med utrikesminister Hillary Clinton.

Mest om Afghanistan och våra gemensamma insatser där, men också om en del annat på våra respektive och gemensamma utrikespolitiska agendor.

Det blev ett rätt långt samtal, och vi hann med en hel del.

Därefter med USA:s biträdande utrikesminister Jim Steinberger om olika möten under den kommande veckan med tydlig tonvikt på våra gemensamma insatser för att få Bosniens politiska ledare att ta några gemensamma steg framåt.

Jim kommer jag att träffa såväl i Athen som i Bryssel nästa vecka, men däremot finns det nog risk för att jag redan försvunnit i riktning Kiev när Hillary Clinton ansluter till de olika mötena i Bryssel mot slutet av den kommande veckan.

Också närområdet hanns dock med.

Lettlands utrikesminister Maris Riekstins har just övertagit ordförandeskapet i de baltiska ländernas utrikespolitiska samarbete så vi hade anledning att koordinera en del inför de kommande veckornas olika avgöranden.

Sedan handlade det om att gå igenom materien inför det viktiga toppmötet med Kina under söndagen och måndagen. Det handlar förvisso om en viktig men för den sakens skull inte okomplicerad relation.

I Bryssel presenterades förslaget till ny sammansättning av kommissionen.

Jag gratulerade Cecilia till hennes portfölj redan för några dagar sedan när situationen hade börjat att klarna i de förberedande samtalen.

Det är en viktig och komplicerad portfölj hon får – den tyngsta någon svensk kommissionär haft – men det kommer hon alldeles säkert att klara av.


Middag i Skopje

26 november 2009

På återvägen från överläggningarna i Istanbul blev det stopp i Skopje för middag och samtal med premiärminister Nikola Gruevski.

Det var självfallet det europeiska integrationsperspektivet för regionen som vi diskuterade, och jag noterar att det samtidigt här pågår ett möte mellan regionens olika Europa-ministrar.

I morgon kommer premiärminister Gruevski dessutom att träffa såväl sin grekiske kollega Papandreou som sin albanske dito Berisha för att i olika konstellationer diskutera olika frågor.

Regionala miljöfrågor tillhör det som kommer att vara viktigt i det mötet, men också annat.

Det blev en trevlig och öppen middag och samtalet kom – som så ofta i sammanhang som dessa – att spänna sig över vida fält.

Alldeles för tidigt i morgon bitti lämnar jag så Skopje för att ta mig hem till Stockholm igen.


Mellersta Östern vid Bosporen

26 november 2009

Mycket bra överläggningar under dagen i Istanbul.

Mycket handlade alldeles självklart om Turkiets anslutningsförhandlingar och reformprocessen i landet. Och jag noterade att man uppmärksamt följt debatten i Europaparlamentet i går.

Mitt i det hela hanns det också med en telefonkonferens med den s k kvartetten under ledning av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon för att diskutera Mellersta Östern.

I fokus stod beskedet från den israeliska regeringen i går om ett tio månaders moratorium på nya byggnader på Västbanken.

Detta är mindre än vad vi önskat, men icke desto mindre viktigt.

Det oroande är att Östra Jerusalem helt undantagits. Fortsatta nya bosättningar eller vräkningar där förblir ett hot mot möjligheten att återta fredsprocessen.

Efter detta telefonsamtal på en terrass vid Bosporen fortsatte överläggningarna med Turkiet innan det åter var dags att ge sig iväg.

Nu väntar mer balkanska samtal innan det blir dags att återvända till Stockholm.