Stockholm China Forum

30 september 2007

Tidigare i år arrangerade UD i samarbete med bl a German Marshall Foundation det första s k Stockholm China Forum.

Och redan nu är det dags för det andra mötet.

Jag kommer att tillbringa en betydande del av måndagen tillsammans med de olika Kina-kännare som nu åter begett sig till Stockholm för att diskutera hur såväl Europas som USA:s förbindelser med den växande jätten skall gestalta sig.

Att det råkar vara den kinesiska folkrepublikens 58:e nationaldag i morgon är mer en tillfällighet.

Sverige tillhörde de som var allra först med att erkänna den nya folkrepubliken när den bildades. Och ett konkret uttryck för den goda och öppna relationen var ju president Hu Jintaos besök statsbesök här i våras.

Till ämnena som kommer att diskuteras på Stockholm China Forum i morgon hör självfallet också Kinas nya roll på den internationella scenen.

Dess förbindelser med Afrika utvecklas starkt, och just nu är det naturligt att dess förbindelser med Burma och den roll Kina spelar i förhållande till utvecklingen där kommer att stå i fokus för diskussionerna.


Ukrainas demokratiska val

30 september 2007

Denna septembers sista söndag går Ukraina åter till parlamentsval.

Det sker efter en valrörelse som präglats av ett relativt lugn och i en atmosfär av demokratisk öppenhet som kontrasterar påtagligt mot vad ett större land längre österut i dag uppvisar.

Vikten av detta för framtiden kan knappast underskattas.

Ett Ukraina som går en tydligt demokratiskt väg – fria partier, fria media, fria och rättvisa val – är en viktig signal till hela östra Europa.

Vad Ukraina behöver efter dessa val är en handlingskraftig regering och en författning som också gör detta möjligt. Det är viktigt att både den kommande regeringen och parlamentet nu fokuserar på det viktiga reformarbetet framöver.

Viktiga frågor på dagordningen är bl a att ratificera viseringsförenklingsavtalet med EU, att slutföra processen med Ukrainas medlemskap i världshandelsorganisationen WTO och att därmed bereda vägen för ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina.

För oss är relationerna med Ukraina viktiga.

Jag var där i våras, och när jag i New York i veckan mötte utrikesminister Arseniy Yatsenyuk – han var där på snabbesök mitt i sin valrörelse – hade vi mycket att prata om. I mina planer nu ligger ett snabbesök i Kiev när valresultatet har resulterat i en klar regering.

Inom EU tillhör vi de länder som tydligt vill hålla medlemskapsperspektivet för Ukraina öppet. Vägen dit är förvisso lång – men det gör den inte mindre viktig.

Även om opinionsundersökningarna varit rätt tydliga i sina prognoser kommer jag att invänta valresultatet med viss spänning.


I SvD om Burma

30 september 2007

SvD:s brännpunktssida skriver jag i dag om det internationella trycket för en förändring av regimen i Burma.


Hela Sudans fred

29 september 2007

Att det kom att bli många samtal om situationen i Sudan och Tchad under min vecka i New York är inte så märkvärdigt.

Den 27 oktober inleds i Tripoli försöken att få till stånd ett förnyat fredsavtal om Darfur under ledning av Jan Eliasson och Salim Salim.

Betydelsen av de ansträngningarna är uppenbara.

Men samtidigt tilltar min oro för att det stora fredsavtalet mellan landets norra och södra delar – det s k Comprehensive Peace Agreement – håller på att börja erodera. Det siktade bl a på fria val i landet i dess helhet 2009 och en folkomröstning i landets södra delar 2011 om de vill vara en del av Sudan eller ej.

De olika steg som skulle tas i genomförandet av CPA förefaller att gå allt trögare. Och uppbyggnaden av en fungerande administration och ekonomi södra Sudan går – trots nya oljemiljarder – utomordentligt långsamt.

I detta ligger mycket betydande risker för landet och regionen i dess helhet, vilket jag gav uttryck för i en radiointervju i New York i dagarna.

I diskussioner både inom EU och med FN har jag sagt hur viktigt det är att vi ägnar uppmärksamhet åt Sudan i dess helhet – och trots nödvändig koncentration på Darfur-förhandlingarna nu också tydligt sätter upp ptoblemen med förverkligandet av CPA på agendan.

Sudan är Afrikas största land – men är ett utomordentligt sammansatt sådant. Skulle landet börja att brytas ner i olika delar skulle konsekvenserna – humanitära lika väl som politiska – för denna del av Afrika riskera att bli mycket omfattande.

I tidningarna läser vi om dagens kriser – men mer sällan om det som riskerar att bli morgondagens.

Sudan illustrerar väl den tesen.


Gambari framme

29 september 2007

Tillbaka i Stockholm med hjälp av British Airways via London. Om inte annat gav det en god möjlighet att läsa de brittiska lördagstidningarna.

Förutom inrikespolitiken – mitt mellan två partikongresser – var det självklart situationen i Burma som dominerade.

FN-sänedebudet Ibrahim Gambari har nu anlänt till Burma. Det är viktigt att han får möjlighet att föra samtal med alla de olika krafterna och åsiktsriktningarna i landet, självklart inkluderande   Aung San Suu Kyi.

Mycket kommer nu att hänga på de samtal han har möjlighet att föra.

Värt att notera är kanske att det är en blogg som har etablerat sig som en av de ledande källorna till information om vad som händer i landet.


FN-vecka mot sitt slut

28 september 2007

Den synnerligen intensiva veckan i New York går nu mot sitt slut.

Som det nu ser ut kommer jag dock att ta sista planet tillbaka till Europa sent i kväll utan möjlighet att själv hålla det svenska anförandet i generalförsamlingens generaldebatt.

Om inte något mer eller mindre himmelskt under sker med talartider under dagen blir det vår FN-ambassadör Anders Lidén som kommer att stå i talarstolen lite senare.

Mycket har försenats när olika presidenter har tagit tid att lägga ut texten. Men vem som håller anförandet har självfallet i grunden ingen betydelse. Det är det politiska innehållet som gäller.

Innan planet får i kväll blir det dock en fortsatt intensiv dag.

Efter ministermötet om dödsstraffet träffar jag Saudiarabiens utrikesminister prins Faisal bin Abdul Aziz Al Saud för att diskutera utvecklingen i regionen. Vi kommer alldeles säkert att prata såväl om föutsättningarna för det internationella mötet om Israel och Palestina som om utvecklingen i Irak.

Sedan fortsätter serien av möten i FN-sekretariatet.

Det blir bl a ett viktigt möte med DPKO-chefen Jean-Marie Guéhenno för diskussion inte minst om det norsk-svenska bidraget till Darfur, men alldeles säkert kommer vi också att diskutera EU-delen av FN-insatsen i Tchad.

Om jag hinner hoppas jag kunna hinna förbi det franska generalkonsulatet när utrikesminister Bernard Kouchner skall göra Richard Holbrooke till kapten i den franska hederslegionen. I New Yorks värld blir det en viktig symbol för den nya atmosfären i relationerna över Atlanten.

Och sedan bär det direkt vidare ut till flygplatsen, ner i sätet och ut i mörkret över Atlanten.

Borta i Europa väntar i Stockholm vårt stora Stockholm China Forum med brett deltagande från andra länder. Alldeles säkert kommer Kinas roll också i Burma att diskuteras intensivt.


Mot dödsstraffet

28 september 2007

Röd tröja blir det inte för min del i dag – jag har ingen med mig – men i alla fall en röd slips för att visa sympati för demokratikämparna i Burma.

Dagen börjar med en annan viktig fråga – kampen mot dödsstraffet.

I dag har ca 130 länder runt om i världen avskaffat dödsstraffet. Sedan 2004 kan man notera att bl a Kirgizistan, Liberia, Filippinerna, Senegal, Rwanda och Mexico slutgiltigt avskaffat det. Bara för någon vecka sedan tillkännagav Gabon att man inom kort också kommer att göra det.

Det är i dag ca 25 länder som verkställer avrättningar. Sex av dem svarar för ca 90 % av alla avrättningar i världen i dag – Kina, Iran, Pakistan, Irak, Sudan och USA.

Såväl inom EU som i FN i dess helhet tillhör vi de som mest aktivt arbetar för att dödsstraffet skall avskaffas. Och utrikesministermötet i dag på morgonen  handlar om att mobilisera ytterligare stöd till det förslag om avskaffande av dödsstraffet som EU nu lägger fram för FN:s generalförsamling och som vi hoppas på ett mycket brett stöd för.

Jag hoppas att vi kommer att få det breda stödet, och det ger oss då möjlighet att arbeta vidare med frågan inte minst i dialogen med de länder som fortfarande tillämpar denna vedervärdiga form av bestraffning.

Alldeles säkert kommer den att vara en viktig fråga när vi kommer fram till vårt ordförandeskap i EU hösten 2009.