Gott Nytt År!

31 december 2008

Trots en värld med utmaningar – just nu kriget i Gaza – ber jag att få tillönska alla ett gott slut på det gamla året och en än bättre början på det nya.

Gott Nytt År!


Kommande ovädret

31 december 2008

Hemma noterar jag – föga förvånande – att det är de kommande ekonomiska utmaningarna som står i centrum för debatten.

I SvD skriver Fredrik Reinfeldt om situationen om och alliansregeringens politik för att hålla en fast kurs genom det snabbt annalkande ekonomiska ovädret.

Och i DN ger riksbankschefen Stefan Ingves sin bild av de utmaningar vi står inför under det kommande året.


Tillbaka till Stockholm och telefonen

31 december 2008

Sitter på flygplatsen i Paris och väntar på att Air France skall kunna ta oss hem till Stockholm och nyårsafton efter mötet här i går kväll.

Inom Europeiska Unionen arbetar vi nu intensivt för att i första hand få till stånd en humanitär vapenvila i Gaza.

En sådan skulle skapa en möjlighet – under förutsättning att den respekteras även av Hamas – att gå vidare mot en mer solid vapenvila med de ytterligare olika arrangemang och överenskommelser som en sådan måste innehålla.

Och bortom det självfallet de vidare fredsansträngningar som i och med utvecklingen kring Gaza fått starkt ökad aktualitet.

Jag är inte övertygad om att Israel – också från sina egna utgångspunkter – kan  uppnå så mycket mer med fortsatta flygoperationer. Och att gå in med en markoffensiv måste vara en mardröm.

De borde ha ett intresse av en snar politisk lösning.

Gårdagkvällens diskussion här i Paris visade ett antal vägar framåt. Att det dessutom finns en bred enighet inom den s k kvartetten – inklusive USA – är en betydande styrka.

I dag samlas arabförbundets utrikesministrar till möte i Kaito. Jag talade i går med min egyptiske kollega inför det mötet. Det är viktigt att också detta möte uppvisar enighet om vad man vill uppnå.

Läget är förvisso inte enkelt – mnen heller inte helt utan möjligheter.

Jag återvänder till Stockholm, men telefonsamtalen kommer att vara åtskilliga under dagen.

I natt upphör det franska ordförandeskapet och efterträds av det tjeckiska – det blir Prag snarare än Paris som blir fokus för de europeiska ansträngningarna.


Till Paris

30 december 2008

Senare i dag bär det för min del av till Paris för extra möte med EU:s utrikesministrar och arbetsmiddag i det franska utrikesdepartementet Quai d’Orsay.

Vi skall diskutera de initiativ som måste tas från europeisk sida för att få ett så snabbt slut som möjligt på konflikten i och kring Gaza.

Som jag skrev i går kväll måste detta innebära en vapenvila som i olika avseenden är bättre än den som sades upp strax före jul.


Att få stopp på kriget

29 december 2008

Sommaren 2006 tog det 34 dygn av konflikt innan det s k andra Libanon-kriget kunde avslutas med ett beslut i FN:s säkerhetsråd som bl a innebar en europeisk förstärkning av FN:s fredsbevarande styrkor i södra Libanon.

Så länge tror jag knappast det kommer att ta denna gång – om inte allt spårar ur i en konfrontation bortom allas kontroll.

Israels försvarsminister Barak talar i termer av en utdragen konflilkt för att tillfoga Hamas avgörande skada, och hävdar att allt gått bra än så länge.

Så lät det i början av Libanon-kriget också – men mycket snabbt hamnade man i en situation där ytterligare våldsanvändning snarast var kontraproduktiv. Och tvingades till slut de facto vända sig till FN för att få en utväg.

Jag utgår från att Israel under inledningsskedet av denna operation har attackerat alla de viktiga militära och politiska mål som man hade information om – allt annat vore dumt. Det gäller t ex all den infrastruktur som har med Hamas raketattacker att göra.

Men i detta konstaterande ligger också att utdragna fortsatta attacker ger allt mindre militär effekt samtidigt som antalet civila offer successivt ökar och det politiska priset blir allt högre i takt med att reaktionen i arabvärlden och det internationella samfundet i övrigt blir allt starkare.

Och därmed måste Israel relativt snabbt söka en väg ut ur denna konflikt.

Jag skulle tro att denna konflikt rätt snabbt passerar den punkt efter vilket det är mer sannolikt att Hamas kommer att dra nytta av den.

I morgon kväll träffas vi i kretsen av EU:s utrikesministrar i Paris för att diskutera nödvändigheten av att få ett snabbt slut på konflikten och en bättre lösning när det gäller Gazas enorma humanitära problem olika problem.

Då handlar det om att öka det politiska trycket för ett omedelbart stopp för stridigheterna – men det handlar också om vägar s0m gör detta möjligt.

Den vapenvila som Hamas så oansvarigt sade upp strax före jul var förvisso inte perfekt.

Spridda raketattacker hade fortsatt. Och Israel lättade inte på isoleringspolitiken på det sätt som det hade funnits förhoppningar om.

En ny vapenvila måste bli bättre i bägge dessa hänseenden.

Och den måste dessutom fogas in förstärkta och breddad fredsansträngningar för regionen i dess helhet.


Vad har man för sig i Sarajevo?

29 december 2008

Jag har svårt att undgå att reagera mot beslutet i Sarajevo att jultomten – oftast Fader Frost i den lokala versionen – inte skall få förekomma i stadens förskolor längre.

Det hävdas att han inte ingår i den muslimska traditionen.

Nej, det må så vara, men han ingår faktiskt i traditionen för många i den multi-kulturella stad Sarajevo alltid varit och sagt sig ha ambitionen att förbli.

Försöket att förbjuda jultomten är dock inte alldeles nytt. Jag minns hur dåvarande presidenten Izetbegovic försökte någonting motsvarande omedelbart efter kriget.

Reaktionen blev stark – jag var en del av den – och han var klok nog att snabbt slå till reträtt.

Jultomten är inte särskilt muslimsk, men jag vet i ärlighetens namn inte om han är så värst kristen heller, även om ju julen förvisso är det.

Men han representerar en tradition av gåvor till främst barn som kan sprida glädje i alla kulturer och samhällen.

Att försöka förbjuda honom på förskolor och dagis är bara dumt. Mycket dumt.

Sarajevo borde värna sitt rykte bättre – säger jag som en som ju haft sitt hem i denna fascinerande stad under några inte alldeles enkla år.


Europeana startar upp

29 december 2008

Det här med IT är inte alltid så lätt, och under de senaste veckorna har det varit lite startsvårigheter för det stora projektet att skapa ett gemensamt europeiskt digitalt bibliotek för mycket av litteratur, konst, video och motsvarande.

Men det går framåt, och även om Europeana inte skall vara fullt färdigt förrän 2010 innehåller det redan i dag mycket av intresse.

Och allt skall dessutom finnas tillgängligt på alla de relevanta europeiska språken – ambitiöst så det förslår.