Att förutse och förebygga konflikter

STOCKHOLM: Dagens nyhet var utan tvivel meddelandet från Rom att påven Benedictus XVI beslutat sig för att avgå.

Beslutet inger utan tvekan respekt. Av egen fri vilja har han konstaterat att han inte längre klarar att bära de bördor som ämbetet innebär.

Av visst intresse var hur nyheten spreds över världen.

Påven självt läste upp meddelandet om sitt beslut. Men trogen Vatikanens traditioner skedde detta självfallet på latin. Inte är för inte är biskopen av Rom också en arvtagare till det romerska imperiet.

Och av de journalister som följde det hela var det bara en som förstod latin och därmed kunde kabla ut nyheten medan andra fortfarande väntade på att Vatikanens presstjänst, som tydligen ingenting visste, skulle producera en översättning.

Så ofta händer det nog inte, men här var i alla fall ett exempel på att kunskap i latin leder till att man kommer före i det globala nyhetsflödet.

Till dagens schema hörde ett möte med Louis Arbour, som ju förestår tankesmedjan International Crisis Group. Dess olika rapporter har inte minst jag själv mycket betydande nytta av, och UD tillhör också dem som ger ICG regelbundet ekonomiskt stöd.

Nu var det dock inte detta vi diskuterade, utan vi gjorde i stället en genomgång av de olika kriser vi har i dag liksom av de som vi måhända kommer att konfronteras med i morgon.

En viktig funktion för ICG är ju att försöka identifiera frågor och områden med ökade spänningar och risk för olika typer av kriser och konflikter.

Av lätt insedda skäl kom mycket av vår diskussion att handla om olika delar av de mångfasetterade utmaningarna i Nordafrika och Levanten. Och då inte minst krisen i Syrien och olika möjliga vägar framöver.

Också Europa har sina utmaningar. Vi diskuterade ett tag hur man skall se på de låsningar som sedan ett tag kännetecknar den politiska situationen i Bosnien, liksom utsikterna för att åter närma sig en lösning när det gäller det delade Cypern.

Kaukasus förblir ett område med åtskilliga utmaningar. ICG ägnar sig också åt situationen i de olika delarna av norra Kaukasus, men de mest akuta farorna just nu ligger tydligt i situationen mellan Armenien och Azerbaijan.

Den kräver en starkare internationell uppmärksamhet.

Men Louise pekade också på de rapporter ICG publicerat om situationen runt Gulf of Guinea i Afrika, och vi diskuterade också olika utmaningar som förefaller att torna upp sig i Centralasien.

Också här har man publicerat intressanta rapporter.

Louise Arbour har ju en bakgrund inte minst som chefsåklagare vid den internationella krigsförbrytartribunalen för f d Jugoslavien ICTY, och det var naturligt att vi också diskuterade hur de olika internationella domstolarna kan brukas och missbrukas i olika konflikter.

Och kanske blir även detta alls inte enkla ämne någon gång föremål för en rapport från ICG.

En sak är dock att identifiera problem som håller på att torna upp sig, och en helt annan är att aktivera en politik för att förhindra att de slår över i akut kris eller konflikt.

Har vi tillräckliga instrument för detta?

Svaret är rätt uppenbart, men i detta ligger också uppgiften att på olika sätt förstärka de möjligheter som för vår del kanske främst EU men självfallet också FN måste ha i detta avseende.

6 Responses to Att förutse och förebygga konflikter

 1. Björn Löfgren skriver:

  ”Beslutet inger utan tvekan respekt. Av egen fri vilja har han konstaterat att han inte längre klarar att bära de bördor som ämbetet innebär.”
  Detta är inget Du har funderat på för egen del?
  En undrande
  Björn

 2. Kachina skriver:

  Vad är det Björn, som får dig i tron att Carl Bildt inte klarar av sin huvudsakliga arbetsuppgift,att skapa goda förbindelser med omvärlden?

  Ryssland är och synes förbli ett Tsar-välde. Det var bara under Gorbatjov och Medvedev man kunde skönja antydan till demokrati.

  Putins bägge presidentperioder är lika stor katastrof för Rysslands folk, som George W Bush två perioder var för folket i USA. de var/är bägge ”cowboys” på tronen och det gäller att anpassa sig om man inte vill bli dödad av strökulor.

  Av naturliga ekonomiska orsaker, import och export, är vi tvingade att anpassa oss mer till USA, utan att för den delen sanktionera de övergrepp de, liksom Ryssland, utför mot sin egen befolkning och andra länder.

  Carl Bildts och Sveriges uppgift är inte att driva moderat politik i världen, utan att som gräset på stäppen böja sig när det stormar, för att sedan resa sig i när vindstyrkan minskar.

 3. claudius49 skriver:

  @Björn: Vilken/vilka likheter tycker Du att Du ser mellan Benedictus XVI och Sveriges utrikesminister Carl Bildt? Utöver att arbetsuppgifterna kanske är jämförbara vad gäller storlek och tyngd?

 4. claudius49 skriver:

  Carl Bildt, TACK för den snabba och resoluta markeringen mot Nord-Koreas senaste kärnvapenplump!

 5. flyktingar skriver:

  Syriska samhällets sammanbrott är ett misslyckande för den tysta diplomati, som helt säkert vilade på axiomet om ett stabilt Iran-allierat Syrien utgörande en länk på den möjliga framtida axeln: Bryssel-Ankara-Teheran, som på sikt skulle desarmera det shiastyrda Iran. Washington-Riyad-Bagdag är naturligtvis sunni-axeln.

  Istället för storslaget västledda alliansbyggen ses inbördeskrig och strida flyktingströmmarna från Mellanöstern. Oförmågan att genomskåda den syriska regimens skörhet måste räknas till ett av UD:s största missbedömningar.

  Förmågan att förutse nästa steg har hittills över lag varit undermålig. Kan någon bättring skönjas på den punkten? Om inte, hur rättfärdigar UD den fortsatt höga svansföringen? Bästa rådet är förmodligen att ”bryta ihop och kom igen”, eftersom ”The show must go on” oavsett vem som agerar påve.

 6. spanaren skriver:

  Kungl. Krigsvetenskapsakademien har på sin nätsida en
  längre artikel om Kaukasus som utrikesministern uppmärksammar
  i sitt inlägg.
  Risk finns att en konflikt kan utvecklas till ett större krig med
  rysk medverkan pga den ryska militära närvaron i Armenien.
  Som bekant avhöll ryska krigsmakten nyligen en stormanöver
  ”Kavkaz 2012” i området.

  Intresserade av en djupare analys av vad som utrikesministern
  kortfattat skriver om – håll tillgodo med kkrva:s analys

  http://kkrva.se/nagorno-karabach-en-pyrande-konflikt/

%d bloggare gillar detta: