Aldrig har så lite sagts så sent

31 augusti 2010

STOCKHOLM: Tillbaka i Stockholm efter två intressanta och inspirerande dygn i den allra nordligaste delen av vårt avlånga land.

Kanske inte traditionellt några kärnbygder för vare sig alliansen eller moderaterna, men viktiga för Sverige och därför viktiga för våra gemensamma framtidsperspektiv.

För en utrikesminister som normalt närmast har som tjänsteåliggande att vara utanför rikets gränser är det genuint kul att nu få denna möjlighet att återknyta bekantskapen med olika delar av vårt land jag kände så väl under mina decennier som aktiv i inrikespolitiken.

Och jag är övertygad om att det är viktigt också för den eventuella kommande utrikespolitiken.

Vi lever i en tid och i ett samhälle där gränsen mellan det in- och det utrikes håller på att bli som ett streck draget i vatten.

Det är globaliseringen och reformpolitik i Asien som nu ger nya möjligheter till landets allra nordligaste delar. Där världen ibland kan förefalla att vara mycket avlägsen är den i själva verket mycket nära.

Tillbaka här läser jag kommentarerna till det rödgröna valmanifest de äntligen lyckades att pressa ur sig 19 dagar före valet.

Men aldrig har så lite producerats så sent i en svensk valrörelse.

På dessa 18 sidor går det inte att styra Sverige mot framtiden.

Möjligen bromsa och backa – och det är nog ytterst det som främst Ohly egentligen vill.

I morgon åker jag till Västerås.

Först för att besöka kärnbränslefabriken där – en gång det som hette ASEA Atom, sedan ABB, sedan Westinghouse och nu under samma namn i japansk ägo.

Men fortfarande en betydelsefull del av den europeiska energipolitiken.

Sedan blir det torgmöte på Sigma-torget kl 13:00. Anna Maria är också med.

Och mötet kommer direkt efter Mona Sahlins möte på samma plats tillsammans med Tomas Östros.

Då kommer jag att ta tillfället i akt att tala om de oklarheter armkroken med Ohly lett till i deras utrikespolitik – och de risker detta medför för Sverige.


Imponerande bara förnamnet

31 augusti 2010

GÄLLIVARE: Imponerande är bara förnamnet när det gäller att beskriva de nya anläggningar vid den expanderande Aitik-gruvan som jag hade möjlighet att vara med om invigningen av här i dag.

Det allt större dagbrottet är en enormt, och de maskiner som rör sig upp och ner i det med kopparmalmen kan bara beskrivas som kolossala.

Allt går i den större skalan vid denna en av Europas särklassigt största öppna gruvor.

Här bryts ca 200 000 ton malm och gråberg varje dag – och transporteras i de truckar som var och en lastar 23o ton!

Att malmen inte är speciellt rik – det är nog bättre i Chile – kompenseras av att man har en produktivitet i världsklass, och det skadar inte heller att malmen också innehåller en del guld.

Och i dessa dagar av ny global expansion med ett Kina som drar är en kombinerad koppar- och guldgruva ingen dålig idé.

Man märker att det är drag också i dessa delar av Sverige. Det talas om brist på arbetskraft i såväl Kiruna som Gällivare.  Kommunalrådet här trodde att det investerats mer i hans kommun nu än i någon annan kommun i Sverige – såväl Boliden med Aitik som LKAB.

Men vi måste stödja med en företagarvänlig politik, men en politik som ger kompetens och kunnande för framtiden och med en utrikespolitik som värnar globaliseringen och håller Sveriges fana högt i världen.

Invigningen i Aitik dag var betydelsefull inte bara för bygden här och för Sverige.

Det handlar också om att vårt Europa i alla fall i någon utsträckning skall kunna stå på egna ben när det gäller de mineraler och råvaror som ju är av avgörande betydelse för vår ekonomiska utveckling.

Nu bär det för min del via Kramfors tillbaka hem mot Stockholm.

I morgon bär det vidare till Västerås.


Ett förändrat Sverige

31 augusti 2010

KIRUNA: En vacker morgon med utsikt över gruvan bort mot fjällvärlden där snön nu börjar att synas på topparna. Höstens färger sprakar.

Snart bär det iväg med bil genom det vackra landskapet ner mot Gällivare och gruvan i Aitik med invigning av dess jätteinvestering för att fördubbla dess kapacitet.

Här är det järn – där är det koppar. Två av de viktigaste mineralerna i den globala ekonomin.

Och då är det viktigt att ha en regering som förstår den problematik och de möjligheter som finns i dessa bygder och i dessa näringar.

Miljöpartiet? Mot det mesta. Vänsterpartiet? Mot världen, mot EU och mot globalisering. Icke.

Socialdemokraterna?

Ja, förr. Nu?  Jag hörde åtskilliga här uppe i norr som tvivlade på den saken.

Sverige förändras.


Från toppen av Sverige!

30 augusti 2010

KIRUNA: En sen kväll efter en spännande dag här uppe i framtidslandet i norr.

Större delen av dagen har Anna Kinberg Batra och jag tillbringat med LKAB för att diskutera framtiden för detta ett av Sveriges viktigaste globala företag.

LKAB svarar i dag för närmare 80% av järnmalmsproduktionen i EU, även om man är relativt litet sett i relaation till giganteran fråmn Brasilien och Australien på denna ytterligt viktiga marknad.

Och järn och stål är av alldeles avgörande betydelse för den globala utvecklingen.

I västvärlden räknar man med att varje individ i dag förbrukar ca 25 ton metaller varje år – allt från bilar till bestick.

Och när Kinas och Indiens miljarder nu börjar att växa är det inte konstigt att det drar i den globala mineralindustrin.

Kina svarar i dag för närmare hälften av den globala stålproduktionen, och även om malmfältsmalmen till ca 75 går till Europa har det nu börjat att gå malmfartyg från Narvik till Kina.

En enorm fördel som den järnmalmspellets som kommer från Malmfälten här uppe har är att den är klimatsmart i och med att stålproduktion baserad på dessa pellets släpper ut mindre än en femtedel av den koldioxid som kommer från stål baserad på mer konventionella teknologier.

Det gäller nu för oss att i Bryssel se till att man i sin klimatpolitik är uppmärksam på denna möjlighet.

Så det blev många diskussioner – från nivån mer än 700 meter ner i berget till middagen på klassiska Ferrum – om framtiden för LKAB, Kiruna och malmfälten.

Men vi fick också lära oss om den besöksnäring här uppe som fördubblats under det senaste decenniet – men med än större potential! – och den rymdsatsning jag ägnade mig åt förr men som också den expanderat imponerande.

Och så hade vi öppet hus på Folkets Hus.

Mycket folk, mycket frågor om det mesta mellan himmel och jord och trevlig stämning.

I morgon bitti bär det så för min del vidare till Aitik-gruvan utanför Gällivare och invigningen av dess nya och imponerande satsningar.

Gruvan här i Kiruna imponerar alltid som en av världens allra största underjordsgruvor – men Aitik med sin jättelika ovanjordsgruva imponerar knappast mindre!


Efter TV mot norr

30 augusti 2010

STOCKHOLM: Strax bär det av upp mot Kiruna, de spännande framtidsmöjligheterna i norr och ett lite kyligare klimat.

Och denna vecka blir för mig fortsatt dominerad av valrörelsens olika aktiviteter, även om det finns åtskilligt som måste skötas också när det gäller de utrikes relationerna.

Inte minst handlar det denna vecka om de direkta samtal med fred i Mellersta Östern som inleds i Washington på onsdag och torsdag. Jag kommer att återkomma till den saken.

Efter min TV-debatt med Lars Ohly om Afghanistan i fredags kväll hade jag i går en motsvarande med Jan Eliasson i Agenda.

Medan Lars Ohly av lätt insedda skäl spann som en katt över vad han lyckats att uppnå var det rätt tydligt att Jan Eliasson var rätt obekväm med den nya linjen.

Att KG Bergström hävdade att han för två veckor sedan sagt tvärt om vad han säger nu gjorde knappast den saken så mycket bättre.

För mig framstår det fortfarande som djupt beklagligt att socialdemokraterna övergett ett brett parlamentariskt samarbete i en viktig fråga och låtit ett ytterkantsparti få viktigt inflytande i stället.


Inte nådigt

29 augusti 2010

STOCKHOLM: Få svenska media har klarat av att ha journalister under längre tid i Afghanistan, men Expressen har faktiskt en journalist på plats i Kabul som nära har möjlighet att följa och bedöma utvecklingen i landet.

Det kan därför ha sitt intresse att ta del av vad hon har att säga om uppgörelsen mellan socialdemokraterna och Lars Ohly i frågan.

Nådigt är det inte.

Men tyvärr tror jag att hon har alldeles rätt.


Mot Framtidslandet Norr

29 augusti 2010

STOCKHOLM: Fortsatt Stockholm för mig denna dag, men i morgon bär det upp mot Sveriges allra nordligaste och i många avseenden allra mest spännande delar.

Med globalisering och snabb ekonomisk utveckling inte minst i Asien ökar efterfrågan på olika råvaror starkt, och inte minst på mineralsidan har Sverige en mycket stark position.

Och det är därför vi nu ser imponerande expansionsplaner i Kiruna, Svappavaara, Gällivare och Pajala med den ena mångmiljardinvesteringen efter den andra.

Som alliansregering vill vi alldeles självklart ge denna utveckling allt stöd vi kan.

Det handlar om energi- och transportpolitik, men det handlar faktiskt också om Europa- och utrikespolitik genom förankring i Bryssel och samarbete över gränserna.

I mina planer för våren ingick ett stort möte i dessa frågor i Bryssel med industrikommissionären Tajani och företrädare för Norge, Finland och Ryssland. Blir regeringen kvar kommer det mötet förhoppningsvis under de närmaste månaderna.

Och det handlar i detta sammanhang inte minst om det allt viktigare samarbetet i norra Norden och med norra Ryssland.

Det finns mycket att göra – att vidare med de frågorna ser jag som en viktig uppgift för de närmaste åren.

I morgon är det Kiruna som gäller för mig.

Jag tror att Kiruna är Sveriges mest omvärldsberoende kommun. Staden grundades med malmexporten till Europa. Rymdverksamhet har gett ett nytt ben. Turism också från avlägsna länder – Ishotellet i Jukkasjärvi – har växt starkt.

Men för mig handlar det i morgon först och främst om gruvan.

Förra året gick LKAB med förlust – globaliseringen backade, världshandeln minskade – men nu går det som tåget igen.

Europa, Mellanöstern och Kina drar. Man planerar att öka volymen med 40 % för att klara den ökade efterfrågan.

På tisdag inviger så Aitik – den enorma öppna koppargruvan utanför Gällivare – sina nya anläggningar som en del av den investeringar på ca 6 miljarder kr som kommer att dubbla produktionen under de närmaste åren.

Och i veckan blev det ju miljöklartecken för den nya järngruva som Northland tänker öppna i Pajala.

Så det är ett spännande framtidsland i norr som jag kommer att besöka i morgon och på tisdag.