Mycket gemensamt

CANBERRA: Föga förvånande blev det en dag av bra diskussioner här.

Den började dock med att vi träffade på en känguru i ett av stadens många grönområden. Det tillhör tydligen vanligheterna att man stöter på dem på olika ställen.

Men viktigast i dag var självfallet överläggningarna och lunchen med Australiens utrikesminister Bob Carr.

Åtskilliga ämnen hanns med, och en gemensam slutsats av diskussionen var intresset av att ytterligare utveckla dialogen kring de bedömningar vi gör av olika utrikespolitiska utmaningar.

Vi ligger förvisso på olika platser och i olika regioner, men det är uppenbart att vi ser på många frågor med likartade perspektiv. Och med våra olika utgångspunkter gör det självfallet dialogen ännu intressantare.

På eftermiddagen hann jag dessutom med ett besök på Australian Strategic Policy Institute för intressant diskussion centrerad kring de olika strategiska utvecklingstendenserna i denna del av världen.

Och dessa har ju kommit mer i fokus genom USA:s tal om att förskjuta tyngdpunkten, motsättningarna kring såväl Öst- som Sydkinesiska sjön och situationen på den koreanska halvön inte minst efter den tredje nordkoreanska kärnvapensprängingen.

I morgon fortsätter jag här i Canberra bl a med ett anförande på Australian National University om europeisk global strategi, och då hoppas jag också kunna träffa en del av de svenskar som valt att studera här.

Och det blir också fortsättning på de olika mediaintervjuer som det funnits ett mycket påtagligt intresse av.

Efter en del ytterligare möten fortsätter jag sedan mot slutet av eftermiddagen till Sydney där det blir middag med den svensk-australiska handelskammaren för att fokusera mer på de ekonomiska förbindelserna mellan våra bägge länder.

Under dagen har det självfallet varit viktigt att hålla kontakt också med Stockholm i olika ärenden, och vi prövade att ha en videokonferens mellan vår ambassad här, mitt ministerkansli i Stockholm och den svenska EU-representationen i Bryssel.

Och det gick alldeles utmärkt.

4 Responses to Mycket gemensamt

 1. Dina två senaste rapporter är extraordinärt mycket vaga, och det ser ut som en blandning av gossip från dåliga svenska rådgivare här i Australien, och resultatet ett hastigt skummande av papperstidningsjournalistiken, som är mer splittrad än den realla politiska situation i Australien.

  Kevin Rudd kan kanske förse dig med mer kött på benen, och de påtagliga intresse för fortsatta mediaintervjuer kommer möjligvis mer att handla om hur Assangefrågan skall lösas, om jag känner den Australiska andan rätt. Huruvida samma grupp av Assangefientliga politiska partner – Reinfeldt, Clinton och Gillard – skall fortsätta driva denna häxjakt i fortsättningen som kanske mycket snart, genom valet den 14 September kan komma att radikalt ändras, även genom det kommande Svenska valet 2014.
  Det är något fundamental fel att den här typen av folkvalda representanter i varje enskilt land skapar en form av ”egna individuella globala regeringar” eller maffia gäng som skall serva dem själva och amerikanska intressen i första hand.
  Det hela börjar likan en kult.

  Varje land måste ha en egen individuell persom som ledare med egna värderingar. I annat fall är det både oansvarigt och omoraliskt.
  Sverige såväl som Australien arbeta för att ha vänskapliga relationer till alla övriga länder. Det är et grundkrav för den iternationell säkerheten. Allvarligt talat tror jag det är inte en dag för sent att en generationsförändring inom politiken sker med nya besättningar med ”new players”.
  Poltiken är ju inte till för era personliga karriärer utan för folkens bästa!
  http://www.turesjolander.com/

 2. ADDENDUM
  Even my acquanintance and ”mentor” from the lates 60’s, Gunnar Hägglöf, Swedish diplomat, cabinet member and the Head of the Foreign Ministry’s bureau should have been laughing his lips off if he had been alive reading about your shamful suggestion to Julian Assange to fly to Sweden for questioning. So should my friend Envoy and Royal Ceremony Master Ambassador Joen Lagerberg have done after you described how important it is to arrange for a videoconference between the Swedish Embassy here, and your head office in Stockholm.
  Maybe you can suggest the same arrengement for Mr Assange?
  Your branch office in Canberra is not even skilled enough or able to pass on my email message to you, nor confirm that they have recieved my message to you.
  http://www.cordially.homestead.com/Nobel_Prize.html

  I don’t think I would ever return to my homeland never under the current dreadful politics in Sweden, by free will.
  Persona non Grata vs ex-gratia.
  http://www.sjolanders.homestead.com/

 3. spanaren skriver:

  Utanför ämnet men med tanke på innehållet i
  mina inlägg är det kanske på plats med lite
  självironi som består att ett ryskt svar på den
  svenska låten ”Tingeling”.

  Om Moderatorn tillåter håll tillgodo…

  https://oplatsen.wordpress.com/2013/02/28/ar-detta-hamnden-for-tingeling/

 4. Per Fredö skriver:

  emstin Broste undrar vad jag menar med att USA enligt min och många andras mening främst efter andra världskrigets slut har fungerat som något av världens politis.

  Denna benämning är vedertagen.Den används såväl av dem som anser att USA:s insatser i olika världsliga konflikter mestadels varit positiva och de som i sin antiamerikanism alltid sett dem som vederstygglia.

  De med dessa åsikter har då mestadels haft andra politiska ideologiska värderingar, ja, även stött totalitära regimer.

  USA är den ledande supermakte samt hörnpelaren i Nato,.
  USA har fungerat som skyddet militärt mot kommunism och tmedverkat till att de av Sovjetunionen ockuperade länderna fått sin frihet och kunnat förverklia sina drömmar om politisk demokrati.

  Allt detta hade inte kunnat ske utan att USA selat en avgörande roll t
  till demokratins seger under andra världskrigetoch störtandet av nazismen.

  USA har även varit vår svenska skyddsmat under det kalla krigets dagar, ja, exempel av detta slag kan mångfaldigas.
  Dit hör inte minst kampen mot den terrorism, som breder ut sig alltmer.

  Detta innebär naturligtvis inte att alla de amerikanska insatserna i olika konflikter villkorslöst kan motiveras. Alla sådana ska man ha sina åsikter om, det har vi och det har också amerikanarna själva.

  För vår egen del har vi ett nära samarbete med Nato och det inkluderar också USA och spänner över en rad olika områden, inte minst de diplomatiska, som Carl så aktivt medverkar i.

  Om du Kerstin, som jag förmodar hör hemma nånstans inom vänstern, tittar på dagens kommentarer av Carl så har shanb noterat, sannolikt med sitt instämmande, om att USA i daghar förskutit tyngdpunkten maritimt till till Öst-och Sydkinesiska sjön.

  Nordkoreas missil-och atombomshot kan helt enkel inte negligeras.
  Det gäller för övrigt också hur Ryssland nu agerar i sina grannländer och i Syrien.
  Deta berör också oss.

%d bloggare gillar detta: