Hemma – inför vecka i Australien

STOCKHOLM: Det blev tre timmar spännande diskussion om EU:s globala strategiska utmaningar i Europaparlamentet i dag följt av presskonferens och diverse s k småsnack med olika personer.

Och den som är intresserade kan se upptagningarna såväl från diskussionen som från den efterföljande presskonferensen.

Diskussionen spände över vida områden, men handlade om hur vi måste skaffa såväl bättre mjukvara i form av politik och strategi som bättre hårdvara i form av institutioner och instrument.

Jag sade att jag tillhör dem som trots en i grunden gynnsam global utveckling framöver ser med betydande oro på en del av de utmaningar vi kan komma att ställas inför.

Omvandlingen i den arabiska världen har förvisso inte nått sin slutstation.

Skulle de politiska ansträngningarna att få ett slut på den fasansfulla konflikten i Syrien inte lyckas kan vi gå mot en utveckling där vi har en region av krigsherrar, jihadister och ställföreträdande krig med allt vad det skulle innebära också för vårt Europa.

Och därtill kommer de olika utmaningar vi nu ser torna upp sig i olika delar av Afrika rimligt nära oss, liksom konsekvenser av globala klimatförändringar och den mycket snabba utvecklingen på nätverks- och cyberområdet.

Det kommer alldeles uppenbart att krävas vassare gemensamma instrument under de kommande åren. Och bättre samordning av de olika nationella instrument som ju de olika europeiska staterna har.

Efter dagen i Bryssel och veckans europeiska verksamhet har jag så återvänt till Stockholm för en dag med olika möten, diskussioner och kontakter under morgondagen.

Det behövs, eftersom jag kommer att vara hela den kommande veckan på besök i Australien. Och det ligger faktiskt rätt långt bort.

Australien är vår tredje viktigaste handelspartner utanför Europa efter USA och Kina, och vi har ett brett samarbete på åtskilliga områden.

Under senare år har vi också funnit att den utrikespolitiska dialogen mellan våra bägge länder har blivit allt viktigare.

Men anledningen till resan är behovet av att fördjupa dessa olika relationer ytterligare.

Med Perth i västra Australien som första anhalt på måndag beger jag mig i riktning ditåt under söndagen. Resan tar sin tid.

Innan dess skall jag dock till Warszawa under lördagen, även om det ju bara var något dygn sedan jag senast var i Polen.

Och reser sedan därifrån till Australien.

5 Responses to Hemma – inför vecka i Australien

 1. Anna Larsson skriver:

  Tack för intressanta inlägg. Väldigt lärorik.
  /trogen läsare

 2. carler skriver:

  De globala klimatförändringarna bryr sig inte om vad EU gör.
  I Australien blir det regeringsskifte i september så resan kommer lite för tidigt.

 3. Per Fredö skriver:

  Vad gäller konsekvenser av globalförändringar så finns det alla skäl observera de långsiktiga och synnerligen omfattande investeringar, som Kina nu tvingas göra för att att uppnå en någorlunda godtagbar vattenrening.

  Vattenkvaliteten i dag är så dålig att ca 45 procent av storstädernas befolkning inte ens får ha kontakt med vattnet, i synnerhet då dricksvatten.

  Motsvarande investeringsprogram lär behövas för att göra luftkvalitéten godtagbar i storstäderna, där folk nu måste bära munskydd .
  Astma är en av de sjukdomar som drabbar et växande antal människor.

  Fredrik Reinfeldt har flera gånger, inte minst i samband med klimatkonferensn i Köpenhamn, framhållit att dessa klimatinvesteringar är de viktigaste för att nå de klimatmål, som ska kunna förverkligas i enligt Khyato-protokollet.

  I övrigt är detta om att klimatförändringar nästan enbart skulle bero på en fortskridande ökning av koldioxidhalten mycket omstridd, detta
  även om politiker inte vågar ta en debatt om denna teori.

  När de träffas på sina konferenser ser varje land till sina egna intresse de avtal, som sluts, är vare sig bindanede tidsmässigt samt särskilt konkreta.

%d bloggare gillar detta: