Början i Bryssel

BRYSSEL: Efter tidig start från Stockholm har vi nu dragit igång diskussionerna i olika frågor på mötet med Foreign Affairs Council här.

Det finns en stark vilja att föra Östliga Partnerskapet framåt i samband med höstens toppmöte i Vilnius.

Men det kräver att Georgien och Moldavien håller kursen, och att Ukraina kommer tillbaka när det gäller viktiga reformer och respekt för rättsstaten.

Och vår resa senare i dag till Moldavien fick alldeles självklart ett starkt stöd i dagens diskussioner.

Men sedan har vi fortsatt med situationen i Irak, och kommer nu att värdera situationen i Mali och den bredare Sahel-regionen.

Ansträngningarna för fred och stabilitet där går ju nu in i en mer komplicerad fas efter de inledande framgångar som den franska insatsen ju lett till.

Och det är viktigt att ha fokus på vad som händer också i angränsande länder. Inte minst de terroristiska grupperna rör sig ju fritt över gränserna.

Den politiska processen är nu avgörande. Det talas om val i Mali redan till sommaren, och det sker olika försök att gå till stånd konstruktiva dialoger mellan de olika grupperingarna i landets olika delar.

Medias intresse före möter var dock främst fokuserat på Syrien, och jag underströk att prioriteten bland prioriteter var att ge de politiska ansträngningarna vårt fulla stöd.

Vi bör självfallet inte göra någonting som kan uppfattas som att vi skulle underminera dessa.

Över lunch kommer vi sedan att fortsätta med en diskussion om förutsättningarna för en fredsprocess mellan Israel och Palestina.

Men än har vi ingen ny regering i Israel, och mycket kommer att vara beroende av hur den amerikanska positionen utvecklas under de kommande månaderna.

Fram mot kvällen blir det så möte med den s k Nordliga Dimensionen med också den ryske utrikesministern, och efter middagen flyger jag så vidare till Moldavien och den lite komplicerade situationen där,

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: