Att hjälpa Syrien

30 augusti 2012

NYNÄSHAMN: Lång dag går mot sitt slut på den moderata riksdagsgruppens konferens med vacker utsikt ut mot skärgården här i Nynäshamn.

Innan mörkret sänkte sig över bygden såg vi hur färjan från Gotland letade sig in mellan skären.

En betydande del av dagen tillbringade jag med att tala med våra ambassadörer i vissa viktigare länder eller på vissa krävande positioner.

Det är viktigt för mig att kunna höra deras observationer direkt, och det är viktigt att vi på detta sätt kan diskutera olika uppgifter framöver.

På eftermiddagen träffade så Gunilla Carlsson och jag Abdulbaset Sieda och en rad andra företrädare för Syrian National Council för en inträngande och öppen diskussion om de olika utmaningar vi står inför i Syrien.

Åtskilliga av oss har ju träffats förut, och vi har ju också på en rad olika sätt också stött deras arbete.

SNC representar förvisso inte hela den mångfasetterade demokratiska oppositionen i Syrien, men jag är övertygad om att de har en viktig roll genom den bredd som organisationen faktiskt representerar.

Syrien är ett land av kulturell och religiös mosaik, och dess framtid är beroende av att denna rika mosaik också kan bevaras. Och vi ägnade en hel del tid åt att diskutera de olika utmaningar som detta innebär.

Självfallet upptogs också en betydande tid av olika aspekter på vårt stöd till deras verksamhet, och de diskussionerna kommer att fortsätta i morgon med Gunilla Carlsson.

Den humanitära situationen såväl för de hundratusentals som flytt Syrien som för de miljoner som är flyktingar i sitt eget land är alarmerande, och vi söker nya vägar för att kunna ge bättre hjälp och stöd.

På den mer politiska sidan hade vi intressanta diskussioner om vad som möjligen kan göras, och vi kommer alla att noga följa de signaler i detta avseende som kan komma ut ut mötet med FN:s säkerhetsråd i New York i dag.

I morgon randas en ny dag, och i allt väsentligt blir det för mig en dag i Stockholm.

Att fånga upp signaler från diskussionerna i New York blir viktigt, men sedan hoppas jag få tid att med både Gunilla Carlsson och Ewa Björling diskutera olika uppgifter som ligger framför oss under de kommande månaderna.

 


Syrien i fokus

30 augusti 2012

STOCKHOLM: Torsdag och regeringssammanträde i sedvanlig ordning.

Så börjar denna dag.

Och sedan passar jag på att träffa en del av våra ambassadörer i olika nyckelländer.

Det är ett betydande värde att kunna tala direkt med en del av dem som jag annars inte har möjlighet att träffa så ofta.

Nu inleds också det möte som Syrian National Council – den mest respekterade och breda av den syriska oppositionens olika grupperingar – kommer att ha här i Stockholm under de närmaste dagarna.

Under eftermiddagen träffar jag dess ledning för att lyssna på deras bedömning av situationen i Syrien och vad vi ytterligare har möjlighet att göra från Sveriges, EU:s och det internationella samfundets sida.

Samtidigt samlas i New York FN:s säkerhetsråd under ordförandeskap av Frankrikes utrikesminister Fabius för att diskutera inte minst de humanitära aspekterna på den allt allvarligare situationen i Syrien.

Och i det mötet deltar också Turkiets utrikesminister Davutoglu.

Såväl i Turkiet som i Jordanien har ju nu antalet flyktingar från Syrien passerat 100.000.

För min del blir det framåt kvällen sedvanlig sommarmottagning för UD:s anställda med respektive i anslutning till sändebudsmötet.

Vi bjuder på ett glas vin eller två och en del annat, men dessvärre tror jag inte att det blir några heliumballonger. Trevligt och nyttigt brukar det kunna bli i alla fall.

Och därifrån far jag med viss brådska iväg för att äta middag med den moderata riksdagsgruppen i samband med dess internatkonferens i Nynäshamn för att dra upp riktlinjerna för de närmaste månadernas politiska arbete.

Så det blir en del att göra även denna dag.


Globalisering och Europa

29 augusti 2012

STOCKHOLM: Denna dag dominerades av de fortsatta överläggningarna med Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota innan han gav sig iväg i riktning först Dakar och därefter Centralamerika.

Och mycket konkret var vi eniga om att fortsätta våra samtal i olika ämnen när vi om några veckor bägge kommer att vara i New York i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling.

Under dagen avslutades den mer organiserade delen av det stora mötet med våra sändebud från världens olika delar här i Stockholm.

Det skedde med en diskussion om vad globaliseringen verkligen innebär i praktiken med bl a Ericssons VD Hans Vestberg och IKEA:s dito Mikael Ohlsson .

Utan att sätta andra i skuggan handlar det ju om två av våra globalt mest kända och framgångsrika företag med varumärken som också kommit att förknippas med svenskt innovativt tänkande, öppenhet och tydliga värderingar.

Bägge företagen expanderar ju nu starkt i olika delar av världen.

IKEA finns nu i ett 40-tal länder, medan de länder där Ericsson inte finns med lokal verksamhet och affärer är relativt lätt räknade.

Och i bägge fallen är expansionen lätt att förstå.

Allt fler människor i vår värld får det bättre och har då möjlighet att också välja hur man skall kunna inreda sitt hem.

I år besöks IKEA:s varuhus av ca 700 miljoner människor och ca en miljard människor passar på att se på katalogen – en av världens största trycksaker – på nätet.

Ericsson levererar de nätverk som knyter ihop inte minst världens mobila nät, och här går utvecklingen rasande fort.

Under de närmaste fem åren räknar man med att den mobila datatrafiken kommer att växa med en faktor 15.

Och just i dag är Ericssons världens ledande leverantör av dessa nätverk.

Men viktigt är att ha klart för sig att i detta ligger ingen som helst garanti för hur det ser ut i morgon.

Min dag avslutades med arbetsmiddag för att diskutera lite vad som ligger framför oss inom EU under de närmaste månaderna.

Sakta börjar ju Europa i dess helhet nu komma tillbaka efter sommaren.

Birgitta Ohlsson är nere på Cypern på informellt möte med fokus inte minst på budgetfrågorna med det s k allmänna rådet.

Men trevligt var inte minst att träffa vår kommissionär Cecilia Malmström och diskutera lite vad som ligger framför oss på de viktiga delar av det europeiska samarbetet som hon har ansvar för.


Djupare med Brasilien

29 augusti 2012

STOCKHOLM: Med början med trevlig och informell middag ute på Fjäderholmarna i går fortsätter i dag besöket av Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota.

Vi har ju ett strategiskt partnerskap med Brasilien på en rad områden, och det strövar vi nu efter att utvidga ytterligare.

Ekonomiskt och industriellt är relationerna starka. 

Svensk industri har varit etablerad i Brasilien sedan länge, och medan produktionen förr var bara för den lokala marknader sker den nu också för export till resten av världen.

Därtill kommer nu ett fördjupat samarbete kring innovation och olika former av högteknologi. Ett innovationscentrum har redan satts upp i Sao Bernardo en vit utanför Sao Paulo.

Och mer kommer att komma.

Nu på förmiddagen träffar Antonio Patriota först Gunilla Carlsson för att bl à underteckna ett nytt samarbetsavtal.

Och därefter fortsätter våra överläggningar i olika frågor. Redan nu är vi på det klara med att vi kommer att ha ett behov av ytterligare och regelbundna överläggningar i olika frågor. 


Dialog om Arktis

28 augusti 2012

STAVANGER: Jag landade här i går eftermiddag för att deltaga tillsammans med bl a min norske kollega Jonas Gahr Störe och Nederländernas vice premiärminister Maxim Verhagen – men också många andra – i diskussionerna på det s k ONS Summit 2012.

I fokus stod utvecklingen i det Arktiska området, och då inte minst när det gäller klimat-, resurs- och energiutmaningarna.

Och för mig var det både viktigt och intressant att höra hur man i Norge hanterar dessa frågor inom sina delar av detta område.

Jag säger ofta att jag har stor respekt för det sätt på vilket Norges regering och Storting diskuterar och hanterar de både känsliga och viktiga avvägningar som det ju handlar om.

Och det intrycket har bekräftats av mina diskussioner här.

Skulle alla andra länder inom det arktiska området ha samma förhållningssätt till dessa frågor skulle det finnas väsentligt mindre anledningar till oro än det vi ibland ser uttryck för i den offentliga debatten.

En del av vår diskussion kom att handla om de folkrättsliga ramarna för arbeten i dessa känsliga områden.

Och vi var överens om att FN:s havsrättskonvention UNCLOS måste vara den bas som alla accepterar.

På den basen kan vi sedan bygga ett praktiskt och fungerande samarbete, och det är ju det som är fokus för det vi nu försöker att göra inom Arktiska Rådet.

I dag kommer jag att hinna med en kort del av diskussionerna om de s k BRIC-ländernas betydelse innan jag hastar tillbaka till Stockholm för att ta emot Brasiliens utrikesminister Antonio Patriota för middag i kväll och samtal i morgon.

Därmed missar jag när kung Harald inviger den stora energimässan ONS2012 här som jag ser att man räknar med att det skall komma ca 50.000 gäster från hela världen till.

På mötet redan i går noterade jag ministrar och olika regeringsföreträdare från i stort sett alla världens hörn. 

Och mer blir det säkert i dag.

Sverige och Norge har intima och snabbt växande förbindelser.

Det var tydligt när jag flög hit i går. Inte så få svenskar arbetar i dag i Norge och trivs mycket bra med det.

Jag mellanlandade på Flesland-flygplatsen i Bergen, och noterade att man ropade ut inrikesflyget därifrån till Stavanger på svenska.

Ingen föreföll att uppleva det som särskilt märkvärdigt.

Det norska vestlandet har genomgått av remarkabel och imponerande utveckling under de senaste decennierna, och potentialen för att ytterligare utveckla samarbetet med olika delar av Sverige är betydande.

Nu bär det tillbaka till Stockholm, men inom en vecka är jag tillbaka här i Norge.

Då kommer jag till Bodö en bra bit längre norrut, och med en delvis annorlunda agenda.

Men i kväll och i morgon är det Brasilien som gäller för mig.


Sändebudsmötets vecka

26 augusti 2012

STOCKHOLM: Gråmulen sensommarsöndag i huvudstaden. Jag vet visserligen att hösten kommer efter sommaren, men det finns väl ingen anledning att se den tidigarelagd på detta sätt…

I morgon inleds en vecka som för UD:s del kommer att domineras av det årliga mötet med våra ambassadörer från världens olika hörn.

Det handlar om att de skall uppdatera sig på olika områden, men det handlar ju också om att mer direkt kunna lyssna på dem.

Så jag inleder min morgondag med att en längre diskussion med dem om de utmaningar vi står inför.

Men sedan bär det på eftermiddagen iväg till Stavanger och diskussioner i anslutning till den stora energimässan där med min norske kollega Jonas Gahr Störe.

Utvecklingen i Mellersta Östern liksom i Arktis – i bägge fallen är ju energi aktuella ämnen – kommer säkert att dominera de diskussionerna.

Men vi har också en hel del annat att diskutera.

Och när jag kommer hem på tisdagen blir det middag med min gästande kollega från Brasilien Antonio Patriota.

Mer formella överläggningar blir det så under onsdagen.

Vi hade ju alldeles nyss en stor delegation från Brasilien, även om det då kanske var fotbollen som var i fokus. Och såväl Fredrik Reinfeldt och andra statsråd var ju alldeles nyligen i Rio de Janeiro i samband med den stora och viktiga Rio+20 konferensen där.

Vårt samarbete – politiskt såväl som ekonomiskt – med Brasilien är allt viktigare.

Sedan skall jag under torsdagen och fredagen försöka att puzzla ihop chefsmötet på UD med moderata riksdagsgruppens konferens och olika planeringsmöten här i Stockholm.

På ett eller annat sätt skall väl det också gå.

Nästa söndag – om nu planerna inte förändras – flyger jag så tillsammans med försvarsminister Karin Enström först till Helsingfors för lunch med våra bägge kollegor och därifrån fram mot kvällen till Bodö i norra Norge.

Där blir det träff med nordiska kollegor med vårt allt viktigare säkerhets- och försvarspolitiska samarbete i fokus.


Tillväxt och Gripen

25 augusti 2012

HARPSUND: En strålande vacker morgon i Sörmland efter gårdagens olika överläggningar med regeringen.

De bedömningar som nu görs, och som ligger till grund för det förslag till statsbudgeten som nu arbetas fram, tyder på en lite starkare ekonomisk utveckling i Sverige än vad man trodde i våras.

Det handlar om en tillväxt kring 1,6%, och nästa år skulle det kunna öka en del.

I dagens Europa är detta tveklöst mycket bra siffror och visar på den underliggande styrka vi var just nu.

Men ingenting är för evigt, utmaningarna i den globala ekonomin är betydande, och det är rimligt att de satsningar som kommer att föreslås i budgeten inriktas på att långsiktigt stärka vår konkurrens- och tillväxtkraft.

I dag meddelar också regeringen att vi kommer att gå vidare med den utvecklade och avancerade versionen av stridsflygplanet Gripen. 

Dagens Gripen duger alldeles utmärkt i dag, och de första förbanden av denna nya Gripen kommer vi inte At se i Sverige förrän om mer än ett decennium. 

Men utvecklingsarbete som detta är långsiktigt, och inte minst därför är dagens besked viktigt. Det handlar dessutom om en väsentligt förbättrad förmåga i viktiga avseenden.

Samtidigt är ju också Schweiz inriktad på att också anskaffa samma version av Gripen.

Om det också kommer att finnas intresse från andra för denna mer avancerade Gripen återstår att se.

I dag används ju Gripen – förutom i Sverige – av Tjeckien, Ungern, Sydafrika och Thailand.

Just i dessa dagar är det t ex ett Gripen-förband från det förstnämnda landet som från en bas i Litauen svarar för Nato:s luftpatrullering över de baltiska staterna.