Perspektiv från Doha

DOHA: Det blev några timmars mellanlandning här i Qatar som användes till informell middag med olika forskare och tänkare som ägnar sig åt denna mångfasetterade regions olika problem.

Och det var förvisso mycket nyttigt.

För någon vecka sedan tyckte jag att det fanns vissa ansatser till en möjlig politisk process för att få ett slut på dödandet i Syrien.

Men det är knappast förvånade att saker och ting sedan dess förefaller att ha tagit ett steg tillbaka. Inte heller diplomati utvecklas alltid rätlinjigt.

Oppositionskoalitionen har plötsligt sagt nej till ett antal internationella möten. Och därmed har det diplomatiska arbetet i alla fall tillfälligt bromsats upp.

Men det får inte innebära att man ger upp.

Dialogen med oppositionen, och stödet till dem, förblir mycket viktigt.

Samtidigt måste arbetet med att engagera de aktörer som kan leda till en starkare internationell front för en politisk lösning intensifieras.

Från Dohas perspektiv är självfallet oron för vart en fortsatt konflikt i Syrien kan leda mycket påtaglig.

Och det går ju inte heller att se den isolerad från de andra spänningar som bygger upp i regionen i dess helhet.

I grannstaten Bahrain har försöken att överbrygga djupgående motsättningar hitintills inte lyckats, och det går att se tendenser till att mera hårdföra positioner stärks på bägge sidor.

Men samtidigt har nu en ny dialog kommit igång mellan regering opposition och det är självfallet viktigt att vi på olika sätt försöker att ge den vårt stöd.

Vänder man sig åt andra hållet ser man en oroande tendens i utvecklingen i Förenade Arabemiraten. En akademisk konferens härom dagen fick ställas in efter det att inbjudna akademiker nekades inresa.

Samtalsämnen saknades således inte på kvällens middag.

Utvecklingen i Egypten oroar, Saudiarabiens utveckling förtjänar alltid att diskuteras, spänningarna i Irak blir allt tydligare, situationen i Libyen ter sig påtagligt komplicerad och möjligen kan ju dessutom läggas till att Iran ju inte ligger så långt bort från där jag just nu sitter.

Vi har all anledning att följa utvecklingen uppmärksamt.

Men nu bär det strax vidare.

Efter en flygning på en bit över tio timmar kommer jag att landa i Perth, och då har dagen redan börjat lida mot sitt slut där borta.

6 Responses to Perspektiv från Doha

 1. gruelse skriver:

  Förmodligen har Sverige i dagsläget den sämsta försvars- och säkerhetspolitiken på århundraden relaterat det till samtida geopolitiska läget.

  Smaka på orden yrkesförsvar, IO 14, ”Pooling and Sharing”, Solidaritetsförklaringen, Långbortistandoktrinen, Nordic Battle Group, och varje fosterlandskär svensk känner en fadd smak av odört.

  USA måste spara stora summor som kommer gå ut över dess militära ambitioner i Europa, vilket också påverkar Sveriges geopolitiska situation. För EU:s del växer också hela tiden det demokratiska underskottet. EU har också en svår situation beroende på beroendet av petroleumimporten. Det är inte säkert att EU kommer bestå.

  Utrikesministern, på vars bord säkerhetspolitiken ligger, saknar sjukdomsinsikt i fråga om moraset i den svenska säkerhetspolitiken. Han saknar uppenbarligen också förmåga att förstå vilken svår ekonomisk situation USA och EU befinner sig i. Han tycks också ha frikopplat sig själv från sina förpliktelser som ämbetsman i Konungariket Sverige, bl.a. i fråga om UD:s diarieföring och offentlighetsprincipen. Tjänsteärenden kommuniceras via hans privata gmail-konto, tillhandahållet och kontrollerat av ett privat amerikanskt företag.

  Han tycks också ha glömt bort vilka hans uppdragsgivare är och som betalar hans reseräkningar. Det är det svenska folket han ska företräda. Trots att det svenska folket i en folkomröstningen 2003 ville ha kvar kronan som valuta, så propagerar utrikesminstern hela tiden för att införa euron i Sverige.

  Istället tycks han ägna det mesta av tiden åt ett vidlyftigt globalt, CO2-dumt resande till diverse tankesmedjor, diskussionsklubbar och konferenser, från vilka, positiva konkreta resultat lyser med sin frånvaro, i alla fall för mig.

  Snarare är det så att i många av hans profilfrågor där han aktivt har tagit ställning för endera ståndpunkten, kommer död, social oro och förödelse i släptåg. Stödet till USA:s inmarsch i Irak, Hamid Karzai och fortsatt svensk militär närvaro i Afghanistan, de al-Qaida-infitrerade beväpnade rebellerna i både Libyen och Syrien samt stödet till Kosovos självständighet är exempel därpå.

  Då är det inte heller så konstigt att:
  ”Utvecklingen i Egypten oroar, Saudiarabiens utveckling förtjänar alltid att diskuteras, spänningarna i Irak blir allt tydligare, situationen i Libyen ter sig påtagligt komplicerad och möjligen kan ju dessutom läggas till att Iran ju inte ligger så långt bort från där jag just nu sitter.”

 2. Carl Bildt’s Time Travel, och nu gäller det Australien eller snarare Sveriges utbyte eller trade med teknologi från Mini drönare till gamla Collins Class submarines, och inte vin import eller ”turist export”.
  Mineraler, olja och gas är vad Australien först av allt kommer att leva på de närmaste 100 åren, med eller utan Kina som snart skapar en Highway till Mongolia för sina framtida behov för ”Power”.
  Att vara med och effektivt utvinna de redan funna underjordiska källorna av dessa commodities är eller kan vara Sveriges bästa kort i ett ekonomiskt utbyte.
  Carl Gustavs rocket launcher är nog inte längre värt besväret för resan, som snarare skulle bli betraktat som ”Dream Time”, i dag.

  Vad som verkligen behövs i Australien är en svensk kultur attache eller Super Ambassador med nutida kunskaper inom communicationsteknology. Kultur är proritet för all Trade.
  Se bara hur vår Utrikesminister sitter där i Tuben över Indiska Oceanen och kommunicerar LIVE, medan Svensk mobben i Australien babblar om knäckebröd eller Dalahästar.

  http://www.chinatime.homestead.com/
  http://www.internet2012.homestead.com/AUSTRALIAN-POLITICS.html

  Alors tout va bien!

  http://www.artaustralia.homestead.com/
  Här som Där gäller mer än Royal aspirations!
  Hung Parliaments is a Global Sport now days.
  14 September är runt knuten Här, liksom 2014 i Sverige är: http://www.val2010.homestead.com/
  http://www.newstime2010.net/

 3. Good Morning Mr Bildt and welcome to the Australian soil!

  If You and Mr Carr have problems to find a humanistic peaceful solution for such a small tiny things as the Assange case in London, you shall both of you lose all your credibilites for all time as Foreign Minister’s for any other huge and monumental problem cases in the World, you have on your agenda.

  It is more than absurd how both of you can let this stuff go on year after year.
  Use your keys and unlock this stupidity and America can be America again and everybody can go back to normal.
  Silence and secrecy is obsolete in the 21th century!

 4. spanaren skriver:

  Vid en bedömning av den nuvarande utrikesministern globala
  ”flygande och farande” vore det kanske lämpligt att erinra
  sig att Konungariket Sverige är en alliansfri mindre stat
  i nordligaste Europa -idag som under de tre senaste
  seklerna i skuggan av en Stormakt där utrikespolitiken
  kan ändras över en natt med stormaktens militära förmågor
  tillstädes – och inte ens inom EU ett av de större länderna.
  Var ligger vårt lands geopolitiska intressen utanför området
  väster om Volga, öster om UK, söder om Arktis och norr
  om Medelhavets norra kuster?
  Avser inte isolering från resten av världen utan bara vad som
  bör prioriteras i svensk utrikes/försvarspolitik.
  Utrikesministrarna i de likaledes alliansfria länderna Irland,
  Österrike. Schweiz och Finland vore lämpliga förbilder vad
  gäller resande och inblandning i globala problem som VI
  inte på något sätt kan påverka.
  Dagens svenska politik visavi den i vårt närområde dominerande
  militära stormakten är vad gäller världsfrånvändhet i nivå
  med den politik som fördes under ”Frihetstiden”.på 1700-talet.
  Hur slutade det?

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-besparingar-for-forsvaret-igen_7941932.svd

  Tänk Dugin, Rogozin och Ivanov som Putins efterträdare…..
  De flesta läsare av bloggen behöver ingen närmare
  presentation av de namngivna.

 5. spanaren skriver:

  ”Utvecklingen i Egypten oroar” mm osv
  Finns det måhända inte mera närliggande problem att
  oro sig över?

  http://kkrva.se/vi-behover-luftvarn-med-lang-rackvidd-pa-gotland/

  Ingen vet idag hur den geopolitiska utvecklingen ser ut i vårt
  närområde om 5-10 år eller vem som sitter I Kreml mer än
  att det inte blir en ”Zapadnik” (västbeundrare) som Nemtsov.
  Enligt en färsk opinionsundersökning i Ryssland önskar
  en majoritet av ryssarna Sovjetsystemet tillbaka. medan
  endast 22% vill ha demokrati som i västeuropa.
  Återkommer med länk.

  Om Västmakternas ”snubbeltråd” i Baltikum bryts av ”någon”
  kommer Frankrike/Tyskland eller UK inleda ett tredje världskrig
  för Riga, Reval eller Gotland eller blir det som i Georgien –
  en utifrån arrangerad vapenvila för att ”rädda freden” när
  ”någon” intagit/återtagit önskvärda landområden?

 6. spanaren skriver:

  Vidare mitt 25 februari 2013 kl.09:27

  Det respekterade Levada har gjort en undersökning om
  vilket samhällssystem ryssarna föredrar idag och imorgon.

  http://www.kniivila.net/2013/folket-vill-ha-sovjet-tillbaka/

  Är vår inblandning i Rysslands inre angelägenheter med
  sk ”demokratistöd” något som ryssarna ser positivt på eller
  kan det bli en konfliktorsak i framtiden?

%d bloggare gillar detta: