Bred och stark reaktion

31 maj 2010

STOCKHOLM: Denna dag kom att så gott som totalt domineras av det israeliska ingripandet mot Ship to Gaza i de tidiga morgontimmarna med dess dödsoffer och dess internationella konsekvenser.

Förutom att försöka få klarhet om viktiga delar av händelseförloppet och få information om tillståndet för de elva svenska medborgarna har våra ansträngningar inriktats på att få en så bred och så stark internationell reaktion som möjligt.

I de tidiga timmarna var jag i kontakt med Catherine Ashton och vi tog också initiativ till ett möte i Bryssel med EU:s utrikes- och säkerhetskommitté.

Detta ledde till en tydlig och bra reaktion från EU:s sida.

Vi fördömde med skärpa den våldsanvändning – dödssiffran vittnar om ett betydande övervåld från israelisk sida – som skett och krävde en omedelbar, fullständig och oberoende utredning av hur detta kan ha skett och omständigheterna kring det.

De steg som denna leder till har vi anledning att diskutera då.

Samtidigt förde vi fram kravet på ett omedelbart, permanent och villkorslöst öppnande av gränsövergångarna till Gaza för humanitär hjälp, handel och personer.

Det är ett krav vi fört fram tidigare men som nu får starkt ökad tyngd. Den israeliska Gaza-politiken är utpräglat kontraproduktiv också från Israels egna utgångspunkter.

Nu hoppas vi att det extra möte med FN:s säkerhetsråd som äger rum i New York senare i natt skall leda till att man ställer sig bakom den linje som vi under dagen enat EU kring.

Och det säger sig självt att reaktionen därmed skulle få en starkt ökad tyngd.

Det kan vara lätt för Israel att vifta bort starka ord från något enstaka land, men bredden och tydligheten i den reaktion vi nu arbetar för kan inte undgå att göra intryck.

Alldeles klart är att det israeliska ingripandet är oförenligt med den internationella rätten genom att det skedde på internationellt vatten.

Låt mig också säga att jag känner en betydande oro för att det israeliska övervåldet i dag spelar extremister i olika läger i händerna.

Vi har anledning att ta avstånd från varje användning av våld och uppmana till politisk dialog och politisk konfliktlösning.

Säkert kommer denna händelseutveckling att prägla också betydande delar av min morgondag. I alla händelser kommer den att inledas i TV:s olika morgonsoffor.


Vänsterexperiment med risker

30 maj 2010

TABIANO: En lite mer stilla dag i det stilla och behagliga vädret i norra Italien.

Hemifrån noteras såväl signalerna om att vår ekonomi kan komma att utvecklas något bättre än vad vi hade trott.

Osvuret är dock bäst, osäkerheterna i den europeiska bilden är fortfarande påtagliga och väldigt viktigt är självfallet förtroendet för stabiliteten i vår ekonomiska politik.

I DN i dag har Peter Wolodarski med sedvanlig skärpa fortsatt diskussionen om konsekvenserna av socialdemokraternas pakt med vänsterpartiet i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Och det kommer att finns många anledningar att återkomma till detta ämne.

Ett Sverige som på detta sätt förlorar i utrikespolitisk trovärdighet kommer att bli ett Sverige som förlorar i inflytande och möjligheter.

Sakta börjar vi närma oss vår egen valrörelse, och då blir det också allt viktigare att belysa de risker för Sverige som ligger i det vänsterexperiment socialdemokraterna nu gett sig in på.

De riskerna gäller inte minst trovärdigheten och styrkan i den ekonomiska politiken och i utrikespolitiken – med allt vad det kan leda till.


Inför Lund, Sarajevo och Istanbul

30 maj 2010

TABIANO: Även en lugn helg som denna gör sig världen alldeles självklart påmind på olika sätt.

Gårdagens framgång med NPT-konferensen i New York finns det all anledning att fortsätta att notera, även om jag också noterar en onödigt sur israelisk reaktion på tankarna om ett kärnvapenfritt Mellersta Östern.

Uppmärksamheten kring hjälpaktionen för Gaza fortsätter, och även om vi fortsätter att av säkerhetsskäl avråda från resor till Gaza finns det anledning att upprepa den syn vi har på den israeliska blockaden.

Här är ju den Europeiska Unionen mycket tydlig, och det har ju kommit till klart uttryck i det uttalande Catherina Ashton gjort i ärendet.

Borta från Mexikanska gulfen noteras de fortsatta svårigheterna att få oljutsläppet långt nere i djupen under kontroll med alla de konsekvenser detta kommer att få.

De kommer med all sannolikhet att vara betydande.

Djuphavsfyndigheter av detta slag utgör i dag oljeletningens mest lovande område inte minst utanför Brasilien och olika delar av den västafrikanska kusten, men successivt också i de mer arktiska havsområdena.

I morgon kommer jag så att vara på Utrikespolitiska Föreningen vid Lunds Universitet för att fortsätta min serie av möten runt om på våra universitet och högskolor – kl 16:00 i aulan i universitetshuset för den som råkar ha vägarna förbi.

Efter kort besök i Stockholm beger jag mig på tisdagen till Sarajevo först för mer privat middag med gamla vänner och sedan på onsdag för mötet där mellan främst EU:s och regionens utrikesministrar – men med medverkan också av USA, Ryssland och Turkiet.

Fokus kommer att ligga på den fortsatta europeiska integrationen av regionen.

Därifrån flyger jag tillsammans med min turkiske kollega AhmetDavutoglu på onsdagseftermiddagen för att under kvällen och torsdag förmiddag – förutom olika överläggningar – gemensamt återinviga Sveriges generalkonsulat där efter den omfattande restaurering som fastigheten – Sveriges äldsta utrikesrepresentation – genomgått.

Så det blir för mig en vecka präglad av Sydöstra Europas utmaningar och möjligheter.


Viktigt steg på den långa vägen

29 maj 2010

TABIANO: Jag har all anledning att varmt välkomna det slutresultat vi alla lyckades få vid översynskonferensen för icke-spridningsfördraget i New York.

När jag var där i samband med konferensens öppning var det inte givet att detta skulle lyckas.

Men framgången nu innebär att ett nytt och viktigt steg tagits på den långa vägen mot en värld utan kärnvapen.

Resultat innebär såväl ett åtagande om konkreta steg från dagens kärnvapenmaktet under de närmaste åren som ett beslut om en konferens om ett kärnvapenfritt Mellersta Östern.


I renässansens centrum

28 maj 2010

FLORENS: Efter besök, föredrag och diskussioner på imponerande European University Institute – en institution som också vårt land bidrar till – avslutas nu dagen med någon timma mitt inne i denna den europeiska renässansens centrum.

EUI är en europeisk samhällsvetenskaplig utbildnings- och forskningsinstitution som imponerar inte bara genom sitt läge och sina lokaler, utan också genom bredden av den forskning som bedrivs där.

Och alldeles säkert kommer EUI att behövas när vi ser på olika möjligheter att utveckla olika kapaciteter också i den blivande europeiska utrikestjänsten.

Men dagen har också varit löpande samtal med Stockholm om Gaza, överläggningar i Bryssel, Thailand, kommande toppmöten och mycket annat.

Nu stundar min första helg på länge som inte är intecknad av arbete.


Försenad mot Florens

27 maj 2010

MADRID: Det verkat som om några flygledare i Frankrike har vaknat på fel sida denna dag.

Och en konsekvens av detta är att jag sitter och dricker kaffe, läser papper och kommunicerar via nätet på flygplatsen Barajas utanför Madrid.

Hur länge detta kommer att fortgå äri skrivande stund inte riktigt klarlagt.

Närmaste destination är dock Italien med ett besök i morgon på European University Institute utanför Florens.

Dit har jag varit inbjuden sedan åtskilliga år tillbaka för att tala, men det som nu gjort att ett besök planerats in är frågan om någon form av diplomatakademi för den europeiska utrikestjänsten vi håller på att sätta upp

För denna funktion finns åtskilliga kandidater – Wien och Bruges står också på listan – men Florens är redan en form av EU-institution och det finns därmed särskilda skäl att titta närmare på dess möjligheter.

Gårdagkvällen blev informell och trevlig – det slutade med att bl a Catherine Ashton och jag provade landets vita viner i minglet på vackra Plaza Major.


Middag vid Puerta del Sol

26 maj 2010

MADRID: Efter att ha suttit instängda i en syrefattig konferenslokal större delen av dagen kommer vi nu att ha möjlighet att fortsätta vår dialog vid mer atmosfärrik middag i centrala Madrid.

Men spännande och viktigt har det varit att utbyta perspektiv mellan Europa och Sydostasien.

Ekonomin var ett naturligt viktigt ämne, men också de olika säkerhetsutmaningar vi numera står inför. Afghanistan var ett självklart ämne i den delen, men också gemensamma ansträngningar att hålla globala handelsvägar öppna.

Lite olika var perspektiven på utvecklingen i Burma, där vi från Europa var betydligt tydligare i det språk vi använde, men där vi bägge dock talade om betydelsen av en engagemangspolitik för att försöka påverka landets framtid.

Nu fortsätter vi i former som blir mer angenäma – och sannolikt också mer intressanta.