Den grekiska krisen – och mer

30 april 2010

WASHINGTON: Valborg hemma i fäderneslandet – och man får väl hitta på något sätt att fira det också i denna utpost.

Alla morgontidningar av betydelse här fortsätter att både belysa och diskutera den grekiska krisen och dess konsekvenser.

Och gårdagkvällens middag kom för min del att nästan helt överskuggas av intensiva diskussioner inte minst mellan olika européer om dess konsekvenser.

Konsekvenser finns det först och främst för Grekland, men också för andra sydeuropeiska länder och för den Europeiska Unionen.

Viktigt är att ett rejält räddningspaket nu snabbt kommer på plats. Det var ett politiskt misstag med uppenbara också ekonomiska konsekvenser att inte tidigt kalla in IMF i den grekiska krisen. Men nu måste det kombinerade IMF/Euro-paketet på plats mycket snabbt.

Efter detta kommer vi att få en ny diskussion om hur den ekonomiska styrelsen av Europa bäst bör gestaltas. Däremot ger jag inte mycket för de gamla eurokritiker som nu vädrar morgonluft – hade vi inte haft euron i Europa under de senaste årens ekonomiska kris hade vi med all sannolikhet haft ett närmast katastrofalt valutakaos med mycket allvarliga konsekvenser.

Men det hindrar inte att det finns mycket som måste diskuteras – i åtskilliga länder.

Här talas också om den underskotts- och skuldkris som den amerikanska ekonomin är på väg in i.

Och detta är del av en bredare bild.

Insatser mot den ekonomiska krisen har ju lett till budgetunderskott i de utvecklade ekonomierna på ca 9 % av BNP och en situation där statskulden om inte politik förändras kommer att  motsvara över 100 % av BNP 2014.

Att vi i Sverige har en så mycket bättre situation kan vi tacka vår egen vishet för.

Men det gäller också att se till att vi inte äventyrar den situationen.  Jag ser att de rödgröna hemma utlovar högre bidrag och nya utgifter – en blick utanför landets gränser borde visa att den vägen är farlig för framtiden.

I dag fortsätter så mina olika diskussioner här – i kväll blir det middag med bl a Zbigniew Brzezinski på det svenska residenset på Nebraska Avenue.


Mest Iran och Afghanistan

29 april 2010

WASHINGTON: Oron ökar nu mycket påtagligt här i USA för miljöeffekterna av oljeolyckan i Mexikanska gulfen. President Obama drog samman alla inblandade i Vita Huset och var efteråt tydlig med att alla resurser som behövs kommer att sättas in.

Mina samtal här under dagen har – i sedvanlig ordning – spänt över vida fält.

Mest i fokus har varit dels den iranska utmaningen och dels situationen i Afghanistan och Pakistan.  Och jag skulle tro att jag under dagen har täckt in så gott som alla nyckelaktörer i de diskussioner som sker här i staden om den kommande poltiken på dessa bägge områden.

Men vi har också diskuterat europeiska säkerhetsfrågor, Balkan, ansträngningar för att förhindra kärnvapenspridning liksom ytterligare nedrustning på detta område.

Så det har varit fram och tillbaka mellan olika möten på State Departement, på Pentagon på andra sidan floden och hos Atlantic Council där jag också gjort en presentation av europeiska framtidsperspektiv just nu.

Och jag avslutade just på State Departement med en Richard Holbrooke som just stigit av planet från Tyskland och var på väg till möte i Vita Huset.

Nu stundar middag i det eleganta brittisks residenset med ett antal också europeiska tyckare och tänkare som dragits samman för diskussioner i olika ämnen vi skall fortsätta här i morgon.


Sol vid Potomac

29 april 2010

WASHINGTON: Sol och vackert väder denna tidiga morgon vid Potomac-floden.

Ser jag snabbt på förstasidorna på Washington Post, New York Times och Wall Street Journal är det lätt att se den betydelse som den grekiska krisen och Europas hantering av den har också här.

Men mycket annat dominerar också i korridorerna här – att få igång de indirekta fredssamtalen i Mellersta Östern, att underlätta regeringsbildningen i Irak, att hantera den iranska kris vi kommer att få se mer av i New York i början av kommande vecka…

Nu bör det av för dagens samtal om detta och annat.


Bono och Mullen och andra…

29 april 2010

WASHINGTON: Det blev en mycket lyckad kväll på Atlantic Councils stora middag här.

Med all respekt till president Clinton – som är en inspirerande talare – så levererades det mest inspirerande talet under kvällen av Bono.

Efter att ha introducerats av John McCain talade han om att hans Irland är en nation, men att Amerika dessutom är en idé som oavsett alla problem och tillkortakommanden inspirerar människor runt om i världen.

Och avslutade sitt tal med att läsa högt ur de kända fraserna om alla människors lika rättigheter ur den amerikanska självständighetsförklaringen.

Han är en person som förmår att inspirerade med mer än sin musik – och berättade för mig om hur han också känner sig som en engagerad europé.

Det var en kväll av de många mötena.

Det är inte ofta man hamnar i en intensiv diskussion om utvecklingsfrågor med Bono och USA:s överbefälhavare amiral Mullen samtidigt – och där vi alla tre hade i grunden samma åsikter.

Och där president Clinton och jag utbytte gamla minnen – och talade om situationen för Grekland mot bakgrund av erfarenheterna med andra mer eller mindre liknande situationer.

I morgon väntar serier av formella och informella samtal på olika håll i staden.

Jag träffar försvarsminister Gates i Pentagon, säkerhetsrådgivaren Jones i Vita Huset och biträdande utrikesministern Steinberg på State Departement – bland åtskilligt annat.

Och på kvällen bjuder den brittiske ambassadören några av oss som är här på middag.


Washington igen

28 april 2010

WASHINGTON: Tillbaka i den amerikanska huvudstaden igen – det var ju inte så länge sedan jag var här på Nuclear Security Sumit.

Under tiden blir den grekiska krisen allt mer akut.

Det är viktigt att berörda länder i Europa – och först och främst den grekiska regeringen – tidigt och tydligt visar den politiska kraft som krävs för att inte krisen skall fördjupas ytterligare och spridas.

Sverige står dock starkt – vi har de starkaste offentliga finanserna i hela EU.

Här i Washington väntar nu två dagar av politiska samtal över ett brett spektrum av frågor – det saknas aldrig samtalsämnen när man är här.

Men närmast i kväll blir det Atlantic Councils stora middag med bl a president Clinton – ett bra tillfälle till mer informella samtal med åtskilliga av namnen i denna stad.

Och på middagen finns bl a också Europaparlamentets talman Busek som ju också tillhör stadens besökare just nu.


Över Atlanten

28 april 2010

STOCKHOLM: Strax tar jag denna onsdag hoppet över Atlanten för först några dagar i Washington och därefter ytterligare några i New York.

Jag räknar inte med att vara tillbaka i Stockholm förrän efter en vecka.

I början av nästa vecka inleds i New York den viktiga uppföljningskonferensen av icke-spridningsfördraget NPT och jag kommer självfallet att vara där under konferensens inledande viktiga dagar.

Hur konferensen sedan kommer att gå är i betydande utsträckning skrivet i stjärnorna, men från svensk utgångspunkt komer vi självfallet att göra vårt yttersta för att konferensen inte skall misslyckas.

Tyvärr tror jag dock att motsättningar kring Iran och nukleära frågor i den vidare regionen kommer att kasta en ganska betydande skugga över konferensen.

Men de närmaste dagarna kommer jag att ägna åt mer allmänna samtal i olika ämnen och konstellationer i den amerikanska huvudstaden – där f ö också från EU:s sida bl a mina polska, bulgariska och slovakiska kollegor liksom Europaparlamentets talman kommer att befinna sig.


Viktigt avtal i norr

28 april 2010

STOCKHOLM: Det finns all anledning att vart välkomna att Norge och Ryssland i går träffade en överenskommelse om gränslinjen mellan sina respektive ekonomiska zoner i de nordligaste delarna av Atlanten.

Förhandlingarna har pågått i fyra decennier, och stundtals har det verkat som situationen har varit helt låst. Men att man nu äntligen når en överenskommelse är värdefullt från åtskilliga utgångspunkter.

Att riskerna för friktioner i området minskas är en fördel i sig, men dessutom kan självfallet i framtiden nya möjligheter öppnas för att utnyttja de naturresurser som kan finnas i området.

Avtalet är bilateralt mellan Norge och Ryssland, men den stabilitet det bidrager till är till gagn för hela vår del av Europa.