You Tube invigningen

31 maj 2007

Här finns på You Tube invigningen i går av Sweden House i Second Life.

För det intresse det kan ha.


Fredriks middag i Berlin

31 maj 2007

När jag kommit fram till Bosporens strand befinner sig Fredrik Reinfeldt enligt plan på inflygning mot Berlin.

Där skall han i kväll äta middag med förbundskansler Angela Merkel och Irlands statsminister Bertie Ahern för att diskutera arbetet med de europeiska fördragsfrågorna. Gemensamt skall de försöka att finna vägar framåt.

Sakta rör sig nu dessa frågor framåt. Och det finns ju ett mycket tydligt behov av att reformera institutionerna inte minst för att göra Europeiska Unionen till ett effektivare fredsinstrument. Gång på gång slås jag av det behov av ett starkare Europa i dessa avseenden som ju faktiskt finns.

Så jag kan bara hoppas att kvällens middag i Berlin visar vägar framåt. Men åtskilliga steg återstår på vägen till det riktlinjebeslut som nu eftersträvas vid EU-toppmötet i slutet av juni.

I allra bästa fall skulle det senare kunna leda till en överenskommelse om en reformering av institutionerna mot slutet av året.


Till Istanbul

31 maj 2007

Klart med dagens regeringssammanträde. Landet har åter styrts med klokhet och med alliansens fasta politisk kurs.

Ser att Bob Zoellick nu nominerats till ny chef för Världsbanken. Formellt förestår det väl nu en procedur i bankens styrelse, men enligt min mening är han ett utomordentligt namn från alla tänkbara utgångspunkter.

Snart bär det iväg i riktning Istanbul för olika samtal.

Turkiet befinner sig i början av en viktig valrörelse. Valet kommer mot slutet av juli. Och samtidigt håller diskussionen om Turkiets europeiska destination på att ta fart igen – inte minst efter presidentskiftet i Frankrike och den nya politik i frågan som dett indikerat.

Om detta kommer det att bli åtskilliga diskussioner. Jag kommer att träffa såväl utrikesministern Gul som ekonomi- och Europaminister Abacan för att fortsätta våra diskussion om dessa frågor.

Vad Sverige står i denna fråga råder det ingen tvekan om. Vi vill ha ett öppet Europa – öppet för nya idéer, intryck och impulser. Och i detta ligger att vi inte vill stänga dörren för de europeiska demokratier som kan och vill uppfylla de krav som medlemskapet ställer.

Turkiets europeiska reformering är av utomordentligt stor vikt. Och jag tillhör dem som är övertygade om att en Europeisk Union som också inkluderar Turkiet skulle vara en än starkare kraft för fred, frihet och försoning också globalt.

Att vägen dit är lång är en annan sak. Mycket återstår. Men om målet får vi inte tveka. Vi vill inte ha ett Europa som stänger dörrar och möjligheter.

I Istanbul är jag dessutom för att delta i en diskussion på årets Bilderberg-konferens om de transatlantiska förbindelserna. I snart sedvanlig ordning är det bl a Richard Holbrooke och jag som skall försöka kasta lite ljus över den frågan.

Det blir några dagar här i Istanbul, vilket aldrig är fel. För mig förblir detta en av Europas mest spännande och dynamiska städer. Mötet mellan kulturer är alltid både fascinerande och inspirerande.

Härifrån kommer det senare att bära vidare först till Belgrad – det finns åtskilligt att ta tempen på där – och sedan till Jerusalem, Ramallah och Kairo.


Dynamik i Norden

30 maj 2007

En bra dag går mot sitt slut. Öppningen av Sweden House i Second Life fick ett betydande genomslag – jag har nu gjort intervjuer i CNN, Aljazeera och BBC. Plus olika nordiska media. Något mindre – men icke betydelselöst! – svenska.

Några svenska media var mer intresserade av KU. Där handlade det i grunden mest om Dagens Ekos försök att återupprätta sin heder. Självfallet då på min bekostnad. Socialdemokraterna verkade mer eller mindre helt ha strukit flagg.

Om någon intresserar sig för detta vet jag inte. Ej heller om det har med saklig och objektiv nyhetsförmedling att göra.

Betydelsefullare var då alldeles säkert kvällens möte med Finlands och Norges utrikesministrar. Vi åkte båt och åt därefter middag på Stallmästaregården.

Det mötet pekade framåt i en rad viktiga avseenden vad gäller främst nordområdena, även om det visade sig att det fanns också andra områden som lämpade sig för en djupare dialog som denna.

Och mötet sammanföll med ett mycket bra möte i Sandhamn mellan de nordiska försvarsministrarna. Redan nästa vecka möts vi nordiska utrikesministrar dessutom i Helsingfors.

Det är dynamik i samarbetet.


Second Life ambassad öppnad

30 maj 2007

Så har då vår ambassad i Second Life öppnat, och saken tilldrog sig förvisso en betydande uppmärksamhet.

Jag intervjuades direkt i CNN:s sändning, och har just intervjuats också för Aljazeeras engelskspråkiga TV-sändningar.

En bloggare ger sin skildring av hur öppningen gick till.


Onsdag

30 maj 2007

Trevligt så det förslår var det med den moderata riksdagsgruppen på Söder i Stockholm i går kväll. Klokt nog tillhörde jag dock inte dem som gick hem senast.

I dag blir en tämligen jäktig dag i Stockholm.

Invigningen av Sweden House i Second Life blir alldeles säkert det som kommer att dra i alla fall delar av världens blickar mot Sverige. Det är viktigt att visa bilden av Sverige som en nation nyfiken på framtiden.

Och utrikesministermötet med Ilkka Kanerva och Jonas Störe blir viktigt för att börja rikta ett bredare nordiskt fokus på nordområdenas nya möjligheter.

Om några veckor reser vi med en stor svensk delegation med b l a Maud Olofsson, mig och en rad företagsledare upp till norra Norge för att fortsätta det arbetet.

Men därtill skall jag ta emot sex till Stockholm nyanlände ambassadörer. Det hinns kanske inte med alltför djuplodande samtal, men det tillhör dock utrikesministerns uppgift att hälsa dem välkomna.

Och innan allt detta har jag dessutom KU om Dagens Ekos olika uppgifter om mina gamla uppdrag. Sanning att säga känner jag en viss stolthet över listan på olika uppdrag som jag anförtrotts med under tidigare år.

Mycket annat skall också hinnas med. Samtal i Hamburg i går skall föras vidare. Koordinering med Fredrik om de olika samtalen om det europeiska fördragsarbetet – han skall ju ner till Berlin och äta middag med Angela Merkel i morgon.

Bäst att lägga på ett kol.


Bråttom

29 maj 2007

Hemma från Hamburg och på väg till riksdagsgruppens fest. Bråttom, bråttom.

Och i morgon blir det jäktigt värre.

Invigningen av Sweden House i Second Life tilldrar sig nu ett mycket betydande intresse.

Förutom alla andra media vill såväl CNN som Aljazeera ha direktintervjuer i sina globala sändningar.

Innan dess skall jag dock förbi KU och svara på frågor med anledning av det lätt missvisande inslaget i Dagens Eko för någon månad sedan. Jag har gång på gång erbjudit mig att komma och svara på de frågor – relevanta eller irrelevanta – som de må ha, och nu har de accepterat detta erbjudande.

Bra så. Tidigare utfrågningar har bidragit till att klarlägga viktiga fakta.

Men sedan har jag möte med utrikesminister Jonas Störe från Norge och Ilkka Kanerva från Finland för att diskutera ekonomisk och säkerhetspolitisk utveckling i de nordliga delarna av Nordeuropa. Det blir samtal, båtfärd och middag.

Hoppas bara att solen vill titta fram en liten stund – Stockholm ser bättre ut då.