Demokratisk gemenskap i Vilnius

STOCKHOLM: Efter regeringssammanträde och en del annan styr jag senare i dag kursen mot Vilnius i Litauen och ministermötet där i kväll och i morgon i Community of Democracies.

Här samlas demokratiska länder för att diskutera hur vi på olika sätt kan stärka demokratin i olika delar av världen.

Förra sommaren möttes vi i Krakow i Polen, men nu är det Litauen som har ordförandeskapet innan Mongoliet tar över uppgiften.

Mötet i Krakow för ett år sedan var praktiskt och bra, och det finns ingen anledning att tro att det blir annorlunda i Vilnius.

Nu kommer med all säkerhet utvecklingen i arabvärlden att stå i fokus.

Hur kan vi bäst hjälpa dessa länder att bygga stabila och fungerande demokratiska politiska system?

Det finns åtskilliga uppslag, och det är av stort värde att kunna utbyta erfarenheter.

En stor delegation av syriska oppositionsföreträdare kommer att finnas på plats.

Men alldeles självklart kommer också situationen i Vitryssland att uppmärksammas.

Från Vilnius är det inte långt till Minsk.

USA:s Hillary Clinton och EU:s Catherine Ashton tillhör alla de övriga som kommer att finnas på plats i Vilnius. Så det kommer säkert att finnas åtskilligt annat att tala om också.

3 Responses to Demokratisk gemenskap i Vilnius

 1. perfro skriver:

  Denna demokratiseringsprocess är synnerligen viktig.
  Det krävs förstås att en rad aktörer och länder deltar i den.
  Vissa har kommit långt efter sina egna förutsättningar.

  Nu är det tidigare så sargade Polen inne i en positiv utveckling såväl ekonomisk som politiskt.
  Vag gäller det inrikespolitiska ger nu polackerna sitt stöd till en moderat höger-centerregering. Den tidigare ultrakonservativa förlorar i inflytande, vilket också betyder att den gamla misstänksamheten mot andra länder har minskat påtagligt.

  Det är särskilt glädjande att Polen nu vill öppna allt bättre förbindelser med länder ut och även medverka till att de kan inlemmas i EU.
  Ett sådant exempel är Ukraina.

 2. flyktingar skriver:

  Ett kraftfullt folkstyre är starkt avhängigt en kunnig valmanskår med skolan som juvelen i kronan. När så Svenskt Näringsliv, med Stefan Fölster i spetsen, går till attack mot ”hobbyutbildningar” på svenska univestitet, så stämmer tyvärr lärarutbildningen med efterföljande yrkesliv oroväckande väl på beskrivningen…

%d bloggare gillar detta: