Från tåg till flyg

PARIS: Efter en dag av ständiga möten i sammanträdesfabriken i utkanten av Luxemburg kändes det skönt att sätta sig på snabbtåget TGV och glida fram några timmar mot Paris och mina kommande dygn här.

Men Catherine Ashton ledde vad som blev ett konstruktivt och framåtsyftande möte i dag. De mål vi hade ställt upp uppnåddes i allt väsentligt.

Och det gällde inte minst från svensk sida.

Tydliga ytterligare åtgärder mot förtrycket i Vitryssland. Bra slutsatser om Syrien. Konstruktiv diskussion om den viktiga grannskapspolitiken. Och mandat för Catherine Ashton att gå vidare om Mellersta Östern på det sätt som diskussionen i går kväll ledde fram till.

I morgon inleds min dag med besök på den stora flyg- och rymdutställningen strax utanför Paris. Och jag skall tala om flyg- och rymdindustrins betydelse också för den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken.

Det gör jag gärna. För ett antal år sedan ledde jag ju en s k vismansgrupp tillsatt av European Space Agency för att lämna rekommendationer om detta. Och delar av de rekommendationerna har ju sedan också kommit att genomföras.

Jag ser ju nästan dagligen hur vårt beroende av olika rymdbaserade system hela tiden ökar.

Men mot slutet av dagen övergår jag till bredare samtal om utrikes- och säkerhetspolitik med en del av dem som här i Paris tycker och tänker bäst om detta.

I morgon blir det så lite mer officiella överläggningar i samma ämnen. Det finns mycket att diskutera inte Inst som uppföljning till våra diskussioner i Luxemburg som ju Frankrikes utrikesminister Alain Juppe var en aktiv deltagare i.

12 Responses to Från tåg till flyg

 1. svaamer skriver:

  Catherine Ashtons meningslösa pladder om hur man löser mellanösternkonflikten kommer att leda till noll och intet, precis som vanligt.
  Det är rätt jobbigt att läsa hur Bildt glider omkring på en räkmacka på skattebetalarnas bekostnad. Efter ständiga möten (till 98% bestående av skitsnack), glider han bekvämt fram på snabbtåget till Paris. Där ska han titta på en flygutställning. Vem skulle inte vilja det.
  Sedan blir det lite småprat med ”dem som tycker bäst” (vem avgör det?), och dagen efter lite kallprat om om vad man minns att man sa två dagar innan i Luxembourg.
  Det hela låter väldigt behagligt – men föga statsmannamässigt.

 2. observer61 skriver:

  Det är nog få av oss som vill läsa en torr UD-PM.

  Carl Bildts personliga åsikt och därmed värdering är emellanåt väl så intressant. Liksom de olika perspektiv som kommer till uttryck i detta forum.

 3. utrat skriver:

  svaamer
  många förknippar resor med semester o då är det kul att resa. För andra som reser i jobbet är det inte så kul m själva resandet. Fråga idrottsstjärnorna. Man kan tycka vad man vill om vår utrikesminister men det syns som att han bidrar till att göra Sveriges röst hörd utöver vad landets storlek kanske berättigar till. Och det är definitivt bra för affärerna för det vi lever av i slutändan.

 4. blombladivinden skriver:

  I december 2003 införde kongressledamot Dennis J. Kuchinich i representanthuset ett lagförslag som överlämnades till vetenskapsutskottet: SPACE PRESERVATION TREATY – PEACE IN SPACE, som skulle tvinga den amerikanske presidenten att delta i förhandlingar som syftar till förbud av rymdbaserade vapen.

  I denna proposition, definieras ett av vapensystemen så här:

  ”Att införa andra icke erkända eller ännu outvecklade medel som vållar död eller skada på, eller skadar eller förstör, en person (eller det biologiska livet, kroppslig hälsa, psykisk hälsa, eller det fysiska och ekonomiska välståndet för en person) … med hjälp av landbaserade, havsbaserade eller rymdbaserade system med strålning, elektromagnetisk, psykotronisk, Sonic, laser eller andra energier som riktas mot enskilda personer eller berörda befolkningsgrupper i syfte att utföra informationskrig, modellera beteende eller utöva sinneskontroll (mind control) av dessa personer eller populationer.” (Sammandrag av (E), (iii), (1)

 5. blombladivinden skriver:

  Vi behöver redogörelser för hur säkerhetspolitik är sammanlänkat med vår hälsa, arbete och ekonomi!

  Samtidigt undanber vi oss fortsatt involvering från den akademiska väldens psykopater och perversa elekroniska ingenjörer/dataoperatörer, med utbildningar inom: Människa-Dator-Interaktion, likaså deras NLP-programmeringar!

  Repris:

  I Sverige skiner solen ständigt över specifikt utvalda individer/grupper – samtidigt ösregnar det ständigt över andra lika specifikt utvalda individer/grupper… då statsmakten i sina tyranniska händer har mardrömslika bioteknologier med vilka de leker gud och styr andra människors liv under artificiella livscykler. För den specifika brottsverksamheten bedriver också statsmakten elektronisk insamling av medborgarnas ID-handlingar från olika databaser samt lagring.

  Utdrag ur: Statens Offentliga Utredning, SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet, offentliggörs bioteknologierna och uppkopplingen till den militanta internationella makroekonomin; The Revolution in Military Affairs, (RMA).

  Där står att läsa, att sedan Sveriges regering signerade Marshallplanen 1948, har regeringen bedrivit Långtidsutredningar (LU) / Framtidsstudier: ”Establishmentfuturologin framställs i dessa texter som intressemässigt knuten till en monolitisk kapitalistisk-militärdiktatur, politiskt konservativ och vetenskapligt förment ”objektiv”, i positivistisk tradition.”

  ”Hotet mot människans integritet framstår som klarast när man sätter de biologiska och psykologiska metoderna för beteendepåverkan i samband med nya teknologiska redskap för observation och bevakning av enskilda individer och grupper, samt insamling och lagring av data.

  Framstegen inom molekylärbiologi – i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. – antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.

  Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna och därmed informera om (nya möjligheter att lindra mänskligt lidande), nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

  Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

  Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av ”tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva”.

  Verksamheten döljs under sk forskning och nationell säkerhet.

 6. Rulle skriver:

  ”.. gå vidare om Mellersta Östern på det sätt som diskussionen i går kväll ledde fram till.” Kan förstå att Billy boy inte vill avslöja vad samtalen ledde fram till.

  Det är dock näst intill att kriminellt att Du Carl håller det hemligt för dina uppdragsgivare. Tänk på att det är vi, i Sverige röstberättigade, som Du skall arbeta för.

 7. blombladivinden skriver:

  Carl Bildt,

  Vad är neuroekonomi? Förklaring krävs!

  http://ideas.repec.org/s/taf/jecmet.html

 8. Kachina skriver:

  ”antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.”

  Den typen av experiment var både CIA och KGB synnerligen aktiva med under 60-talet, genom så enkla medel som ett kemiskt pulver under skinkan på smörgåsen eller i hamburgaren, för att sedan filma och studera effekterna.

  Att det förekom vet vi som utsattes för detta i Israel och de tiotusentals som drabbades i USA. MK Ultra, eller Project Mind Control, som det kallades när det var uppe i den amerikanska kongressen, som hedervärt nog erkände och fördömde projektet, men inte kunde betala ut ersättning eftersom det närmast var omöjligt att hitta alla drabbade.

  ”Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av ”tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva”.”

  Detta är vad vi måste vara ytterst uppmärksamma på, mer än FRA.

  Det finns bara ett sätt att skydda sid och det är att ha samma kunskap som de vilka utvecklat det.

 9. metusalem skriver:

  svaamer…
  Ditt ”pladder” indikerar att du är en av dessa övermänniskor som vet allt bättre.
  Du önskar gärna besöka flygutställningen i Paris. Men gör det då. Jag förutsätter att med din höga ställning har du bara att meddela att jag åker till Paris på ett par dar. Första klass på flyget är ett bra reseförslag.

  Dina synpunkter där du sågar Carl Bildt och Catherine Ashton är troligen högsta dignitet av sanning – för dej. Om du ändrar levnadsbana från din nuvarande höga position till politik i något lämpligt parti kan du kanske om 3,5 år få åka på räkmackan runt jorden. Lycka till.

 10. perfro skriver:

  Kritik mot att Vitryssland inte respekterar några som helst mänskliga rättigheter biter inte på Lukasjenka.
  Han har länge styrt sitt land auktoritär och dessutom efter ryskt mönster.
  I nuvarande krisläge från han även hjälp därifrån.

  Valen präglas av det värsta valfusk som är tänkbart är om man vill ge sken av att de är demokratiska.

  Som vanligt tar EU till sanktionspolitik, men också det lär inte bita på vår herre i Vitryssland oaktat repressionen och att befolkningen lider nöd.

  Den demokratiska oppositionen finns förvisso, men slås hänsynslöst ned.
  Det Cart och Ashton kan göra i nuläget verkar mest gå ut på att diskutera läget där.

%d bloggare gillar detta: