Rik meny i Paris

PARIS: Förhoppningsvis kommer inte de mörka morgonmolnen över den franska huvudstaden att dominera alltför länge. I går klarnade det upp behagligt under dagen.

För min del stundar nu politiska samtal i främst Elysée-palatset och Quai d’Orsay, men också med olika oberoende personligheter, om både bilaterala relationer och aktuella frågor.

Att regeringen Papandreou klarade förtroendeomröstningen i det grekiska parlamentet i natt har i alla fall något underlättat situationen i den frågan inför morgondagens EU-topppmöte i Bryssel.

Men i övrigt blir det säkert situationen i Nordafrika och Mellersta Östern som kommer att stå i fokus också för många av dagens samtal.

Hur skall vi säkra framgång för ansträngningarna i Libyen? Vad måste vi göra för att underlätta den nödvändiga demokratiska övergången i Syrien? Finns det en möjlighet att få till stånd en reell fredsprocess mellan Israel och Palestina?

I alla dessa avseenden spelar den franska diplomatin en viktig roll. Det finns en betydande samsyn mellan våra bägge länder.

Och det enda som är alldeles säkert i denna region är att utmaningarna framöver kommer att bli än mer krävande allt eftersom det arabiska uppvaknandet fortsätter. Att det innebär stora möjligheter för Europa är tydligt och välkommet.

Samtidigt tränger andra utmaningar sig på.

Ett möte i G20-formatet här i Paris i går fokuserade på de snabbt ökande livsmedelsbriserna runt om i världen. Vi kan stå inför en krissituation med betydande konsekvenser i olika delar av världen.

På bara ett år har viktiga livsmedelspriser stigit med närmare 40%. Här finns en tendens att tro att det mesta beror på spekulation, men i grunden har vi ju en situation där en växande och allt rikare värld ställer allt större krav på livsmedel.

Och där dessa frågor kommer att bli allt viktigare.

Under dagen kommer det också att finnas anledning att följa vad president Obama har att säga om det fortsatta amerikanska engagemanget i Afghanistan.

Konkret handlar det om den takt i vilkan han kommer att dra tillbaka den tillfälliga amerikanska förstärkning på 30 000 soldater som utannonserades för något år sedan och som funnits på plats sedan någon gång tidigt förra hösten.

Och att den förstärkningen haft betydelse för den militära situationen är ställt utom allt tvivel, samtidigt som andra faktorer bidragit till att göra situationen i landet mer komplicerad.

Så det blir nog en rik meny för dagens samtal här i Paris.

14 Responses to Rik meny i Paris

 1. Kachina skriver:

  ”På bara ett år har viktiga livsmedelspriser stigit med närmare 40%”

  Sätt ner plogen, bönder.

 2. Kachina skriver:

  Fattigmansmeny i Stockholm

  http://www.aftonbladet.se/ledare/article13211385.ab

  ”Så agerar en regering som är på väg att förlora kontrollen, över politiken och över verkligheten.”

  Fattigdom i tanke längst upp, ger en misär miljö längst ner. Är det så illa ställt i Sverige att vi faller till Greklands nivå om 700 utförsäkrade får mat för dagen och husrum?

  Hur många hundra personer i finans-, elproduktion och hyresmarknad ger vi bonus upp emot en miljard. Det är VI som betalar överpriserna till alla de här marknaderna och jag tror att VI ALLA ser att bonusutbetalningarna upphör och att dessa 700 får äta sig mätta.

  Skäms, Carl. För få synapser är kopplade inom Alliansen, det måste vara enda orsaken till att ni inte kommer ur ”dumtunnan”.

 3. carler skriver:

  Livsmedelspriserna har höjts bl a för att man idag använder mat för att producera ethanol. 40% av USAs majsskörd går t ex åt till att producera ethanol som är ett bedrägeri ur energisynpunkt.

 4. Kachina skriver:

  Vare sig du producerar korn, havre eller raps, till mat, margarin eller etanol, så sätt ner plogen och så.

  Det enda bedrägeri vi ser är den angivna orsaken till jordens uppvärmning. Jorden blir varmare, eller kallare, oavsett vilket eftersom vi inte råder över det här solsystemets och den här galaxens cykler.

  Det enda vi vet är att med brist på olja och med brist på livsmedel, hamnar vi i en utpressningssituation, om vi inte har tillräcklig egen produktion inom landet. Oljan sinar och världsbefolkningen ökar i mycket hög takt. Sju miljarder är snart åtta miljarder.

  Vi måste, ganska snabbt, återerövra den åkerareal vi hade på 50-talet.

 5. Kachina skriver:

  Carl Bildt

  Är det inte snart dags för er moderater, med följe, att inse fakta.

  Det ekonomiska elände vi nu ser i västländerna startade med Thatcher/Reagan primitiva politik, byggd på Djungelns Lag, privata företag som revir i nationen och individuell konkurrens. Det min konkurrent förlorar när jag hindrar/undanhåller honom, vinner jag.

  De förstod tydligen inte skillnad på djur och människor. Jag fattade inte att det skulle ta mindre än två år att ”hälla detta grus” i den svenska produktionen.

  Det går inte, Carl, att hålla ihop ett samhälle bestående av privata revir. Det samhället krackelerar, förr eller senare. Vissa funktioner i samhället MÅSTE drivas av samhället. Du säger mycket riktigt att vår bankkris orsakades av Sossarna, men du glömmer medvetet att säga att det var för att de införde Thatcherismen/Reaganismen.

  Det har gått samma väg för alla som anträtt den vägen. Ni måste inse att det finns ett grundfel i Thatchers tes, nämligen att revir och individuell konkurrens BROMSAR utvecklingen, istället för att främja den. Intet nytt utan samarbete och utbyte av information. Ni gör helt fel i att dyrka enskilda individer med hög mental kapacitet.

  De kommer ingenstans utan samverkan och dialog med sin omgivning.

 6. metusalem skriver:

  Kachina…
  Jag förstår att du inte uppskattar att tidigare samhällsägda verksamheter säljs ut till privata företagare. Det verkar rimligt att ha en balanspunkt mellan statsstyrda system, typ Sovjet, Nordkorea, Kuba, och helt fri kapitalism.
  Var denna balanspunkt skall ligga måste fortlöpande diskuteras.

  Järvägar, posten, är de enda verksamheter som jag på rak arm kan hänföra till samhällets skyldighet att hantera på för medborgarna bästa sätt. Sen har vi de omdiskuterade skola, omsorg, sjukvård där privata initiativ kan utgöra en värdefull stimulans. Detta under förutsättning att samhällets organ lär sig att skapa regelverk som ger högsta kvalitet till den kostnad som är lika stor som för samhällsdrivna verksamheter.

  Jag har svårt att snappa vilka verksamheter som Kachina vill återföra under samhällets kontroll. Menar du att det väsentliga är bästa samhällsekonomi, och bästa kvalitet för medborgarna, då är jag med. Det måste konstateras att det är en rätt svår uppgift att utvärdera nytta och kostnad. Men vi måste kräva av våra politiker att man försöker, och helst klarar av den svåra balansgången.

 7. Kachina skriver:

  Du har rätt i att balanspunkten måste fortlöpande diskuteras. Utförsäljning av Apoteken kallar jag fortfarande för ett hjärnsläpp, eller kanske bättre använda ordet röstkompensation. Ett Apotek som förhandlar med tio leverantörer har Royal Stright Flush. Hundra Apotek som förhandlar med tio leverantörer, sitter på sin höjd med par i tvåor. När dessutom staten bidrar med forskning kring ny medicin, är det som att ge leverantörerna vapnet att plundra kunderna med.

  Privata skolor har som väntat använts som pengamaskiner åt ägarna och uppblåsta betyg åt eleverna, som inte håller när de ställs mot verkligheten.
  Jag anser att vi skall ha helt statlig skola där intellekt kan konkurrera på lika villkor. Det fanns två områden där Sovjet och Cuba lyckades bättre än kapitalismen. Det är skola och sjukvård.

  Kapitalismens skolor och sjukvård kan på sin höjd visa upp enstaka spjutspetsar, men kom aldrig i närheten av den kunskapsbredd som uppvisades i Sovjet, Cuba och Sverige.

  Enhetlig skola, högre status för lärarna och högre nivå på disciplinen, därmed kan vi kanske höja oss till den nivå vi var på före de här trettio förlorade åren.

 8. Leo Occam skriver:

  Så svårt det är för dagens politiker att inse att det bara finns ett reellt problem. Ett problem som lägger grunden till i stort sett samtliga svårigheter Carl och hans gelikar har förvirrat sig in i. Vi andra, vi maktlösa dras med i denna soppa utan möjligheter att sätta stopp. Problemet stavas överbefolkning, en ohämmad sådan och i huvudsak genererad av de länder som ej är självförsörjande på vare sig materiella eller intellektuella resurser.

  Problemet exporteras i snabb takt, tex till EU-området, genom okontrollerad migration. Den ekonomiska kollaps vi idag kan se i PIIGS-länder, Usa mfl, är i huvudsak en effekt av denna störning. Klarsynt nationalekonomisk analys i denna riktning förkvävs givetvis då den bryter mot den politiskt korrekta agendan.

  Bli en karl Carl och våga vara den förste som tar bladet från munnen och tala ut om detta. Du kommer få ovett mer än man kan föreställa sig, men du har då en god chans att bli hjälte för kommande generationer.

  Bli din tids Martin Luther – våga och vinn !

 9. oppti skriver:

  Matpriserna har ökat med 40% vilket drabbar de fattigaste i världen.
  Här hemma har vi fattigdom som definieras på annat sätt vilket drabbar en del utsatta-framförallt familjer som kommit hit från fattigare länder. Kanske har dessa flytt från svält i de fattigaste länderna till relativ fattigdom i Sverige.
  Är det ett lyxproblem vi problematiserar och därmed flyttar fokus från den verkliga fattigdomsbekämpningen.
  Om man tror att resurserna är begränsade hur gör vi då bäst nytta med dessa resurser?

 10. Kachina skriver:

  ”Är det ett lyxproblem vi problematiserar ,…………”

  Jag ser det som ett mängdproblem. Dels har världens befolkning ökat kraftigt och dessutom behöver vi råvaror till etanol, nu när oljekällorna börjar sina.

  Den effektivisering som gjorts inom jordbruket sedan 70-talet räcker inte längre till för att täcka jordens energibehov, både som föda och drivmedel, utan vi måste helt enkelt sätta större arealer under gröda.

 11. perfro skriver:

  Det finns nog ingen annan lösning på detta att skriva av statsskulden och att kräva att de stora bankena medvekar.

  Detta kan innebära att grekerna känner sig lite lättade och att blir lite mer medvetna om att det krävs ett nödvändigt reformprogram i stil med vad som redan redovisats

  Den grekiska ekonomin är ju byggt på helt otroliga offentliga förmåner och därtill en individuell svart ekonomi.
  Det håller förstås inte, men Grekland har ju sitt arv från antiken som föredömet för vår tids demokrati.
  Det kanske räcker med det tycker de.,

  Nu vill ju också socialisterna privatisera alla statliga företag och väl är väl det, men också i det fallet uppleverer grekerna det som om de lever där i ett skyddat bo.

  Det är ju skamligt att Greklands höger-vänster merhägrar efter makten i stället för att delta i saneringsarbetet och helst gå in i en samlingsregering.
  De skulle behöva en lady Thacher som sin förebild.

  Slutligen. Marknaderna måste lugnas annars hotar en ny finanskris.
  Då blir det nog bäst med Borg vid rodret för vår del.

 12. perfro skriver:

  Höger – center är det förstås.

 13. metusalem skriver:

  De ekonomiska bekymmer som ”drabbat” Grekland med flera länder är helt självförvållade. Möjligen spred sig ett lättsinne när man anslöt sig till Eurosamarbetet- nu är vi innanför och inget ont kan hända oss.

  Det nuvarande kristillståndet kan naturligtvis för något gott med sig.
  EU , alla anslutna inte bara eurozonen, måste ta fram bättre regelverk för hur man agerar på nationell nivå. Förr allas framgång måste vettiga kontrollinstrument skapas. I annat fall kan det vara kört för euron. Det är verkligen synd att en så riktig satsning som eurosamarbetet är skall förfuskas av nationell slapphet.

%d bloggare gillar detta: