Mellersta Östern i centrum

LUXEMBURG: Gårdagens mer informella middag blev en rejäl djupdykning i de olika utmaningar vi står inför just nu i vårt södra grannskap.

Och de frågeställningarna kommer att fortsätta att dominera diskussionerna på utrikesministermötet i dag.

Catherine Ashton kom i går kväll direkt från samtal i såväl Israel som Palestina plus Kairo med den speciella gruppen kring en möjlig fredsprocess om Libyen. Hon kommer förvisso att ha mer att berätta under dagen.

Uppenbart är att man i stora delar av arabvärlden nu givit upp så gott som allt hopp om att framsteg skulle vara möjliga under denna israeliska regeringen. I samtal återkommer man ständigt till premiärminister Netanyahus anförande inför den amerikanska kongressen och de slutsatser man drog av detta.

Från europeisk sida måste emellertid ansträngningarna fortsätta.

Och ett möte med den s k kvartetten på ministernivå och vilja att uttala den politik som numera inte bara EU utan också president Obama står för skulle utan tvekan vara ett viktigt steg framåt.

Men samtidigt fortsätter diskussionerna om vad som kan komma att hända vid FN:s generalförsamling i september. Att få en klar bild går inte – någon sådan finns helt enkelt inte ännu.

Avgörande är att vi bibehåller en mycket öppen dialog inte minst mellan EU och de olika arabländerna kring den frågan. Jag hoppas vi kommer att under dagen ge Catherine Ashton ett starkt mandat i den frågan. Och även i ministerkretsen kommer vi att ha anledning att återkomma till frågan.

Att utvecklingen i Syrien oroar är ett understatement av betydande dimensioner.

Viktigt är att FN:s säkerhetsråd kan samla sig i alla fall till något i denna fråga. I dag finns det kanske nio av 15 röster i säkerhetsrådet, men för att ett veto skall kunna undvikas krävs det sannolikt en eller två röster till.

Turkiet kommer att vara viktigt. I dag är man det kanske enda land som har kanske någon möjlighet att påverka utvecklingen, men samtidigt märker jag hur frustrationen växer också i Ankara.

Och jag har svårt att finna någon mer insiktsfull bedömare som tror att regimen kan överleva på sikt om den fortsätter den brutala och repressiva väg man nu slagit in på. Att nu betydande demonstrationer rapporterats även från Aleppo är av stor betydelse.

Det blir viktiga diskussioner – och viktig inriktning av den europeiska politiken – här i Luxemburg i dag.

46 Responses to Mellersta Östern i centrum

 1. Leif Eriksson skriver:

  Onekligen har Erdogans fördömanden dagarna före det Turkiska valet,
  de + 10000 syriska flyktingarna i Turkiet och de förmodade ”tydliga” samtalen (transparent and frank) med Assads sändebud Hassan Turkmani satt press hård på regimen: http://othersuns.wordpress.com/2011/06/17/syria-as-the-refugee-crisis-continues-turkey-indicates-that-it-might-intervene-in-syria/

  Men man skall på intet sätt underskatta EU:s i att utöva påtryckningar på den syriska regimen.

  EU är Syriens största handelspartner. 2009 uppgick handeln till 5.4 miljarder Euro, varav 2.1 miljarder var syrisk export. Huvudexporten är olja. 96% av syrisk oljeexport gick till Nederländerna, Tyskland, Italien och Frankrike vilket ger regimen cirka 7-8 miljoner USD/dag. Detta är en av regimens huvudkällor av utländsk valuta. Royal Dutch Shell (Ne), Total (Fr) och Gulfsand Petrolium (UK) är tre större bolag med säte i EU som är aktiva i Syrien. Den syriska oljan är huvudsakligen tjock och svavelhaltig vilket gör den svårare att raffinera.

 2. Rulle skriver:

  Carl Bildt förordar ett viktigt steg framåt mot regelvidrigt krig i Mellan Östern. Det är sorgligt att läsa om utrikesministerns enögda syn på hur man skall bevara konflikten i M Ö. Att tvinga Israel till fler eftergifter kan omöjligt leda till fred. Antisemitismen skiner igenom på ett groteskt sätt i Bildts ständiga anklagelser mot det enda land i regionen som verkligen verkar för fred.

 3. inst1 skriver:

  ”Att tvinga Israel till fler eftergifter kan omöjligt leda till fred.” Absurt!!!
  Vill du vara så snäll och tala om för mig vilka eftergifter Israel har gjort?

 4. Leif Eriksson skriver:

  Assads pågående tal visar på att han inte tycks ha några intentioner att genomföra verkliga reformer. Allt är konspirationer styrda från utlandet i syfte att försvaga Syrien.

 5. bildterberg skriver:

  Så här kan det gå för den som försöker motverka fredssträvandena
  hos det enda land i regionen som verkligen verkar för fred:

  http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/Ex-Mossad-chief-asked-to-return-diplomatic-passport/articleshow/8921329.cms

 6. mrmhalland01 skriver:

  Jag är verkligen helt oförstående till denna maktfullkomlighet.
  Är det så att dessa ledare verkligen tror att de gör något bra för landet ?

  De har tillskansat sig så mycket pengar att det troligen räcker till överflöd (för släkt och vänner) i många generationer.
  Varför tar de inte bara sina pengar och ger sig av ?
  Khadaffi har ju till och med fått löfte om att ”smita” bara han gör det.
  Troligen gäller detsamma för Assad ?

  Samtidigt ska man ha i minnet att många Ryssar och Öst-Tyskar så här i efterhand tyckte att det var bättre när staten (hur totalitär den än var) talade om vad du skulle göra för att få ditt levebröd.

  I väst är vi snabba att skrika efter demokrati, men, passar ”vår” demokrati världen över ?
  Kanske måste det gå stegvis ?

  Bara några funderingar…

 7. Jon Reina skriver:

  Tag en titt på http://www.miff.no den norska websidan till föreningen ”Med Israel For Fred”. Där kan herr Bildt få goda råd om, hur han och EU skall bete sig för att få varig fred i mittösten. Och det viktigaste rådet får han här: – Sluta att låta EU ge uhjälp och sy kudder undr armarna på land som Palestina och Syria som har på sin politiksa agenda att fjärrna Israel från kartet.

 8. mkpictor skriver:

  Angående fred i Mellanöstern.
  Carl Bildt skriver ovan: ”Avgörande är att vi bibehåller en mycket öppen dialog inte minst mellan EU och de olika arabländerna kring den frågan” (dvs mellanösternfrågan).
  För att ett fredsarbete ska kunna påbörjas krävs en enda sak: att Palestina/Hisbollah erkänner Israels rätt att existera. So fort Abbas erkänner detta kan ett fredssamtal med ett ömsesidigt givande och tagande påbörjas. Men detta vägrar Palestina erkänna.
  Detta kanske enklare att förstå på det personliga planet: skulle du vilja prata med någon i tvättstugan eller i snabbköpet som påstår att du inte ha någon rätt att existera oavsett vad du säger?
  Jag hoppas att Carl Bildt och EU i kontakten med arabländerna understryker att ett ömsesidigt erkännande av varandras rätt att existera är själva förutsättningen för att ett samtal två parter ska äga rum.
  Allt annat diplomatiskt gafflande och politiska initiativ är bara meningslöst kacklande i hönshuset. Säg till araberna att erkänna att judarnas stat har rätt att existera – först då kan man börja föra ett konstruktivt samtal med dem om en fred.
  Först då, och bara då, kan Palestinierna få ett eget land med av alla erkända gränser.

 9. mrmhalland01 skriver:

  mkpictor,

  Allt är inte svart eller vitt !

  Om någon i tvättstugan hatar mig så till den grad att jag inte anses vara värd att existera, så har jag troligen gjort den människan illa.

  Så enkel är inte denna konflikt !
  Det finns ingen som har självklart rätt.
  Däremot finns (minst) två parter som har självklart fel !

  Allt måste ha sin utgångspunkt från detta faktum !

 10. Rulle skriver:

  mkpictor,
  För oss gäller som steg ett att få vår utrikesminister att ta sitt förnuft tillfånga och inse fakta.

 11. mkpictor skriver:

  @ mrmhalland01:
  Det är sant, så enkel är inte denna konflikt – men så enkelt är det att inleda ett fredssamtal: att börja med att erkänna varandras rätt att existera, oavsett vem som har rätt eller fel i övrigt.
  @ Rulle:
  Så är det.
  Carl Bildts ständiga avståndstagande från Israel och vurmande för arabsidan, inklusive det av FN terroriststämplade palestinska hizbollah, är en gåta för många. I egenskap av moderat politiker borde han snarare stödja USA:s Israelvänliga inställning än Lars Ohly och hans röda gelikars palestinakärlek. Men Bildt satsar allt han har på Ohly i denna fråga, vilket som sagt många uppfattar som märkligt.
  Carl Bildt representerar inte svenska folket i avståndstagandet från Israel. Snarare tycks hans märkliga inställning bero på att han personligen inte har varit välkommen att besöka Israel vid flera tillfällen, på grund av sin enögt propalestinska hållning.

 12. photoimagine skriver:

  ”Uppenbart är att man i stora delar av arabvärlden nu givit upp så gott som allt hopp om att framsteg skulle vara möjliga under denna israeliska regeringen…”

  Att låta sig antyda att det är regeringen Israel som är orsaken till att inga framsteg görs är enögt och enkelriktat.

  Uppenbart är att premiärminister Netanyahu nu givit upp så gott som allt hopp om att framsteg skulle vara möjliga, under det att stora delar av arabvärlden rustar för att utplåna den välutvecklade och demokratiska staten Israel och dess befolkning.

 13. un2here skriver:

  mkpictor,

  Vad menar du med ”rätt att existera”? Det förfaller som om du lägger något helt annat i detta uttryck när det gäller Israel än vad som vanligtvis är fallet, säg så här:

  Du erkänner säkert min ”rätt att existera” – och varför skulle du inte det? Jag stör ju inte dig i dina dagliga förehavanden. Men ponera att min ”rätt att existera” implicit skulle innebära att jag har rätt att deportera dig, din släkt, alla du känner, och ta era tillgångar (samt även tänker göra detta!) – skulle du då lika självklart erkänna denna ”rättighet”?

  Knappast, det vore ju absurd!

  Icke desto mindre så är det vad du utan att skämmas kräver av palestinierna i deras relation till Israel, som om det vore det naturligaste i världen.

 14. Rulle skriver:

  Det vore skönt om vi slapp dina nazistiska besserwisser kommentarer på denna blogg. Tänk i stället på vem det är som har som skriftliga mål att utplåna vem.
  Netanyahu har inte fört fram lika många fördömanden mot Carl Bildt som det omvända. Jag skäms över vår rasistiska minister!

 15. metusalem skriver:

  Rulle…
  Dina oförskämdheter mot Sveriges utrikesminister är väl kända. Vi är många som gillar landet Israel, och delar av dessbefolkning. Men vi undanber oss att kallas för antisemiter och rasister. Detta bör omfatta även CB.

  Jag inser samtidigt att du har en poäng i att Hamas inte kunnat avlägsna sina hotelser att utplåna Israel. Grannen i öster, Syrien skrämmer givetvis Israel mer än oss svenskar, på flera hundra mils avstånd.

 16. un2here skriver:

  metusalem,

  Likud har en likande passus i sin programförklaring som inte tillåter en palestinsk stat att existera – samtidigt sa Netanyahu idag att han tänker göra sig av med palestinierna … Vart då och hur, kan man då undra?

 17. mrmhalland01 skriver:

  Alla här verkar vara så ensidiga i sin bedömning.
  Kanske många kommer ifrån det aktuella området ?

  Om man nu gör det, och begär att andra ska ordna konflikten på precis det sätt man önskar, har man då inte skyldighet att försöka förstå motparten ?

  Vi VET att det inte bara går att ingå ett fredsavtal idag, från någon sida.

  Personligen har jag lite svårt för människor som inte kan se andras behov.

  Jag är en van förhandlare (om än bara i arbetslivet) och vet väldigt väl att en förhandling aldrig kan komma till avslut utan kompromisser.

  ALLA vet detta !
  Är det något genetiskt hos dessa människor som inte förstår ?

  Troligen inte !
  Jag brukar framhäva behov av bildning, men, så enkelt är det ju inte heller.
  Israel har ett mycket fint skolväsende, men, kanske har inte de bildade fått komma till tals ännu ?

 18. Jan Fredman skriver:

  Lion0808:
  År det kanske så att judarna i MÖ/Israel av ålder kommit att bli en utmaning för alla folk i världen? Hur ska man komma tillrätta med problematiken utan att själv sarga sig? Hitler hade sin slutliga lösning. Mahmoud Ahmadinejad har sin lösning. Hisballah sin. Hamas sin och alla övriga uttalat Israelfientliga FN-nationer sin. Carl Bildt ger sitt direkta stöd till EU’s sändebud Ashton med sina starka och tydliga arabvänliga mandat? Hur knäcker man det judiska folket? För judarna kan man väl inte tilllåta få vara bäst i klassen? Varför har IDF inte ingripit trots många missiler från Hamsstyrda Gazaremsa? Är det så att så fort IDF skulle gå in i Gaza, så skulle världen (Goliat) kasta sig över det pyttelilla landet Israel och utkräva en gruvlig hämnd eller kanske helt isolera den lille David från alla andra nationer? Kan man köra över den judiska staten Israel genom att helt enkelt proklamera en Palestinsk stat via generalförsamlingen nu i september? Utan välvilliga partners i ett fredssamtal med långsiktig ömsesidig respekt och fred som mål? Hur får man judarna att sluta vara Hashems utvalda folk med Israel som sin arvedel? Varför kan inte judarna bli efterföljare till Allah, vars dyrkade och kyssta svarta sten i Mecca ovanifrån ser ut som en gigantisk vulva, dit alla rätttrogna muslimer bör göra minst en pilgrimsfärd i livet? Ett sidospår? Varje människa har rätt till sin tro och ska respekteras för det? Juda och Samaria är idag ifrågasatta områden under Israelisk kontroll? Men de ingår i det ursprungliga bibliska (historiska) landet J’isroel? Jordanien hade tidigare kontroll över dessa områden liksom delar av Jerusalem? Vad lämnade de efter sig i samband med sexdagarskriget, då judarna åter fick tillträde till de gamla judiska kvarteren och till den västra muren av det sista raserade judiska templet? Soldater från Jordanien använde judiska gravstenar som avträdesplatser, synagogor som stall mm. mm. ??? I dag tronar en moské på tempelberget liksom det kanske snart tronar en moské på Ground Zero i New York? Vem kan bättre än den judiska staten Israel tillförsäkra alla människor med goda avsikter tillträde till staden Jerusalem oavsett trosuppfattning? One Jerusalem? Vi judekristna borde faktiskt ödmjuka oss och ta oss i akt? Vi är inympade i det äkta olivträdet och har fått vår tro på den levande Guden genom juden Jeshua, som på intet sätt förkastade judendomen utan tvärtom? Ingen enda har behövt erfara de trauman, som generationer av förföljda judar genom årtusenden har utsatts för, inte minst från s.k. kristna länder men i stor utsträckning från muslimska länder? En lösning kunde vara: Proklamera att alla judar ska respekteras utav alla utan undantag inklusive Carl Bildt och få sin judiska stat Israel erkänd inom säkra och accepterade gränser? Låt Palestinaaraberna få leva med eget styre om de så önskar i Gaza, Juda och Samaria? Eller varför inte i Jordanien om nu dess statsöverhuvud vill välkomna dem? Jordanien är de facto Palestina? En mulla i Libanon tvingas av upprörda palestinska ledare be om ursäkt för att han uttalat att palestinier är slödder och är inte välkomna till Libanon? Arabländerna har ju ännu sådana rikedomar? Varför vill de inte ge plats åt palestinaaraberna? Många av dessa har sitt ursprung i kringliggande länder som Egypten, Jordanien, Saudiarabien, Syrien, Libanon m.fl. arabländer? Hur många av er har sett alla dessa lyxuösa byggnader och infrastruktur i Gaza med finansiering från bl.a. Saudarabien? Men vad är arabernas/världens problem? Judarna är inte önskade i området MÖ? Israel/judarna ska inte ha något att säga till om i MÖ? Det är araberna som ska styra och ställa även i landet Israel, som helst borde heta Palestina? Arabländer vill helst hålla Hamas och Al Fatah och de folk de representerar på ”armlängs” avstånd? Varför tror ni att Israel har svårt för självmordbombare, lömska missiler och en allt mer sofistikerad provokaton genom att försöka tämja Israel genom att bryta den marina blockaden mot Gaza? Förekommer det någon svält och brist på förnödenheter där? Har inte Israel och Egypten tillförsäkrat införsel av livsnödvändiga varor via sina checkpoints?
  Hamas & AlFatah har ingått ett skenäktenskap? För att charma världen inför proklamationen av en Palestinsk stat? Nu är det tid att verkligen prata med arabländerna enligt ”Olja-Calle”? Om 30-40 år är oljefyndigheterna nästan uttömda i MÖ och vad kommer då länderna norr om ekvatorn att ha för intresse av att intervenera? Carl Bildts avkomma kanske får andra utgångspunkter och bevekelsegrunder än sin far ”Olje Calle”? Kan han verkligen representera mig? Eller har han nästan hela svenska folket bakom sig när det gäller Israel efter alla år av demonisering?

 19. un2here skriver:

  Alltid lika förvånande att skåda hur kristna helt kan bortse från hur Kristendomen spreds som en löpeld – från början främst i de Judiska samhällen runt Medelhavet, med Palestina som sitt starkaste fäste – och vilka konsekvenser det har för vilka som evt kan tänkas vara ”arvingar” …

 20. Jan Fredman skriver:

  Kul att un2here är förvånad över att judekristna kom till tro. Jag tillhör däremot inte dem som bortser från vårt judekristna arv. Det var romarna som åren efter korsfästelsen av Jeshua fördrev och försökte knäcka judarna genom att helt enkelt göra Israel till sin egen provins, rasera judarnas tempel och döpa om landet till Palestina. Men juden Petrus tvivlaren kom ju ironiskt nog att bli den klippa, som den katolska kyrkan (Rom) byggde sin verksamhet kring. För inte så länge sedan fick vi höra hur påven bad judarna om förlåtelse för den katolska kyrkans blindhet, beskydd och stöd för den fascistiska och nazistiska farsoten under 1930-1940-talet. Påven fick faktiskt ödmjuka sig och erkänna sig vara inympad i det äkta olivträdet. Nu inser jag att du kanske menar att Palestinier har bättre arvsrätt än judar till Israel??? Men nu har du väl ändå kommit vilse!? Den levande Guden Hachem vet nog vem som utvalts. Det tillkommer vare sig dig eller mig att ändra på det gudomliga valet. Vilken vikt ska vi tillmäta un2here’s virriga utsagor gentmot den levande Gudens eviga löften när det gäller arvingar??? Det är faktiskt så att Jeshua (Jesus) inte på något sätt ändrade på sin faders löften till det judsika folket. Tvärtom, Israel, Guds egendomsfolk kommer i sinom tid att bli till välsignelse för alla människor. un2here tro för Guds skull inte på att palestinaaraberna kommer att lyckas med att tilltvinga sig judarnas stat Israel!!! Punkt!

 21. metusalem skriver:

  Jan Fredman har mångordigt förklarat sin villkorslösa support av staten Israel.
  Det ingår givetvis i hans uppdrag i en stödorganisation för Israel. Men när han blandar in Carl Bildts tidigare engagemang inom oljeindustrin som en väsentlig komponent då havererar hans motiveringar från Judisk-kristen horisont.

  Palestinska araber med flera har dock haft sin hemvisst i Palestina under mycket längre tid än de judiska dominanserna. Israels vänner skulle tjäna sin övertygelse bättre om man i sant medmänsklig anda ansträngde sig att medverka till en lösning för alla berörda.

  Sen önskar man sig dessutom kraftfulla palestinska ledare som på motsvarande sätt kunde ta avstånd från vissa förödande principer i förhållande till Israel. Att det inte är ens fel när dessa två parter träter besannas tyvärr med tydlighet här på CB blogg.

 22. un2here skriver:

  Jan Fredman,

  Du har nu lyckats förklara att Jesus – världens kanske mest berömda palestinier, alla tider och kategorier – och hans följeslagare inte skulle ha nån ”arvsrätt” eftersom de lämnat den judiska tron.

  Elegant, verkligen …

 23. Rulle skriver:

  metusalem,
  Mitt inlägg 07:43 den 21 juni 2011 kl. var menat till ”un2here”. Det kan dock också gälla mot Carl Bildt som blundar för fakta som att Hamas är edsvurna att utrota alla israeler. Det är vad de framhåller i sitt skriftliga policy program.

 24. metusalem skriver:

  rulle…
  Du har fått stark support av Jan Fredman som utifrån Bibeln och utifrån Carl Bildts engagemang i oljeutvinning slår fast att Israel har oinskränkt äganderätt till det som ofta kallats Kaanans land. Ni har obestridligen ett moraliskt övertag i de målsättningar om Israels utplåning som Hamas med flera varit obenägna att rubba på.

  Jag skulle tänka mig att även ni proisraeliska gärna såg en större klarhet och konsekvens från Palestiniernas sida. Som jag ser saken verkar båda parter oförmögna att komma igång med förhandlingar om man blandar in ett moment av jämkning av egna synpunkter.

  Kan man möjligen hoppas på förbättrade utgångspunkter om den arabiska våren leder fram till någon form av demokrati. Den enormt rika södra grannen skulle naturligtvis kunna hjälpa till med ekonomisk hjälp för att underlätta de markrockader som måste ske.

  Sammanfattning: Jag ser de svårigheter med ogästvänliga grannar som Israelerna upplever. Jag skulle dock sätta värde på om Israels vänner kunde upphöra med att utnämna kreti och pleti till rasister och antisemiter.

 25. Kachina skriver:

  ”…… slår fast att Israel har oinskränkt äganderätt till det som ofta kallats Kaanans land.”

  Sorry,….. med Kaanans land avses inget som finns i denna dimension.

  Däremot är palestinier och israeler äkta halvsyskon från samme anfader.

  Bägge tycks sakna ett rörligt intellekt, vilket naturligtvis måste vara en genetisk defekt som kan spåras i rakt led bakåt, till Abraham.

 26. Rulle skriver:

  metusalem…
  Om man som Carl Bildt helt blundar för Hamas valmanifest vad kan det vara man lider av om inte rasism och antisemitism? Har Du någon annan diagnos?

  Hamas’ stadgar finns översatta på denna länk: http://www.sapereaude.se/hamas.html

 27. un2here skriver:

  :-)

 28. Kachina skriver:

  Jan Fredman

  ”Den levande Guden Hachem vet nog vem som utvalts.”

  Tror du att Gud kan välja bort något som är av honom själv?

  Det finns inget som inte emanerar ur Medvetandets och Skapelsens källa, från enklaste atom till det Synliga Universum.

  Det du och Jesus pratar om i Joh 8:44 är de personligheter som utvecklats av sin omgivning, till ont om de är mottagliga för det och därmed förspiller ett liv och försenar sin egen själs utveckling.

  Personligheter dör samtidigt med kroppen, men med de goda växer den evigt levande själen och med de onda krymper den evigt levande själen.

  Förstår du?

  Vem är Hachem?

 29. Kachina skriver:

  Jag har Googlat och ser att Fredman dyrkar en pokerspelare från Australien/Libanon Joe Hachem, som den nu levande Guden, allena rådande över vem som valts ut. :-)

 30. flyktingar skriver:

  Kachina

  googla på HaShem (Namnet) – syftar på Jehova.

 31. Kachina skriver:

  Jag förstår. Jag har hört talas om Adonai, men aldrig HaShem.

  Ber om ursäkt för att jag drev gäck med Fredman i frågan.

  (HaShem means ”self existent” or ”eternal”, according to Strong’s (3068).)

  Vilket i sig betyder att denna medvetenhet inte kan välja bort något av sig själv.

  Alla Medvetandets Söner skall så småningom tillbaka till Fadershuset. Det är bara en fråga om vilka som är på irrfärder och vilka som kan skönja målet, hur lång färden hem blir. Innan HaShem återigen går i dvala kommer alla själar och andeväsen att ha samlats i Fadershuset, oavsett religion, ras eller kultur.

 32. flyktingar skriver:

  En vits för att lätta upp stämningen lite:

  Två judiska män träffas.
  Den ene: ”Ojojoj jag har en son som konverterat till kristendom”
  Den andre: ”Det hände samma sak för Rosenstein. Han har också en son som konverterat.”
  Den förste: ”Vad gjorde han då?”
  Den andre: ”Han talade med rabinen”
  Den förste: ”…och vad sa han då?”
  Den andre: ”…att han också har en son också gått och blivit kristen!”
  Den förste: ”…vad gjorde han då?”
  Den andre: ”Han bad Gud om råd”
  Den förste: ”Vad svarade Gud då?”
  Den andre: ”…att Han också har en Son…”

 33. Leo Occam skriver:

  Nog är det tragiskt att så många i ett land vid norra polcirkeln ägnar så mycket energi åt några främmande folkslag i ett avlägset ökenområde. Desto mer märkligt när dessa folkslag visar en aldrig sinande energi i att hacka ihjäl varandra av skäl som ingen längre minns. Kanske handlade det en gång om en get som ej gavs i brudgåva, eller en hand som inte höggs av på rätt sätt.

  Bättre om ni fokuserar på er egen närmiljö. Här finns mycket att förbätta. Civilisationen måste tex försvaras mot de som naggar den i kanten.

 34. un2here skriver:

  flyktingar,

  Snor den! :-D

 35. metusalem skriver:

  Leo Occam…
  Jag finner det inte speciellt märkligt att människor lite varstans facineras av vad som händer i det lilla markområdet Israel-Palestina. 3 världsvida religioner har onekligen sin vagga på denna markplätt.

  Under det förflutna århundradet har området kommit att få en enorm symbolisk betydelse. Den misslyckade konstnären Adolf hade ju gripits av de vidriga stämningar som florerade i början av århundradet. En slutgiltig lösning på judeproblemet kom rätt långt på väg. Kanske 7 miljoner judar och även andra mördades kallblodigt . Efterkrigsvärlden ville kompensera med att ge de judar som så önskade möjlighet att etablera sig i Palestina.

  Medaljens baksida var givetvis att där fanns sedan århundraden en befolkning som gärna ville leva sina lev i fred. Resten är en dramatisk och obehaglig historia. Tyvärr har man svårt att se en vettig lösning som tillförsäkrar de två tvistande grupperna vettiga livsvillkor.

  Så samanfattningsvis: Jag anser att det är av största intresse att judar och palestinier kan ges stöd för att lösa sin utomordentligt kneoiga situation.

 36. un2here skriver:

  metusalem,

  Vanligtvis är det inte Andra världskriget som anges som skäl utan Balfourdeklarationen… ett löfte som gavs av britterna till judarna/sionisterna som tack för hjälpen med att besegra Tyskland. I den finns en passus som skulle kunna ge en ledtråd till hur en lösning bör se ut:

  – His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country

  Alltså, den judiska invandringen får på inget sätt påverka den existerande muslimska och kristna populationen.

  Att det besegrade och efter Versailles djupt skuldsatta Tyskland skulle få en sådan helt annan åsikt om judarnas status än vad britterna hade tänkt sig är givetvis oerhört tragiskt. Numera görs inga sådana fredstraktat – se istället exempelvis Marshallplanen – vilket också är värt att komma ihåg om en hållbar fred någonsin skall kunna komma till Israel/Palestina.

 37. Jan Fredman skriver:

  Jag trodde att jag satt punkt för mina inlägg i denna fråga om ”Mellanöstern i centrum”, men känner mig ändå av nödvändiga skäl föranlåten att teckna ner följande rader. Läs och begrunda!

  Säg ”Israel” och det börjar garanterat snurra i huvudet på många!
  Det judiska folket är ett folk, inte en grupp människor med en gemensam religion. Detta har modern genetisk forskning kunnat bevisa. Jeshua (Jesus) var ingen palestinier utan jude av Davids stam och israelit om någon till äventyrs skulle hävda något annat. Läs på i så fall!
  Det judiska folket är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och Nordafrika. Det har nämligen bott judar i länderna i Mellanöstern och Nordafrika under mycket, mycket lång tid. Således borde de väl också ha en självklar rätt till ett eget land där, eftersom araberna (Ismaels ättlingar) –som också är en del av ursprungsbefolkningen där och halvbröder [Ismael, modern tjänstekvinnan Hagar och Isak, modern Sara] till judarna genom stamfadern Abrahams säd – uppenbart har denna rätt. {1Mos Kap. 15-18. De har ju nämligen flera länder och otroligt mycket plats rent geografiskt sett. Araberna har dessutom i denna yttersta tid berikats med stora, men snart (30-40 år) tyvärr uttömda oljefyndigheter.
  Det fanns ett NF-beslut om att ett hemland för det judiska folket skulle grundas i ett område, som kallats Palestina sedan Romartiden, då den judiska frihetsrörelsen Mackabeerna [förresten ett gott inhemskt öl i dagens Israel] gjorde uppror – utan att det skulle påverka dem, som redan bodde där. Palestina är ännu ingen stat, även om Olje-Calle skriver Palestina i denna blogg och annorstädes – det har aldrig funnits någon stat som heter Palestina. Är du av annan åsikt, berätta gärna namnen på detta lands statschefer samt namnet på landets valuta. Jag är mycket intresserad av fakta. Det fanns ett folk som kallades filistéer, fiskare och sjöfolk med ursprung från Medelhavsområdet. Filistéer var ett forntida folk i senare sedan romartiden Palestina. Det anses att filistéerna var ett av sjöfolken, som vid slutet av bronsåldern bosatte sig utmed Medelhavets östra kust från nuv. Gaza och norrut. Deras forntida namn, peleset, är ursprunget till namnet Palestina. P och F uttalas på samma sätt i hebreiskan. Vidare ansågs filistéerna av israeliterna vara ett småborgerligt folk, vilket har givit ”filistéer” sin negativa innebörd. Ordet filister betyder bracka och kommer eventuellt av filisté. Den uppfattningen finns tydligen fortfarande kvar och har t.ex. senast uttalats av en religiös ledare i Libanon och som dessutom uttalade att palestinier inte är välkomna till Libanon. Detta har givetvis upprört palestinaarabiska ledare, vilka krävt en omedelbar ursäkt. Vem vill egentligen idag ta emot palestinier i de arabiska grannländerna?
  De araber. som vällde in i Gaza, Juda och Samaria under första halvan av 1900-talet benämns idag för palestinier. Men vän av ordning. Jag känner levande personer, judar, som levde i Juda och Samaria innan staten Israel utropades och som vill hävda att de också ursprungligen är palestinier eftersom de levde i ett område som benämndes Palestina sedan romartiden. Jesus var inte en palestinier eftersom det var långt senare, som romarna döpte om området vid Medelhavets östra kust till Palestina och då med tanke på filistéerna. Däremot hade inte araberna satt sin fot i detta område.
  I Gamla Testamentet berättas att de under försök att expandera sitt område stötte de (filistéerna) på israelitiska stammar, tills Saul och slutligen David besegrade dem.
  Filistéernas förnämsta gudar var:
  Beelzebub [Beelzebub eller ursprungligen Beelzebul var i hebreisk mytologi en utveckling av Baalzebul och en av den sammansatta guden Baals (Bael) gestalter. Beelzebub tillbads i Kanaan av filistéerna då hebréerna trängde in i landet. Etymologin är osäker, men tolkades i judendomen som ”Flugornas Herre”. Enligt deras syn var Beelzebub en av många falska gudomar och Beelzebubs namn används fortfarande ibland som namn på Satan. Beelzebub är en dagdemon som styr över 66 legioner av andar/själar. Baal betyder ’herre’. Beelzebub har blivit felöversatt till ’flugornas herre’ men den korrekta översättningen är ’herrarnas herre’ (Lord of Lords). Beelzebub är näst efter Satan den som styr i helvetet och är även en av Satans äldsta bundsförvanter. Filistéerna tillbad honom som ”Baalzebub” och han är herre över allt som flyger däribland andra demoner. Beelzebub sägs ha vaktat flygvägarna när nefilimerna kom till jorden. Han är högt rankad, viktig och står nära Satan. Beelzebub är en av de många änglar som följde Lucifers (Satans) revolt mot gud och som blev förpassade ner till helvetet. Han är den ängel som sägs blev störtad först. När Gud förpassade de forna änglarna till helvetet gjorde han dem till demoner, som sattes att styra helvetet.]
  Astarte eller Ashtoreth var en fruktbarhetsgudinna hos fenicierna och kanaaniterna (se även Mylitta). Astarte var besläktad med Mesopotamiens Ishtar och betraktades av egyptierna som drottning av Byblos. I egyptisk mytologi verkade gudinnan Isis som sköterska åt Astartes son medan hon sökte efter sin make, guden Osiris. När Isis avslöjade sin verkliga identitet fick hon den pelare som inneslöt den döde maken som gåva. Astarte var dotter till guden Ptah. Hon var gift med Seth. Astarte dyker först upp i gamla Egypten i början av artonde dynastin.
  Dagon är en filisteisk gudomlighet, omtalad i gamla testamentet (Domarboken 16:23 och Första Samuelsboken 5:2). Filistéerna övertog Dagon från kananéerna, som dyrkade guden som en fruktbarhetsgud.
  För sekulära människor kan ‘Dagon’ snarare associera till H.P. Lovecrafts mytvärld.
  Men innan Israel väl återigen fanns på kartan efter 1948, så vällde det in araber s.k. palestinaaraber från grannländerna på uppmuntran av arabledare, som inte såg de återvändande sionistiska judarna från Östeuropa med blida ögon. Dessa judar var inspirerade av Hertzl och påverkade av den sovjetiska kolchosandan med kollektivtänk. Dessa judar dikade upp träskmarker och skapade ett blomstrande jordbruk och som också de eg. var palestinier. Arafat, i vår tid, kom ju faktiskt ursprungligen från Egypten liksom många många andra.
  Palestina är en del av det landområde där det Osmanska (Turket) riket fanns. Men det Osmanska riket slutade existera och många nya länder bildades i området där detta Osmanska rike fanns. Israel är bara ett av dessa länder, som återuppstod efter att Britternas mandatmakt upphörde i området. Andra länder är t.ex. Libanon (ett gammalt land, som omnämns i GT), Syrien, Jordanien, Irak (Mesopotamien – Mesopotamien (grekiska för ”mellan floderna”) eller Tvåflodslandet är området runt floderna Eufrat och Tigris i Irak. På syriska kallas området för ܒܝܬܢܗܪܝܢ, Beth-Nahrin.
  Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Under de följande 2 000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och utövade ett starkt inflytande på sina grannar i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen. De bördiga slätterna i södra Mesopotamien, som var en del av den så kallade bördiga halvmånen, gav rika skördar, och läget mellan alla andra civilisationer gjorde kulturer som Sumer, Akkad, Assyrien och Babylonien till de allra mäktigaste under långa epoker.
  I Mesopotamien utvecklade de allra äldsta civilisationerna skriftspråk (så kallad kilskrift), hjulet och tideräkningen. Här uppstod också de första städerna Lagash, Ur, Uruk, och Nippur. Många dynastier och imperier har genom tiderna kontrollerat området.
  Det historiska området Mesopotamien är en del av Irak sedan nybildningen av staten Irak, 1932. Området tillhörde dock Persien fram till 1535 och Osmanska riket 1535 – 1918, då britterna tog över provinsen efter första världskrigets slut.) o.s.v.
  Det område som skulle bli ett hemland för det judiska folket delades dock i två delar och man bildade ett helt nytt land av den östra delen. Detta land är Jordanien, som idag de facto är en hemvist för palestinier och borde därför kallas Palestina? Nu kvarstod alltså bara den västra delen för ett judiskt hemland – mycket mindre än den östra.
  Araberna som bodde i den västra delen och andra arabiska ledare i regionen gillade inte att ett judiskt hemland skulle skapas. Herrarna i FN rekommenderade därför att detta område ytterligare skulle delas i två delar, så att det blev en judisk och en arabisk stat. Judarna godkände detta, men araberna gjorde det inte.
  De omkringliggande arabländerna startade ett krig mot den judiska delen, som hade utropat sig självständigt och med Ben Gurion i spetsen hade självklart valt Israel, som landets namn. (Minns när Birger Jarl lyckades med att ena olika parter och skapa riket Sverige med projektet Stockholm, som huvudstad!). Israel vann kriget. Mellan 1948 och 1967 kontrollerades Gazaremsan av Egypten och den s.k. Västbanken (Juda och Samarien) av Jordanien.
  År 1967 gjorde Israels arabgrannar truppförflyttningar till Israels gränser och de förde en hotfull retorik. Det blev ett sexdagars-krig och Israel vann även denna gång. Efter kriget var det Israel som kontrollerade både Västbanken, Gazaremsan, Golan och inte minst viktigt, judar fick tillträde till de gamla judiska kvarteren i Jerusalem och Västra muren (Klagomuren) – den sista rest av det sista judiska templet, som romarna raserade efter Mackabeernas uppror. Israel ville förhandla om fred men arabstaterna träffades i Khartoum, Sudan, för ett toppmöte där man kom överens om ”3 nej”: nej till fred med Israel, nej till erkännande av Israel och nej till förhandlingar med Israel.
  Mellan 1948 och 1967 var det inget egentligt snack om en palestinsk-arabisk stat. ”Det gick inte eftersom Västbanken och Gazaremsan var ockuperade av Jordanien respektive av Egypten”, säger samma människor som nu påstår att Västbanken och Gazaremsan ockuperas av Israel, men samtidigt ändå kräver en palestinsk-arabisk stat omedelbart.
  Frågan är varför det ska gå nu när Västbanken och Gazaremsan är under israelisk kontroll, när det inte gick då de var under jordansk respektive egyptisk kontroll. Men som sagt: när man tar ställning för ”Israel” så verkar en del tappa förnuftet.
  De palestinska araberna är ett utnyttjat, folk som har lidit mycket och de behöver absolut människor, som jobbar för deras sak. Man säger att de behöver frihet och rättigheter och att de kämpar för detta och att de kämpat länge. Men vad menar man med detta egentligen? Under 1970- och 1980-talen kunde de palestinska araberna de facto röra sig fritt i hela Israel.
  Under 1990-talet grundades den palestinska myndigheten och de palestinska araberna fick självstyre. Således fick de än mera frihet och flera rättigheter. De palestinska araberna skulle erkänna den judiska staten Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem, samt gå in för fredsfostran i skolorna. Men det blev en andra, blodig intifada.
  År 2005 drog sig Israel ur Gazaremsan och således fick de palestinska araberna mera frihet och flera rättigheter. Men raketbeskjutningen från Gazaremsan ökade efter detta. Hamas med målet att utplåna Israel styr med järnhand i Gaza. De har nu ingått ett skenäktenskap med Al Fatah, vars president Abbas och dess anhängare tidigare blev utkastade från Gaza av Hamas. En del som blev kvar i Gaza har faktiskt överlevt, men plågats genom Hamas besinningslösa och omänskliga tortyr. Men idag så gäller det att charma världen (där tycks Olje-Calle inte ha några problem) för att i september få en majoritet av israelfientliga FN-nationer att rösta ja till ett självständigt Palestina. Men ojdå! Var går gränserna? Hur garanteras den judiska statens säkerhet? (självmordbombare, Intifada, Iran-missiler från Gaza mm. mm.?)
  Frihet och rättigheter för de palestinska araberna. Ja. Men varför blir det alltid våldsammare så fort Israel ger mera frihet och rättigheter till dem?
  ”Israel förtrycker de palestinska araberna.” Hmm…. men under 1990-talet grundades den palestinska myndigheten och de fick självstyre. Förtryck? Och år 2005 drog sig Israel ur Gazaremsan. Förtryck?
  Jag vill inte påstå att Israel skulle vara perfekt. Det är en demokrati där åtskilliga politiska partier vill föra fram sina idéer, som en grund för samhällsbygget i den judiska staten Israel. Detta borde vara en självklarhet för det finns inga perfekta länder. Men jag vill påstå att Israel gjort mycket för att ge de palestinska araberna frihet och rättigheter.
  ”Sätta press på Israel”. Hmm… vad ska Israel göra med den pressen, då landet hittills faktiskt samverkat till att ge de palestinska araberna mera frihet och mera rättigheter, men det har blivit våldsammare varje gång? Trots detta är det fortfarande mera frihet och mera rättigheter för de palestinska araberna som gäller. Israel förtrycker ju dem! Men om de en gång vill ha mera frihet och mera rättigheter, varför blir det våldsammare varje gång då? Ska Israel faktiskt fortsätta ge mera frihet och rättigheter ändå, eller har Israel rätt att någon gång säga: ”Nej, stopp och belägg! Nu räcker det! Vi har flera gånger gett er mera frihet och mera rättigheter, men varje gång har det blivit våldsammare. Vad är det ni egentligen vill? Om ni verkligen vill ha mera frihet och mera rättigheter får ni faktiskt se till att det inte blir våldsammare varje gång!”
  Mera frihet och mera rättigheter för de palestinska araberna. Men mera våld varje gång. Ingen kritik mot den palestinska sidan, däremot mot den israeliska. Ingen press på den palestinska sidan, men däremot på den israeliska.
  Det är ju vad jag skriver: säg ”Israel” och en del verkar tappa all sans och förnuft. Den eftertänksamme bör också överväga att också stödja Israels sak, inte bara arabernas. Palestinierna är också människor och ska behandlas med respekt. Dock förefaller de flesta arabländer att ha svårt för att öppna sina länder. Varför? De vill ha bort judarna från MÖ eller i varje fall tysta och styra dem och finner att konflikten mellan palestinier och judar är en fin förevändning och utgångspunkt för att avsluta det Hitler misslyckades med. Gå med i samfundet Sverige-Israel om du följer hjärta och förstånd.
  Släkten är värst eller hur? Ismael och Isaks ättlingar kan inte respektera varann. Den historiska sanningen är att den levande guden HaShem slöt ett evigt förbund med Abraham och sedan Isak. 1Mos kap. 16:10-12 ”Och HERRENS ängel sade till henne (Hagar): ”Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna, den för dess myckenhets skull.
  Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: ”Se, du är havande och skall föda en son; honom skall dú giva namnet Ismael [Gus hör], därför att HERREN har hört ditt lidande. Och han (Ismael) skall bliva likt en vildåsna; hans hand skall vara emot var man och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder. ” Vad kan man idag säga om Ismaels ättlingar utan att göra sig skyldig till missaktning? Den bästa lösningen vore om palestinaaraberna liksom deras anmoder Hagar återvände till det judiska hemmet (läs Abraham och Sara). Hagar flydde ju först men mötte en ängel som sa: ”Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?” Hon svarade: ”Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai.” Då sade HERRENS ängel till henne: ”Vänd tillbaka till din fru och ödmjuka dig under henne.” Därefter kommer ängelns löften till Hagar, som relaterats ovan. Alltså, kan palestinaaraberna ödmjuka sig liksom deras anmoder Hagar? Vi ska inte föra fram behovet av att de överlevande judarna efter Holocaust ev. ska ödmjuka sig, då de redan i märg och ben har förödmjukats å det skändligaste av den kristna kulturen för inte alltför länge sedan. Olje-Calle med flera på denna blogg och annorstädes, det dags att vakna upp!!!

 38. Jan Fredman skriver:

  Den 20 juni 2011 kl. 17:48 skriver mkpictor:

  Angående fred i Mellanöstern.
  ””Carl Bildt skriver ovan: ”Avgörande är att vi bibehåller en mycket öppen dialog inte minst mellan EU och de olika arabländerna kring den frågan” (dvs mellanösternfrågan).

  För att ett fredsarbete ska kunna påbörjas krävs en enda sak:
  att Palestina/Hisbollah erkänner Israels rätt att existera.
  Så fort Abbas erkänner detta kan ett fredssamtal med ett ömsesidigt givande och tagande påbörjas. Men detta vägrar den palestinska myndigheten erkänna. Jag hoppas att Carl Bildt och EU i kontakten med arabländerna understryker att ett ömsesidigt erkännande av varandras rätt att existera är själva förutsättningen för att ett samtal två parter ska äga rum.
  Allt annat diplomatiskt gafflande och politiska initiativ är bara meningslöst kacklande i hönshuset. Säg till araberna att erkänna att judarnas stat har rätt att existera – först då kan man börja föra ett konstruktivt samtal med dem om en fred. Först då, och bara då, kan Palestinierna få ett eget land med av alla erkända gränser.””

  mkpictor Tyvärr så håller palestinaaraberna fast vid den ståndpunkt, som palestinaaraber (PA) hade 1948 då Israel sa ja, men PA sa nej. Nej, Nej, Nej. Vi vill ha mer, mer, mer!!! Abbas är idag uttalat positiv till att ligga lågt just nu inför den väntade omröstningen i Generalförsamlingen i september om ett erkännande av en palestinsk självstämdig stat genom det israelfientliga FN bara och endast om Obama har något bättre att erbjuda! Hmm… Kanske Obama ändå är den arabkramare, som många misstänker honom för??? Just wait and see!!! Den som lever får se och man lär så länge man har elever (när jag var gymnasielärare i data och företagsekonomiska ämnen) eller araber/ Ismaelättlingar att ta hänsyn till, var jag på väg att säga.

 39. Kachina skriver:

  Fredman

  Vilken Israelisk stat är det ni vill att Abbas skall erkänna, den från 1948 eller den som inkluderar Västbanken och Golan?

  Det är liksom svårt att erkänna en stat vars gränser ständigt växer genom byggnationer på ockuperad mark. Israel måste nog först definiera vilket geografiskt område som skall erkännas.

 40. Kachina skriver:

  Förresten, Fredman. Du gav oss en mycket lång och tydlig historisk återblick i judarnas vedermödor de senaste 2000 åren. Bara genom att känna sin historia, kan man forma sin framtid. Det är något både för oss och judarna att tänka på.

  I Norge rev nazisterna hus där föräldrar och syskon till kända motståndsmän bodde. Så har nu även Israel gjort i över tjugo år.

  Jag tänkte bara nämna det för er, så ni själva kan undvika att bli som era tidigare bödlar.

  I en demokrati gäller att var och en får bära sin egen ryggsäck. Man straffar inte släkten i tre led för en släktings gärningar.

  Innan några förhandlingar kan inledas måste Israel sätta ner foten och säga att, här stannar vi. Här är gränsen för det framtida Israel.

 41. Rulle skriver:

  Kachina,

  Det är skillnad om man river hus för att avskräcka självmordsbombare, som av naturliga skäl är svåra att straffa i efterhand. Att de vet att de drar olycka över sin familj har visat sig ha viss betydelse för dessa våldsbenägna terroristers framfart.

  Jan Fredman,

  Tack för dina sakliga och upplysande inlägg. Hoppas att Carl Bildt (och andra) läser och tar dessa fakta till sig. Okunnighet är ett gissel som vi alla dras med.

  Ha en glad Midsommar.

 42. Rulle skriver:

  Kachina ..
  Enligt mitt förmanande bör området innefatta Västbanken och Gaza, men inte Golan-höjderna. Området, med dess avfyringsramper, skall göras om till en demilitariserad zon garanterad av FN.
  Nu har inte Israels slutliga gränser någon betydelse för erkännande av själva staten. Det är något man kan förhandla om sedan Israel inklusive dess befolkning (judar & andra) erkänts sin mänskliga rätt att existera.

 43. Kachina skriver:

  ”Det är skillnad om man river hus för att avskräcka självmordsbombare, som av naturliga skäl är svåra att straffa i efterhand. Att de vet att de drar olycka över sin familj har visat sig ha viss betydelse för dessa våldsbenägna terroristers framfart.”

  Straffa familjen när förövaren är död och inte kan straffas????

  Som sagt, ett förstelnat intellekt är nog en genetisk defekt som följt brödrafolken ända från Abraham och ser inte ut att förändras.

%d bloggare gillar detta: