Libyen, Luxembourg och Danmark

STOCKHOLM: I dag var det – efter regeringsmötet – arbetsdag hemma vid Gustaf Adolfs torg med alla de stora och små frågor som samlas i högar när man är borta under en vecka.

Rapporter att läsa. Frågor att begrunda. Beslut att fatta. Handlingar att underteckna. Personer att möta. Problem att lösa.

Det är inga oöverkomliga svårigheter att få tiden att gå…

Under dagen avslutade riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott sitt arbete med vår proposition om den fortsatta insatsen i Libyen, och i morgon förmiddag är det så dags för debatt och beslut i riksdagen.

Och på basen av det mandat vi då fått fattar regeringen vid extra sammanträde på eftermiddagen beslut om det formell uppdraget till försvarsmakten om den fortsatta insatsen.

Det formella skiftet mellan den gamla och den nya insatsen sker 27 juni, men vi har nu kommit överens om att den utvidgade spaningsinsatsen kan inledas omedelbart efter det att regeringen fattat det formella beslutet.

Men innan riksdagsdebatten med början i morgon klockan nio skall jag hinna med ett tidigarelagt sammanträde med EU-nämnden för diskussioner inför Foreign Affairs Council i Luxembourg på måndag.

Och där kommer med all sannolikhet utvecklingen i Mellersta Östern att stå i centrum.

Catherine Ashton befinner sig ju just nu i regionen, och även Frankrike har ju utvecklat stark diplomatisk aktivitet för att försöka få till stånd direkta fredsförhandlingar.

Jag är övertygad om att EU-nämnden kommer att vara lika angelägen som regeringen att ge dessa ansträngningar stöd.

I morgon eftermiddag får jag också besök av mina danska kollega Lene Espersen som kommer på snabbesök för information och diskussion i aktuella frågor.

Och det passar ju dessutom bra som en del av förberedelserna för mötet i Luxembourg.

37 Responses to Libyen, Luxembourg och Danmark

 1. mkpictor skriver:

  Det finns väl knappast någon som inte vill ha fred i Mellanöstern – och heller knappast någon som tror att det kommer att inträffa. Premisserna är tyvärr oförenliga – det är realistiskt att tro att det kommer att råda ofred i Mellanöstern i minst 200 år till. Men prata på bara och förhandla vidare om att förena olja och vatten – något ska ju diplomaterna göra för lönen.
  Den svenska insatsen i Libyen har tappat fart och stringens på grund av vingelpettern Juholts osannolika nycker, men det ligger också något i att ifrågasätta flyginsatser för evigt i ökenkandet. Vad som krävs för en demokratisk utveckling är att en markinsats fängslar galningen Khadaffi och tar ifrån honom makten. Det skulle kunna ske på några timmar – som med Usama Bin Laden – men det tycks man hysa någon sorts irrationell ovilja mot.
  Det är därför man talar om att förlänga flygspaningen så man kan flyga omkring uppe i atmosfären och titta ner på massakern och våldtäkterna ett halvår till,

 2. svaamer skriver:

  Det kan finnas anledning att ägna en och annan tanke åt Håkan Juholts inte så lite motbjudande mustach. Det ser ut som om det sitter små spaghettibitar inklämda i den – och vad mer där kan finnas vågar man knappt spekulera om. Man kan se en tunn kant av renrakat skinn mellan den mystiskt mångfärgade mustachen och overläppen när han flaggar med mundelarna i tv-intervjuerna. Oj ett sånt försummat forskningsområde för en doktorsavhandling, tänker man.
  Frågan är varför Juholt inte gör sig av med denna minst sagt motbjudande detalj.
  Stefan Ingves (Riksbanken) tycks lida av samma syndrom. Han håller benhårt fast vid en ful slokmustach a la vilda västern som får honom att se helt bedrövlig ut. Som en 60-talshippie som inte fattar att tiden har gått.
  Det vore en välgärning om någon kunde raka båda två i sömnen, eftersom påpekanden inte tycks hjälpa.

 3. leonardo34 skriver:

  Tyvärr finns det ingen varaktig fredsöverenskommelse att vänta i Mellanöstern. Här står två extrema och oförenliga religioner mot varandra. Problemet har i första hand en religiös bakgrund där svallande känslor bryts mot varandra. Religion och förnuft är oftast oförenliga.

 4. bildterberg skriver:

  Det finns opinion mot fortsatta NATO-bombningar i Libyen:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25290

 5. Roger Edvinsson skriver:

  ”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid.”

 6. Visionären skriver:

  ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

  ”Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.”

  V

 7. bildterberg skriver:

  Alternativ nyhetsrapportering kan vara värdefull för den som
  inte litar på ”embedded journalism” till 100% :

  http://nstarikov.ru/en/blog/453

 8. foxbill skriver:

  Carl,
  Vems åsikter framför Catherine Asshole?
  EU’s? Finns det konsensus bland 500 miljoner människor?
  Nej, hon är tillsatt av eliten för att framföra elitens vilja. Och hjärndöda medborgare i EU ropar halleluja och tittar på big brother.
  Det triviala men lustiga inlägget som svaamer gjorde stöder jag. Kan ingen förklara för dessa att det är ute och fult att ha en snorbroms under kranen?

 9. Kachina skriver:

  Det är bra att Sverige börjar fungera som en enhet i utrikespolitiken, istället för att försöka dra inrikes poänger på utrikes problem. (läs Libyen)

  Vad gäller Israel/Palestina finns inget att göra, annat än att blunda för problemet. EU är ännu en alltför svag makt för att påverka någonting alls. Även om jag ofta är kritisk till USA, är deras konstitution från 1787 ett demokratiskt mästerverk, som bör kopieras av EU för att få stabilitet inom federationen (ja, jag säger federation) och tyngd utåt.

  I övrigt bör inte engagemanget i Afghanistan avslutas de närmaste trettio åren. Det är ett samhälle som hamnat oerhört snett vad gäller mänskliga värderingar och måste byggas upp från grunden.

 10. Kachina skriver:

  foxbill

  I min världsbild är jag europeisk medborgare i en global gemenskap.

  Låt vara att EU är en bräcklig union, eftersom ingen törs yttra ordet federation.

  Men,……federationen är en oundviklig följd, om inte EU skall vittra sönder i sina beståndsdelar.

 11. bildterberg skriver:

  Snarare är det söndervittringen som är en direkt följd av federationen.
  Vad finns det för kopplingar mellan EU och bilderberggruppen?
  Svaret på denna fråga finner man (bland annat) i följande lärorika artikel:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25302

 12. foxbill skriver:

  Kachina,
  I min världsbild är jag en individ! Jag skapar mina egna åsikter. Om jag vill att någon skall tala för mig så förbehåller jag mig rätten att välja den personen själv.
  Inse att Catherine Ashton (ursäkta felstavningen tidigare) inte är vald av EU-medborgarna. Hon har ingen legitimitet att tala för dess medborgare!
  Att överhuvudtaget tala om EU’s åsikt i något sammanhang är omöjligt. Bland 500 miljoner invånare måste det finnas fler än en åsikt. Det borde finnas 500 miljoner åsikter, men evolutionen har inte kommit så långt ännu.

 13. Kachina skriver:

  ”To say we were striving for a one-world government is exaggerated, but not wholly unfair. Those of us in Bilderberg felt we couldn’t go on forever fighting one another for nothing and killing people and rendering millions homeless. So we felt that a single community throughout the world would be a good thing.[1]

  – Denis Healey, 30-year member of the Steering Committee of the Bilderberg Group”

  Tja, vad säger man om detta? En god tanke som kan missbrukas, men aldrig ”override” den stora massan, vilket vi nu ser i den arabiska revolutionen.

  ”One ruler of the World”, är en omöjlighet. Det kommer aldrig att bli en verklighet. Vi ser precis nu hur finansvärlden försöker få den stora massan att betala deras misslyckade försök till snabba bonuspengar. Det kommer inte att lyckas, så bered er på att länder kommer att explodera inifrån, om inte EU lyckas göra Unionen till en federal nation.

 14. Kachina skriver:

  foxbill

  Du har helt rätt, Ashton och Mr Nobody är neutrum, en inledande försiktig lösning eftersom ingen törs nämna ordet Federation.

  Europas folk måste välja en statsledning med ett tydligt mål och en president som har i uppdrag att verkställa det målet.

 15. bildterberg skriver:

  När har centralisering av makt någonsin varit någon bra lösning, kachina?
  ”Europas folk” har haft mycket begränsat inflytande hittills både när det gäller
  Europas konstitution (lissabonfördraget) och valet av president, så vad
  för slags mirakel väntar du dig ska ändra på den trenden?
  Själva termen ”Europas folk” kan dessutom tolkas som ett
  utsuddande av nationsgränser och eliminering av nationell suveränitet.
  Till vad nytta (och framförallt till VEMS nytta)?

 16. Kachina skriver:

  Centralisering av makt har alltid lett till att bryta Jantelagen till förmån för demokrati och lika värde, ända från det laga skiftet i Sverige 1850, då byalagen gavs social makt inom sitt område, till 1900-talet då kommuner tog över det ansvaret och till 1960-talet med kommunsammanslagningarna.

  ”Själva termen ”Europas folk” kan dessutom tolkas som ett
  utsuddande av nationsgränser och eliminering av nationell suveränitet.”

  Till vilken nackdel? Om du ser till USA är de amerikaner med nationell suveränitet.

  Trots USA:s många nackdelar, är deras konstitution från 1787 ett demokratiskt mästerverk som är hållbart än idag och kan mycket väl appliceras på Europa.

  Jag förlorar inte min identitet genom att INTE känna mig alienerad med greker och fransoser. Jag har min identitet vid Bottenviken, Byske Församling, Skellefteå Kommun, i Västerbotten, Sverige och Europa, i den globala gemenskapen.

  Vidmakthållande av kulturella, sociala, ekonomiska och geografiska gränser är ett vidmakthållande av Jantelagen,…………och Jantesamhället håller på att haverera.

  Varför bevara det, när vi i stället kan begrava rötan och bygga nytt?

 17. bildterberg skriver:

  Så du likställer nationellt självbestämmande med isolering och Jantesamhälle?
  Är det inte snarare den Europeiska modellen som håller på att haverera?

 18. Kachina skriver:

  Vårt självbestämmande innebär regionalt självbestämmande i landsting och kommuner, inom de ramar som sätts av regering och riksdag. Det handlar om att töja ut gränserna så att det blir fler VI än DEM, att vi inkluderar de som äter surkål och andra som dricker vin till maten.

  EU är på väg att haverera pga att det aldrig funnit en fast linje mot en federation. Sorgligt är att det gått så långt att risken för att EN stark kraft tar tag i rodret är överhängande och att den kraften är ond.

  Men, vi får skylla oss själva. Rädslan och motståndet mot ett eventuellt spöke, kan framkalla spöket. Det är alltför många i Europa som ser sin framtida världsbild genom ett sugrör och därför bromsar den självklart naturliga förändringen som följer av utvecklingen inom teknik och kommunikation.

 19. perfro skriver:

  Det är anmärkningsvärt att det finns en växande opinion, som inte bara snarast möjligt kräver att de amerikanska trupperna ska tas hem frän Irak samt Afghanistan utan även är kritisk till de mer begränsade in satserna i syfte att störta regimen Khaddaffi.

  Det räcker inte med diplomatiska kontakter och fördömanden i syfte att stötta en demokratisk utveckling i arabvärlden och att bekämpa skilda terroriströrelser.
  Det krävs nog även en ny strategi gentemot al-Qaida.

 20. perfro skriver:

  Kachina tycks mena att nuvarande främst ekonomiska problem bättre skulle kunna lösas om EU är en federation.
  Det är nog inte så bra. Det innebär i praktiken en överstatlighet och en begränsad nationell suveränitet.
  EU har dessutom en rad institutioner samt samarbetsformer genom vilka ett nödvändigt europeiskt samarbeta bättre kan lösas.

 21. bildterberg skriver:

  Det är just denna överstatlighet och begränsning av den nationella
  suveräniteten som jag inte tror är något som gynnar europeiskt samarbete.
  Risken för dolt maktmissbruk ökar ju mer centralisering som genomförs
  så balansgången mellan lokalt självstyre och total centralmakt är intrikat.

  För den som vill hålla sig uppdaterad om al-Qaida finns följande
  fascinerande site som drivs av Rita Katz:

  http://news.siteintelgroup.com/

  Verkar som den näst intill outslitlige al-Zawahiri toppar listorna nu.

 22. mrmhalland01 skriver:

  En Europeisk federation skulle vara en omöjlighet redan nu, med så många olika kulturer.
  Än värre skulle det bli när länder som Turkiet och Balkan-staterna kommer med.
  För att lagar och förordningar ska fungera krävs det att folk förstår syftet med dem och att de flesta accepterar dem.
  Detta är inte möjligt om befolkningen har helt olika värderingar, inte sällan grundade på olika religioner.

  Personligen tyckte jag bättre om tanken med EG än med EU.
  EG var ett projekt där de Europeiska länder som hade mycket gemensamt skulle överbrygga handelshinder och skapa likvärdiga förutsättningar.
  En gemenskap mellan broderländer som skulle garantera fred mellan länderna och gemensamma förutsättningar för dess invånare.

  Som jag ser det är nu EU på väg att gå i motsatt riktning.

 23. nolies skriver:

  EU ar en superstatlig struktur ovanpå redan existerande offentliga maktapparater på nationell och lokal niva. Den har inget moraliskt eller ekonomiskt existensberättigande. By the way:
  Freedom equals progress and prosperity.
  Big Gov’t equals slavery and oppression.

 24. Kachina skriver:

  Ja, EU är precis det misslyckande ni beskriver, mycket beroende av att ingen politiker tordes nämna ordet federation, samtidigt som rädslan bland folk över att umgås med annat folk bromsade vägen till vad det måste bli.

  USA:s författning av 1787 är fortfarande ett demokratiskt mästerverk, även om det missbrukats å det gruvligaste sedan Kennedy.

 25. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Jag tycker tanken är vacker, men, i den takt våra politiker vill utöka unionen blir det omöjligt att enas om vilka regler som ska gälla.
  Inte ens i lilla Norden går det att stifta lagar som accepteras.
  Reglerna är så komplicerade att folk struntar i dem.

  Låt mig ta ett par löjliga exempel.

  På båten mellan Helsingborg och Helsingör (en 20 minuter lång resa) finns det möjlighet att handla ”tax-free”.

  Tobak får man handla på Svenskt vatten och alkohol är endast tillåtet på Danskt vatten.

  Det är obetydligt billigare än i land,, men reglerna är rigorösa.

  På anslag står det ”Det är möjligt att handla tobak ombord då fartyget har lämnat kajen och befinner sig på Svenskt farvatten. Försäljning av tobak sker för konsumtion ombord”.

  Vem f…n har fått betalt för att få fram dessa regler ?
  Jag har sett många storrökare, men hittills har jag aldrig sett någon röka 20 cigaretter på mindre än 20 minuter.

  När inte ens Sverige och Danmark kan ta fram gemensamma regler som ens är möjliga att följa, tror jag att man ska skynda långsamt med gemensamma regler för människor som inte ens förstår varandra språkligt, än mindre socialt.

 26. Kachina skriver:

  Ja, det är sådana små byråkratiska regler som måste rättas till av den stora massan som använder förnuftet, men det betyder inte att den Europeiska Federationen skall uteslutas, ty den är en nödvändighet.

 27. Kachina skriver:

  Ett faktum är att vi har att välja på en Europeisk Federation eller upplösning av enskilda stater i Europa genom uppror, plundring och inre oroligheter.

  Ett Europa ödelagt av plundring, kriminalitet och gäng- etniska strider är vi bara dagar ifrån. Det måste till en federation där vi enar folken och tar ansvar för varandra.

 28. mrmhalland01 skriver:

  Kachina,

  Vad ska vi enas kring ?
  Det vore en sak om EU vore en union med likatänkande individer, eller ens regeringar.
  Nu är det ju inte så.
  Den möjligheten fanns när EU bestod av färre länder som hade liknande värderingar.
  Plötsligt består ju Europa av Asien också (nåja…lite överdrivet, men delar av) när Turkiet kommer med.
  När Kosovo kommer med, Albanien och andra…vad har vi att enas kring ?
  Vi tänker ju inte lika !

 29. Kachina skriver:

  Vi tänker inte ens lika.

  Nej, det är en del av problemet. För många politiker siktar på att bygga för stort, innan grunden är lagd. Däribland Carl Bildt.

 30. foxbill skriver:

  Kachina,
  Var får du ide´n om att alternativet till EU är ”uppror, plundring och inre oroligheter”? Du skriver också ”en federation där vi enar folken”.
  Vilka är vi? Och hur ”enar” vi folken?
  Din syn på individer i Europa är allt annat än smickrande. Folken skall bara enas om det är deras egen vilja! Och vi är väl eliten med Carl i spetsen?
  Du låter inte som en sann demokrat.
  I ditt EU med 500 miljoner människor, vad är din och min röst värd? Nära 0, eller hur? Försök att inse att demokratin är omvänt proportionell mot storleken på entiteten.
  Redan är propagandan i paritet med Joseph Goebbels under nazi-tyskland. Så gott som all media i Europa stöder den hybris-smittade politikergrupp med USA-komplex. Synd att du bidrar med konstruerade domedagsprofetior om inte din åsikt röner framgång.

 31. foxbill skriver:

  Kachina,
  Nu blir man lite skraj!

  ”Vi tänker inte ens lika.
  Nej, det är en del av problemet. För många politiker siktar på att bygga för stort, innan grunden är lagd. Däribland Carl Bildt”

  Låt mig fråga vad du menar:
  Är det ett problem att vi inte tänker lika? Det är väl en välsignelse att det finns olika åsikter och tankar bland mänskligheten?
  Vad menar du med ”grunden är lagd”? Är det propagandan som först måste få sitt genomslag så att det olika åsikterna försvinner och människorna har lärt sig att tänka ”rätt”?

 32. foxbill skriver:

  Främja olikheter och mångfacetterade åsikter. Samarbeta och överbrygg meningsskilljaktigheter, men bara om det måste göras för att undvika eskalerande konflikter.
  Tillåt olika religioner, sexuella läggningar eller annat som skiljer oss åt. Låt t.om. SD få uttala sig utan att spotta dem i ansiktet. Visa respekt åt olika åsikter!

 33. mrmhalland01 skriver:

  foxbill,

  Det var jag som sa att vi inte ens tänker lika.
  Jag menade att det är svårt att ena människor från olika nationer under ett och samma regelverk när dessa har olika traditioner och värderingar.

  I sig är det naturligtvis värdefullt med olika åsikter !
  Det går utmärkt att samarbeta även om man har olika syn på diverse områden. Det har Sverige gjort i hundratals år, men, det måste inte innebära att man regionalt har samma regler för medborgarna, eftersom vi som sagt är olika.

 34. Kachina skriver:

  foxbill

  Skall man bygga ett hus med 30 – 50 våningar, måste författningen vara välskriven och etablerad. Det är den inte idag.

  Vi har olika värderingar och tyvärr importerar vi idag en kriminalitet som vi varit förskonade från under nästan hela 1900-talet. Vi kan inte enbart ställa krav på ekonomisk stabilitet, utan även social stabilitet. Till dessa räknar jag med de under 90-talet krigförande länderna.

  Turkiet är fortfarande ett oskrivet kort. Vi vet inte hur slaget mellan islam och demokratin utfaller och var Turkiet placerar sig och hur de tar ställning till slutfasen av den arabiska revolutionen. Det är alltför tidigt att agera för deras medlemskap i EU,……..om det finns kvar efter det kommande stålbadet.

 35. foxbill skriver:

  mrmhalland,
  Jag noterade att det var du som sa att vi inte tänker lika och jag håller med och tycker att det är en självklarhet. Min invändning var att Kachina ser det som ett problem, inte en tillgång.
  Jag håller med om dina åsikter och slutsatser till fullo.
  Jag ser med tillförsikt fram emot att EU kommer att skakas om rejält när Grekland ställer in betalningarna. Undrar hur länge det dröjer innan de eu-medborgare som har betalt förgäves för Greklands misskötsel skall få nog och vägra medverka i EU-idiotin?
  Tack och lov för att inte mina skattepengar har kastats bort på detta.

 36. bildterberg skriver:

  Ansluter mig till foxbill och mrmhalland01 vilka har bidragit
  med bra argument när det gäller icke-behovet av en
  europeisk centralmakt. Kopplingen mellan amerikanska intressen
  och skapandet av en europeisk federation berörs här:

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

  En sönderfallande union kan inte repareras genom att utvidga den.
  Det behövs nog knappast någon byggnadsteknisk metafor för att
  de flesta ska begripa detta.

%d bloggare gillar detta: