Den nya världen – och dess utmaningar

PARIS: Huvuddelen av denna dag tillbringade jag ut på den stora flyg- och rymdutställningen vid Le Bourget.

Alldeles ensam – milt utttyckt – var jag inte där ute.

Till dem jag stötte på under min rundvandring hörde Ryssland premiärminister Vladimir Putin och hans vice premiärminister Sergey Ivanov.

Under några timmar gick jag runt om besökte huvudsakligen de olika samarbetspartners som svensk flyg- och rymdindustri har ute i världen.

Vi är inget stort land, men i högteknologiska sammanhang som dessa skall vår betydelse inte underskattas. Och innovationerna jag såg visade den framtidskompetens vi har i denna del av vårt näringsliv.

Intressant var att se hur olika nya tillväxtnationer satsar på denna industri.

Kina kommer med stor styrka och bredd, Brasilien har etablerat sig tydligt och i Mexico expanderar denna industri starkt.

Det var den nya världen som gjorde sig gällande.

Om den globala flyg- och rymdindustrin för något decennium sedan var till 70% militär och resten civil är förhållandet i dag det motsatta.

På utställningen handlade också mycket om nya beställningar på de nya generationerna av passagerarflygplan. Världen knyts ihop allt mer, och flyget är en avgörande del av detta.

Airbus flög med sin jättelika A380 och jag hade möjlighet att besöka Boeings nya 747-8 som sannerligen imponerade den också.

Men även på en utställning som denna dominerar de nya utmaningarns.

Mycket handlar om att minska energiförbrukning och miljöutsläpp. Och nya motorer tar ner bägge med 10-20%. Till det skall sedan läggas möjligheten till olika former av gröna bränslen.

Hos European Space Agency handlade mycket om övervakningssatelliter för att studera miljöpåverkan och klimatutveckling. Rymdresurser är alldeles avgörande för våra möjligheter att förstå.

I dag snurrar ca 1 200 satelliter runt jorden, och på dessa finns snart ca 9 000 transpondrar som förmedlar TV-program och telekommunikationer.

Vi talar om vad Twitter och bloggar betytt för revolutionerna i arabvärlden, men än betydelsefullare har självfallet Al Jazeera och annan satellitsänd TV varit. Rymden revolutionerar mycket.

Tillbaka inne i centrala Paris blev det så middag med dessa revolutioner i allmänhet och Syrien i synnerhet i centrum för diskussionen.

3 Responses to Den nya världen – och dess utmaningar

 1. knightone skriver:

  Jo det är som alltid intressant med rymd och flyg. Tyvärr har vi inget politiskt stöd inom Sverige (förutom vackra ord) för att stödja den spetskompetens vi genom åren byggt upp. Nu rinner den ut i sanden antingen genom att forskningsanlagen kapas eller att tekniken lämnas över till en utländsk stat.

  Det är ju tydligen fult och osexigt att utveckla kostnadseffektiva jobbskapande tekniklösningar när man hellre kan köpa svindyra utländska system.

  Det finns många exempel på dumsnålhet men främst uppmärksammat måste nog vara den envisa inställningen till att många av JAS Gripens delsystem skall komma från utländsk ”hylla” för att driva ner kostnaden. Detta har dock i flera fall lett till bekräftat sämre prestanda och saboterade exportförsök då ursprungslandet förvägrat exportlicenser. Allt för att Svenska politiker kortsiktigt ville spara några kronor.

 2. Kachina skriver:

  ” Till det skall sedan läggas möjligheten till olika former av gröna bränslen”

  Ja, och i Sverige ligger fortfarande stubbar och grenar kvar på marken och bidrar till övergödningen. Tusentals slybevuxen åkermark är fortfarande slybevuxna trots att både slyet och de oljeväxter som sedan kan odlas där ÄR gröna bränslen.

  Detta var uppenbart för tjugo år sedan och det enda som åstadkommits är halvhjärtade försök och helhjärtade studiebesök i andra länder, bla Brasilien som redan har sextio års erfarenhet av gröna bränslen.

  Det är dags att använda vårt eget bränsle, istället för att köpa dyrt utifrån.

 3. Kachina skriver:

  Tusentals hektar slybevuxen åkermark,…..så skall det vara.

%d bloggare gillar detta: