Oro i Berlin

27 november 2010

STOCKHOLM: En lite lugnare dag i ett Stockholm som sett vintern göra sin entré osedvanligt tidigt. Men skönt kallt väder.

Efter mitt dygn med samtal i Berlin var det med extra igenkännande jag läste Richard Swartz krönika i dagens DN om Tyskland och de europeiska valutadiskussionerna.

Och i allt väsentligt delar jag hans slutsatser.


Lite helg skadar inte

26 november 2010

BERLIN: Planet till Stockholm är försenat, så det blir lite mer tid på Tegel att också läsa igenom dagens tyska tidningar.

Även om det förvisso går påtagligt bra i den tyska ekonomin hänger frågetecknen om den vidare europeiska ekonomi tunga över den tyska debatten.

Det finns en farhåga för att det kommer att bli Tysklands skattebetalare som får betala för andras synder och försummelser.

Våra bilaterala förbindelser kunde knappast vara bättre, och i viktiga utrikespolitiska frågor har vi också en betydande och viktig samsyn.

Med utrikesminister Westerwelle i dag handlade mycket om EU:s fortsatta utvidgning, om Balkan och om de olika utmaningarna i det östliga partnerskapets olika länder. Men också Mellersta Östern och Afghanistan är självfallet frågor vi haft anledning att diskutera här.

Jag hann också med att alltför kort besöka den omskrivna utställningen om Hitler och det tyska folket – Hitler und die Deutschen; Volksgemeinschaft und Verbrechen – på Deutsches Historisches Museum.

Det är första gången man i Tyskland självt gjort en utställning på detta alls inte okomplicerade tema. Besökarströmmen vittnade om intresset.

Jag hoppas att jag en gång kan åka till Moskva och se en motsvarande utställning om Stalin, hans tid och hans terror. Där är vi inte riktigt ännu.

Men nu bär det hem till helg med familjen. Som sagt – lite helg skadar inte.


Hot på allvar

26 november 2010

BERLIN: Gråmulen dag i Berlin med snö i luften och lätt modd på gatorna.

För min del blir det samtal främst med utrikesminister Westerwelle men också med försvarsminister Guttenberg om olika utmaningar som vi gemensamt står inför.

Men jag har börjat med att tala om Europas freds- och krisinstrument tillsammans med experter från olika länder på Stiftung Wissenschaft und Politik här.

Vi måste bli betydligt bättre under kommande år.

Runt riksdagsbyggnaden och på andra ställen är avspärrningarna betydande. Det är uppenbart att man tar de nya terroristhoten på betydande allvar.


Också Twitter

25 november 2010

BERLIN: Efter lite av en försöksperiod har jag nu beslutat att finnas också i den del av cyberrymden som Twitter utgör.

Den uppmärksamme har säkert redan sett att mina korta inlägg där också dyker upp här till höger, om än utan de länkar och annat som ju finns med ibland.

En avgörande skillnad är att dessa sker på engelska. Ärans och hjältarnas språk kommer dock alldeles självklart att fortsätta här. Men engelskan når trots allt lite bredare.

På Twitter blir det avsevärt kortare – om än med möjlighet till länkar till olika saker – men framför allt snabbare.

Vill man hitta mig på Twitter finns jag där som @carlbildt.

Där är det original – annat är det inte.


Belysning i Berlin

25 november 2010

BERLIN: Det lyckades att ta sig genom den igensnöade trafiken till Arlanda och därifrån hit till ett kallt men dock snöfritt Berlin.

I tidningarna ser jag hur index vad gäller företagens förväntningar på ekonomins utveckling ligger på en nivå man inte sett sedan 1991. Optimismen är påfallande.

Exporten ångar på.

Och den andel av denna som går till Kina har sedan 2000 ökat från ca två procent till i dag över sex procent. Mer lär det nog bli.

I staden finns denna kväll för ett ekonomiskt seminarium i morgon också Rysslands premiärminister Vladimir Putin.

Inte heller han nog inte undgå att notera den julbelysning somVattenfall satt upp längs Unter den Linden.


Så småningom till Berlin

25 november 2010

STOCKHOLM: Torsdag med sedvanligt regeringssammanträde om det mesta. Alltid en bra möjlighet att mer informellt stämma av olika frågor med kollegorna.

Och i eftermiddag skall jag svara på frågor i riksdagen om allt som ledamöterna för stunden finner att de tycker att de vill fråga om.

Det kan bli det mesta.

Innan dess är det dock åtskilligt som skall hinnas med.

Till dagens besökare hör den turkcypriotiske ledaren Dervis Eroglu som bett att få komma hit och informera om sin syn på förhandlingarna om Cyperns framtid.

Förra veckans samtal i New York förde dessvärre inte frågan nämnvärt framåt, och det är nu angeläget att bägge sidor inför nästa möte med FN:s generalsekreterare i slutet av januari verkligen visar viljan till de kompromisser som kommer att krävas.

Inte minst handlar det om att bägge sidor måste inse vad som är de allra mest grundläggande önskemålen från den andra sidan, och att söka lösningar som respekterar dessa. Det är fullt möjligt.

Efter det samtalet – som säkert blir viktigt – kommer jag att hasta iväg till middag i Berlin, och till anföranden och olika möten där under morgondagen.

För länge sedan hade dåvarande Västberlin en turistslogan som sade att ”Berlin ist immer eine Reise wert”.

Så var det då, men så är det självfallet i långt större utsträckning i dag.


Välkommet om Ryssland och WTO

24 november 2010

STOCKHOLM: Att man nu lyckats att avsluta förhandlingarna mellan Ryssland och EU om villkoren gör landets inträde i världshandelsorganisationen WTO är självfallet mycket positivt.

Detta innebär inte att alla frågor är i hamn, men det innebär att ett stort och viktig steg framåt tagits.

Dessa förhandling har trots allt pågått i en bra bit mer än ett decennium, och inte sällan har man fått intrycket att det varit de mer protektionistiska och monopolistiska krafterna i Ryssland som bromsat landets politik.

Talet om modernisering i Ryssland har inte sällan ett drag av politisk poesi över sig, men om man nu verkligen blir medlem i WTO så innebär det att ett steg av vikt för landets modernisering faktiskt tagits.

Och det har vi många anledningar att välkomna.