Blairs avsked – nåja…

27 juni 2007

Det var ett i sanning ståtligt avsked Tony Blair levererade i House of Commons i London i dag. Elegant, värdigt och varmt från alla som deltog.

Parlamentens moder visade sig från sin allra bästa sida.

Där var alla från David Cameron till Ian Paisley med de ord av respekt och uppskattning som annars tyvärr aldrig får plats i den politiska striden.

Men den blairska lyskraften har vi nog icke sett för sista gången.

Vi talades vid härom kvällen i Bryssel och jag passade på att säga mina ord av uppskattning. Men jag misstänker att våra vägar kommer att mötas igen – då kanske snarare i Jerusalem än i London.


Sista fulla dagen

27 juni 2007

Faktiskt min sista fulla arbetsdag i Stockholm på några veckor. Nåja, man vet aldrig vad som händer, men så ser i alla fall planeringen ut.

Och därmed blir det mycket internt arbete med att ställa saker och ting i ordning.

Mitt i allt har jag bjudit upp Sverker Åström till UD. Vi träffas ju lite då och då, men jag sätter värde på att lite längre lyssna på hans synpunkter. Han har betytt oerhört mycket för svensk diplomati under många decennier.

Till dagens besökare hör också chefen för FN:s administration för palestinska flyktingar UNRWA Karen AbuZayd. Alldeles säkert kommer vi att tala mycket om hur den akuta humanitära situationen i Gaza skall hanteras.

Och under dagen kommer jag att lyssna med ett öra på BBC för att såväl höra Tony Blairs avskedsföreställning i underhuset i London som information om hur den nya brittiska regeringen under Gordon Brown kan komma att se ut.

Så ser jag att radions Eko-redaktion lyckats hetsa socialdemokraterna till att KU-anmäla mig en gång till. Nu blir det inte förrän nästa år, men det hindrar inte att jag ser fram mot möjligheten att åter komma dit och tala om hur det faktiskt är.

Säkert kommer det innan dess att komma ett dussintal ytterligare KU-anmälningar. Det verkar mest vara det som en del i oppositionen ägnar sig åt.

Det leder förvisso till en rubrik då och då, men när granskningen verkligen sker brukar det hela mycket snabbt rinna ut i sanden.


Sveriges ståndpunkt

26 juni 2007

För den som intresserar sig för Sveriges ståndpunkt i en av de viktiga frågorna på den europeiska politiska agendan framöver kan bara hänvisas till tidningen Zaman i Turkiet.


Oroande signaler

26 juni 2007

Hemma i Stockholm och en lite lugnare dag. Nu handlar det mycket om att förbereda för sommar och semester och ett lite lägre tempo.

Dock oroar starkt signalerna från Bryssel om att det finns de som vill sätta käppar i hjulet för Turkiets förhandlingar om medlemsskap i den Europeiska Unionen.

Här ser vi redan konturerna av en debatt som för Europas framtid kommer att vara än viktigare än den om hur vi skall hantera fördragsfrågorna.

Och lite samband har detta självklart med min middag i kväll med den turkcypriotiske ledaren Talat. Utan ett medlemskapsperspektiv för Turkiet är det svårt att se hur öns delning skall kunna övervinnas. Vi riskerar att gå mot en helt ny situation med besvärliga konsekvenser på många områden.

Mitt i det hela hann jag i alla fall med att skriva en liten kommentar på statsminister Anders Fogh Rasmussens blogg. Vi talades vid om våra respektive bloggar under den långa brysselnatten nyligen.


Bra möte om Sudan

25 juni 2007

Sitter åter på de Gaulle-flygplatsen utanför Paris på väg hem. Nu är det efter dagens stora internationella möte om situationen i Sudan och Darfur.

Jag hann i tid – även om det var knappt. Planet från Stockholm var försenat och det var med en sekund eller så tillgodo som jag smet in i det gruppfoto i Elysée-palatsets trädgård som inledde dagens överläggningar.

Värdet i dagens möte låg i att alla de stora internationella aktörerna – från USA till Kina – talade i allt väsentligt samma språk. Och det sände förhoppningsvis en stark signal till såväl regeringen i Khartoum som till de olika starkt splittrade rebellgrupperna om att det är dags att ta den politiska processen på allvar.

Problemet just nu ligger mycket i att samla och sortera de rebellgrupper som under det senaste året blivit allt fler. En mycket stor del av de olika stridigheter som nu skapar stora problem i Darfur emanerar ur denna splittring. Jag tror att det är här som Jan Eliassons och Salim Salims allra svåraste uppgift under de närmaste veckorna ligger.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon var relativt optimistisk om möjligheterna att komma fram till en konkret förhandling mot slutet av sommaren. Jag hoppas att han har rätt. Hur som helst har vi inget realistiskt alternativ till att ge den politiska processen allt det stöd vi kan – inklusive ett visst tålamod med den tid det kan ta att samla alla.

Själv underströk jag – förutom det starka stödet till den politiska processen och vikten av de humanitära insatserna – vikten av att se på Sudan och regionen i dess helhet. Enligt fredsavtalet CPA mellan nord och syd skall det 2008 genomföras en folkräkning i landet i dess helhet, 2009 allmänna val och 2011 en folkomröstning om huruvida södra Sudan skall förbli en del av Sudan eller inte.

Det är av yttersta vikt också för möjligheterna till fred i Darfur att CPA kan implementeras fullt ut under de närmaste åren. Och det torde också fordra förstärkta insatser för statsbyggande och ekonomisk utveckling i olika delar av det väldiga landet.

Det franska initiativet till en förstärkt kontaktgrupp – där nu för första gången också Sverige ingår – välkomnades av alla. Och vi kom överens om att träffas igen i samband med FN:s generalförsamling i New York i september.

Då kommer det att finnas möjligheter att mer i detalj värdera den politiska processens möjligheter.


Sommarvecka?

25 juni 2007

En ny vecka tar sin början. Och den första veckan med det som kallas semesterregering. De flesta har flytt, men Fredrik Reinfeldt, Cecilia Malmström och jag tillhör i alla fall dem som försöker upprätthålla regeringsmakten i sommarlandet.

En spännande vecka i Europa. I dag är jag – som jag redan skrivit om – i Paris för att främst diskutera främst Sudan och Chad. Men det blir mycket annat också.

På tisdag får Stockholm besök av den turkcypriotiske ledaren Mehmet Ali Talat och jag är självfallet nyfiken på hans syn på hur öns delning skall kunna övervinnas. Cyperns delning är ett problem för hela Europa.

På onsdag är det officiellt skifte på premiärministerposten i Storbritannien. Gordon Brown flyttar in i 10 Downing Street och det blir med all säkerhet en större ombildning av den brittiska regeringen.

Vilka politiska signaler kommer han att sända? I hans tal i samband med att han i går valdes till ny partiordförande i Labour fanns utrikespolitiken knappt med och ordet Europa hörde jag inte alls.

Efter sommarregeringens sammanträdet på torsdag skall jag så iväg till Ohrid nere i Makedonien – FYROM – för att diskutera olika frågor i den delen av världen.

Och på fredag skall jag till Helsingfors för att bl a tala om Europas möjligheter i den accelererande globaliseringens tid.


Till Paris om Sudan och Chad

24 juni 2007

I morgon bitti bär det av till Paris igen, men nu för att diskutera den humanitära situationen i Sudan och Chad.

Det är utrikesminister Bernard Kouchners initiativ. Och fokus ligger nu mycket på vad som kan göras för att hjälpa flyktingar i Chad.

Mötet inleds dock mer formellt och högtidligt hos president Sarkozy i Elysée-palatset, så det är bara att hoppas att planet hinner i tid ner till Paris i morgon.

Viktigt är att mötet i Paris uttrycker starkt stöd till de ansträngningar som nu pågår att få till stånd ett fungerande fredsavtal om Darfur i Sudan. Just nu ligger den största stötestenen sannolikt i att samla de allt mer fragmenterade rebellrörelserna till någonting som skulle kunna likna en gemensam linje mot regeringen i Khartoum.

Jan Eliasson kommer att finnas på plats för att rapportera om FN:s arbete.

Det sker dock framsteg när det gäller de fredsbevarande truppinsatserna. FN och Khartoum har just träffat en överenskommelse om den stora s k hybridstyrka som skulle kunna vara på plats i Darfur kring årsskiftet. Detaljerna återstår att granska, och frågan om ett svenskt deltagande tillhör dem som vi just nu sysslar en hel del med.

Även om det blir Sudan och Darfur som står i fokus i Paris i morgon kommer det att bli också andra möten och diskussioner.

Bland andra Condoleezza Rice finns på plats, och såväl Kosovo som situationen i Mellersta Östern kommer med all säkerhet att diskuteras.