Göra mer gemensamt

STOCKHOLM: Julen sänker sig nu sakta ner även över min verksamhet.

I går kväll och i dag har jag haft informellt besök av mina kollegor från Polen, Tyskland, Slovakien och Bulgarien.

Det blev julmiddag i går kväll och lunch på Skansen i dag innan de återvände hem till sina respektive huvudstäder.

Och självfallet hann vi med att utbyta erfarenheter och synpunkter över ett brett spektrum av frågor.

Gemensamt vill vi alldeles självklart stärka Europas möjligheter på utrikes- och säkerhetspolitikens område. Och gemensamt är vi övertygade om att det bara kan ske gemensamt.

Så långt är allt enkelt.

Under nästa år skall det ske en utvärdering av de första åren med den gemensamma europeiska utrikestjänsten EAS, och resultaten av den utvärderingen bildar sedan grunden för vad som kan åstadkommas från 2014 och framåt.

Det blir ett viktigt arbete.

Väldigt mycket har åstadkommits, men inte heller Rom byggdes på en dag, och mycket återstår förvisso.

Men ju mer vi gör gemensamt ju mer ser vi vilket värde som ligger i detta, och behovet av att under kommande år också kunna ta ytterligare steg i detta arbete.

Annars var detta dagen för det sista ordinarie regeringssammanträdet för detta år.

Den ekonomiska utvecklingen var i fokus, och vi ser ju nu hur den internationella avmattningen på ett mer påtagligt sätt börjar att påverka också Sverige.

Höstens varselvåg återspeglar en mer bekymmersam situation.

I morgon kommer Anders Borg mer i detalj att redogöra för hur de prognoser som nu kan göras ser ut.

5 Responses to Göra mer gemensamt

 1. mrmhalland01 skriver:

  Höstens varselvåg” ?
  Tänk att bara regeringen var helt ovetande om vad som komma skulle..
  Hade näringsministern beordrat sina medarbetare att intervjua företagsledningar innan budgeten lades ?
  Hur har man annars kommit fram till de tillväxt-siffror som redan samma dag dömdes ut av såväl opposition (fast det är ju deras jobb) som faktiskt alla nationalekonomer av rang.

  Visst är det viktigt med reformer av olika slag och visst är de högst nödvändiga, men, att ”snuva till sig” möjligheterna genom att föra folket bakom ljuset och dessutom uppträda arrogant mot ekonomer som höjde ett varningens finger passar inte i Sverige 2012 när man är mycket medveten om att man gjort en ”glädjekalkyl”.

  Fortsätter ni att förneka syftet med denna orimliga budget är ni faktiskt inte vad ni har påstått er att vara, d.v.s ”det enda alternativet för aktsamhet om de offentliga finanserna” och därmed knappast valbara nästa år.

  Nu några månader senare ska budgeten revideras.

  Detta är ingen trovärdig ekonomisk politik och jag tror att det kommer visa sig i nästa stora mätning.

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Varför inte göra som Linné?
  Skicka ut potentiellt dugliga medarbetare på verkligt tuffa uppdrag ute i världen.
  De växer då i bästa fall, hittar nya uppslag, möter nya verkligheter och tar med goda kunskaper, idéer och kanske även en och annan ny medarbetare?.
  Det blir då en kultur av förändring och att detta är bra. Om det inte råkar vara bra så har man ändå lärt något nytt.
  Det finns inga gränser för hur bra vi kan låta det bli.

 3. stig2entreprenoren skriver:

  Intressant att just Tel Aviv råkar vara en av världens bästa ”tillväxtmotorer” just nu. Först odla apelsiner och sen gå vidare mot yppersta hightech trots att bomberna faller ner bakom knuten. Hur många studiedelegationer har vi sänt dit hittills? Hur många samarbeten är startade med svenska högteknologiföretag?
  Hur många utbytesstudenter har utväxlats?
  Vilka ställen skall bli telaviv2, 3, 4, osv?
  Ytterhogdal1 och 2?

 4. Per Fredö skriver:

  Ja, ju mer mer vi gör gemensamt och att vara lite snällare mot varandra än brukligt hör ju den förestående, krisliga julhelgen till.

  Nu fungerar det förstås inte alltid så, vilket inte minst framgår av Carls nästan dagliga kommentarer och vi bloggares ofta starkt avvikande åsikter.

  Putin besöker i dag Bryssel, ett besök, som Carl räknade med skulle leda till att relationerna mellan EU och Ryssland ytterligare skulle utvecklas i positiv riktning.

  Men åtminstone denna gång lär det inte bli fallet. Putin är där och som vanligt på grinig humör.

  Han tål naturligtvis ingen som helst kritik mot sitt eget lagstadgade herravälde.
  Och han kräver dessutom att EU ska acceptera att de ryska företagen, särskilt då Gazprom, ska få konkurrensfördelar även på den europeiska marknaden.
  Även om han förstår att ryssarna inte kan diktera priserna på sin gas vilket de försökte med gentemot Ukraina.

  Att EU inte kan undgå att kritisera den brist på mänskliga fri-och rättigheter, som råder i Ryssland och som avsevärt har utvidgats sedan Putin inlett sin nya presidentperiod faller naturligtvis inte i god jord.

  Inför mötet i Bryssel har Putin låtit publicera en 200 sidor lång rapport om bristande mänsklia fri-och rättigheter inom EU.

  Det sker 60 år efter Stalins död så Putin vet förstås vad han talar om.

  Denna lilla julklapp ska naturligtvis läsas av oss godtrogna, kanske även av Carl, vem vet.

  Nån närmare recension lär det inte bli. Våra nu en aning frostiga relationer med Ryssland måste ju förbättras så långt det nu går.
  På vilka villkor blir det förstås nåt att fundera över.

  En God Jul

  tillönskas alla Carl Bildt-bloggare

 5. gruelse skriver:

  Eftersom julen står för dörren, kan det vara hälsosamt och upplyftande att påminna om människans storhet trots allt, som manifesterades på det kontinentaleuropeiska slagfältet julen 1914, då striderna mellan de såta fienderna – britterna och tyskarna – för tillfället upphörde och ersattes av temporär förbrödring under samfälld sång av ”Stilla natt …”.
  http://www.svd.se/kultur/litteratur/en-osannolik-forbrodring-over-skyttegravarna_28414.svd

  Jag riktar detta budskap särskilt till de som, med Palestina-Israel-konflikten som förevändning, bedriver sitt verbala skyttegravskrig i detta kommentarsfält.

%d bloggare gillar detta: