Framsteg för Balkan

BRYSSEL: Nobelfest i går – nåja, faktiskt också början av dagen – följt av konstruktiva och bra överläggningar med Canada om Arktis i Stockholm och i skrivande stund mitt i det viktiga ministerrådet i Bryssel om utvidgningspolitiken.

Detta brukar vara ett av de både viktigaste och svåraste ministerråden under året.

Utvidgningen är ett av de viktigaste och svåraste politikområdena vi har att hantera.

Det finns på sina håll en skepsis mot denna, men samtidigt en insikt om att det ju här handlar om en utveckling som är kärnan i det som EU nu fått Nobels fredspris för.

Det är många timmar av hårt arbete som förberedda dagens möte, men åtskilligt var fortfarande olöst när jag anlände hit på eftermiddagen strax innan mötet började.

Positivt var att vi redan innan mötet hade kunnat komma överens om en text vad gäller Turkiet som de facto är mer positiv och öppen än vad som varit fallet under de senaste åren.

Och det skapar förhoppningsvis nya möjligheter under det irländska ordförandeskap som inleds vid nyår.

Men vad gäller de olika länderna på Balkan har det varit mer besvärligt.

I går öppnades de nya övergångarna mellan Kosovo och Serbien som ett resultat av de framsteg som gjorts i den EU-ledda dialogen, och denna har utan tvekan fört samarbetet i regionen i dess helhet framåt.

Det blev åtskilliga pauser och åtskilliga överläggningar i mindre grupper innan vi till slut kunde komma fram till slutsatser vad gäller såväl Serbien som Kosovo och Makedonien som nu ligger på bordet och steg för vinner allmän anslutning.

Och dessa innebär nya öppningar och steg framåt för dem samtliga.

Kanske inte i alla avseende så stora som vare sig de eller vi skulle vilja se, men dock tydligt momentum framåt på ett sätt som är positivt.

Innan vi kan nå fram till de konkreta besluten om konkret förhandlingsöppning bör vi ske fortsatta framsteg såväl mellan Belgrad och Pristina som mellan Skopje och Athen.

Men förväntningarna i dessa avseenden är specifika och borde vara fullt möjliga att möta inom en tidsram som är relativt kort.

Och därmed öppnas nya och tydligare perspektiv för dem alla.

En besvikelse är självfallet att Bosnien inte förmår att röra sig framåt, och därmed riskerar att hamna allt mer på efterkälken i den europeiska samarbetsprocessen. Jag hoppas att man i Sarajevo ser de risker som ligger i detta.

En mer omedelbar konsekvens av dessa överläggningar har blivit att min avfärd till Baku skjutits allt mer framåt.

Den är ju inledningen till en gemensam svensk-polsk-bulgarisk snabb resa till de tre länderna i regionen i syfte att diskutera regional konfliktlösning, intern reformprocess och europeisk integration.

Sent i kväll hoppas Bulgariens Nikolay Mladenov och jag i alla fall komma iväg till Baku, och landar i så fall där vid tretiden lokal tid i morgon bitti.

Och sedan väntar en hel dag av intensiva överläggningar med bl a president Alijev innan vi på kvällen fortsätter till Tbilisi för samtal där under kvällen och torsdagen.

12 Responses to Framsteg för Balkan

 1. lion0808 skriver:

  Carl Bildt: Du skriver: ”…vad gäller Turkiet som de facto är mer positiv och öppen än vad som varit fallet under de senaste åren.”

  ”… Den är ju inledningen till en gemensam svensk-polsk-bulgarisk snabb resa till de tre länderna i regionen i syfte att diskutera regional konfliktlösning, intern reformprocess och europeisk integration. ”

  Så klart att Turkiet är positiva kortsiktigt, när NATO och Tyskland ställer upp missiler och med intruktörer vid Syriens gräns.

  Hur är det egentligen ställt med förmågan till konfliktlösning inom EU, när det gäller det fortfarande öppna såret på Cypern???

 2. Sofia Lloyd skriver:

  Har du sett filmen ”the Planet”? Vad säger den dig?

 3. lion0808 skriver:

  Sofia Loyd: Frågar Du Carl Bildt eller mig?

 4. lion0808 skriver:

  Sofia Lloyd: Det var inte min avsikt att vara korthuggen. Jag erindrar mig om att jag under hösten har sett en svensk dokumentär, som på ett kusligt sätt visar hur långt miljöförstöringen har gått tillsammans med den globala uppvärmningen. Det borde Carl Bildt känna ”extrem oro” för. Idag går en del av elektronikskrotet till Boliden AB och ute på Rönnskärsverket, utanför Skellefteå, där många ädelmetaller återvinns på ett klimatsmart sätt. Men det utgör tyvärr bara en liten del i den globala netsmutsningen. USA, Kina och Indien svarar för en stor del av nedsmutningen och den globala uppvärmningen. Det hör man sällan Carl Bildt orda särskilt mycket om. Kinas dammsugning av olika naturtillgångar, direkt och indirekt i världen får en att bäva. Vad kommer att ske när kineserna har kommit upp till genomsnittlig levnadsstandard och konsumtion/capita jämfört med USA och Europa???

 5. Per Fredö skriver:

  Det rumänska valet kommer att innebära att detta fattiga land nu har hamnat i ett parlamentariskt kaos.

  Realpolitik står där mot en utbredd löftespolitik, vilken den segrande vänster-center-alliansen och en mångmiljardär har svarat för.

  Den rumänske presidenten har gått så långt att han inte vill utnämna segraren i valet, hans rival i övrigt, till ny premärmnister.

  Till det positiva hör att den svenska migrationsministern Tomas Billström verkar ha lyckats få med sig EU-Kommissinen på en mer restriktiv asyl-och anhöriginvandring från Balkan,men även till andra EU- länder.

  Det är bra för oss som ständigt ligger i framkant vad gäller dennsa typer av invandring..

  De mottaglingsproblem, som de flesta kommuner inte klarar av vttnar inte minst om det.

  Sedan är det en annan sak att det är nödvändigt att skarpt kritisera sverigedemokraterna åsiktet och förslag vad gäller invandringen.

 6. lion0808 skriver:

  Per Fredö: Det vi framför allt önskar är att hejda den stora ström av asylsökande från Balkan, som i slutändan saknar asylskäl och som därför nu kommer att kunna stoppas. Det är kostnads- och tidskrävande och tar bort resurser från de som egentligen är i behov att få asyl i vårt vintriga Sverige. Sverigedemokraterna kommer förstås att ta åt sig äran genom sitt fokus på invandringspolitiken. Mycket återstår dock för att om möjligt integrera alla nya svenskar. Det hade varit lättare om vi inte hade haft denna ovälkomna nedgång i efterfrågan på våra produkter, inte minst inom EU-området. När ekonomin växer, så finns det ständigt behov av matchande arbetskraft, oavsett var de är födda. Men det bästa för de som beviljas asyl, är att de finner en fristad hos oss!

 7. Per Fredö skriver:

  liono8808

  Jag kan inte se att vi har olika åsiker vad gäller den invandring som kommer från Balkan-länderna.
  Den kommer nu att begränsas via visumtvång och det ska inte bara gälla vårt land, som emllertid relativt sett tagit emot väsentligt fler än vad som anda EU-länder har gjort.

  Det blir knappast en godtagbar fristad med det mottagande, som åtskilla komuner nu erbjuder.

  Matchande arbetskraft behövs och det kräver invandring, men också en rad andra insatser.

 8. f. Mikael Liljeström skriver:

  Samtidigt pågår den egyptiska oron, och Cecilia Uddén rapporterar till Ekot om Yehya Negm som blivit misshandlad av ”det muslimska brödraskapets provisoriska förhörscenter vid presidentpalatset”. Kan Egypten alls anses vara en rättstat ,när politiska rörelser öppet håller sig med sådant -därtill precis bredvid statsledningens centrum?
  -Bara tänka sig tanken av ett ”Moderaternas provisoriska förhörscenter vid kungliga slottet”!

 9. un2here skriver:

  Liljeström,

  Nej, det är ganska uppenbart att Mursi försöker installera sig själv som diktator. Det ser inte bra ut för Egypten

 10. bildterberg skriver:

  Inte bara för Egypten.
  Dags att avmaskera muslimska brödraskapet ….

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/12/unmasking-brotherhood-syria-egypt-and.html

 11. bildterberg skriver:

  Även ”Mossad-file” börjar nu bli explicita när det gäller vem som
  i själva verket är minst lämpad att ha hand om de kemiska vapnen i Syrien:

  http://www.debka.com/article/22608/Assad-fires-Scuds-to-stop-Al-Qaeda-arm-seizing-chemical-arms-at-Al-Safira

  Pragmatismen börjar alltså ta överhanden över propagandan
  när det väl närmar sig skarpt läge …

%d bloggare gillar detta: