Tyskland väljer väg

HANNOVER: Det var ett bra tag sedan jag var på en tysk partikongress senast, men min erfarenhet är att tillställningar som dessa är viktiga för att lära känna hur politiken verkligen utvecklas i olika länder.

Och det går ju i allt väsentligt bra för Tyskland.

I sitt nästan timslånga anförande här kunde Angela Merkel peka på en bra utveckling. Man har t ex den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa och fler människor i arbete än någonsin tidigare.

Men nästa år vankas det val. Först viktiga delstatsval här i Niedersachsen och viktiga Bayern. Och sedan avgörande val till förbundsdagen i september.

Opinionsundersökningarna ger CDU en stark ställning och Angela Merkel en än starkare ställning.

Och det går inte att ta fel på hennes popularitet här. Hon återvaldes som partiordförande med 97,3% av rösterna. Inte dåligt.

Men en regering kräver en koalition, och nervositeten gäller om valresultatet skall räcka för en fortsatt koalition med liberala FDP.

Dess siffror ligger just nu på ca en tredjedel av vad de hade i senaste valet, och det är ju inte så uppmuntrande.

Angela Merkel ägnade sitt tal i allt väsentligt åt inrikespolitiken, men var tydlig med att framgång i det arbetet förutsatte ett europeiskt samarbete som också fungerade.

Och hon vill att Tyskland även i fortsättningen skall kunna vara ett ”stabilitetsankare” i Europa. En stark ekonomi och en stark vilja till gemensamt europeiskt ansvarstagande.

Detta ligger ju rätt självklart också i vårt intresse. Vårt samarbete med Tyskland är ju både starkt och viktigt.

Dagen här har givit möjlighet till många samtal med både gamla och nya vänner, och det kommer att fortsätta nu under kvällen, och då kanske också under lite lättsammare former.

I morgon fortsätter partikongressen, men på eftermiddagen ger jag mig iväg i riktning Kina.

3 Responses to Tyskland väljer väg

 1. Markus skriver:

  Vilka av Tysklands idéer för att få ner ungdomsarbetslösheten kan användas i Sverige? All relevant inspiration som är möjlig är av godo i detta viktiga område av arbetsmarknaden.

 2. gruelse skriver:

  @Marcus
  Tyskland satsar, i likhet med det svunna Sverige, på sin traditionella utvecklings- och tekniktunga industri. Där ingår hela förädlingskedjan från produktion, produktutveckling, utveckling samt ledning inom landets gränser. För att lyckas premieras också hög teknisk utbildning, samt nationell sammanhållning och stolthet.

  Tysk industripolitik, som är det framgångsrecept du efterfrågar, kontrasterar bjärt mot Alliansen visioner om det mångkulturella tjänstesamhället.

  Om du har tagit del av Alliansens och Carl Bildts valretorik inför det senaste riksdagsvalet, så inser du att få ned arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten inte är det viktiga utan det är att skapa nya jobb.

  För att få Alliansen att högprioritera arbetslöshetsbekämpning, måste de också överge sina nyliberala och ekonomiska dogmer. Detta vill de inte göra. För Alliansen är nämligen en hög BNP-tillväxt och låg inflation det viktiga.

  Ett lands BNP är summan av värdet på de offentliga investeringarna, den inhemska konsumtionen av varor och tjänster samt exportnettot, under ett tidsintervall.

  Här högprioriteras ökad inhemsk konsumtion genom hög befolkningstillväxt via den generösa invandringspolitiken. När det blir fler människor i landet så konsumeras också mer varor, vilket ger högre BNP. Svårintegrerade invandrare, som med nödvändighet kräver mycket resurser och kringtjänster, är att föredra, eftersom dessa generar mer BNP. Svensk krigshetsande utrikespolitik i allehanda globala konflikthärdar (Afghanistan, Syrien etc.) är här instrumental, ty den genererar stora flyktingströmmar som kan delvis dirigeras till Sverige.

  BNP per capita, likväl ökad social oro som följd av invandringen, är en helt annan sak, men i princip irrelevant för Alliansens dogmer.

  För att inte överträda Sveriges inflationsmål på 2 %, kan man inte ha stor efterfrågan på arbetskraft. Utbudet av arbetstillfällena måste understiga utbudet av arbetskraften. Om utbudet av arbetstillfällena överstiger arbetskraften kommer detta driva upp lönerna. Risken är att man får en inflationsdrivande lönespiral som äventyrar inflationsmålet. Följaktligen är det bra också ur inflationssynpunkt, enligt Alliansen, att ha en hög arbetslöshet. Det pressar tillbaka lönerna för de stora arbetargrupperna, vilket ombesörjs via den generösa invandringspolitiken. Dessutom ges det utrymme för att mindre grupper i samhället ska få ett ökat välstånd.

  2006 – 2011 kom det 593954 invandrare (SCB), vilket normerat med invånarantalet är en hög siffra i en västerländsk jämförelse.

  Enligt UNHCR tog Sverige emot flest asylsökande per 1000 invånare av alla industrialiserade länder 2010. Antalet asylsökanden och antal asylsökanden per 1000 invånare visas i kolumn 2 respektive 3:

  Sverige_________31820_______3,4
  Cypern__________2860________3,3
  Liechtenstein_____110_________3,1
  Norge___________10060_______2,1
  Belgien__________19940_______1,9
  Schweiz_________13520_______1,8
  Luxemburg_______750_________1,5
  Österrike_________11020_______1,3
  Grekland_________10270_______0,9
  Danmark_________4970________0,9

  Mediantiden för en invandrare att få jobb efter att vederbörande har fått uppehållstillstånd är 7 år (Nyamko Sabuni FP).

 3. gruelse skriver:

  Jag kan också tillägga att trycket i den BNP-genererande, kreditfinansierade, storstadscentrerade bostadsbubblan, upprätthålls av ett kraftigt befolkningstillskott i våra storstadsregioner, vilket i huvudsak fås via invandringen.

%d bloggare gillar detta: