Gemensamma utmaningar

BEIJING: Medan den allvarliga krisen i Egypten fördjupas har vi i dag på allvar inlett diskussionerna på Stockholm China Forum här.

Och det skedde på en middag med vice utrikesminister Fu Ying, som ju är en veteran från våra tidigare diskussioner om Kinas roll i världen.

I mina inledande ord betonade jag hur den ekonomiska utvecklingen sedan finanskrisen inleddes på allvar hösten 2008 visat hur beroende våra ekonomier är av varandra.

Nu står vi dessutom alla inför krävande ekonomiska utmaningar.

I Europa är de uppenbara med skulder och underskott som i många länder är alldeles för höga. Och därefter kommer alla de utmaningar som följer av den demografiska utvecklingen.

I det senare avseendet har USA det avsevärt bättre förspänt, men har samtidigt högre skuld och större underskott än i Europa. Att infrastrukturen i många avseenden är eftersatt blir en allt större fråga.

Vad gäller Kina är öppenheten när det gäller de ekonomiska utmaningar man står inför avsevärt mycket mindre. Men risken är att man talar så mycket om sin framgång – som ju är ett faktum – att man försummar problemen.

Och de är betydande.

En utomordentligt intressant rapport publicerad av Världsbanken tidigare i år men utarbetad med officiell kinesisk medverkan tecknar bilden av ett behov av närmast radikala förändringar för att förhindra att man fastnar i ”the middle income trap”.

EU, USA och Kina är världens tre största ekonomier, och samtliga står vi med största sannolikhet inför utsikten av mer begränsad tillväxt under de närmaste åren.

Men vi har ett tydligt gemensamt intresse av att vi alla lyckas med de ekonomiska utmaningarna.

Misslyckas en, och sjunker ner i djupare kris, kommer det att påverka oss alla påtagligt negativt.

Vi har ett stort intresse av att Kina lyckas med de reformuppgifter som man står inför. Först och främst för Kinas egen sak, men faktiskt också för vår egen.

Men då tror jag att vi behöver ett djupare och närmare, men också öppnare och mer frispråkigt, engagemang med Kina. Det finns skillnader i syn och politik som bara kan hanteras med en mycket öppen dialog.

Till detta kommer självfallet de olika utrikes- och säkerhetspolitiska frågeställningarna.

Ostasiens olika dispyter om olika öar oroar alldeles självklart. Ingen borde ha intresse av att små incidenter snabbt blir stora problem.

Och med en regim i norr som inte kommer att överleva förblir läget på den koreanska halvön fundamentalt instabilt. Vi måste kunna tala om vad detta kan leda till.

Men middagens diskussioner var bara början.

I fortsättningen fortsätter vår dialog om Kinas och vår gemensamma framtid.

27 Responses to Gemensamma utmaningar

 1. lion0808 skriver:

  bilderberg: Dina falska flaggor börjar bli många! Har du också förmågan och lika lätt för att hålla upp de äkta flaggorna? Israels t.ex. ?

 2. bildterberg skriver:

  Om du kan förklara på vilket sätt installationen av en
  muslimska-brödraskaps-regim i Syrien skulle vara gynnsamt
  för Israel så är jag nyfiken på din förklaring, lion0808.

 3. stig2entreprenoren skriver:

  ”att små incidenter snabbt blir stora problem”
  Här har du väl bl a erfarenheter från dispyten om den där havsviken mellan Slovenien och Kroatien?

  Vad gäller reformarbetet i Kina så kan väl Volvo ha en betydelse, nu när en del svenskar är där och visar hur man bygger moderna bilfabriker. Det torde ha stort intresse för många kineser och därför kan många intryck förmedlas.
  Att göra rejäla projekt tillsammans har alltid ett stort värde, ofta på flera plan.

 4. lion0808 skriver:

  bildterberg: Jag förstår din point. Det är givetvis det syriska folket, som i demokratiska val måste få välja inriktning, om de nu får tillfälle att välja. Om det Muslimska Brödraskapet dyker upp och tar en stark position, så är det ett beslut av valmanskåren i Syrien. Konsekvenserna för Israel blir att Syriens styre kan bli en ”aggressiv” muslimsk motpart. Knappast gynnsamt för Israel, då det är Arabförbundets charta, som ligger till grund. Gynnsamt är det bara om de är beredda att sluta en varaktig fred med Israel. Israel kan/borde inte ha något intresse av att blanda sig i och bana väg för det Muslimska Brödraskapet i Syrien! Du är kanske av motsatt uppfattning genom dina s.k. ”false flags”!?

 5. bildterberg skriver:

  Å andra sidan ligger det i Netanyahus intresse att bli av med
  en regim (Assad) som samarbetar med Iran. Hellre tar han
  risken att få ytterligare en muslim-brotherhood-regim som granne.
  Dilemmat eller snarare motsägelsen manifesterar sig också i
  form av att fundamentalistisk islam, som USA sagt sig bekämpa
  i sitt ”war on terror”, samtidigt får USA:s stöd i Syrien (och dess-
  förinnan också i Libyen). Försök själv förklara denna motsägelse.

 6. spanaren skriver:

  ”Den ryska flotteskadern i östra Medelhavet återvänder
  till hemmabasen i Sevastopol.”

  Självklart kan inte de ryska örlogsfartygen ta strid med USAs
  hangarfartygsstridsgrupper som nu grupperas i området
  tillsammans med hangarfartyg från UK och Frankrike.
  De var bara en avskräckande ”snubbeltråd”…..
  Evakuerades den ryska personalen med de två landstigningsfartyg
  som angjorde Tartous i november?
  Vad fick Putin i gengäld från USA vid det senaste mötet med
  fru Clinton?
  Ryssland har viktigare intressen att bevara under rysk kontroll
  eller skapa kontroll över än en militärt ohållbar ställning i Levanten….
  (Sydkaukasus, Östersjöområdet, Ukraina/Transnistrien mm osv)

  Källa: ”.” Ryska ”RusNavy” som inte tillåter länkning.

 7. lion0808 skriver:

  bildewrberg: Du har inte alls berört Ryssland i denna konflikt. Putin kommer inte stillatigande att betrakta hur USA, Frankrike och Storbrittannien slår ut Assads styre. Möjligen att det skulle kunna bli en upprepning av det som hände i Libyen, där Ryssland förlorade sitt inflytande. Men jag har svårt för att tro att Ryssland och Iran ska släppa ifrån sig sitt inflytande i Syrien. De önskar ju att fortsättningsvis kunna upprätthålla sitt trycik på Israel. Vågar de punktmarkera USA och Nato-styrkorna vid en ev. invasion i Syrien?
  De kanske är så ”smarta=beräknande” att de väntar ut det Muslimska Brödraskapet med en förhoppning om att kunna fortsätta med sin ”busniess as usual”.

  Det som lockar människor med frihetslängtan i Syrien är utsikten att komma bort ifrån ett förhatligt, diktatioriskt och korrupt system. I Syrien är det Assad-regimen, som står för detta. I denna situation, så har oppositionen i Syrien på allt sätt ropat efter hjälp utifrån. Turkiet har en nyckelroll med stöd av tyska ”Nato-pjäser”´, Turkiet har en muslimsk touch och är förmodligen inte alls främmande för att rensa bort Assad och hans styre med stöd av USA och andra västliga engagerade stater. Vad som kommer därefter blir ett nytt reellt problem. Typ Irak eller varför inte Afganistan!

  Varför skulle inte en ny regim styrd av det Muslimska Brödraskapet fortsätta att ha ”joint-venture-project” med Ryssland, Iran och Kina? Business as usual ! Ryssland, Iran liksom Kina kommer på allt sätt att vilja beväpna den nya regimen med sina vapen, liksom de beväpnat Assad-regimen och Hes’bollah i Libanon.plus Hamas på Gaza-remsan.

  Så i slutändan kommer ingenting att förändras vad avser hotet mot Israel utifrån vad jag har förstått! Det enda som skulle förändra situationen skulle kunna vara om en ny regim i Syrien sluter fredsaval med Israel!.

 8. lion0808 skriver:

  spanaren: Tack för de uppgifterna. Det innebär att Assad sitter tämligen löst i nuläget. Men vad ska komma i stället? Det Muslimska Brödraskapet eller vilka?

 9. spanaren skriver:

  lion0808

  Som undertecknad ser det finns två möjligheter:

  1. Ryska Svarta Havsflottan återvänder till Syrien med
  alla enheter och landstigningsfartygen fullastade med
  stridsvagnar och marinspetsnaz.
  Luftlandsättningar i stor skala av rysk LL-trupp efter
  inflygning via Iran/Irak.
  (Samma strategi som den startade
  den avbrutna ryska insatsen i Kosovokriget. Flygplatsen i
  Pristina togs dock av en mindre spetsnazstyrka innan USA/NATO
  hann uppfatta något i sitt övermod)
  I förlängningen storkrig i Europa/västra Asien ev. VK3.

  2. USA och Ryssland har träffat en överenskommelse där
  Ryssland får ersättning för den uppgivna syriska ”terrängen”
  på något annat håll där Ryssland har stora intressen tex
  Östersjöområdet och Sydkaukasus.
  För några år sedan gick RYKTEN om att Putin och Bush
  kommit överens om att låta Ryssland med valfria medel återta kontrollen över de fd europeiska sovjetrepublikerna i utbyte
  mot rysk neutralitet vid ett Västangrepp mot Iran.

  Israel kommer i vilket fall som helst att dras in i ett eventuellt
  kommande krig.
  Vad händer när den sista antirobotmissilen
  i systemet ”Iron Dome” avskjutits och fienden har tusentals
  missiler kvar?

  Har lion0808 någon egen analys om vad som kan/kommer att hända?

 10. lion0808 skriver:

  bildterberg: Tack för länken http://www.debka.com/article/22594/Paris-NATO-Arab-Syria-intervention-imminent

  Min reflektion är att Israel håller sig utanför, underförstått att de delar med sig av underrättelseinformation. Det som jag nu häpnar över, det är att Egypten gått med på att USA får sätta in trupp i Sinai för att försöka sätta stopp för vapensmugglingen till Hamas i Gaza. . Det är tydligen detta som fick det Israeliska kabinettet att senast stoppa en markinvasion i Gaza. Låt oss hoppas att denna ”mission” får framgång, så att vi får ett slut på projektiler från Gaza in över civila samhällen i Israel! Barak Obama växer i mina ögon, då han tagit ett mycket klokt beslut i denna fråga!

 11. lion0808 skriver:

  spanaren; Nu var Du allt för snabb i vändningarna. Varför skulle Israel bli inblandade i ”creschendot” i Syrien? ´Tänker Du möjligen på att Hes’bolah samtidigt skapar en ”situation” i gränsområdet Libanon/Israel, där Israel anser sig måsta vedergälla? Givetvis får vi räkna med intermezzon, men å andra sidan gäller det att vara cool! Och det hoppas jag att Israels ÖB och kabinettet fixar denna gång!

 12. spanaren skriver:

  lion0808

  Vid ett storkrig i västra Asien kommer Israel kanske att
  angripas av Hisbollah och Iran oavsett vad Israels regering
  gör eller inte gör.
  Jämför med Sverige före utbrottet av den eviga freden i Östersjöområdet där troligen varken Stormakt Röd eller
  Stormakt Blå respekterat vårt lands neutralitet – som redan
  i fredstid ingen mer än vi ”hjärntvättade” svenskar trodde på.

  Vi får hoppas att kriget inte kommer…..

 13. lion0808 skriver:

  spanaren: Det är allvarliga frågor som Du tar upp.. Israel finns vid sidan av ärkefienden Syrien.och den konflikt, som Assad har skapat gentemot sin egen befolkning. Israel förfogar över tämligen potenta försvarsanordningar, men vi får bedja om att Israel med konvetionell krigföring kan värja sig! Dessförinnan kommer Israel att bruka sitt flygvapen och givetvis det utmärkta ”Iron dome”.. Om Israel skulle bli indraget i ett kommande krig, så ska Du veta att det blir en strid på liv och död, liksom för alla inblandade parter!

 14. lion0808 skriver:

  spanaren: Du skriver: ”Vid ett storkrig i västra Asien kommer Israel kanske att angripas av Hisbollah och Iran oavsett vad Israels regering gör eller inte gör.””

  Vid en sådan situation, så har Iran och Hes’bollah bekännt färg!
  I det läget kommer USa och Nato att ingripa..Israel är inte ensam om att försvara sig i det läget! Skulle Iran mot förmodan ha kärnstridspetsar, som avfyras mot Israel, så har vi ett HARMAGEDDON, men osäkert var!

 15. Kachina skriver:

  ”En utomordentligt intressant rapport publicerad av Världsbanken tidigare i år men utarbetad med officiell kinesisk medverkan tecknar bilden av ett behov av närmast radikala förändringar för att förhindra att man fastnar i ”the middle income trap”.”

  Vad är faran med att hamna i ”medelinomsttrappan”?

  Har vi det bättre med ett räntegap på 10% (större än på 80-talet) och bolagsstyrelser som plockar ut miljardbonus, som kunderna har försett dem med.

  Jag tror inte på stora löneskillnader. Det minskar köpkraften hos medelklassen, något som sedan återverkar på företagen genom minskad produktion,som i sin tur påverkar samhället genom ökad arbetslöshet

 16. Bo W. Höglund skriver:

  Long time no hear, Kachina!

  MedelinkomsFÄLLAN står där nog – och visst behövs inkomstskillnade i varje någorlunda fritt samhälle!?

 17. bildterberg skriver:

  Kryptiskt uttalande av Obama:

  Tolkningar?

 18. Kachina skriver:

  Det behövs inkomstskillnader, men de får inte bli för stora. (Direkt citat från Schumpeter, ekonom och nyliberalismens husgud.)

 19. Kachina skriver:

  Jo, jag vet (som gammal indian) att ”trap” betyder fälla, men ur det undermedvetna kom ordet från min tanke på lönetrappan som inte når till himlen och har jämnhöga steg.

  För övrigt säger den här länken en hel del.

  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/varldens-samsta-ide_7736018.svd#xtor=AD-500-%5Bsvd.se/naringsliv%5D-%5B%5D-%5BTextlank%5D-%5Baftonbladet%5D-%5B%5D-%5B%5D

  Om förtag och aktieägare plundrar kunder i denna miljardrullning, har de snart inga kunder kvar. Den stora massan har helt enkelt inte råd att köpa företagens produkter och då är vi inne i en riktig depression.

 20. lion0808 skriver:

  Kachina: Med all respekt för dina ”höga kunskaper i ekonomi”, så drar du bort uppmärksamheten från konflikten i MÖ. Må vara att du är trött på den, men din icke fråga om inkomstskillnader, skulle passa bättre på en VPK-site!

 21. lion0808 skriver:

  Kachina: En väsentligt allvarligare fälla är att jihadisterna ständigt skriver om historien och får det att framstå, som behjärtansvärt att skicka tusentals raketer mot civila befolkningscentra i Israel. Du om någon har väl anledning att betänka vilken stor lögn, som jihadisterna bygger sitt s.k. ”motstånd” ? Jihadisterna önskar ingenting annat än att dominera det som hette Phalestine efter Romarnas omdöpning av området efter judarnas uppror e. Kr. död. Idag kan vi konstatera att jihadisterna bekänner färg, då de ingenting annat önskar än att radera ut Israel från kartan – ett Israel, som är en erkänd FN-nation!?

 22. mrmhalland01 skriver:

  >”Och med en regim i norr som inte kommer att överleva förblir läget på den koreanska halvön fundamentalt instabilt. Vi måste kunna tala om vad detta kan leda till.”

  Det finns säkert fog för denna formulering, men, just nu tycker jag att världen verkar darra högst betydligt inför nya uppskjutningar.

  Regimen i norr har nog inga problem att överleva, men, dess befolkning !

 23. lion0808 skriver:

  mrmhalland01: Nordkorea, Iran, Syrien, Hesbollah i Libanon, Hamas i Gaza, Muslimska Brödraskapet i Egypten m.fl. och bakom alla dessa står Kina och Ryssland, som sätter in sina veton i FN’s säkerhetsråd + att de beväpnar och levererar missiler och övriga vapen till ovanstående parter! Vad har vi att förvänta oss? Det kommer snart till en konfrontation och då blir det inte lika roligt. Är det, det 3:e världskriget som Putin och Kina rustar för?

 24. Kachina skriver:

  lion0808

  Jihadisterna har samma mål som Sionisterna, att härska över Palestina. Visserligen är det helt galet att jihadisterna skickar sina hemmasnickrade raketer in över Israel.

  Den här gången måste man säga att Israel syntes ha oändligt tålamod, innan de agerade. Att jihadisterna tolkade vapenstilleståndet som en ”seger”, säger bara att man anpassar historien i skrivande stund utifrån en barnsligt naiv ståndpunkt.

%d bloggare gillar detta: