Landat i Arktis

IQALUIT: Efter en tre timmars flygning från Ottawa har vi nu anlänt till denna lilla huvudstad i den kanadensiska delstaten Nunavut högt upp i Arktis.

Området är enormt – Nunavut omfattar ett område mer än fyra gånger större än Sverige – men mycket glest befolkat.

Här i Iqaluit bor ca 6.000 personer och i hela området inte mer än ca 30.000 personer. På närbelägna Grönland, som har ungefär samma storlek, är befolkningen ca dubbelt så stor.

En gång hette denna ort Frobisher Bay och har sitt ursprung i en amerikansk flygplats som inrättades under andra världskriget och som kom att bli betydelsefull när man under 1950-talet byggde de stora radarkedjor genom Arktis som skulle skydda USA mot befarade sovjetiska anfall.

I början av 1969-talet stängdes dock basen i samband med att de militära aktiviteterna flyttades till den fortfarande operativa Thule-basen på norra Grönland.

Nunavut tillkom som en ny delstat 1999, och i en folkomröstning valdes Iqaluit som ort för dess styrelse. Och här finns nu Nunavuts valda parlament.

Baffin Island låg mycket länge bortom alla allfartsvägar.

I de gamla isländska sagorna berättas dock om hur vikingar på väg från Grönland till Vinland längre ner längs den amerikanska ostkusten passerade Helluland, vilket allmänt anses ha varit just Baffin Island.

Långt senare kom olika europeiska upptäcktsresande som försökte finna en nordvästpassage till Asien. 

Men egentligen var det inte förrän med det kalla krigets installationer som den moderna världen på ett eller annat sätt började att tränga sig på.

Mina diskussioner här kommer att handla om framtidsperspektiven för denna del av Arktis.

Man är fast besluten att hålla fast också vid traditionella näringar. 

Att jaga och äta säl är här lika självklart som det för oss är att slakta och äta ko eller gris, och förståelsen för grupper i avlägsna länder som vill stoppa detta är mycket begränsad.

Men mycket av diskussionerna här uppe handlar just nu om de möjligheter som ligger i mineraler och nya gruvor. 

Jag kommer att få mer information om det under besöket här. Det handlar om stora projekt.

Just nu diskuteras projektet för en jättelik järngruva vid Mary River på öns ödsliga norra delar.

Utmaningarna skall inte underskattas. Det handlar om att skydda den känsliga miljön, och det handlar om sysselsättning och inkomster för de som bor här.

De överenskommelser som bäddade vägen för tillkomsten av  Nunavut gav dock de inuiter som bor här ett betydande inflytande över allt detta.

One Response to Landat i Arktis

  1. florimond77 skriver:

    I vår tid av upplyst miljötänkande och medvetenheten om vad Moder Jordbetyder borde den främsta ambitionen vara att bevara jordens lungor om vi överhuvudtaget ska kunna leva ett mänskligt liv på den här planeten. Hur den ekonomiska exploateringen ska kunna vara i balans med jorden och fungera befrämjande istället för att vara en ren skövling till varje pris är den stora utmaningen. Hur ofta diskuteras detta?
    Och ska man livnära sig på sälkött borde man i den högteknologiska värld vi lever i kunna vara så smarta att finna på ett bättre sätt än det råa och livsförnekande sättet som att klubba ihjäl sälungar mitt framför ögonen på dess mödrar. Det är dags för mänskligheten att göra slut på lidandet i världen istället för på sig själva och andra djur.

%d bloggare gillar detta: