Avgörande dygn om Syrien

STOCKHOLM: Så avslutades denna arbetsdag med att jag intervjuades i BBC Word TV om den allt allvarligare situationen i Syrien och vad som kan göras.

Kofi Annan befinner sig i dag och i morgon i Damaskus, och han bär med sig starka och eniga budskap från världssamfundet.

De ansvariga för massakern i Houla måste identifieras  och hållas ansvariga, och våldet måste upphöra alldeles oavsett varifrån detta kommer.

Den brittiske utrikesministern William Hague var i Moskva i dag och samtalade med sin ryske kollega Sergey Lavrov. 

Och viktigt i vad de sade därefter var de starka fördömandena av vad som hänt och stödet för det som Kofi Annans samtal i Damaskus.

För BBC framhöll jag betydelsen av att så långt möjligt bibehålla enigheten i det internationella samfundet. Brister den än en gång kommer konsekvenserna att bli än mer allvarliga.

Förr eller senare – och just nu lutar det påtagligt mot förr – kommer frågan om konkreta åtgärder mot Syrien upp, och då kommer det att krävas beslut i FN:s säkerhetsråd.

Vad gäller sanktioner har vi ju nu kraftfulla sådana från EU och USA men inga alls med global kraft därutöver. Det säger sig självt att sådana skulle göra skillnad.

Och det är som ett minimum hög tid att fatta beslut om förbud för alla vapenleveranser till den syriska regimen.

De närmaste dagarnas utveckling blir mycket viktig för hur konflikten kommer att fortsätta att utvecklas. Alldeles säkert är Kofi Annan på denna punkt mycket tydlig i sina samtal i Damaskus.

Om det sedan kommer att räcka återstår att se. I ett kritiskt läge som detta gäller det att ta ett steg i taget.

29 Responses to Avgörande dygn om Syrien

 1. bildterberg skriver:

  ”Och det är som ett minimum hög tid att fatta beslut om förbud för alla vapenleveranser till den syriska regimen.”

  Har du speciella skäl till att bara vilja förhindra vapenleveranser
  till den ena sidan i konflikten, Carl Bildt?

 2. bildterberg skriver:

  nolies:
  Här är ytterligare ett exempel på att lögnen sätter krokben
  för sig själv:

  http://landdestroyer.blogspot.se/2012/05/guardians-houla-massacre-propaganda.html

  Varför ska det vara så svårt att genomskåda lögnerna INNAN de
  har hunnit utnyttjas för att starta krig?

 3. bildterberg skriver:

  Kan vi vänta oss en rejäl false-flag innan eller efter
  Bilderbergmötet i Virginia 31 maj – 3 juni? Det börjar
  bli lite brått nu att få igång kriget innan antalet avslöjanden
  av lögner har nått en kritisk gräns. Dessutom är det ju val
  både i israel och i USA nu i höst, vilket brukar gynna inspiration
  och initiativkraft ….

 4. nolies skriver:

  Tack för den Bildterberg.
  Det har nog aldrig tidigare varit så tydlig vilka som drar i trådarna bakom kulisserna av lögner och propaganda i det geopolitiska spelet.
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31096

 5. spanaren skriver:

  KOMMER KRIGET?

  Länkar till den israeliska OSI-källan Debkafile som väl torde
  vara välunderrättad med tanke på nätsidans ägare.

  http://www.debka.com/article/22036/US-Arab-exercise-drills-Iran-landing-Syrian-rebels-obtain-German-machine-guns

  Ryska handelsfartyg angör tydligen nu syrisk hamn under
  krigsliknande manövrer……

  Ryssland skall hålla en stormanöver i södra Kaukasus
  ”Kavkaz 2012”. Minns någon ”Kavkaz 2008”?

  Carl Bildt, intresserar sig för allt utom Sveriges utrikes/säkerhetspolitiska intressen…….

  Hur förbereder det svenska ”försvaret” sig inför en möjlig
  radikal försämring av det världspolitiska läget?

  Det allt överskuggande problemet är tydligen den värvade
  personalens förläggning som inte längre får ske i VÅRA
  sedan länge betalda kaserner….

  Bilderberg/nolies

  Anhåller om fortsatt ”eldunderstöd”……

 6. spanaren skriver:

  Vidare mitt 29 maj 2012 kl. 05:00

  http://glblgeopolitics.wordpress.com/tag/kavkaz-2012/

  Om USA/NATO angriper Iran/Syrien vad händer då?

 7. Per Fredö skriver:

  Ryssland söker ständigt utveckla förbindelser även med länder, som ligger utanför deras egentliga geopolitiska intressesfär.
  Det viktigaste landet för ryssarna i Mellersta Östern är Syrien.
  Ryssland har stått för den vapenexport till Syrien, som gjort det möjligt för Assad att fortsätta med sina bombardemang och nu även direkta blodbad.
  Denna vapenexport måste naturligtvis helt upphöra, vilket det ännu inte finns några tecken på.
  Om så ändå skulle bli fallet kommer det sannolikt få större verkan än den fredsplan, som FN står bakom.
  Det talas vidare om att det internationella samförbundet nu står enigt.
  Den tolkningen är knappast trovärdig. Den ryske utrikesministern Sergey Lavrov säger i att det först måste klarläggas
  vem som står bakom massakern i Houla innan Asad kan fördömas av internationella samfund.
  Bakom den versionen står naturligtvis Vladimir Putin.
  Han har på sina håll utpekats som verkligen kan bli fredsmäklare.
  Förvisso en helt unik roll.
  Men med honom verkar inga som helst överläggningar förekomma.

  Annars borde Obama kontakta med den ryske presidenten.
  Det är ju Putin som kan sätta Assad under press så långt det nu går.

  Obama står nu inför ett presidentval och det i sig utesluter naturligtvis ett Nato-ingripande.
  Som motiv använder man sig av att Syrien ligger för långt bort.

  Det lär bli fortsatta samtal, ytterligare lindriga fördömanden från främst säkerhetsrådet samt en nära nog verkningslös sanktionspolitik.
  FN har några hundra observatörer på plats när det skull behövas 1000-tals, vilket i sig skulle ha en sympolitisk betydelse.

  De så kallade rebellerna, i sig splittrade i olika grupper, blir allt mer desillusionerade
  De begär inte bara omvärldens stöd utan vapen.

  Därmed hotar ett inbördeskrig, vilket naturligtvis Assad kommer att vinna. Han skulle också då kunna åberopa rätten till självförsvar.

  Kontrasterna mot hur FN och Nato, inklusive vårt land, agerade i
  Libyen är betydane.

 8. Rulle skriver:

  Har inte EU och FN plågat det Syriska folket tillräckligt? Med vaga påtryckningar stämplar man syrierna att fortsätta att döda försvarslösa i hopp om att få FN att ingripa.
  Det är nu närmare 300 militära kontrollanter i landet. Ändå så får massor med terrorister springa ikring med vapen. Hur många har FN verkligen lyckats avväpna?
  Det är helt barockt att civila miliser, gangsters, terrorister, och rövare och banditer skall få framhärda med att skära halsen av barn bara för att väcka medlidande från omvärlden.
  Hur skulle det gå om svenskar som inte är poliser eller militärer sprang omkring med vapen av det slag som finns i Syrien. Skall verkligen andra utom myndigheterna få hålla sig med vapen? Något är sjukt inom världssamfundet!

 9. spanaren skriver:

  Ryska nätsidan RIA har nu några artiklar som med tanke på att
  denna nätsida möjligen speglar den ryska statsledningens
  åsikter torde vara av intresse…..

  Som huvudnyhet refereras till en för omvärlden okänd källa
  som rapporterar att iransk trupp redan frambaserats till
  Syrien och deltar i bekämpandet av upprorsmännen…..
  Vilket underliggande budskap har denna nyhetsartikel?

  Den amerikanske Moskvaambassadören får en rejäl
  åthutning för sina uttalanden.
  Carl Bildt raljerade igår om ”twittrandet” mellan ryska UD och
  ambassadör McFaul.
  Om Carl Bildt av Putin åter påminnes om Georgien 2008 och den
  pågående svenska inblandningen i den ryska intressesfärens
  inre angelägenheter finns det kanske anledning till en senkommen
  tillnyktring från utrikesministerns sida vad gäller Ryssland med tanke
  på ”Stormaktens” inflytande på svensk säkerhetspolitik de senaste
  åtta seklerna – eller tog historien slut 1989/1991?

  Lavrov skall ha samtal med Annan efter dagens förhandlingar
  med den syriska statsledningen.
  Kanske en strimma ljus i mörkret. Vi får se…..

  Ett krigsutbrott mellan USA/NATO och Iran/Syrien skulle kanske inte vara en total katastrof för Putin och Ryssland.
  Ref min tidigare länk om ”Kavkaz 2012”.

  http://www.en.rian.ru/world/20120529/173732559.html

 10. metusalem skriver:

  Rulle har synpunkten att EU och FN plågar det syriska folket. Tyvärr vet de flesta att dödandet och repressionen huvudsaklien kommit från den Syriska Statsapparaten. Att diverse skumma trupper anslutit sig till det folkliga upproret förefaller vara klart. Men dödander av oppositionella demonstranter belastar huvudsakligen härskarfamiljen.

  Tyvärr har den arabiska våren tämligen svårt att utvecklas till glädje för de som startade upproren. Brödraskapet eller gammal Mubarakminister i Egypten. Oupphörliga klantrubbel i Libyen är vad som tyvärr blivit det klena resultatet av de lovande försöken till politisk förnyelse.

  Den primära resningen, i Tunisien, tycks fn vara det mest lyckade försöket.

 11. gruelse skriver:

  Det är viktigt att göra en förutsättningslös genomlysning av massakern i Houla, som borde utmynna i att de ansvariga bestraffas.

 12. Rulle skriver:

  grumse, Du har så rätt, men vem skall göra den undersökningen så att resultatet blir trovärdigt? Att alla utom myndigheterna skall lämna ifrån sig vapnen bord vara ett oeftergivligt krav från FN.
  Vad man sedan gör med nuvarande regering är en annan och mycket enklare fråga att lösa. Först av allt måste dödandet upphöra.
  Har själv klubbat lake, men att någon kan vara så rå att man klubbar ihjäl små mänskobarn är bortom mitt förstånd. Har sett på film hur man klubbar sälungar, men detta är vedervärdigt. Har svårt att tro att en regim som styrt landet hyfsat (om än ej demokratiskt) i 30 år skulle orkestrera denna massaker.

 13. gruelse skriver:

  Rulta,
  I en tidigare kommentar som jag försökte få publicerad i denna kommentarstråd, men som uppenbarligen inte föll moderatorn på läppen, föreslog jag att en oberoende kommission skulle utreda det som skedde i Houla.

  Med tanke på den tendentiösa rapporteringen i svensk statskontrollerad media från dagens Syrien och även under Operation Unified Protector i Libyen, blir man misstänksam att några psyop-konsulenter har haft ett (avtryckar?)finger med i spelet.

 14. Rulle skriver:

  gruelse, Jag ber om den ödmjukaste ursäkt för min felstavning av ditt alias. Du kvitterade på ett taktfullt sätt.
  Rapporteringen från Syrien är i alla svenska media designad för att skapa så mycket misstro som möjligt. Vidhåller att med vapen i händerna på huliganer kan man inte förvänta sig en fredlig lösning på FNs debaclet i Syrien.

 15. metusalem skriver:

  Rulle anser tydligen fortfarande att det mest upprörande i Syrien är att ”huliganerna” inte avväpnas. Hur tänker du dej, skall FN sända en undsättningsstyrka till Regeringens hjälp.

  Jag inser naturligtvis att situationen är komplex. Men vem började dödandet? Från början fredliga demonstrationer möttes med krypskyttar, och efterhand tungt artilleri. Lösningen kan nog inte vara att man avväpnar de huliganer som beväpnat sig. Huliganerna sitter nämligen i regeringspalatset.

 16. Rulle skriver:

  metusalem, Ja, FN skall i första hand klart och med kraft deklarera att civila aldrig får bära vapen. Problemet ligger helt och hållet på den sida som strider mot regeringen. FN skall förmedla det avskyvärda i att huliganerna bär vapen.

 17. Kachina skriver:

  Jag tror att Herr Rulle har drabbats av ensidig tankeförlamning. Problemet är att regeringen skjuter ihjäl obeväpnade civila. Att det sedan bildas grupper av ”huliganer” är en följd av regeringens agerande.

  Det är så i naturen, ”trampar du på ett jordgetingbo blir du stungen”. Klaga då inte på ”getinghuliganer” utan se för dig var du sätter ner fötterna.

 18. Rulle skriver:

  Kachina, tack för den diagnosen. Som Du borde veta så är Syrien ett s.k. sekulärt land. Men 85% är dock muslimer och 70% av dessa är Sunnier. Regimen tycks stötta Shia falangen och har därför stöd av Iran.
  Det har nu konstaterats att den massaker som skedde i förra veckan drabbade uteslutande barn från Shia. Inte vet jag med säkerhet, för jag var inte där, men man kan med, intill visshet gränsande sannolikhet, förmoda att det INTE var regeringen som beordrat att Shia-ungar klubbades.
  Att FN & EU nu uppmuntrar Sunni grupperna är ett omoraliskt skamgrepp. Även om jag skulle vilja att Iran blev neutraliserad så skall världssamfundet INTE skapa denna typ konflikter. Fördöm Sunnier som agerar huliganer och kräv att de avväpnas. Sedan kan man ta itu med regeringen. Blir det ett demokratiskt val så vinner Sunnierna och då försvinner (utplånas) de 10-12 % Kristna, Maronitter, Koptere, m.fl.

 19. Kachina skriver:

  Ja, dessa religioner. Därav har i alla tider huliganer byggt sina kulisser. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att dessa huliganer slåss inbördes, samtidigt som de vill störta regeringen.

  Men,…..verkligheten är att 70% sunner är dödligt less på att hunsas av 15% shia. Du säger det själv, i ett demokratiskt val skulle sunnerna vinna. Först därefterkan vi bedöma gruppen sunner efter deras gärningar, liksom vi redan nu kan döma shia, inte enbart för det som hänt i Syrien.

  Shia/sunner, samma skit. De är inte ett dugg muslimer, inte ett grand religiösa och har knappast öppnat Koranen.

  Det är bara genom demokratiska val som syrierna kan skapa en homogen nation. I de valen får man hoppas att de falska profeterna rensas ut.

  För att demokratiska val skall kunna hållas måste Assad-regimen avlägsnas ifrån makten.

 20. Rulle skriver:

  Nej, nej där har Du totalt fel. Regeringen ledd av Bashar al-Assad är den bästa som i dagsläget kan styra ett muslimskt land. Bara inte FN i sin iver att sterilisera Iran la sig i konflikten.
  Jag tror på demokrati bara under förutsättning att religion hålls på flera arme-längders avstånd från regeringsmakten. När majoriteten hänger sig åt religiöst förtrycka av den resterande befolkningen är detta värre än en moderat, human och rättvis diktator.
  Vi kommer att få erfara denna våda som en följd av den s.k. ”arabiska våren”.
  När läpparna fladdrat på vingmuttern och man hör ”Good bless America” så känner jag mig kränkt även om det kommer från en bakomliggande sekulär regim.

  Om demokratiska val skall hållas skall inte Gud och sannerligen inte religioner vara inblandade.

 21. metusalem skriver:

  Att de två muslimska huvudriktningarna har svårt att hålla sams ger ju uphov till även strider med vapen i hand. Då ovänskapen funnits i 1300-1400 år lär inte detta kunna ändras. Men för att utpeka vem som mördade vem är nog inte religionssociologi rätt utgångspunkt.

  Rulle som hävdar att den ”fria armen” borde avväpnas kan väl ändå inte hävda att dessa huliganer lyckats förflytta stora enheter med tanks med grovt artilleri för att ödelägga delar av staden Homs.

  Självfallet lider man med de människor som kommer i skottlinjen. Shariastat typ Iran eller Iran under Assad, vilket är värst? Vägen är dessvärre lång till det vi menar med demokrati.

 22. metusalem skriver:

  Så här skrev jag:
  Självfallet lider man med de människor som kommer i skottlinjen. Shariastat typ Iran eller Iran under Assad, vilket är värst? Vägen är
  dessvärre lång till det vi menar med demokrati.

  Det skulle givetvis vara: Syrien under Assad. Man bör aldrig försöka sig på att skriva snabbt.

 23. spanaren skriver:

  Tänk om vad som står i tidningen ÄR sant……

  Debkafile är en israelisk OSINT-källa.

  http://www.debka.com/article/22043/Exclusive-Obama-weighs-action-to-prevent-Al-Qaeda-grabbing-Syrian-WMD-

  Vi får se vad Putin har att säga under sin utlandsresa….

  Metusalem,

  Enligt en korrespondent från BBC som vistats fördolt med
  upprorsmännen i Syrien kan rebellernas stridsförmåga på
  intet sätt jämföras med den lagliga regeringens styrkor.

  Allt som står i tidningen är INTE sant….

 24. Rulle skriver:

  metusalem. Efter arme styrkornas bombardemang för att upprätthålla ordning och gällande lag smög den ”Fria armen” fram och slog ihjäl barn till Shia muslimer, som man klubbar sälungar, samt skar halsen av en del. För det behövs inga tunga vapen.

 25. Rulle skriver:

  Det märkliga angående stridigheterna i Syrien är att nu stödjer amerikanarna den ”Fria arme” som till en inte ringa del består av Saddam Husseins livvakter. Hussein var som vi vet Sunni Muslim.

 26. metusalem skriver:

  Den här tråden om Syrien tenderar att anta proportioner som fd. Jugoslavien eller Israel-Palestina. Jag ber att få dra mig tillbaka.
  Skillnaden mellan mej och Rulle är att han VET vem som skar halsen av oskyldiga barn.

 27. bildterberg skriver:

  Kachina:
  ”Jag tror att Herr Rulle har drabbats av ensidig tankeförlamning. Problemet är att regeringen skjuter ihjäl obeväpnade civila.”

  1. Att tillskriva sina meningsmotståndare egenskaper som man
  själv önskar att man inte hade stärker inte ens argument.
  2. Att upprepa andras obekräftade uppgifter som självklara
  sanningar stärker inte heller ens argument.

 28. Kachina skriver:

  Tack för tillrättavisningen, bilderberg. Du har så rätt, men jag hittade ingen annan formulering för ”rulles” verkligt ensidiga synpunkter på nästan alla områden.

%d bloggare gillar detta: