Beklaglig utveckling

STOCKHOLM: Alldeles självklart är det en beklaglig utveckling när general McChrystal nu lämnar kommandot för de internationella ISAF-styrkorna i Afghanistan.

Den nya strategi för de militära insatserna som har hans signum, och som bl a inneburit en kraftig minskning av de civila förlusterna, har haft vårt starka stöd. Han har också haft en förståelse för den alldeles avgörande betydelsen av de civila och politiska insatserna för statsbyggande som varit betydelsefullt.

När jag blev uppringd av USA:s biträdande utrikesminister Steinberg i ärendet tidigare i kväll betonade han att bytet till general Petreus enbart var ett byte av person och inte ett byte av politik. Det är ett viktigt besked.

Dock går det inte att komma ifrån att det inträffade innebär en risk för en tempoförlust i de samlade internationella insatserna i Afghanistan i ett känsligt skede. Alla har nu rn skyldighet att göra sitt yttersta för att se till att så inte blir fallet.

General David Petreus, som nu blir ny ISAF-befälhavare, har ett mycket gott anseende. Vi har – bägge med bakgrund också på Balkan – träffats ett antal gånger och haft intressanta samtal.

Självfallet kommer han nu att ha också vårt stöd.

45 Responses to Beklaglig utveckling

 1. Pravo skriver:

  En risk för tempoförlust föreligger, ja. Än värre blir det när wikileaks snart publicerar Garani-videon där över 100 civila afghaner dödades av NATO.

  De partier som ännu desperat stödjer kriget i Afghanistan kommer inse att den inställningen snart blir en black om foten inför valet i september.

 2. petermadison skriver:

  Efter 9 års bombande och 140.000 soldater i Afghanistan så kan du väl inte på allvar tycka det här är en bra och framgångsrik politik? Vad är framgångsrikt med att stödja en genomkorrupt Hamid Karzai? Du får gärna utveckla det. Tack. Precis som Sovjet inte lyckades så kommer heller inte USA att lyckas med sin politik i Afghanistan. Du kan inte se att en annan politik kanske skulle vara mer framgångsrik än att bomba sönder landet och samman eller är det den enda ”vägens” politik?

 3. bildterberg skriver:

  Denna fråga är tydligen svår att svara på: Vad är slutmålet med afghanistankriget och vad är kriteriet för att detta mål har uppnåtts (så att man någon gång kan avsluta kriget)?

  Samtidigt så förbereds nästa krig:
  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/138231

 4. Bildterberg har en mycket relevant fråga, som bör klargöras.

 5. bildterberg skriver:

  … vilket man väl kan kalla en ”beklaglig utveckling”

 6. joakimekstrom skriver:

  Carl Bildt: Har du talat med din kollega Hillary Clinton angående USAs policy att påbörja ett tillbakadragande i juli 2011? Tror du att denna policy skapar en omöjlig situation för våra killar och tjejer i sitt arbete med lokala ledare i byarna i Afghanistan?

 7. mkpictor skriver:

  Angående general McChrystal må det säkert vara sant att han har bidragit till att minska de civila förlusterna i Afghanistan. Men hans val att uttala sig grovt kritiskt mot sina överordnade i tidningen Rolling Stone kan ju få en att undra över hans omdöme.
  Brister det här så kanske det brister där?
  Angående allt politiserat trams i kommentarerna till herr Bildts synpunkter i denna fråga, kan man konstatera att det beror på att det är valår.
  När Talibanerna högg sönder de mångtusenåriga klippskulpturerna för att Muhammed (som de inte vet ett dugg om)förbjöd avbildningar av gudomligheter, osv, och tvingar allt av kvinnokön till ett slaveri värre än det stenåldersfolk utsätter sina getter för, förstod åtminstone jag att det talibanska vansinnet måste stoppas till varje pris.
  Det är cyniskt och osmakligt att försöka rida på folks okunnighet och göra detta till en valfråga – det är flickorna och kvinnorna under de påtvingade hucklena som skjuts och bombas ihjäl för att de går till skolan det gäller. Oppositionen borde hålla sig för god för att göra dessa utsatta till spelbrickor i valdebatten. Härmed inte sagt att jag alltid håller med alliansen – jag försöker hålla på människan i den mån det nu är möjligt.
  MKp

 8. bildterberg skriver:

  MKp:
  När anser du att kriget i Afghanistan kan betraktas som avslutat?

 9. spanaren skriver:

  Efter valet i höst får kanske Carl Bildt och vår
  nuvarande regering skriva om något som är verkligt
  beklagligt inte minst med tanke på den förväntade
  reaktionen i våra skandinaviska grannländer.

  En rödgrön regering där vänsterpartiet har ett
  stort inflytande kommer troligen att snabbast
  möjligt verkställa en urdragning av det svenska
  förstärkta kompaniet i ISAF-styrkan och samtidigt
  avveckla den nu pågående allt djupare fraterniseringen
  med västmakternas USA-ledda militärallians NATO.
  Vad som sker i Afghanistan kommer då inte att vara
  av något svenskt intresse längre.
  Vårt intresse för Palestina torde däremot öka i
  Sten Anderssons anda.

  Om det överhuvudtaget kommer att organiseras några
  militära förband i framtiden i Sverige och eventuellt
  skickas ut mindre styrkor av kompanistorlek på uppdrag
  organiserade och styrda av FN i New York torde uppdragen bli av samma typ som det ryska i Sudan – eller?

  http://www.themoscowtimes.com/news/article/new-peacekeeping-force-heads-for-sudan/408963.html

  Kanske vi borde bekymra oss mer om utvecklingen i
  vårt eget land och mindre om vilken USA-general
  som leder USA/NATO/ISAF i Afghanistan…..

 10. mkpictor skriver:

  bilterberg undrar när jag anser att kriget i Afghanistan kan betraktas som avslutat.
  Jo när alla har lagt ner vapnen, när de fanatiska islamisterna slutar terrorisera sina egna kvinnor och får utbildning nog att fatta att t.ex. kulturarv från tusentals år innan Muhammed levde inte bör raseras – de tillhör mänskligheten. (Muhammed var f.ö. en profet som enligt koranen fick barn med sin kusin Ali, deltog i krigståg där han egenhändigt dödade fiender, och således verkligen inte var någon fridsfurste av Jesu typ, och aldrig någonsin under sin levnad befann sig utanför Arabiska halvön – allra minst i Jerusalem, dit han efter sin död påstås ha farit för att uppstiga till himmelen – pga detta luftslott gör islam anspråk på Jerusalem).
  I den mån det är möjligt bör fria val införas, och landets levebröd knarkodling måste avskaffas.
  Men jag har egentligen inget hopp om att det någonsin blir fred i Afghanistan. Visserligen behövs de militära medlen för att hålla någorlunda ordning, men om västvärlden inte åstadkommer en själslig hjärntvätt av vanliga byinvånare som väger upp islamistfanatikernas pågående hjärntvätt, blir det aldrig fred. För att vinna kriget i Afghanistan måste man vinna över islamisterna i kampen om att hjärntvätta de vanliga människorna. Om man inte gör detta förlorar man kriget hur många man än skjuter ihjäl med fysiska vapen.
  MKp

 11. Kachina skriver:

  mkpictor

  Väl talat.

  bildterberg

  Detta är inte ett dataspel med en fix slutpunkt. Det är många olika samhällsfunktioner och institutioner som måste ha fungerat stabilt under en viss tid. Det är en värderingsfråga av vilken bild det framtida Afghanistan speglar.

  Är du beredd att överge de kvinnor och barn som idag lever likt en flock kreatur under de mörka sinnenas makt, talibanerna?

 12. bildterberg skriver:

  mkpictor, Kachina:

  Har det aldrig fallit er in att motståndet i Afghanistan inte enbart drivs av religiös fanatism? Kanske en hel del av de som brukar sammanfattas som ”talibaner” i själva verket är vanliga afghanistaner som reagerar på att deras land är invaderat
  och att civila dödsoffer dagligen skördas. Menar ni att det är värt besväret att decimera befolkningen tills de insett sitt eget bästa? Dessutom är det ok att om inte detta uppnås med vapenmakt så får det väl råda permanent krigstillstånd i Afghanistan, eller? För att inte tala om att man helt bortser från andra faktorer som t.ex. de avsevärda naturtillgångar som ”nyligen upptäckts”:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19769

 13. un2here skriver:

  mkpictor,

  Det är väl palestinierna som gör anspråk på Jerusalem – eftersom det ligger i Palestina?

 14. metusalem skriver:

  mcpictor…

  Det är skönt att du samanfattar situationen i Afghanistan med tonvikt på talibanernas sanslösa insatser att föra landet tillbaka till stenåldern.

  De röd-röda har här en av sina verkligt svaga uppfattningar på det utrikespolitiska fältet. Har man månne glömt att kolla läget med de feminister av varierande bekännelse som brukar beskylla Alliansen för att riva ner allt som är av värde för feminismen?

  För undvikande av missförstånd – jag anser att feminismen behövs för att lyfta fram kvinnliga aspekter
  i en mansdominerad värld. Men då skal man inte låta ett barbariskt islamistvälde på nytt ödelägga Afghanistan

 15. Kachina skriver:

  Ja, jag har tänkt tanken att det finns afghaner som inte dödar sin hustru eller dotter för att de går i skola, pratar med en främmande man eller döljer för lite av sin kropp, men de är för få och det är inte de som har makten.

  Det förefaller mig otroligt att dessa skulle kämpa på Talibanernas sida, för att bevara det de inte sympatiserar med.

 16. un2here skriver:

  – Malalai Joya är en Afghansk politiker som har kallats ”modigasta kvinnan i Afghanistan.” Som valt medlem av Underhuset (Walesi Jurga) har hon offentligt avvisat närvaron af vad hon anser vara krigsherrar och -kriminella i paralamentet. Hon är en uttalat kritiker av både talibaner såväl som den av väst understödda regering ledd av Karzai

 17. bildterberg skriver:

  Kachina:
  ”Ja, jag har tänkt tanken att det finns afghaner som inte dödar sin hustru eller dotter för att de går i skola, pratar med en främmande man eller döljer för lite av sin kropp, men de är för få och det är inte de som har makten.”

  Med ditt resonemang skulle majoriteten av afghanerna själva se till att decimera den kvinnliga delen av sin egen befolkning. Är det enbart subjektiv statistik baserad på befintligt mediaflöde eller finns det någon annan bakgrund till din analys?

  ”Det förefaller mig otroligt att dessa skulle kämpa på Talibanernas sida, för att bevara det de inte sympatiserar med.”

  Som unge herr Bush sa: ”Either You are with us or You are with the terrorists”. Afghanerna vill kanske i första hand bevara sin egen befolkning. Av två onda ting väljer man det minst onda och för många ”vanliga” afghaner kanske det valet trots allt kan bli just ”talibanerna”. Återigen är det svårt att, på basis av det gängse mediaflödet, uppskatta hur stor del av befolkningen som utgörs av dessa ”talibaner”. Om de visar sig utgöra en majoritet är det då tydligen legitimt att utrota större delen av Afghanistans befolkning. Alternativt kan man rikta in sig på att mkpictors förslag till alternativ hjärntvätt genomförs på ett mer effektivt sätt än att tvätta bort hela hjärnan.

 18. Kachina skriver:

  Det är väl ganska klart att vissa kulturer skäms över sina kvinnor och att de tar död på dem, decimerar den egna stammen i sk hedersmord, om dessa kvinnor inte täcker över tillräckligt av sin kropp, om de tilltalar eller svarar en främmande man, etc.

  Det handlar om religiös idioti och sådan har jag som bekant inget till övers för.

  Du Bildterberg vill alltså att vi skall lämna dem ifred och låta dem döda de sina efter behag. Märklig inställning, måste sägas.

 19. un2here skriver:

  – Religiös idioti …

  Ja, ibland som att lyssna på en åsna som lärd sig sjunga. Men ligger det så långt från västligt kapitalistiskt önsketänkande egentligen:

  Afghanistan, Prelude to Soviet Invasion

  [Mullah Sahar Gul, 02:26] – Kommunisterna vill ändra Guds lag. De vill förstöra islamisk tradition, och befria Afghanistan från fattigdom och göra alla lika. Detta är emot islams lag, Gud har bestämt vem som är rik och vem som är fattig. Det kan inte ändras av kommunister, det är otänkbart.

  Idag är det nya storbönder som styr. I Ryssland dör årligen 15000 unga ryssar af heroin från Afghanistan. Det är lika många som de soldater som dog under de tio åren de var i krig.

 20. bildterberg skriver:

  Kachina:
  Ungefär hur många procent av afghanerna ”dödar de sina efter behag”?

 21. Kachina skriver:

  Jag har ingen som helst aning. Däremot är det ganska vederlagt att hedersmord är accepterat och tillämpas i den religionskulturen, inte bara i Afghanistan utan i Iran, Irak, Jordanien, Sverige,….etc. Mörkertalet är stort och här i Sverige hade vi en period då flickor påfallande ofta föll från balkonger, mot en säker död.

  Menar du att det finns något värde i en religionskultur som hävdar att Skapelsen gjort kvinnan till en lägre stående varelse, som tydligen mannen skäms för eftersom han täcker över henne med en filt?

  Nej, denna kultur är en varböld i mänsklighetens kollektiva medvetande som måste bekämpas med alla medel. Vi kan inte gå in i framtiden bärande med oss den ultimata idiotin.

 22. bildterberg skriver:

  Kachina:
  Självklart stödjer jag inte en sådan extrem form av religiös fundamentalism. Frågan är snarast om den nuvarande metodiken är ett effektivt sätt att förbättra villkoren för det afghanska folket. Ser du själv någon förbättring? Tror du att USA/NATO kommer att uppnå några framsteg genom att fortsätta att försöka bekämpa talibanerna militärt? Hur många år tror du det kommer att ta i så fall att uppnå målet? Hur många civila dödsoffer ytterligare måste till bland den afghanska befolkningen? Titta på del 2 av den YouTube-dokumentär vars första del un2here länkade till:

  Det ironiska i sammanhanget är ju att CIA/Brzezinski beväpnade just talibanerna som USA/NATO idag håller på att försöka bekämpa.

 23. Kachina skriver:

  Lägg märke till att Obama/Clinton/Bildt nyligt antagit en ny policy, att skydda civilbefolkningen istället för massiv eldgivning mot några få talibaner, med följd att även civila stryker med.

  DETTA ÄR ENDA SÄTTET ATT VINNA KRIGET!

  Man behöver inte döda talibanerna, de ”självdör” när ett bättre alternativ får slå rot och gro inom den stora massan.

 24. un2here skriver:

  bildterberg,

  The Road to Kabul – Afghanistan från journeyman är en annan och mycket senare produktion. Måste vara gjort efter 2001 åtminstone. Ryska veteranen verkar vara tveksam till vad är som möjligt:

  [15:25] – Jag är säker på att det var nödvändigt att invadera Afghanistan, och jag är än mer säker på att det var fel av oss att lämna, för vi avslutade aldrig det jobb vi var där för att utföra.

  .. och sedan strax efter, angående att upprepa tidigare misstag:

  – Jag tycker faktiskt att de [USA] förtjänar vad de får. Västmakterna kommer aldrig att kunna komma ur Afghanistan, afghanerna är omöjliga att besegra.

  Bortset från det; det finns nån sorts del två till den jag länkade till ursprungligen:
  Soviet withdrawal from Afghanistan 1988 ”preludie till ett inbördeskrig”, som kan vara från 1990 kanske? Sovjet finns fortfarande.

  [04:30] … Både supermakter ignorerade förbudet. Vapenleveranserna fortsatte.

 25. un2here skriver:

  Verb
  vederlägga

  1. motbevisa, lägga bevis emot

  Kachina, kan du vederlägga detta påstående?

  ;)

  Verb
  belägga

  1. bevisa att ett påstående är sant
  2. …

 26. Kachina skriver:

  Tack för lektionen. :-)

 27. […] Kt, 2, Db, Smp, Lz, 2, Ab, Bo, Gd, St, Vlt, Vf, Sk, Vv, 8s, Nwt, 2, Gt, Ht, Unt, Fb, A, Sr, N24, C, 2, Km, De, Mxp, Im, […]

 28. florimond77 skriver:

  Någon säger här att talibanerna tog Afghanistan tillbaks till stenåldern. Ja och tänk vilken effektiv hjälp dom fick av Burch som bombade Afghanistan tillbaks till stenåldern.
  För övrigt tror jag att stenåldern var en betydligt fredligare tid än nutiden.” Män och kvinnor levde sida vid sida och de manliga musklerna var blott en sex-appeal.” (diktcitat)

 29. florimond77 skriver:

  Leve MALALAI JOYA! Den modigaste kvinnan i Afghanistan!

 30. […] SvD, DN, Gp, N, Dag, Smp, 2, Db, Lz, 2, Ab, Bo, Gd, St, Vlt, Vf, Sk, Kt, DN, 2, SvD,Gp, Dag, 2, 3, 4, Syd, Svt, Vg, Ex, 2, 3, Tv2, Vl, 2, 3, S, Vv, 8s, Nwt, 2, Gt, Ht,Ufnt, Fb, A, Sr, N24, C, 2, Km, De, Mxp, Im […]

 31. bildterberg skriver:

  Följande artikel ger en intressant inblick när det gäller utvecklingen av kriget i Afghanistan:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19920

  Kachina: Apropå Obamas nya policy, notera speciellt följande avsnitt saxat ur artikeln:

  ”Despite McChrystal’s reputation as a ruthless practitioner of counterinsurgency warfare, responsible for the killing of thousands of Iraqis, the general has more recently been the target of growing criticism that the effectiveness of the operation in Afghanistan was being undermined by his excessive concern over civilian casualties.

  That concern has nothing to do with humanitarian considerations. Rather, it is based on the cold calculation—the Rolling Stone article refers to McChrystal’s ”insurgent math”—that for every innocent person killed, ten new enemies are created.”

  Vi får väl se om Petraeus har förvärvat samma insikter som McChrystal …

 32. florimond77 skriver:

  Angående Shalit som Fim tar upp här i sin senaste israeliska propagandaapparat så skulle det inte förvåna mig om han behandlas mycket bättre än de hundratals gisslanfångar som Israel snott åt sig.
  För övrigt är det helt och hållet Israels eget fel att han inte frisläppts. Man har haft massor av chanser, men istället använder man den stackars pojken som propagandamedel och har inte för avsikt att böja sig en tum och gå med på vad som krävs, vilket inte är särskilt mycket. Man kräver att fångar som är kidnappade av Israel ska friges. Många som sitter fängelsena sitter inte där för att de begått brott utan för att de är för bra talesmän för Palestinierna.
  Hela historien är ett utmärkt exempel på Israels cynism och också dumhet.

 33. florimond77 skriver:

  Varför ska Sverige delta i kriget i Afghanistan? Vi skulle ändå inte få vara med och dela bytet om dom mot alla odds vinner naturtillgångarna där.

 34. spanaren skriver:

  Alltmedan Sverige gör vårt eget land helt
  försvarslöst vid en stormaktskonflikt i
  Östersjöområdet och helt fokuserar på att
  organisera en mindre styrka av ”hjälparbetare i uniform / trafikpoliser” i Afghanistan planerar de större europeiska makterna inom NATO av ny ekonomisk nödvändighet nerdragningar i försvarskostnaderna och urdragning i Afghanistan.

  Varför bidrar det alliansfria Sverige överhuvudtaget
  till västmakternas krigföring i Afghanistan alltmedan
  Sverige förblir ett militärt tomrum och ett bekymmer
  för våra grannländer i synnerhet Finland?

  Om den nu inledda offensiven liksom tidigare
  misslyckas är det inte otroligt att även USA ger
  upp och som engelsmännen och sovjetryssarna tidigare avslutar försöket att ockupera Afghanistan.
  Vad gör VI då?

  Det afghanska territoriet är kanske inte längre
  i det större ”The New Great Game” av samma
  intresse som tidigare. (se länk)

  Tänk tanken att efter Väst urdragning den nya
  regeringen tillsammans med Iran och en ny regering
  i Pakistan som inte utgörs av den lilla minoritet
  ur överklassen som styr idag går med i SCO som
  fullvärdiga medlemmar – vad har vi då?

  Är det kanske vad som avhandlas i länken mer än
  de ”afghanska kvinnornas” situation som styr
  utvecklingen i västra/centrala Asien även om
  VI tycks tro annorlunda?

  Efter de ”demokratiska” valen och den nuvarande
  korrupta regimens vanstyre kanske ”västdemokrati”
  liksom är fallet i dagens Ryssland blir helt
  misskrediterat bland gemene man i Afghanistan.

  Kring vem sluter då afghanerna upp om man liksom
  tidigare i landets historia satt inre motsättningar
  åt sidan och gemensamt mött den yttre fienden och
  de inhemska överlöparna?
  ”Jmf ”The Great Game” och Sovjetryska ockupationen”.

  http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36122&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=0e88d5e465

 35. Kachina skriver:

  ”Varför bidrar det alliansfria Sverige överhuvudtaget
  till västmakternas krigföring i Afghanistan alltmedan
  Sverige förblir ett militärt tomrum och ett bekymmer
  för våra grannländer i synnerhet Finland?”

  Med andra ord, vad får vi själva ut av det? Svaret är erfarenhet av skarpt läge och samordnade operationer, något vi inte har någon kunskap om sedan 1809.

  Det är ingen mening att fylla det svenska tomrummet med yra höns. Det måste finnas en erfarenhetsbas att bygga på.

 36. spanaren skriver:

  Kachina,

  Sveriges territoriella integritet kan inte
  försvaras med de erfarenheter som det svenska
  förstärkta skyttekompaniet får i Afghanistan
  som ”hjälparbetare i uniform”.

  Om Sverige gjort en insats i de huvudsakliga
  stridsområdena av den danska modellen hade vi
  varit överens.

  De svenska värnpliktiga (Kachinas yra höns) har
  gjort insatser i bla Kosovo som väckt stormakternas
  yrkesmilitärers beundran. På rysk TV (CH1) visades
  tom hur de fåtaliga svenskarna stoppade tusentals albanska mordbrännare och räddade den serbiska byn….

  Varför organiserar det alliansfria Sverige inte ett
  folkförsvar av finsk modell som vi hade i modell
  större före VÅR proklamation om ”fred i vår tid” med
  tillhörande säkerhetspolitiska ”hjärnsläpp”?

  Nog är utvecklingen beklaglig på närmare håll
  än i Afghanistan…..

 37. flyktingar skriver:

  Florimond77 rättfärdigar Hamas tortyr av en medmänniska (enligt Human Rights Watch).

  Alla har sina skäl att engagera sig i fången Gilad Shalits lidande. Mor, far, vänner, närstående kämpar för hans frigivande. Det är deras plikt. Vänstern kämpar för fångutväxling av politiska skäl. De utnyttjar Gilad Shalit på samma sätt som Hamas.

  Israelhatare, som florimond77, försöker göra gällande att tortyr av en individ är humant. Inför dessa kan jag inte känna annat än vämjelse.

 38. un2here skriver:

  – Human Rights Watch called the treatment of the 23-year-old soldier ”cruel and inhuman” and described it as matching the UN definition of torture because he is denied any outside contact. [JPost]

  Det är förstås helt riktigt att kritisera Hamas för detta – fattas bara annat – och Israelerna har numera också insedd det meningslösa i att årligen fängsla och tortera 1000 tals palestinier.

  – Jilani was treated to a lightning trial: He was convicted on the spot of intending to carry out a terror attack because the people hurt by his car were Israeli policemen. They chased him as one chases someone defined as a terrorist, while shooting (first in the air, but then in a way that endangered passersby. In fact, a 5-year-old girl sitting in a parked car was injured ).

  And then, when he was lying on the ground shot, according to witnesses, he also took two bullets to the head. That is, between the second the man was indicted for intending to run people over in a terror attack, and until the moment a gun was allegedly pressed right up to his head and the trigger pulled, the Border Police on the scene were victims, witnesses, prosecutors, judges and executioners. [Haaretz]

 39. florimond77 skriver:

  Hamas har en israelisk fånge,som de sannolikt behandlar mycket bättre än vad israelerna behandlar sina tusentals kidnappade fångar. Israeliska soldater är hjärntvättade och skyr inga medel. De kränker, torterar och avrättar fredsaktivister lika väl som fångar genom att skjuta dem i huvudet liggandes.De är fega. Under Gazamassakern ville de strida mot soldaterna man mot man men det vågade inte israelerna. Det finns ingen verklig rättvisa i Israel. Det är en grym,rasistisk regim som utövar apartheid. Denna regim måste bojkottas,stoppas och ställas inför rätta.

 40. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Bara för att ta ETT annat exempel: Känner du lika stor vämjelse för den tortyr som Mordechai Vanunu har utsatts för efter att han avslöjade hur omfattande israels innehav av kärnvapen är?

 41. flyktingar skriver:

  Israelhatare är lätt igenkännbara.

  Palestinskt lidande liknas vid förintelsen, medan mord på flera hundra judiska civila medelst palestinska självmordsbombare, organiserade, försedda med bombvästar och transporterade till platsen för dådet av ”hjältemodiga” Hamasfunktionärer rättfärdigas eller görs begripligt.

  Judemördarna och deras organisatörer måste absolut släppas i utbyte mot Gilad Shalit. ”Det begriper du väl?!” försöker israelhatarna tuta i övriga. Och de lyckas med det. Vämjeligt.

 42. bildterberg skriver:

  Liten variant:

  ”The leaders issued a statement on Saturday calling on israel to ”respect the rule of law” and to ”hold a ”transparent dialogue” over its nuclear ambitions.”

 43. un2here skriver:

  bildterberg,

  Det kan vara ett annat krig du ser under uppsegling.

  Azerbajdzjan har en konflikt med Armenien som ockuperar 16% av landet (i Nagorno-Karabakh – med 600000 flyktingar till följd.) Den Israeliska militära kopplingen ligger i vapenexport i utbyte mot naturgas/olja. En affär värd nån miljard dollar årligen.

  Att amerikanerna nu står i de gamla sovjetiska vakttornen och spanar söderut mot de områden varifrån de på Shahens tid stod och spanade norrut.. är lite komiskt :)

%d bloggare gillar detta: